Kontexty Slovenskej moderny - Dana Hučková

Kontexty Slovenskej moderny - Dana Hučková

Kontexty Slovenskej moderny - Dana Hučková

KATEGÓRIA: Knihy viazané

ISBN: 978-80-8101-863-3
VÝROBCA: KALLIGRAM, spol.s.r.o.

Cena: 9.99 EUR

Kniha Kontexty Slovenskej moderny nadväzuje na monografiu Hľadanie moderny: podobne ako v nej aj tu je modernistická literárna tvorba z prelomu 19. a 20. storočia situovaná do širších súvislostí – tentoraz so zameraním na dobový literárny život, autorské rozvrstvenie, jednotlivé tematické podoby a žánrové preferencie, pričom kategória kontextu je vnímaná ako kategória, ktorá má zásadný význam pre porozumenie textom. Zámerom knihy je ukázať, ako mimoliterárne podmienky, okolnosti a dobové dilemy a rozpory vplývali na povahu súvekého umenia. V takto vymedzenom rámci na príklade vybraných problémov a konkrétnych autorov sú potom dokumentované, analyzované a interpretované procesy etablovania sa modernistickej poézie a prózy v slovenskej literatúre na začiatku 20. storočia.


Kontexty Slovenskej moderny - Dana Hučková shop >>

Knihy od rovnakého vydavateľa:
Rúfus Milan - Chlapec maľuje dúhu a iné - Milan Rúfus

Rúfus Milan - Chlapec maľuje dúhu a iné - Milan Rúfus

Milan Rúfus bol žijúcim klasikom slovenskej umeleckej spisby, po jeho nedávnej smrti ho verejnosť vníma priam ako národného barda. Svedčí o tom skutočnosť, že jeho dielo je čitateľsky v.. Viac KALLIGRAM, spol.s.r.o. >>
Verejné práce - Tomas Rosenboom

Verejné práce - Tomas Rosenboom

Thomas Rosenboom (ročník 1956) patrí k najvýznamnejším predstaviteľom súčasnej nizozemskej prózy. Publikuje od začiatku osemdesiatych rokov, za svoje dielo bol viackrát ocenený domácimi .. Viac KALLIGRAM, spol.s.r.o. >>
János és János - Gökhan Ayhan

János és János - Gökhan Ayhan

Az új magyar líra egyik legtehetségebb képviselőjének egyedi hangú verseskötete... Viac KALLIGRAM, spol.s.r.o. >>2018 Veľká ponuka najnovších titulov, vyberte si zo širokej ponuky kníh. Knihy Kontakt