VEDA

Riadenie 6 - Finančné riadenie podniku - Štefan Kassay

Riadenie 6 - Finančné riadenie podniku - Štefan Kassay shop >>

Kniha je určená širokému okruhu odborných čitateľov. Uľahčí štúdium zložitej problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov, doktorandom a študentom iných foriem vyššieho vzdelávania. Kniha vytvára mostík medzi teóriou a praxou a je využiteľn.. Zistiť viac >>Všetko, čo chceme povedať - David Sheff

Všetko, čo chceme povedať - David Sheff shop >>

V čase tohto veľkého rozhovoru mal John Lennon za sebou už svoje najbúrlivejšie obdobia, pokusy o zmier s ostatnými bývalými členmi skupiny Beatles aj nevšednú rolu „muža v domácnosti“. So svojou povestnou sebaistotou v ňom vyjadruje svoje najzrelšie a najúprimnejšie názory, k.. Zistiť viac >>Veľký slovensko-ruský slovník 2 (L-O)

Veľký slovensko-ruský slovník 2 (L-O) shop >>

Druhý zväzok Veľkého slovensko-ruského slovníka spracovali pracovníci oddelenia slovanských jazykov Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v rokovch 1976-1980 v rámci úlohy Konfrontačný výskum ruštiny a slovenčiny. II. Zväzok obsahuje lexikálne jednotky začínajúce písmena.. Zistiť viac >>Masmédiá a politika: Komunikácia či manipulácia? - Eva Jaššová, Ivan Sečík

Masmédiá a politika: Komunikácia či manipulácia? - Eva Jaššová, Ivan Sečík shop >>

Príspevky nachádzajúce sa v tomto zborníku, pomerne detailne analyzujú stav masmediálnej a politickej reality súčasnosti... Zistiť viac >>Hmota, život, inteligencia, vznik - Dušan Magdolen

Hmota, život, inteligencia, vznik - Dušan Magdolen shop >>

Existujú otázky, na ktoré človek stále nepozná uspokojivé odpovede. Sú staré snáď ako ľudstvo samotné. Nachádzame ich takmer v každej kultúre naprieč časom i priestorom. Patria k nim aj otázky, ktorými sa pýtame na vznik, zrod, či počiatok hmoty, života, inteligenice a ich ro.. Zistiť viac >>Thesaurus Heraldicum Ecclesiasticum - Lenka Pavlíková

Thesaurus Heraldicum Ecclesiasticum - Lenka Pavlíková shop >>

Klenotnica cirkevných erbov - je názov dlhodobého projektu knižného publikovania cirkevných erbov. Na ekumenickej báze prezentuje erby kňazov, biskupov, či farárov rôznych vierovyznaní. Projekt sa opiera o tradície heraldickej kultúry na Slovensku a odráža súčasné oživenie erbove.. Zistiť viac >>Rozprávanie a mlčanie

Rozprávanie a mlčanie shop >>

Monografia, predstavuje vstup do dôležitej, no na Slovensku nie dostatočne preskúmanej problematiky. Autori jednotlivých kapitol vo svojich textoch analyzujú rôzne aspekty komunikácie a vzťahov medzi generáciami v súčasných bratislavských rodinách, pričom svoje poznatky zasadzujú do.. Zistiť viac >>Európsky sociálny model - Ľuboš Blaha

Európsky sociálny model - Ľuboš Blaha shop >>

Európsky sociálny model, ktorý občanom desaťročia zabezpečoval dôstojnú životnú úroveň, sociálne práva a rovnováhu v spoločnosti, čelí vážnym rizikám. Tie nesúvisia iba s aktuálnou ekonomickou krízou, ale aj s dlhodobejším procesom globalizácie svetových trhov. Globaliz.. Zistiť viac >>Fauna Slovenska III - Igor Hudec

Fauna Slovenska III - Igor Hudec shop >>

Z úvodu: Tento zväzok Fauny Slovenska sa zaoberá štyrmi radmi triedy Branchiopoda (lupeňonôžky): Anomopoda, Ctenopoda Haplopoda, Onychopoda. Všetky štyri rady boli pôvodne zaraďované v rámci branchiopód do jedinej podtriedy Cladocera (perloočky) (ŠRÁMEK-HUŠEK? 1962a). Druhou podtri.. Zistiť viac >>Literatúra faktu Jozefa Leikerta - Dalimír Hajko

