VEDA

Za hranicami vedy? - Soňa G. Lutherová, Miroslava Hlinčíková

Za hranicami vedy? - Soňa G. Lutherová, Miroslava Hlinčíková shop >>

Publikácia ponúka výber základných tém a prístupov aplikovanej antropológie. Autorky sa v jednotlivých kapitolách zaoberajú tým, ako rozlične možno antropologické a etnologické vedomosti, zručnosti a perspektívy aplikovať v spoločenskej praxi. Problematike sa zároveň venujú v .. Zistiť viac >>Dejiny Slovenskej akadémie vied - Dušan Kováč

Dejiny Slovenskej akadémie vied - Dušan Kováč shop >>

Roku 2013 si Slovenská akadémia vied pripomínala 60. výročie svojho vzniku. V porovnaní s historicky staršími akadémiami, ako je napríklad francúzska, ale aj akadémie vied susedných krajín, je naša Akadémia pomerne mladá. Ale šesťdesiat rokov už predstavuje obdobie, ktoré je hod.. Zistiť viac >>Insígnie a akademické obrady Trnavskej univerzity- Insignia and academic ceremonies of the trnava un - Marián Manák, Adriana Krupová

Insígnie a akademické obrady Trnavskej univerzity- Insignia and academic ceremonies of the trnava un - Marián Manák, Adriana Krupová shop >>

Používanie akademických insígnií a vykonávanie slávnostných obradov sa už od stredoveku spája s európskym univerzitným prostredním. Aj Trnavská univerzita v Trnave v duchu historických tradícii svojej predchodkyne - starobylej Trnavskej univerzity - ich s náležitou úctou zachováv.. Zistiť viac >>Slovenský poválečný exil a jeho aktivity 1945 - 1970 - Václav Vondrášek, Jan Pešek

Slovenský poválečný exil a jeho aktivity 1945 - 1970 - Václav Vondrášek, Jan Pešek shop >>

Publikácia sa zameriava na problematiku konštituovania a činnosti slovenského povojnového exilu spätého so Slovenskou republikou z rokov 1939 – 1945 a vplyvu jej režimu v širších súvislostiach vnútropolitického a medzinárodnopolitického vývoja v nasledujúcom období od roku 1945 .. Zistiť viac >>Castrum Salis - Pavol Hudáček

Castrum Salis - Pavol Hudáček shop >>

Castrum Salis bol v 11. - 12. storočí jediným hradom v severnom pohraničí Uhorska na hraniciach s poľskom a Rusou. Spomína sa v najstarších uhorských naračných prameňoch v Gesta Hungarorum od anonymného notára Bela III. a v Uhorsku-poľskej kronike. Zachovalo sa o ňom iba veľmi mál.. Zistiť viac >>Král zvedá meč

Král zvedá meč shop >>

Kdo je tajemný Pavel v blízkosti českého krále Karla z rodu Lucemburků? Mnich řádu dominikánů, nebo rytíř zběhlý ve válečném umění? Obratný diplomat, či nájemný vrah? Odkud vůbec přišel? Nový historický román Jana Bauera přivádí na svět krajně nebezpečného muže, .. Zistiť viac >>Židia na Slovensku po roku 1945 - Peter Salner

Židia na Slovensku po roku 1945 - Peter Salner shop >>

Kniha Petra Salnera prináša doteraz neznáme poznatky z prostredia židovských náboženských obcí na Slovensku po druhej svetovej vojne. Autor narába s doteraz nedostupnými archívmi ÚZ ŽNO, ktoré predstavujú jediný a jedinečný zdroj poznatkov o ich vnútornom fungovaní a usporiadan.. Zistiť viac >>Slovenskí jazykovedci (2011 - 2015) - Júlia Behýlová

Slovenskí jazykovedci (2011 - 2015) - Júlia Behýlová shop >>

Táto publikácia nadväzuje na bibliografiu Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (2006 - 2010), Bratislava: Veda 2014. Zachytáva práce jazykovedcov s vročením 2011 - 2015 (príp. dodatky k predchádzajúcim vydaným bibliografiám). Pri.. Zistiť viac >>Úvod do filozofickej a pedagogickej antropológie - Branislav Malík

