Hravá pastelka 2 - Pracovní sešit z grafomotoriky pro 5 - 6 leté děti

Hravá pastelka 2 - Pracovní sešit z grafomotoriky pro 5 - 6 leté děti

KATEGÓRIA: Paperback

ISBN: 978-80-87881-48-4
VÝROBCA: Vydavateľstvo Taktik s.r.o

Cena: 1.82 EUR

SEŠIT HRAVÁ PASTELKA 2 •určen pro 5 – 6leté děti •tvořeno tematicky dle cyklu ročních období •barevnost sešitů podporuje chuť dětí k práci •básnička ke každému cvičení •v rámci lektorování vyzkoušeno •připravuje děti na psaní •procvičuje správnou koordinaci zraku s pohybem ruky a jemnou motoriku,prostorovou orientaci a koncentraci pozornosti •napomáhá k bezproblémovému vstupu do školy 24 barevných stran Jsou zaměřena na procvičení: Kruhu, čáry plynulé, vodorovné, šikmé, svislé, křížení čar, spodního a horního oblouku, elipsy a spojování bodů •1. Koláče – spojení kruhů, křížení čar •2. Školka – spodní oblouk, střídání a křížení čar, napojení horního oblouku •3. Draci – čáry plynulé jedním tahem, křížení čar, dokreslení podle předlohy •4. Košík s ovocem – svislé a vodorovné čáry, elipsa podle osnovy •5. Dokreslení druhé půlky obrázku, kreslení tvarů podle osnovy •6. Hasičská auta – vodorovné čáry •7. Vesmír – svislé a vodorovné čáry •8. Mikulášská bota – malé kruhy, šikmé čáry, svislé čáry, špičaté tvary, křížení šikmých čar •9. Stromy v lese – šikmé čáry, malý horní oblouk •10. Vločky – křížení šikmých čar •11. Chlapeček s medvídkem – opakovaně obtahovaný ovál •12. Domeček – šikmé čáry - spojování bodů, střídání svislých a vodorovných čar •13. Houby, zmrzlina a deštník – horní oblouk •14. Zahradník – dolní oblouk, šikmé čáry vedené z mezikruží •15. Sovička – horní a spodní oblouk •16. Vajíčka – elipsa •17. Medvídek – kruh a ovál, střídání velikostí •18. Pila – špičaté tvary •19. Zajíc – ovály, střídání velikosti •20. Ptáci – vlnovka spojení horního a dolního oblouku •21. Maminka - spodní oblouk, kreslení podle osnovy •22. Vážky a rybky – horní a spodní kličky, vlnovka – spojení horního a spodního oblouku, přerušovaná klička •23. Kapky a kytičky – kresba podle osnovy •24. Školní taška – malé kruhy, vlnovka - spojení spodního a horního oblouku, spodní oblouk


Hravá pastelka 2 - Pracovní sešit z grafomotoriky pro 5 - 6 leté děti shop >>

Knihy od rovnakého vydavateľa:
Cool english school 3 - pracovný zošit

Cool english school 3 - pracovný zošit

Angličtina pre 3. ročník ZŠ Nový učebný komplet vychádza zo ŠVP pre anglický jazyk a Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Rozvoj jednotlivých kompetencií, jazykových.. Viac Vydavateľstvo Taktik s.r.o >>
Ústava SR do vrecka

Ústava SR do vrecka

Ústava Slovenskej republiky je hierarchicky najvyššie postavený právny predpis v Slovenskej republike. Prijatá bola 1. septembra 1992 poslancami Slovenskej národnej rady. Podpísaná bola 3. se.. Viac Vydavateľstvo Taktik s.r.o >>
Cool English School 4 Pracovný zošit

Cool English School 4 Pracovný zošit

Pracovný zošit priamo nadväzuje na učebnicu. Pomenovanie kapitol korešpondujú s názvami v učebnici, čo uľahčuje prácu a hľadanie príslušných cvičení v pracovnom zošite. Obsahuje mno.. Viac Vydavateľstvo Taktik s.r.o >>
Hravá technika 7 PZ

Hravá technika 7 PZ

Pracovný zošit je zameraný na získanie základných vedomostí z tých oblastí ľudskej činnosti, ktoré sú späté s technikou v jej rozmanitých podobách. Pozitívom je množstvo praktick.. Viac Vydavateľstvo Taktik s.r.o >>2019 Veľká ponuka najnovších titulov, vyberte si zo širokej ponuky kníh. Knihy Kontakt