Ja a moje telo – námety a aktivity - Eva Poliaková, Ľubica Šupová

Ja a moje telo – námety a aktivity - Eva Poliaková, Ľubica Šupová

Ja a moje telo –  námety a aktivity - Eva Poliaková, Ľubica Šupová

KATEGÓRIA: Paperback

ISBN: 978-80-8140-077-3
VÝROBCA: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

Cena: 21.50 EUR

Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole sa spravidla obohacuje o rôzne interné, ako aj externé projekty alebo o programy, ktoré majú rôzne tematické zameranie. Jednou z oblastí, ktorej sa materské školy popri plnení učebných osnov svojho školského vzdelávacieho programu môžu venovať, je aj oblasť sexuálnej výchovy. Publikácia Ja a moje telo obsahuje teoretickú časť, ktorá bližšie špecifikuje pojem sexuálnej výchovy a jej význam v materskej škole, približuje dieťa a jeho sexuálny vývin a odporúčania pre rodičov. Praktická časť vám prináša bohato spracované námety a aktivity, ktoré možno v materskej škole realizovať. Sexuálnu výchovu možno vnímať ako súčasť prierezovej témy tykajúcej sa ochrany človeka a zdravia, výchovy k zdravému spôsobu života, ale aj ako súčasť plnenia špecifických i konkrétnych cieľov súvisiacich s obsahovými štandardmi: Meno a priezvisko dieťaťa; Rodina a jej členovia; Postoje k členom rodiny; Postoje k domovu; Ľudské telo i mnohými ďalšími. Obsah: I. Teoretická časť 1. Pojem „sexuálna výchova“ 2. Význam sexuálnej výchovy v materskej škole 3. Dieťa a jeho sexuálny vývin 3.1 Prvé obdobie sexuálneho vývinu dieťaťa 3.2 Druhé obdobie sexuálneho vývinu dieťaťa 4. Masturbácia v predškolskom veku 5. Odporúčania pre rodičov v oblasti sexuálnej výchovy 6. Ochrana dieťaťa pred sexuálnym násilím 7. Kvalitný obsah sexuálnej výchovy v materskej škole 8. Príloha č. 1 — „Ako sme prišli na svet“ 9. Príloha č. 2 — „Ako sa dieťatko narodí“ II. Praktická časť 1. Úvod 2. Metodický list č. 1 3. Metodický list č. 2 4. Metodický list č. 3 5. Metodický list č. 4 6. Metodický list č. 5 7. Metodický list č. 6 8. Záver


Ja a moje telo – námety a aktivity - Eva Poliaková, Ľubica Šupová shop >>

Knihy od rovnakého vydavateľa:
Kuliferdo a jeho svet - Emócie a znalosti (Overovanie školských predpokladov detí (pracovný zošit...) - Helena Vlčková

Kuliferdo a jeho svet - Emócie a znalosti (Overovanie školských predpokladov detí (pracovný zošit...) - Helena Vlčková

Dostupné aj v kolekcii za skvelú cenu. Tretí zošit trojdielnej série Kuliferdo a jeho svet je zameraný na oblasť spolupráce a sociálnej zrelosti, pozornosti a pracovnej zrelosti, pracovn.. Viac Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. >>
Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry- testy pre 9 ročník ZŠ

Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry- testy pre 9 ročník ZŠ

Pracovný zošit Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry obsahuje typ a charakter úloh, ktoré zohľadňujú požadovanú úroveň získaných teoretických vedomostí a zručností v prác.. Viac Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. >>
Kuliferdo 4- Pozornosť 3 - Věra Gošová

Kuliferdo 4- Pozornosť 3 - Věra Gošová

Štvrtý zošit zo série siedmich pracovných zošitov pre žiakov 1. až 4. ročníka základných škôl so špecifickými poruchami učenia. Séria je výbornou učebnou pomôckou, ktorá u žiak.. Viac Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. >>
Psychiatria pre všeobecných lekárov

Psychiatria pre všeobecných lekárov

Publikácia s uceleným prehľadom psychiatrickej problematiky je koncipovaná pre všeobecných lekárov pre dospelých, ako aj pre lekárov pre deti a dorast. V praktickej publikácii si okrem dô.. Viac Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. >>2018 Veľká ponuka najnovších titulov, vyberte si zo širokej ponuky kníh. Knihy Kontakt