Kliešťová encefalitída - trvalý verejno-zdravotnícky problém - Milota Grešíková

Kliešťová encefalitída - trvalý verejno-zdravotnícky problém - Milota Grešíková

KATEGÓRIA: Paperback

ISBN: 80-224-0627-9
VÝROBCA: VEDA

Cena: 2.74 EUR

Predložené dielo predstavuje pôvodné originálne výsledky, ktoré autorka získala v priebehu takmer 40 rokov praxe v úlohe vedúcej vedeckej pracovníčky skúmajúcej oblasť arbovírusových nákaz. Arbovírusy sú vírusy prenášané článkonožcami, z ktorých najvýznamnejší v našich zemepisných šírkach je vírus kliešťovej encefalitídy. Práca nadväzuje na autorkinu monografiu, ktorá vyšla v roku 1981 pod názvom Arbovírusy v Československu. Vzhľadom na veľmi rýchly rozvoj poznatkov v tejto oblasti bolo potrebné publikované výsledky aktualizovať. V úvodnej časti autorka komplexne charakterizuje vírusy patriace do komplexu kliešťovej encefalitídy, opisuje ich históriu, etológiu, zaradenie podľa súčasnej klasifikácie. Podáva podrobnú molekulárno-biologickú charakterizáciu vírusov v súlade s najnovšími poznatkami vedy. Vzhľadom na patogenetický význam uvedených vírusov, ako aj medicínske vzdelanie autorky, práca podrobne oboznamuje s klinickými prejavmi ochorenia, imunológiou ako aj diagnostickými metódami, ktoré sa v súčasnosti používajú pri diagnostike tejto infekcie. Veľmi významná je kapitola o epidemiológii tohto ochorenia, ktorá sa opiera o prioritné výsledky získané v Oddelení arbovírusov Virologického ústavu SAV, ktoré opisujú epidemiologický význam domácich mliekodávajúcich zvierat. Keďže sa na slovensku opäť zavádza chov kôz, je potrebné oboznámiť verejnosť i široký okruh čitateľov tejto monografie so súčasnými poznaktami o kliešťovej encefalitíde, o spôsobe nákazy človeka, ako aj o prevencii ochorenia a očkovaní. Práce je určená predovšetkým virológom, epidemiológom, študentom medicíny, prírodných vied, ako aj pre každého, kto má záujem o vírusové infekcie človeka, prenášané článkonožcami.


Kliešťová encefalitída - trvalý verejno-zdravotnícky problém - Milota Grešíková shop >>

Knihy od rovnakého vydavateľa:
Významní slovenskí geológovia

Významní slovenskí geológovia

Publikácia obsahuje životopisy geológov. geofyzikov a geologicky orientovaných banských inžinierov. V zložitom období vojnových a povojnových rokov mnohí pochopili význam aktuálnej požia.. Viac VEDA >>
Od symbolu k slovu - Miriam Hlavačková

Od symbolu k slovu - Miriam Hlavačková

Kolektív slovenských a českých historikov - vrátane hudobnej historičky a historika umenia - približuje v jednotlivých kapitolách tejto knihy rozmanité podoby komunikácie stredovekých ľud.. Viac VEDA >>
Život s bezlepkovou diétou - Leonard Kremler

Život s bezlepkovou diétou - Leonard Kremler

Táto publikácia pomôže spestriť jedálniček a poskytne orientáciu vo výbere vhodných potravín. Bohaté skúsenosti autora, jeho komunikácia s odborníkmi v gastroenterológii bude vítanou .. Viac VEDA >>
H. Ch. Andersen a Slovensko - Eva Bubnášová

H. Ch. Andersen a Slovensko - Eva Bubnášová

Monografia H. Ch. Andersena predstavuje základný výskum prijímania tvorby tohto dánskeho spisovateľa v našom kultúrnom priestore. Metodologicky sa okrem iného opiera o slovenské literárnove.. Viac VEDA >>2019 Veľká ponuka najnovších titulov, vyberte si zo širokej ponuky kníh. Knihy Kontakt