Monitor - Új érettségi vizsga Magyar nyelv és irodalom

Monitor - Új érettségi vizsga Magyar nyelv és irodalom

KATEGÓRIA: Paperback

ISBN: 80-10-00622-X
VÝROBCA: SPN-Mladé letá, s.r.o.

Cena: 7.96 EUR

Nová maturita z maďarského jazyka a literatúry – monitor zohľadňuje všetky základné požiadavky Rady Európy na novú maturitu. Obsahuje ukážkové testy (A, B), ktoré boli použité v Monitore 2004, ich správne riešenie a analýzu výsledkov. Testy C, D, E a F sú rozdelené dvoch úrovní: základnej a vyššej. Za testami sa nachádza Kľúč k riešeniu a podrobná analýza správnych, resp. nesprávnych riešení. Autori sú odborníci, ktorí sa podieľajú aj na vypracovaní oficiálnych maturitných testov. Cieľom zbierky je oslobodiť žiakov a učiteľov od strachu nepoznaného v procese prípravy na maturitné skúšky.


Monitor - Új érettségi vizsga Magyar nyelv és irodalom shop >>

Knihy od rovnakého vydavateľa:
Kisügyes 1. képességfejlesztő lapok iskolakezdőknek - Katalin Drozdík

Kisügyes 1. képességfejlesztő lapok iskolakezdőknek - Katalin Drozdík

V maďarskom jazyku Zošit, ktorý vychádza v slovenskom aj maďarskom jazyku, je určený deťom predškolského veku. Hravými nápaditými úlohami rozvíja jemnú motoriku, grafomotorické zru.. Viac SPN-Mladé letá, s.r.o. >>
Cvičenia z anglického jazyka pre 5. ročník základnej školy - Monika Srnková, Eva Kollerová

Cvičenia z anglického jazyka pre 5. ročník základnej školy - Monika Srnková, Eva Kollerová

Cvičenia sú určené žiakom 5. ročníka ZŠ na zopakovanie učiva z anglického jazyka z I. stupňa. Sú vybrané a zostavené podľa požiadaviek ISCED1 a SERR pre cudzie jazyky, úroveň A1. Cv.. Viac SPN-Mladé letá, s.r.o. >>
Nemecko-slovenský slovensko-nemecký slovník - 2. vydanie

Nemecko-slovenský slovensko-nemecký slovník - 2. vydanie

Slovník je určený pre všetky typy škôl a širokej verejnosti, pri výbere a spracovaní hesiel autorky uprednostnili moderné výrazy z oblasti každodennej komunikácie, vedy, techniky, práva,.. Viac SPN-Mladé letá, s.r.o. >>
Francúzsko -slovenský  slovensko -francúzsky slovník - 4.vyd. - Liščáková Irena Mináriková Hana,

Francúzsko -slovenský slovensko -francúzsky slovník - 4.vyd. - Liščáková Irena Mináriková Hana,

Doplnené vydanie moderného obojstranného slovníka kladie dôraz na súčasný spisovný a hovorový jazyk. Francúzsko-slovenská časť obsahuje vyše 17 000 hesiel. Výslovnosť je označená fo.. Viac SPN-Mladé letá, s.r.o. >>2020 Veľká ponuka najnovších titulov, vyberte si zo širokej ponuky kníh. Knihy Kontakt