Literatúra faktu Jozefa Leikerta - Dalimír Hajko shop >>

Po publikácii Básnický svet Jozefa Leikerta (VEDA, 2017) ponúka jej autor, filozof a literárny vedec Dalimír Hajko, ďalší pohľad na mnohostrannú činnosť a tvorbu Jozefa Leikerta, monografiu zameranú na jeho tvorbu v oblasti vecnej spisby. J. Leikert je viacrozmerný autor: poznáme ho .. Zistiť viac >>Nové příběhy se šťastným koncem – Zvědavá lištička - Michal Belšán

Nové příběhy se šťastným koncem – Zvědavá lištička - Michal Belšán shop >>

Příběh z české přírody, který se skutečně stal! Bára má dvě velké lásky – atletiku a zvířata. Když cestou z tréninku zaslechne, jak se parta výrostků domlouvá, že prožene netopýry zimující ve štolách za městem, rozhodne se, že jim plán překazí. Na zpáteční cest.. Zistiť viac >>Martinská deklarácia - Marián Hronský, Miroslav Pekník

Martinská deklarácia - Marián Hronský, Miroslav Pekník shop >>

Slovenská politika od roku 1914 do roku 1918, významné udalosti, medzinárodný kontext a historické súvislosti z 19. storočia, vznik Československa... Zistiť viac >>Socializmus na tanieri

Socializmus na tanieri shop >>

Človek potrebuje jesť každodenne a v každej dobe. Konzumované potraviny a spôsoby stravovania ľudí sú preto dobrým indikátorom procesov a zmien v sociálnych spoločenstvách. Kniha etnologičky Rastislavy Stoličnej-Mikolajovej prezentuje najvýraznejšie zmeny, ktoré nastali v oblasti .. Zistiť viac >>Ajurvéda aneb Věda o životě - Upadhyaya Umesh Kumar

Ajurvéda aneb Věda o životě - Upadhyaya Umesh Kumar shop >>

Významný indický lékař se ve své knize zabývá základními principy indického učení ajurvédy. Díky znalostem a dodržování těchto principů lze dosáhnout rovnováhy těla, ducha a vědomí. Tato rovnováha je důležitá, protože pokud je narušena, stává se člověk náchylněj.. Zistiť viac >>Minority Policies in Central and Eastern Europe in Comparative Perspective - Zuzana Poláčková

Minority Policies in Central and Eastern Europe in Comparative Perspective - Zuzana Poláčková shop >>

In this collective monograph we have contributions on Poland, Hungary, Austria, Slovakia, Ukraine, Belarus, the Roma minority, the question of civic and ethnic nationalism, the phenomenon of antisemitism, and on the theoretical and perhaps practical possibility of Christianity being a way to help ac.. Zistiť viac >>Nové příběhy o zvědavém štěňátku

Nové příběhy o zvědavém štěňátku shop >>

Zvědavé štěňátko, které známe z animovaných filmů Zdeňka Milera, se spřátelilo se všemi zvířátky na dvorku domu, u kterého žilo. Stále je neobyčejně zvídavé. Začne padat sníh a štěňátko by rádo lyžovalo. Zkusí to, a hned se rozhodne, že uspořádá na dvorku lyžař.. Zistiť viac >>Česko-slovenská historická ročenka 2014-2015 - Vladimír Vladimír Goněc, Peter Švorc

Česko-slovenská historická ročenka 2014-2015 - Vladimír Vladimír Goněc, Peter Švorc shop >>

Dvojčíslo obsahuje štyri kolektívne monografie na témy „Centrum a periféria v Československu: región a jeho formovanie“, „Vplyv českej a slovenskej exilovej historiografie na historiografiu domácu“, „Cirkev, štát a česko-slovenské vzťahy v prvej polovici 20. storočia“, .. Zistiť viac >>Termovízia v lekárskej praxi - Michal Kováč

