Zákon o rodine a vzory právnych podaní - Milada Illášová

Zákon o rodine a vzory právnych podaní - Milada Illášová

KATEGÓRIA: Paperback

ISBN: 978-80-89350-53-7
VÝROBCA: Nová Práca, s.r.o.

Cena: 19.35 EUR

Podľa Zákona o rodine s komentárom, judikatúrou a dôvodovou správou. Zákon o rodine sprevádza celý život rodinu od jej založenia. Rieši rôzne a to i problematické otázky rodiny a vzájomných vzťahov jej členov, ako aj vzťahov navonok. Publikácia aktuálne reaguje aj na morálny, spoločenský a právny problém posledných rokov, ktorým je domáce násilie. Záverečná kapitola poskytuje informácie a návod obetiam domáceho násilia, ako využiť prostriedky trestného a občianskeho práva na svoju ochranu. Cieľom tejto praktickej knihy je poskytnúť základné informácie a návod pre občanov na samostatné riešenie problematických situácií v rodine a vybavenie menej náročných rodinnoprávnych podaní bez vyhľadania odbornej právnej pomoci, ktoré je dnes dosť finančne náročná.


Zákon o rodine a vzory právnych podaní - Milada Illášová shop >>

Knihy od rovnakého vydavateľa:
Lexikón kuchárskeho umenia 21. storočia - Konrád Kendík

Lexikón kuchárskeho umenia 21. storočia - Konrád Kendík

Po prvýkrát v histórii slovenského národa prichádza na trh lexikón kuchárskeho umenia, ktorý je spracovaný v súlade s novými požiadavkami na gastronómiu. Je základným repertoárom pokr.. Viac Nová Práca, s.r.o. >>
Nové receptúry a technológia pokrmov pre domácnosti - Konrád Kendík

Nové receptúry a technológia pokrmov pre domácnosti - Konrád Kendík

Kniha obsahuje autorizované receptúry spracované v súlade zo zásadami správnej výrobnej praxe, ktoré predpisuje Potravinový kódex Slovenskej republiky. Receptúry sú prispôsobené na použ.. Viac Nová Práca, s.r.o. >>
Stavebný zákon, stavebné a pozemkové právo v praxi platné od 1.1.2014 - Štefan Korec a kolektív

Stavebný zákon, stavebné a pozemkové právo v praxi platné od 1.1.2014 - Štefan Korec a kolektív

Kniha od popredného slovenského odborníka na stavebné a pozemkové právo poskytuje základné informácie o všetkých dôležitých pozemkovo-právnych predpisoch a inštitúciách podľa platn.. Viac Nová Práca, s.r.o. >>
Občiansky zákonník IX. od 1. mája 2015 s komentárom, judikatúrou a dôvodovou správou

Občiansky zákonník IX. od 1. mája 2015 s komentárom, judikatúrou a dôvodovou správou

Kniha obsahuje úplné znenie zákona s rozsiahlym komentárom a judikatúrou po poslednej novele vykonanej zákonom NR SR č. 39/2015 Z. z. V poslednom období došlo k podstatným zmenám Občianske.. Viac Nová Práca, s.r.o. >>2019 Veľká ponuka najnovších titulov, vyberte si zo širokej ponuky kníh. Knihy Kontakt