Kontexty Slovenskej moderny - Dana Hučková

Kontexty Slovenskej moderny - Dana Hučková

Kontexty Slovenskej moderny - Dana Hučková

KATEGÓRIA: Knihy viazané

ISBN: 978-80-8101-863-3
VÝROBCA: KALLIGRAM, spol.s.r.o.

Cena: 9.99 EUR

Kniha Kontexty Slovenskej moderny nadväzuje na monografiu Hľadanie moderny: podobne ako v nej aj tu je modernistická literárna tvorba z prelomu 19. a 20. storočia situovaná do širších súvislostí – tentoraz so zameraním na dobový literárny život, autorské rozvrstvenie, jednotlivé tematické podoby a žánrové preferencie, pričom kategória kontextu je vnímaná ako kategória, ktorá má zásadný význam pre porozumenie textom. Zámerom knihy je ukázať, ako mimoliterárne podmienky, okolnosti a dobové dilemy a rozpory vplývali na povahu súvekého umenia. V takto vymedzenom rámci na príklade vybraných problémov a konkrétnych autorov sú potom dokumentované, analyzované a interpretované procesy etablovania sa modernistickej poézie a prózy v slovenskej literatúre na začiatku 20. storočia.


Kontexty Slovenskej moderny - Dana Hučková shop >>

Knihy od rovnakého vydavateľa:
Nova - Gábor Kálmán

Nova - Gábor Kálmán

Mladý maďarský prozaik Gábor Kálmán sa slovenským čitateľom predstavuje súborom krátkych próz, ktoré svojimi návratnými motívmi tvoria bezmála ucelený román. Vo fiktívnom literárn.. Viac KALLIGRAM, spol.s.r.o. >>
Posledná žirafa v okne - Péter Zilahy

Posledná žirafa v okne - Péter Zilahy

Originálna zmes reportáže, dokumentárnej poézie a intímnej vnútornej archeológie z pera úspešného maďarského autora Petra Zilahyho. Zilahy sa v roku 1996 zúčastnil na legendárnej "pí.. Viac KALLIGRAM, spol.s.r.o. >>
Dobroslav Chrobák - Prozaické dielo - Dobroslav Chrobák

Dobroslav Chrobák - Prozaické dielo - Dobroslav Chrobák

Dobroslav Chrobák (1907 – 1951) patrí k tým medzivojnovým slovenským autorom a umelcom, ktorí – podobne ako Ľudovít Fulla vo výtvarnom umení – dokázali v umeleckom dotyku so svetom au.. Viac KALLIGRAM, spol.s.r.o. >>
Amado mio-Nečisté skutky

Amado mio-Nečisté skutky

Bihari Péternek láthatóan az a szándéka, hogy „személyes történeteken” keresztül mondja el, milyen is volt a világháború. Tudja és érti, hogy a háború története nem csak hadtört.. Viac KALLIGRAM, spol.s.r.o. >>2018 Veľká ponuka najnovších titulov, vyberte si zo širokej ponuky kníh. Knihy Kontakt