Termovízia v lekárskej praxi - Michal Kováč shop >>

V predkladanej práci sme sa snažili stručne a čo najvecnejšie popísať techniku, metódu a princíp teletermovízie a na súbore 40 pacientov predstaviť vlastné pozorovania zmien kožnej teploty na dolných končatinách u pacientov s klinicky diagnostikovaným kompresívnym radiokulárnym s.. Zistiť viac >>Induktívno-deduktívna dimenzia prírodovedného vzdelávania - Ľubomír Held

Induktívno-deduktívna dimenzia prírodovedného vzdelávania - Ľubomír Held shop >>

V tejto monografickej práci sa chceme zaoberať niektorými charakteristikami prírodovedného vzdelávania ako podkladu analýzy a hľadania možností jeho zmien na zlepšenie jeho nelichotivého stavu v súčasnosti u nás i vo veľkej časti Európy... Zistiť viac >>Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989 (súbor I. a II. časť) - Miroslav Pekník

Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989 (súbor I. a II. časť) - Miroslav Pekník shop >>

Toto dielo patrí k prvým rozsiahlejším prácam, v ktorých sa pokúsili autori z rôznych vedných disciplín - politológie, sociológie, filozofie, histórie, ale aj ďalších - nanovo zachytiť viaceré aspekty meniacej sa slovenskej spoločnosti. Sledovali nielen zmeny na politickej scéne,.. Zistiť viac >>Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2015- Statistical Yearbook of the Slovak Republic 2015

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2015- Statistical Yearbook of the Slovak Republic 2015 shop >>

V poradí už dvadsiaty piaty ročník Štatistickej ročenky Slovenskej republiky obsahuje detailný prehľad štatistických informácií o Slovensku zo všetkých oblastí spoločenského života prevažne za roky 2010-2014. Dôležitou súčasťou komplexného obrazu o Slovensku je aj jeho posta.. Zistiť viac >>Svetozár Hurban Vajanský - Ivana Taranenková

Svetozár Hurban Vajanský - Ivana Taranenková shop >>

Kolektívna monografia Svetozár Hurban Vajanský. Na rozhraní umenia a ideológie prináša analytický pohľad na rozsiahle dielo a činnosť Svetozára Hurbana Vajanského. Ide o jednu z tých postáv našich dejín, ktorá vyvoláva rozporuplné reakcie, a je to vlastne práve táto rozporuplno.. Zistiť viac >>Jediná jistota je změna - Adam Wiesner

Jediná jistota je změna - Adam Wiesner shop >>

Autor majstrovsky využíva vedomú a silnú reflexivitu na všetky aspekty a fázy svojho skúmania. Zároveň poskytuje kultivovaný a znalosťami podložený ponor do prežívania rodovo nebinárneho človeka, prezentovaný a prítomný v celom texte. prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc. Kniha zauj.. Zistiť viac >>Zborník Matice Slovenskej-Literárna veda- RočníkII 2011 - Viliam Marčok

Zborník Matice Slovenskej-Literárna veda- RočníkII 2011 - Viliam Marčok shop >>

Zborník Matice slovenskej - Literárna veda , Ročník II. 2011 – obsahuje najmä štúdie a materiály zmedzinárodného vedeckého seminára Literárna tvorba Slovákov v zahraničí, ktorý sa uskutočnil v Martine v dňoch 23. – 24. septembra 2010. Vedecký garant seminára profesor Viliam .. Zistiť viac >>Základná a klinická imunológia - Milan Buc

Základná a klinická imunológia - Milan Buc shop >>

Predkladaná kniha je určená predovšetkým poslucháčom vysokých škôl, i keď rozsah v nej uvádzaných poznatkov ďaleko prevyšuje ich potrebu základnej informácie i požiadaviek na úspešné absolvovanie predpísaných skúšok. Ďalej je určená vedecko-výskumným pracovníkom profes.. Zistiť viac >>Embryológia krytosemenných rastlín

Embryológia krytosemenných rastlín shop >>

Predkladaná publikácia je v odbornej botanickej obci dlho očakávaným dielom, ktoré vyplní viac ako 35-ročný hiát učebnicového charakteru v oblasti embryológie rastlín, resp. reprodukčnej biológie rastlín. V rýchlo sa rozvíjajúcich experimentálnych botanických disciplínach bude.. Zistiť viac >>Riadenie 4 - Organizačné štruktúry - Štefan Kassay