Úvod do filozofickej a pedagogickej antropológie - Branislav Malík shop >>

Publikácia sa zaoberá možnosťami konštituovania filozofickej antropológie a jej väzbami na niektoré antropologické a filozofické disciplíny. Autor sa pokúša pomenovať úskalia, ktoré tomuto úsiliu stoja v ceste, a tým poukázať aj na príčiny stroskotania doterajších projektov b.. Zistiť viac >>Dejiny maďarskej filozofie - Ondrej Mészáros

Dejiny maďarskej filozofie - Ondrej Mészáros shop >>

Dejiny maďarskej filozofie sú pokusom o prezentáciu maďarského filozofického myslenia pre slovenského čitateľa. Určenie adresáta tohto textu nie je náhodné, pretože dejiny maďarského a slovenského myslenia vychádzajú zo spoločných dejín školskej filozofie v Uhorsku a v prípad.. Zistiť viac >>Přírodověda pro 5. ročník ZŠ - Danuše Kvasničková

Přírodověda pro 5. ročník ZŠ - Danuše Kvasničková shop >>

Při výkladu jednotlivých témat přírodovědy dává autorka důraz na ekologickou výchovu... Zistiť viac >>Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny Slovenska

Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny Slovenska shop >>

Dielo prináša viacero nových vedeckých poznatkov vo sfére výskumu historických štruktúr krajiny, pričom väčšina z nich vychádza z autentického vlastného terénneho výskumu. Po úvodných teoretických východiskách a metodológii práce sa autori zaoberajú historickými štruktúr.. Zistiť viac >>Védánská meditace - Zažehnutí plamene uv - David Frawley

Védánská meditace - Zažehnutí plamene uv - David Frawley shop >>

S rostoucí popularitou jógy se stále více lidí začíná zajímat i o její védántské kořeny. Zatímco buddhistické meditaci se věnuje celá řada knižních titulů, o védántské filozofii, z níž buddhismus v mnoha ohledech vychází, je toho mezi laickou veřejností známo jen mál.. Zistiť viac >>Slovenská vlastiveda II - Trenčianska župa - Drahoslav Machala

Slovenská vlastiveda II - Trenčianska župa - Drahoslav Machala shop >>

Autor sa podujal napísať encyklopedické dielo Slovenská vlastiveda, ktoré má poslúžiť slovenským učiteľom, deťom, ale aj dospelým, a ktorého zmyslom je v 7 dieloch prezentovať udalosti a osobnosti jednotlivých slovenských žúp v obciach, mestečkách a mestách od prvej písomnej .. Zistiť viac >>Hravá vlastivěda 5 - Česká republika a E

Hravá vlastivěda 5 - Česká republika a E shop >>

V souladu s RVP ZV Edice učebnic Hravá vlastivěda poskytuje ucelený pohled na naši vlast a na její jednotlivé části. Žáci se seznámí i s historií ČR a osvojí si základní poznatky o evropských zemích. Množství kvalitních mapových podkladů a dobových ilustrací probudí u ž.. Zistiť viac >>Rozmnožovanie okrasných drevín

Rozmnožovanie okrasných drevín shop >>

Publikácia sa venuje základným informáciám o technológiách rozmnožovania a pestovania vybraných druhov drevín používaných v sadovníckej tvorbe. Poskytuje aj množstvo praktických poznatkov súvisiacich s dopestovaním kvalitného škôlkarského materiálu. Kniha je vhodným doplnkom.. Zistiť viac >>Co na Prajzske se povědalo - Jana Schlossarková

Co na Prajzske se povědalo - Jana Schlossarková shop >>

Tato kniha obsahuje na 140 básní a vyprávění, které již dříve vyšly pod názvem Smich a plač v jednym měchu (2002) a Jak sem kupila, tak předavam (2009). Většina textů je napsána v hlučínském nářečí, část příběhů je v češtině. Součástí knihy je i rozsáhlý hluč.. Zistiť viac >>Podnik a podnikanie 2 - Ekonomika a financie - Štefan Kassay

Podnik a podnikanie 2 - Ekonomika a financie - Štefan Kassay shop >>

Kniha je určená širokému okruhu odborných čitateľov. Uľahčí štúdium zložitej problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov, doktorandom a študentom iných foriem vyššieho vzdelávania. Kniha vytvára mostík medzi teóriou a praxou a je využiteľn.. Zistiť viac >>Ko-Budó, zbrane z Okinawy 3 - Bó - Ronald Haberszetzer

