Biológia pre 5. ročník základnej školy-2. polrok - Jana Višnovská, Monika Ružeková

Biológia pre 5. ročník základnej školy-2. polrok - Jana Višnovská, Monika Ružeková

KATEGÓRIA: Paperback

ISBN: 978-80-8140-007-0
VÝROBCA: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

Cena: 3.80 EUR

Pracovný zošit Biológia pre 5. ročník základnej školy/2. polrok približuje problematiku učiva z hodín biológie názorne, prostredníctvom zaujímavých úloh, cvičení a aktivít ku každému preberanému učivu. Pracovný zošit je súčasťou edície Interaktívna kniha, ktorá je tvorená i metodickým materiálom pre učiteľa. Pracovný zošit je vypracovaný v súlade s ISCED 2. Pomocou bohatého výberu cvičení a úloh si žiak ľahko upevní vedomosti získané v škole, overí si, či učivo dobre ovláda, a bude vždy pripravený na vyučovanie. Pracovný zošit mu pomôže jednoduchšie zvládnuť učivo aj počas neprítomnosti v škole. Obsah: ? Voda a jej okolie ? Vodné a brehové rastliny ? Drobné vodné živočíchy ? Vodné bezstavovce ? Hmyz žijúci na vode a na brehu ?Ryby ? Obojživelníky a plazy vo vode a na brehu ? Vodné vtáky ? Vodné cicavce ? Lúky, pasienky a polia ? Lúčne rastliny a huby ? Pestovanie plodín ? Lúčne a poľné bezstavovce ? Obojživelníky a plazy na poliach a lúkach ? Lúčne a poľné vtáky ? Lúčne a poľné cicavce


Biológia pre 5. ročník základnej školy-2. polrok - Jana Višnovská, Monika Ružeková shop >>

Knihy od rovnakého vydavateľa:
Škôlkar (kolekcia 7 pracovných zošitov) nové vydanie

Škôlkar (kolekcia 7 pracovných zošitov) nové vydanie

Súbor siedmich pracovných zošitov pre deti vo veku 5 - 6 rokov je plný aktivít, určených pre malých škôlkarov. Deti si prostredníctvom rôznych zábavných úloh precvičia prvé počítani.. Viac Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. >>
Oftalmológia pre všeobecných lekárov - Herle Petr Mazal Zdeněk,

Oftalmológia pre všeobecných lekárov - Herle Petr Mazal Zdeněk,

V publikácii sú zdôraznené základné postupy pri najbežnejších očných problémoch, s ktorými sa všeobecný lekár stretáva vo svojej ordinácii. Snahou bolo poradiť lekárom, aké prípa.. Viac Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. >>
Bystrá makovička

Bystrá makovička

Bystrá makovička je súbor 300 aktivít na rozvíjanie myslenia detí od 5 do 8 rokov. Aktivity sú rozdelené do štyroch častí, každá z nich je prispôsobená konkrétnemu veku. Pomôžu die.. Viac Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. >>
Fyzika 2 pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Fyzika 2 pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Pracovný zošit Fyzika pre 7. ročník 2. polrok je spracovaný zrozumiteľným a zaujímavým spôsobom a ukazuje žiakom, že fyzika sa nachádza všade okolo nich a nie je len nudným a ťažkým .. Viac Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. >>2019 Veľká ponuka najnovších titulov, vyberte si zo širokej ponuky kníh. Knihy Kontakt