Riadenie 4 - Organizačné štruktúry - Štefan Kassay shop >>

Kniha je určená širokému okruhu odborných čitateľov. Uľahčí štúdium zložitej problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov, doktorandom a študentom iných foriem vyššieho vzdelávania. Kniha vytvára mostík medzi teóriou a praxou a je využiteľn.. Zistiť viac >>O rackovi a kočce, která ho naučila létat - Luis Sepúlveda

O rackovi a kočce, která ho naučila létat - Luis Sepúlveda shop >>

Audioverze světově proslulého příběhu o dobrodružství kočky a racka. V hlavních rolích účinkují Ivan Trojan, Klára Sedláčková Oltová, Jan Vondráček, Martin Myšička, Václav Kopta a Lukáš Hlavica. Vysílený racek Kenga snesl na balkoně, kde se právě slunil koc.. Zistiť viac >>Komunistická strana Slovenska

Komunistická strana Slovenska shop >>

O perzekúciách, nezákonnostiach a zločinoch komunistického režimu sa písalo veľa, no veľmi málo o samotnej komunistickej strane, ktorá bola hlavným pilierom (chrbticou) komunistického režimu. Veľmi málo, alebo takmer vôbec sa nerozoberalo, aká to bola politická strana, akú mala .. Zistiť viac >>Rok 1968 a jeho miesto v našich dejinách

Rok 1968 a jeho miesto v našich dejinách shop >>

Rok 1968 je významným medzníkom nielen slovenských či československých povojnových dejín, no je medzníkom i vo vývoji totalitného komunistického systému ako celku. Výsledkom úsilia o reformu socializmu sovietskeho typu, ktoré spájame s rokom 1968, je koniec koncov konštatovanie o .. Zistiť viac >>Staršia slovenská lexika v medzijazykových vzťahoch

Staršia slovenská lexika v medzijazykových vzťahoch shop >>

Svedectvo našich kontaktov s inojazyčným prostredím ešte z predspisovného obdobia slovenčiny (prvá kodifikácia 1787) je zhmotnené aj v prevzatých slovách. Pochádzajú z čias, keď sa jazyk vyznačoval množstvom podôb podľa územného, štýlového, žánrového charakteru. Jazyk ako.. Zistiť viac >>Nové příběhy O zvědavém štěňátku - CD (Čte Libuše Šafránková)

Nové příběhy O zvědavém štěňátku - CD (Čte Libuše Šafránková) shop >>

Zvědavé štěňátko, se spřátelilo se všemi zvířátky na dvorku domu, u kterého žilo. Začne padat sníh aštěňátko by rádo lyžovalo. Zkusí to, a hned se rozhodne, že uspořádá na dvorku lyžařské závody. S příchodem jara pak s chutí připraví zvířátkům olympiádu. Sk.. Zistiť viac >>Historické štúdie 50 - Daniela Kodajová, Ingrid Kušniráková

Historické štúdie 50 - Daniela Kodajová, Ingrid Kušniráková shop >>

Z obsahu: *Nepokoje v Bratislave v dobe richtára Ulricha Rauchenwartera na začiatku 15. storočia *Spory o česť v ranonovovekej Kremnici *Mesto ako symbol v slovenskej humoristickej talči na prelome 19. a 20. storočia.. Zistiť viac >>Psychológiou k Metanoi - Damián Kováč

Psychológiou k Metanoi - Damián Kováč shop >>

Monografia, koncipovaná na vysokej odbornej úrovni, sa orientuje na aktuálnu problematiku súčasnej psychológie. Venuje pozornosť postaveniu človeka vo svete, úlohe vied, praktickým aspektom pôsobenia psychológie, vývinu osobnosti a jeho prostredia, ako aj otázkam vyplývajúcim zo zvy.. Zistiť viac >>Hravá vlastivěda 5 - Novodobé české dějiny - pracovní sešit

