Biológia pre 5. ročník základnej školy-2. polrok - Jana Višnovská, Monika Ružeková

Biológia pre 5. ročník základnej školy-2. polrok - Jana Višnovská, Monika Ružeková

Biológia pre 5. ročník základnej školy-2. polrok - Jana Višnovská, Monika Ružeková

KATEGÓRIA: Paperback

ISBN: 978-80-8140-007-0
VÝROBCA: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

Cena: 3.80 EUR

Pracovný zošit Biológia pre 5. ročník základnej školy/2. polrok približuje problematiku učiva z hodín biológie názorne, prostredníctvom zaujímavých úloh, cvičení a aktivít ku každému preberanému učivu. Pracovný zošit je súčasťou edície Interaktívna kniha, ktorá je tvorená i metodickým materiálom pre učiteľa. Pracovný zošit je vypracovaný v súlade s ISCED 2. Pomocou bohatého výberu cvičení a úloh si žiak ľahko upevní vedomosti získané v škole, overí si, či učivo dobre ovláda, a bude vždy pripravený na vyučovanie. Pracovný zošit mu pomôže jednoduchšie zvládnuť učivo aj počas neprítomnosti v škole. Obsah: ? Voda a jej okolie ? Vodné a brehové rastliny ? Drobné vodné živočíchy ? Vodné bezstavovce ? Hmyz žijúci na vode a na brehu ?Ryby ? Obojživelníky a plazy vo vode a na brehu ? Vodné vtáky ? Vodné cicavce ? Lúky, pasienky a polia ? Lúčne rastliny a huby ? Pestovanie plodín ? Lúčne a poľné bezstavovce ? Obojživelníky a plazy na poliach a lúkach ? Lúčne a poľné vtáky ? Lúčne a poľné cicavce


Biológia pre 5. ročník základnej školy-2. polrok - Jana Višnovská, Monika Ružeková shop >>

Knihy od rovnakého vydavateľa:
Matematika pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom-1. polrok - Ľubica Popíková, Monika Kolková

Matematika pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom-1. polrok - Ľubica Popíková, Monika Kolková

Pracovný zošit Matematika pre 6. ročník 1. polrok základnej školy je vypracovaný v súlade s ISCED 2 a je súčasťou edície Interaktívna kniha, do ktorej patrí aj didaktický materiál pre .. Viac Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. >>
Příběh změny - Irena Trojanová, Václav Trojan

Příběh změny - Irena Trojanová, Václav Trojan

Přestože je změna nedílnou součástí každé organizace a tedy i školy, ne vždy je správně uchopena, naplánovaná a realizovaná a někdy je dokonce samoúčelně vytvářena. Příběh zm.. Viac Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. >>
Liečivá pri ochoreniach kardiovaskulárneho systému

Liečivá pri ochoreniach kardiovaskulárneho systému

"Praktický manuál pre všeobecných lekárov – komplexný sprievodca interakciami liečiv pri ochoreniach kardiovaskulárneho systému.Brožúra obsahuje kapitoly rozdelené podľa jednotlivých s.. Viac Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. >>
Ortopédia pre všeobecných lekárov

Ortopédia pre všeobecných lekárov

Ortopédia je prvá z odborných publikácií edičného radu vydavateľstva Raabe, určených pre všeobecných lekárov. Nájdete v nej aktuálne informácie o najčastejších ochoreniach pohybové.. Viac Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. >>2019 Veľká ponuka najnovších titulov, vyberte si zo širokej ponuky kníh. Knihy Kontakt