Znevýhodnené skupiny vo verejnom zdravotníctve

Znevýhodnené skupiny vo verejnom zdravotníctve

KATEGÓRIA: Knihy viazané

ISBN: 978-80-224-1278-0
VÝROBCA: VEDA

Cena: 10.75 EUR

Znevýhodnené, vulnerabilné, marginalizované alebo zraniteľné komunity sú skupiny obyvateľstva, ktoré z rôznych objektývnych či súbjektývnych príčin nemajú rovnaký prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, zamestnanosti a k ďalším oblastiam spoločenského života. Medzi znevýhodnené skupiny obyvateľov zaraďujeme napríklad zdravotne postihnutých, nezamestnaných, bezdomovcov, deti a mláďež zo sociálne slabých a neúplných rodín, seniorov a rómsku komunitu žijúcu v separovaných a segregovaných osídleniach. Byť súčasťou znevýhodnenej skupiny obyvateľstva znamená predovšetkým žiť v chudobe. Z pohľadu verejného zdravotníctva sú významné aj rizikové faktory zraniteľnosti, ktoré môžeme rozdeliť na neovplyvniteľné (etnická príslušnosť, vek, pohlavie) a ovplyvniteľné (chudoba, zdravie, vzdelanie). Nepriaznivé rizikové faktory sa navzájom potenciujú a prehlbujú zraniteľnosť nositeľa. Táto publikácia predkladá analýzu vybraných zraniteľných skupín: Rómov, bezdomovcov, nezamestnaných a seniorov.


Znevýhodnené skupiny vo verejnom zdravotníctve shop >>

Knihy od rovnakého vydavateľa:
Lao C´ a proces vzniku Tao Te Ťingu 2 - Marina Čarnogurská

Lao C´ a proces vzniku Tao Te Ťingu 2 - Marina Čarnogurská

Druhý diel – pokračovanie – knihy Lao c’ a proces vzniku Tao Te ťingu od známej sinologičky Mariny Čarnogurskej, o jeho chanskej redakčnej, cenzorskej a ideologickej úprave, ktorá postu.. Viac VEDA >>
Verejné zdravotníctvo

Verejné zdravotníctvo

Verejné zdravotníctvo ako vedný odbor v posledných desaťročiach charakterizuje prudký rozmach. Je to aj výsledok toho, že ide o multidisciplinárny vedný odbor, stojaci na pilieroch biomedic.. Viac VEDA >>
Ako sa rodia a žijú slová I. + II. - Klára Buzássyová

Ako sa rodia a žijú slová I. + II. - Klára Buzássyová

Dvojzväzková publikácia Ako sa rodia a žijú slová I, II. Výber z diela Kláry Buzássyovej vyšla pri príležitosti životného jubilea tejto významnej slovenskej jazykovedkyne. Jadro práce .. Viac VEDA >>
Kliešťová encefalitída - trvalý verejno-zdravotnícky problém - Milota Grešíková

Kliešťová encefalitída - trvalý verejno-zdravotnícky problém - Milota Grešíková

Predložené dielo predstavuje pôvodné originálne výsledky, ktoré autorka získala v priebehu takmer 40 rokov praxe v úlohe vedúcej vedeckej pracovníčky skúmajúcej oblasť arbovírusových .. Viac VEDA >>2020 Veľká ponuka najnovších titulov, vyberte si zo širokej ponuky kníh. Knihy Kontakt