Hravá vlastivěda 5 - Novodobé české dějiny - pracovní sešit shop >>

Edice pracovních sešitů Hravá vlastivěda poskytuje ucelený pohled na naši vlast a na její jednotlivé části. Žáci se seznámí i s historií ČR a osvojí si základní poznatky o evropských zemích. Množství kvalitních mapových podkladů a dobových ilustrací probudí u žáků z.. Zistiť viac >>Veľký slovensko-ruský slovník 6 (Vy-Ž)

Veľký slovensko-ruský slovník 6 (Vy-Ž) shop >>

Úvod k šiestemu zväzku Veľkého slovensko-ruského slovníka je súčasne i záverom celého slovníka. Šiesty zväzok obsahuje druhú časť hesiel začínajúcich písmenom V (od hesla vy) a heslá začínajúce sa písmenami W, X, Y, Z, Ž... Zistiť viac >>Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva - Barbora Králičková

Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva - Barbora Králičková shop >>

V knihe sú aktuálne spracované súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva. Ponúka ucelenú analýzu prieniku súťažného práva s inými súkromnoprávnymi odvetviami, predovšetkým s právom duševného vlastníctva. Zameriava sa na analýzu spoločných aj odlišných aspektov oboch .. Zistiť viac >>Zmeny vegetácie Tatier na vybraných lokalitách ovplyvnených človekom

Zmeny vegetácie Tatier na vybraných lokalitách ovplyvnených človekom shop >>

Objektom predloženej monografie sú najfrekventovanejšie chodníky Belianskych Tatier a časti Vysokých Tatier, kde sa zaoberáme stupňom synantropizácie okolitej vegetácie chodníkov a odpočívadiel, vplyvmi zošľapovania na rastlinstvo, ale aj únosnosťou jednotlivých chodníkov a odpoč.. Zistiť viac >>Herecké techniky 20. storočia - Miloš Mistrík

Herecké techniky 20. storočia - Miloš Mistrík shop >>

V knihe sa približujú rozličné techniky a teórie hereckej tvorby, ktoré boli známe v divadle 20. storočia. Analyzujú sa herecké prístupy k interpretácii divadelných postáv, filozofické koncepty, psycho-fyzické cvičenia. V prehľadne rozvrhnutých kapitolách, vďaka zaujímavo napí.. Zistiť viac >>Věda - 3.vydání - Adam Hart-Davis

Věda - 3.vydání - Adam Hart-Davis shop >>

Tato jedinečná kniha vypráví příběh vědeckého pokroku od vynálezu kola až po řešení klimatických změn ve 21. století. Zachycuje všechny klíčové okamžiky a osobnosti v dějinách přírodních a technických věd a zvláště podrobně se věnuje přelomovým teoriím, objevům .. Zistiť viac >>Ájurvéda česky - Návrat ke zdraví - Pavel Hloška

Ájurvéda česky - Návrat ke zdraví - Pavel Hloška shop >>

Ájurvéda je stará orientální věda o dlouhém, spokojeném a zdravém životě. Její hlavní tajemství tkví v poznání, že není vše dobré pro každého a že o tom, co je pro člověka zdravé a prospěšné, rozhoduje jeho individuální tělesná konstituce. Díky této knize se nauč.. Zistiť viac >>Symbolizmus ako príncip videnia - Eva Maliti

Symbolizmus ako príncip videnia - Eva Maliti shop >>

Vedecká monografia Evy Maliti je venovaná teórii a umeleckej praxi symbolizmu v ruskej literatúre a kultúre 20. storočia. Symbolizmus sa chápe v zhode s univerzálnou podstatou samotného symbolu, ako konkrétny literárny smer epochy prelomu storočí, no i ako interpretačný kľúč - k di.. Zistiť viac >>Stravitelná věda - Robert Dinwiddie

Stravitelná věda - Robert Dinwiddie shop >>

Vše, co jste kdy potřebovali vědět o vědě, názorně, graficky Teorie relativity, Velký třesk, biopaliva, výzkum kmenových buněk – denně o tom čtete v novinách, slyšíte v televizi či od dětí školou povinných. Víte však, co se za nimi skrývá? Asi jste o některých z nich, .. Zistiť viac >>Naše priezviská

