Riadenie 6 - Finančné riadenie podniku - Štefan Kassay

Riadenie 6 - Finančné riadenie podniku - Štefan Kassay

KATEGÓRIA: Knihy viazané

ISBN: 978-80-224-1410-4
VÝROBCA: VEDA

Cena: 4.21 EUR

Kniha je určená širokému okruhu odborných čitateľov. Uľahčí štúdium zložitej problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov, doktorandom a študentom iných foriem vyššieho vzdelávania. Kniha vytvára mostík medzi teóriou a praxou a je využiteľná pre vlastníkov podnikov, akcionárov, vrcholných a stredných manažérov. Je užitočná pre odborníkov v rozličných oblastiach, pretože jej zjednocujúcim aspektom je riadenie ako disciplína univerzálneho významu.


Riadenie 6 - Finančné riadenie podniku - Štefan Kassay shop >>

Knihy od rovnakého vydavateľa:
Integračné a dezintegračné procesy v strednej Európe v 20. storočí

Integračné a dezintegračné procesy v strednej Európe v 20. storočí

Zborník Integračné a dezintegračné procesy v strednej Európe v 20. storočí obsahuje príspevky z rovnomennej medzinárodnej konferencii, ktorá sa konala v apríli 2004 v Smoleniciach. Je výs.. Viac VEDA >>
Morfológia senzitívnych ganglií - Anna Ferčáková

Morfológia senzitívnych ganglií - Anna Ferčáková

Práca podáva stručný prehľad súčasných poznatkov o morfológii cerebrospinálnych ganglií... Viac VEDA >>
Veľký slovensko-ruský slovník 6 (Vy-Ž)

Veľký slovensko-ruský slovník 6 (Vy-Ž)

Úvod k šiestemu zväzku Veľkého slovensko-ruského slovníka je súčasne i záverom celého slovníka. Šiesty zväzok obsahuje druhú časť hesiel začínajúcich písmenom V (od hesla vy) a he.. Viac VEDA >>
Milan Hodža - štátnik a politik - Miroslav Pekník

Milan Hodža - štátnik a politik - Miroslav Pekník

Organizátori a účastníci vedeckej konferencie na tému Milan Hodža - štátnik a politik si uvedomovali, že ide o výnimočnú postavu slovenských dejín. Hodnotili túto osobnosť ako novinár.. Viac VEDA >>2020 Veľká ponuka najnovších titulov, vyberte si zo širokej ponuky kníh. Knihy Kontakt