Šikanovanie v škole+ DVD

Šikanovanie v škole+ DVD

KATEGÓRIA: Paperback

ISBN: 978-80-8140-125-1
VÝROBCA: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

Cena: 24.94 EUR

„Výsledky prieskumov sú jasné... my vám však ponúkame riešenie, nie teóriu..." Brožúra Šikanovanie v škole ponúka učiteľom efektívne riešenie problematiky a upozorňuje na prekážky, ktoré sa v praxi vyskytujú (neochota rodičov spolupracovať, neefektívne výchovné opatrenia). ?Ponúka argumenty, ktoré môže učiteľ pri rozhovore s rodičmi použiť. Získate pohľad na problematiku z legislatívneho hľadiska. ?Budete tak vedieť ovplyvniť priebeh šikanovania a jeho riešenie hneď od začiatku. ?V brožúre vám prinášame pohľad psychológa aj právnika na konkrétnu situáciu šikanovania v škole a ich návrhy na riešenie vo vzťahu k výsledku. ?Zároveň vás upozorníme aj na najčastejšie nedostatky, ktoré výrazne negatívne ovplyvňujú priebeh šikanovania. Súčasťou brožúry je aj DVD s filmom Skazená mládež (réžia: Ilmar Raag), ktorý vznikol na základe skutočnej udalosti. Film odráža kruté svedectvo o tom, aké dôsledky môže mať ignorovanie ponižovania ľudskej dôstojnosti a šikanovania v škole zo strany rodičov a učiteľov. Film získal zvláštnu cenu poroty na 42. Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch.


Šikanovanie v škole+ DVD shop >>

Knihy od rovnakého vydavateľa:
Zopakuj si slovenčinu – zbierka testov 5.-9. + CD(pre učiteľov)

Zopakuj si slovenčinu – zbierka testov 5.-9. + CD(pre učiteľov)

Zbierka testov pre učiteľa na opakovanie učiva zo slovenského jazyka a literatúry pre 5. – 9. ročník základnej školy na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva zo slovenského jazyka.. Viac Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. >>
Hematológia pre všeobecných lekárov - Milan Pavlovič Rudolf Pullmann a kolektív

Hematológia pre všeobecných lekárov - Milan Pavlovič Rudolf Pullmann a kolektív

Knižná publikácia Hematológia pre všeobecných praktických lekárov obsahuje prehľad základných laboratórnych vyšetrení v hematológii, ako sú vyšetrenie periférneho krvného obrazu a v.. Viac Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. >>
Kuliferdo 5 - Zrakové vnímanie 1 - Věra Gošová

Kuliferdo 5 - Zrakové vnímanie 1 - Věra Gošová

Séria je výbornou učebnou pomôckou, ktorá u žiakov rozvíja zrakové vnímanie, logické myslenie, orientáciu, sluchové vnímanie, pozornosť, grafomotoriku a slúži na reedukáciu špecifick.. Viac Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. >>
Fyzika 2 pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom - Monika Vanyová

Fyzika 2 pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom - Monika Vanyová

Pracovný zošit Fyzika pre 8. ročník 2. polrok základných škôl je určený žiakom ako pomôcka pri zvládaní učiva fyziky. Nadväzuje ma metodický materiál pre učiteľa, ktorý si tak bud.. Viac Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. >>2019 Veľká ponuka najnovších titulov, vyberte si zo širokej ponuky kníh. Knihy Kontakt