Naše priezviská shop >>

Na slovensku chýba monografické alebo slovníkové spracovanie priezvisk, tento stav sa usiluje zmierniť publikácia, zostavená z upravených popularizujúcich štúdií a článkov autora, publikovaných v odborných časopisoch. Usporiadané sú tak, že sa najprv charakterizuje vývin pomenú.. Zistiť viac >>Ekológia ľudských kognícií - Daniela Kusá

Ekológia ľudských kognícií - Daniela Kusá shop >>

Texty Ekológie ľudských kognícií ponúkajú pohľady do zákulisia úvah a polemík, ktoré sa vynorili v súčasných koncepciách kognitívnych vied. Tie kladú otázky o schopnostiach druhu homo sapiens nielen chápať realitu, ale ju aj vytvárať - prípadne ju dokonca vylučovať. Hlavná.. Zistiť viac >>Hviezdoveda

Hviezdoveda shop >>

Prvé slovenské sci-fi: Hviezdoveda. Vo Hviezdovede alebo Životopise Krutohlava poslal Gustáv Reuss sedem rokov pred Julesom Vernom svojho hrdinu, gemerského učenca Krutohlava, v balóne na Mesiac. Po návrate na Zem príde o balón, no nevzdáva sa – pomocou šikovných majstrov z celého Sl.. Zistiť viac >>Rozprava o vedách a umeniach

Rozprava o vedách a umeniach shop >>

Francúzsky spisovateľ a filozof v diele Rozprava o vedách a umeniach (za ktorú mu Dijonská akadémia v roku 1750 udelila prestížnu cenu) rozpútal proti vedám a umeniam boj, ktorý predznamenal jeho definitívny rozchod s vtedajšími, už vychýrenými mysliteľmi a ich doktrínami. V úvod.. Zistiť viac >>Zvědavá čarodějka Agáta - Katarina Kratochvílová, Linda Pacourková

Zvědavá čarodějka Agáta - Katarina Kratochvílová, Linda Pacourková shop >>

Jak to může dopadnout, když se malá čarodějka Agáta vydá prozkoumat lidský svět? Nestačí se divit! Co má přinést na narozeninovou oslavu, když netopýr ani ropucha nejsou vhodným dárkem? Na co mají popeláři košťata, když na nich nelétají? Otázek je mnoho a ani kouzla a č.. Zistiť viac >>Názvy obcí Slovenskej republiky

Názvy obcí Slovenskej republiky shop >>

Prvý publikovaný súpis obcí z celého územia Slovenska, ktorý obsahuje všetky vtedy používané názvy obcí, je z r. 1773. Z 18. st. je známy lexikón J. M. Korabinského a rozsiahly miestopisný slovník A. Vályiho. Na začiatku 19. st. vznikol podrobný súpis osadných a iných geograf.. Zistiť viac >>Flexicurita pre 21. storočie - Šance a riziká - Marek Švec

Flexicurita pre 21. storočie - Šance a riziká - Marek Švec shop >>

Nepoučiteľnosť európskeho zákonodarcu i európskych inštitúcií pri zmenách v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia je nezmerná. Hoci mnohé štúdie i analýzy praktických vplyvov koncepcie flexicurity na európsky i národné trhy práce preukázali jej zásadné .. Zistiť viac >>Slovenskí jazykovedci (2006 - 2010) - Júlia Behýlová

Slovenskí jazykovedci (2006 - 2010) - Júlia Behýlová shop >>

Predložená publikácia nadväzuje na bibliografiu Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (2001-2005) zachytáva práce jazykovedcov s vročením 2006-2010 (príp. dodatky k predchádzajúcim vydaným bibliografiám). Pri jej zostavovaní sa .. Zistiť viac >>Védánská meditace - Zažehnutí plamene uv - David Frawley

Védánská meditace - Zažehnutí plamene uv - David Frawley shop >>

S rostoucí popularitou jógy se stále více lidí začíná zajímat i o její védántské kořeny. Zatímco buddhistické meditaci se věnuje celá řada knižních titulů, o védántské filozofii, z níž buddhismus v mnoha ohledech vychází, je toho mezi laickou veřejností známo jen mál.. Zistiť viac >>Spovedal som Slovensko - Michal Zamkovský, Imrich Gazda

