Matematika pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom-1. polrok

Matematika pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom-1. polrok

KATEGÓRIA: Paperback

ISBN: 978-80-8140-028-5
VÝROBCA: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

Cena: 3.80 EUR

Pracovný zošit Matematika pre 9. ročník 2. polrok základných škôl tvorí spolu s metodickým materiálom pre učiteľa edíciu Interaktívna kniha. Táto sa snaží priniesť vedomosti z oblasti matematiky žiakom inou, zaujímavejšou cestou. Pomocou úloh, cvičení a k nim pripojených animácií či ilustrácií sa snaží u žiaka vzbudiť záujem o matematiku nie ako odbornú vedu, ale ako o niečo, čo je všade o kolo neho. Prináša mu vedomosti, ktoré môže prakticky využiť vo svojom živote. Pracovný zošit je zároveň aj študijným materiálom a cvičebnicou v jednom, pričom svojím obsahom a štruktúrou pomáha žiakom dosiahnuť lepšie výsledky. Obsah: ? Druhá mocnina a odmocnina ? Tretia mocnina a odmocnina ? Reálne čísla súčet súčin mocnina ? Zápis čísla a.10n, 0 ? Lineárne rovnice ? Lineárne nerovnice ? Lineárne rovnice s neznámou v menovateli ? Valec, ihlan, kužeľ ? Objem valca, ihlana a kužeľa ? Povrch valca, ihlana a kužeľa ? Objem a povrch gule


Matematika pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom-1. polrok shop >>

Knihy od rovnakého vydavateľa:
Ortopédia pre všeobecných lekárov

Ortopédia pre všeobecných lekárov

Ortopédia je prvá z odborných publikácií edičného radu vydavateľstva Raabe, určených pre všeobecných lekárov. Nájdete v nej aktuálne informácie o najčastejších ochoreniach pohybové.. Viac Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. >>
Kuliferdo 6 - Zrakové vnímanie 2 - Věra Gošová

Kuliferdo 6 - Zrakové vnímanie 2 - Věra Gošová

Šiesty zošit zo série siedmich pracovných zošitov pre žiakov 1. až 4. ročníka základných škôl so špecifickými poruchami učenia. Séria je výbornou učebnou pomôckou, ktorá u žiako.. Viac Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. >>
Zopakuj si slovenčinu – 9.ročník

Zopakuj si slovenčinu – 9.ročník

Testy na opakovanie učiva zo slovenského jazyka a literatúry pre 9. ročník základnej školy na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva zo slovenského jazyka a literatúry... Viac Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. >>
Zopakuj si slovenčinu- 6.ročník

Zopakuj si slovenčinu- 6.ročník

Testy na opakovanie učiva zo slovenského jazyka a literatúry pre 6. ročník základnej školy na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva zo slovenského jazyka a literatúry... Viac Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. >>2019 Veľká ponuka najnovších titulov, vyberte si zo širokej ponuky kníh. Knihy Kontakt