Anafora jako teologický text - Vybrané o - Walerian Bugel

Anafora jako teologický text - Vybrané o - Walerian Bugel

KATEGÓRIA: Paperback

ISBN: 978-80-7465-191-5
VÝROBCA: Pavel Mervart

Cena: 12.08 EUR

Publikace, v českém prostředí zcela ojedinělá, přibližuje jednu ze stěžejních otázek liturgické reformy, iniciované II. vatikánským koncilem (1962–1965). Zaměřuje se na centrální část mešních obřadů, která byla již ve starověku označována jako „anafora“. Autor se snaží nejen o pokud možno detailní popis procesu vzniku nových anafor, v římskokatolické církvi nazývaných spíše eucharistické modlitby, ale též o analýzu tohoto procesu. Vzhledem k počtu těchto modlitebních textů (dnes 13 používaných celosvětově a dalších více než 10 lokálně; v minulosti několik stovek až několik tisíc v rámci liturgických experimentů) se analýza musela soustředit jen na vybrané teologické otázky: hlavní obsahové důrazy, vztah mezi obsahem a strukturou, trinitární a pneumatologické hledisko, aklamace, jazyk teologických formulací. Četba knihy může být zajímavá a obohacující rovněž proto, že na 70 stranách příloh umožní seznámit se s překlady některých analyzovaných anafor z celého světa.


Anafora jako teologický text - Vybrané o - Walerian Bugel shop >>

Knihy od rovnakého vydavateľa:
Náboženství jako teologický fenomén - Denisa Červenková

Náboženství jako teologický fenomén - Denisa Červenková

Chceme-li porozumět náboženskému pluralismu z hlediska recentní katolické teologické reflexe, je třeba si ujasnit některé základní koncepty, s nimiž současná teologická hermeneutika pr.. Viac Pavel Mervart >>
O povaze jevů - Karel Novotný

O povaze jevů - Karel Novotný

Kniha je líčením příběhu fenomenologických diferencí týkajících se povahy jevů. A to, jak již název naznačuje, především v rámci nové francouzské fenomenologie. Autor detailně an.. Viac Pavel Mervart >>
Pravda - dcera času - Daniel Špelda

Pravda - dcera času - Daniel Špelda

O původu ideje pokroku poznání Myšlenka pokroku poznání není samozřejmá. Obvykle se má za to, že do filosofie a vědy se dostala zvenčí a pomocí záhadných procesů, jako byla třeba se.. Viac Pavel Mervart >>
Texty o domě událostech - Marek Stašek

Texty o domě událostech - Marek Stašek

První básnická knížka básníka, pedagoga a vynikajícího nakladatelského editora Marka Staška, vznikla v první polovině osmdesátých let – a přitom dodnes nebyla řádně vydána. V roc.. Viac Pavel Mervart >>2019 Veľká ponuka najnovších titulov, vyberte si zo širokej ponuky kníh. Knihy Kontakt