Spovedal som Slovensko - Michal Zamkovský, Imrich Gazda shop >>

Kniha s podnázvom Rozhovor o stave slovenskej duše nás prevedie životným príbehom kňaza a rehoľníka Michala Zamkovského, dozvieme sa o potrebnosti a účinnosti ľudových misií, ale tiež tu nájdeme odpovede na otázky, na ktoré sa možno bojíme alebo hanbíme nahlas opýtať: *hriec.. Zistiť viac >>Vlastivěda pro 4. ročník základní školy - pracovní sešit

Vlastivěda pro 4. ročník základní školy - pracovní sešit shop >>

Nově zpracovaná učebnice je v souladu s RVP. I tak si ale zachovává standardní strukturu klasické učebnice, na které jsou školy od našeho nakladatelství zvyklé. Učebnice zpracovává část učiva z oblasti ČLOVĚK A JEHO SVĚT - tematické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás.. Zistiť viac >>Tělověda pro dorostence

Tělověda pro dorostence shop >>

Soubor krátkých humorných fejetonů pojednávajících nevšedním způsobem o funkci různých orgánů lidského těla. Dozvíte se například, že ruce máme místo křídel, ale s křídly bychom se nemohli objímat... Náhrávka o to působivější, že interpretem je sám autor knižní p.. Zistiť viac >>Podnik a podnikanie 5 - Učenie a rast - Štefan Kassay

Podnik a podnikanie 5 - Učenie a rast - Štefan Kassay shop >>

Autor pentalógie Podnik a podnikanie prináša na trh finálnu časť tohto obdivuhodného projektu. Zväzok Učenie a rast sa venuje z väčšej časti zvyšovaniu výkonnosti v produkčných procesoch cez zvyšovanie výkonnosti človeka, zamestnanca. Zamýšľa sa ďalej nad hranicami medzi prir.. Zistiť viac >>Ájurvéda - Věda o samoléčení - Lad Vasant

Ájurvéda - Věda o samoléčení - Lad Vasant shop >>

Vůbec poprvé má čtenář k dispozici knihu, která jasně vysvětluje principy a praktická uplatnění ájurvédy, nejstaršího léčebného systému na světě. Krásně ilustrovaný text knihy pojednává o následujících tématech: Historie - Základní principy - Diagnostické techniky -.. Zistiť viac >>Umění ve vědě a věda v umění

Umění ve vědě a věda v umění shop >>

Umění je kreativní aktivitou, k níž je jedinec puzen, činem, kterým je člověk obohacován. Monografie vám alespoň částečně zprostředkovává něco, co obvykle bývá při vnímání uměleckého díla skryto. Tematické spektrum knihy je však velice široké: na jednom konci začín.. Zistiť viac >>Hravá vlastivěda 4 - Nejstarší české dějiny - pracovní sešit - Adriena Binková a kolektiv

Hravá vlastivěda 4 - Nejstarší české dějiny - pracovní sešit - Adriena Binková a kolektiv shop >>

Edice pracovních sešitů Hravá vlastivěda poskytuje ucelený pohled na naši vlast a na její jednotlivé části. Žáci se seznámí i s historií ČR a osvojí si základní poznatky o evropských zemích. Množství kvalitních mapových podkladů a dobových ilustrací probudí u žáků z.. Zistiť viac >>
Vžentek Bohumil     VYUKA.cz.     Vysoká škola Danubius, s.r.o.     Vydavelství MCU s.r.o     Vydavateľstvo Zelený Kocúr s.r.o.     Vydavateľstvo YOUNG SCIENTIST     Vydavateľstvo Tatran s.r.o.     Vydavateľstvo Taktik s.r.o     Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o.     Vydavateľstvo Slovart s.r.o.     Vydavateľstvo Príroda s.r.o.     Vydavateľstvo Pozsony/Pressburg/ Bratisl     Vydavateľstvo Pandora     Vydavateľstvo Nové mesto s.r.o     Vydavateľstvo Motýľ-B.Kocian     2020 Veľká ponuka najnovších titulov, vyberte si zo širokej ponuky kníh. Knihy Kontakt