Biológia pre 5. ročník základnej školy-2. polrok - Jana Višnovská, Monika Ružeková

Biológia pre 5. ročník základnej školy-2. polrok - Jana Višnovská, Monika Ružeková

Biológia pre 5. ročník základnej školy-2. polrok - Jana Višnovská, Monika Ružeková

KATEGÓRIA: Paperback

ISBN: 978-80-8140-007-0
VÝROBCA: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

Cena: 3.80 EUR

Pracovný zošit Biológia pre 5. ročník základnej školy/2. polrok približuje problematiku učiva z hodín biológie názorne, prostredníctvom zaujímavých úloh, cvičení a aktivít ku každému preberanému učivu. Pracovný zošit je súčasťou edície Interaktívna kniha, ktorá je tvorená i metodickým materiálom pre učiteľa. Pracovný zošit je vypracovaný v súlade s ISCED 2. Pomocou bohatého výberu cvičení a úloh si žiak ľahko upevní vedomosti získané v škole, overí si, či učivo dobre ovláda, a bude vždy pripravený na vyučovanie. Pracovný zošit mu pomôže jednoduchšie zvládnuť učivo aj počas neprítomnosti v škole. Obsah: ? Voda a jej okolie ? Vodné a brehové rastliny ? Drobné vodné živočíchy ? Vodné bezstavovce ? Hmyz žijúci na vode a na brehu ?Ryby ? Obojživelníky a plazy vo vode a na brehu ? Vodné vtáky ? Vodné cicavce ? Lúky, pasienky a polia ? Lúčne rastliny a huby ? Pestovanie plodín ? Lúčne a poľné bezstavovce ? Obojživelníky a plazy na poliach a lúkach ? Lúčne a poľné vtáky ? Lúčne a poľné cicavce


Biológia pre 5. ročník základnej školy-2. polrok - Jana Višnovská, Monika Ružeková shop >>

Knihy od rovnakého vydavateľa:
Hravé čítanie - Metodický materiál pre učiteľa+ CD

Hravé čítanie - Metodický materiál pre učiteľa+ CD

Reedícia obľúbenej pomôcky učiteľov teraz v novom a praktickom vydaní! Publikácia Hravé čítanie je určená učiteľom na 1. stupni základných škôl. Obsahuje ukážky textov a úlohy ko.. Viac Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. >>
Škôlkar- Človek a príroda

Škôlkar- Človek a príroda

Tretí pracovný zošit zo sady 7 pracovných zošitov, ktoré sú zamerané na 7 vzdelávacích oblastí v novom ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách... Viac Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. >>
Predplavecká príprava v materskej škole-Námety a aktivity - Lena Kampmillerová, Adriána Kmecová

Predplavecká príprava v materskej škole-Námety a aktivity - Lena Kampmillerová, Adriána Kmecová

Publikácia Predplavecká príprava v MŠ - námety a aktivity približuje predplaveckú prípravu detí v materskej škole. Takto zamerané činnosti sa podieľajú pri formovaní celkovej osobnosti .. Viac Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. >>
Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom-2. polrok

Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom-2. polrok

Pracovný zošit Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom/2. polrok je plný pestrých úloh a cvičení a sprostredkúva učivo chémie tak, aby v .. Viac Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. >>2018 Veľká ponuka najnovších titulov, vyberte si zo širokej ponuky kníh. Knihy Kontakt