Hravá ruština 6 PZ (2.vyd.)

Hravá ruština 6 PZ (2.vyd.)

KATEGÓRIA: Paperback

ISBN: 978-80-8180-020-7
VÝROBCA: Vydavateľstvo Taktik s.r.o

Cena: 6.02 EUR

Pracovný zošit nadväzuje na pracovný zošit Hravá ruština 5, dopĺňa a rozširuje nadobudnúte poznatky z ruského jazyka.Tvorí 20 lekcií, ktoré korešpondujú s lekciami v učebnici, 80 strán zaujímavých úloh a cvičení, v závere každej lekcie nájdete časť opakovanie na krátke zhrnutie učiva. Kreatívne grafické spracovanie, zaujímavé ilustrácie, na konci zošita je priestor venovaný úlohám na čitateľskú gramotnosť a niekoľko článkov o zaujímavostiach o Rusku.


Hravá ruština 6 PZ (2.vyd.) shop >>

Knihy od rovnakého vydavateľa:
Slovenčina do vrecka

Slovenčina do vrecka

Praktická publikácia formátu A6 obsahuje ucelený prehľad slovenského jazyka... Viac Vydavateľstvo Taktik s.r.o >>
Hravá technika 5 PZ

Hravá technika 5 PZ

Pracovný zošit je zameraný na získanie základných vedomostí z tých oblastí ľudskej činnosti, ktoré sú späté s technikou v jej rozmanitých podobách. Pozitívom je množstvo praktick.. Viac Vydavateľstvo Taktik s.r.o >>
Hravé počítanie pre deti 5-6 rokov PZ - Dáša Mochňacká,Mária Župová

Hravé počítanie pre deti 5-6 rokov PZ - Dáša Mochňacká,Mária Župová

"Pracovný zošit zahŕňa úlohy, ktoré vedú k osvojovaniu si základov matematických poznatkov a zručností. Prostredníctvom úloh sa deti oboznámia s jednotlivými geometrickými tvarmi, nau.. Viac Vydavateľstvo Taktik s.r.o >>
Prírodoveda 3

Prírodoveda 3

Pracovná učebnica ponúka žiakom poznatky opierajúce sa o ich doterajšie životné skúsenosti, ktoré využíva ako základňu pre pochopenie preberaného učiva. Zároveň im dáva možnosť ob.. Viac Vydavateľstvo Taktik s.r.o >>2020 Veľká ponuka najnovších titulov, vyberte si zo širokej ponuky kníh. Knihy Kontakt