V práci za povznesenie národa - Gejza Medrický

V práci za povznesenie národa - Gejza Medrický

KATEGÓRIA: Knihy viazané

ISBN: 978-80-89567-74-4
VÝROBCA: Post Scriptum, s.r.o.

Cena: 16.25 EUR

Výber memoárových a polemických textov z pozostalosti Dr. Gejzu Medrického (1901 – 1989) ponúka pomerne komplexný „autoportrét“ jednej z neprehliadnuteľných osobností slovenského verejného života prvej polovice 20. storočia a zároveň aj jeden z možných náčrtov obrazu obdobia, v ktorom pôsobil. Nájdeme v nich aj viaceré detaily umožňujúce pochopiť širšie súvislosti v pôsobení jedného politika-ľudáka, ktorý zanietene presadzoval slovenskú svojbytnosť a neváhal zobrať na svoje plecia bremeno zodpovednosti v čase, keď vývoj dospel k získaniu štátnej samostatnosti, no zároveň bolo potrebné čeliť nepriaznivej geopolitickej realite, pohybovať sa neustále v hraničných situáciách a vzdorovať vplyvu vtedajšej absolútne dominujúcej mocnosti, nacistického Nemecka. Dlhoročnú novinársku prax G. Medrický zúročil o desaťročia neskôr, keď ako dôchodca vytrvalo zaznamenával rozličné udalosti svojho činorodého života s úmyslom zachovať pre potomkov svedectvo o vlastných snaženiach i snaženiach svojej generácie. Čitateľ sa tak môže stať svedkom jeho mladosti v rodnej Radvani, gymnaziálnych čias v Banskej Bystrici na sklonku Uhorska alebo napríklad angažovania sa v riešení sociálnych otázok študentstva. Jeho pôsobenia ako ministra sa dotýka rozsiahly elaborát komentujúci rozličné aspekty ním vedenej hospodárskej politiky Slovenskej republiky. Záverečnú časť knihy tvoria texty, v ktorých Medrický reagoval na podnety spravidla poskytnuté mu súvekou (komunistickou, československou) publicistikou. Na vloženom CD je kniha G. Medrického Minister spomína z roku 1993.


V práci za povznesenie národa - Gejza Medrický shop >>

Knihy od rovnakého vydavateľa:
Mandylion z Edessy - Matej Gogola

Mandylion z Edessy - Matej Gogola

"Rukou-nestvorený obraz a jeho miesto v byzantskom umení a duchovnej kultúre" Monografia sa zaoberá dejinami obrazu, ktorý podľa legiend nebol zhotovený človekom. Nevytvoril ho umelec, ikonop.. Viac Post Scriptum, s.r.o. >>
State a články k slovenskému stredoveku - Matúš Kučera

State a články k slovenskému stredoveku - Matúš Kučera

Výber z prác profesora Matúša Kučeru umožňuje odbornému i laickému čitateľovi v kompaktnej podobe zoznámiť sa s jeho textami, ktoré sú „roztratené“ vo viacerých vedeckých časopi.. Viac Post Scriptum, s.r.o. >>
Ján Vojtaššák - Biskup v dejinách 20. storočia - Róbert Letz, Peter Jurčaga

Ján Vojtaššák - Biskup v dejinách 20. storočia - Róbert Letz, Peter Jurčaga

Kniha obsahuje 19 štúdií, ktoré prinášajú výsledky najnovšieho vedeckého výskumu k rôznym aspektom života J. Vojtaššáka: rodinné zázemie, príchod do biskupskej služby, pastoračné.. Viac Post Scriptum, s.r.o. >>
Černová 1907 - Odkaz Andreja Hlinku a Černovskej tragédie

Černová 1907 - Odkaz Andreja Hlinku a Černovskej tragédie

Tvorcovia tejto knihy pripravenej k 110. výročiu Černovskej tragédie sa podujali hľadať jej odkaz v širokom historickom oblúku a v súvislostiach národného pohybu, ktoré sú späté s pôso.. Viac Post Scriptum, s.r.o. >>2019 Veľká ponuka najnovších titulov, vyberte si zo širokej ponuky kníh. Knihy Kontakt