Ko-Budó, zbrane z Okinawy 3 - Bó - Ronald Haberszetzer shop >>

Pokračovanie titulu Ko-Budó, zbrane z Okinawy 2 - Nunčaku, Tonfa Richard Mason absolvoval univerzitu v Cambrigi. Titul Ph.D. získal na Australské národní univerzitě, kde následně přednášel japonskou historii jako člen Fakulty asijských studií přes třicet let. John Caiger se narodi.. Zistiť viac >>Pracovný pomer a poistný systém - Helena Barancová

Pracovný pomer a poistný systém - Helena Barancová shop >>

Pozornosť autorov sa sústreďuje najmä na otázky súvisiace so založením pracovného pomeru, jeho zmenou, ako aj so skončením pracovného pomeru. Nie je vynechaná ani oblasť pracovnej disciplíny zamestnancov. Rozsiahlu časť tvorí aj analýza poistného systému , ktorá sa viaže na pr.. Zistiť viac >>Zvědavá okénka - Zvířátka na statku

Zvědavá okénka - Zvířátka na statku shop >>

Odpověz na otázky, otevři okénko a přesvědč se, že tvá odpověď byla správná. Poznej na nádherných obrázcích spoustu zvířat z nejrůznějších prostředí a dobře se s nimi seznam. Užij si spoustu zábavy s touto krásnou knížkou!.. Zistiť viac >>Pohrebisko v Ždani - Elena Miroššayová

Pohrebisko v Ždani - Elena Miroššayová shop >>

Predložená práca sa skladá z dvoch častí. Prvá obsahuje základné informácie o nálezisku, etapách výskumu, typologickú analýzu a komparatívnu typológiu nálezov a nálezových situácií zistených počas výskumu v Ždani. Obsah ďalších kapitol vychádza z výsledkov analýzy a i.. Zistiť viac >>Milan Hodža - štátnik a politik - Miroslav Pekník

Milan Hodža - štátnik a politik - Miroslav Pekník shop >>

Organizátori a účastníci vedeckej konferencie na tému Milan Hodža - štátnik a politik si uvedomovali, že ide o výnimočnú postavu slovenských dejín. Hodnotili túto osobnosť ako novinára, publicistu, historika, politológa, pričom sa sústreďovali na jeho politický, ale aj vedecký.. Zistiť viac >>Dynamika sociálno-ekonomických procesov - Ignác Prno

Dynamika sociálno-ekonomických procesov - Ignác Prno shop >>

Z textu je patrné značné penzum znalostí a dlouholetých zkušeností autora nejen v oblasti systémové vědy a systémového modelování, ale i širšího teoretického rámce a aplikačních konsekvencí. Autor se značnou odbornou erudicí prezentuje poznatky a navrhuje originální myšlen.. Zistiť viac >>Napísal som maličkú opierku... - Michaela Mojžišová

Napísal som maličkú opierku... - Michaela Mojžišová shop >>

Autorka monografie skúma premeny komornej opery v tvorbe slovenských skladateľov a osud inštitúcií, pre ktoré sa jej pestovanie stalo centrálnym programom. Ide o prvú odbornú publikáciu, upriamujúcu pozornosť čitateľa na túto hudobno-divadelnú oblasť... Zistiť viac >>Advokátske komory na Slovensku v rokoch 1875-1948

Advokátske komory na Slovensku v rokoch 1875-1948 shop >>

Autori publikácie sa podujali ponúknuť čitateľovi obraz o vývoji organizácie samosprávnych komôr na území Slovenska od ich počiatkov v roku 1875 až po ich prerušenie v roku 1948. Vývoj advokátskych komôr na našom území prešiel niekoľkými obdobiami, ktoré boli, prirodzene, ovp.. Zistiť viac >>Věda jde k lidu! - Doubravka Olšáková

Věda jde k lidu! - Doubravka Olšáková shop >>

Jen málokdo ví, že dnes již kultovní snímek Karla Zemana Cesta do pravěku byl součástí široké a komunistickou stranou privilegované výchovy obyvatelstva k ateismu. Vše však do sebe zapadá: cesta čtyř chlapců proti proudu času mapovala jednotlivé etapy formování Země až po s.. Zistiť viac >>Hľadanie harmónie - Ján Haluška

Hľadanie harmónie - Ján Haluška shop >>

Práca ma interdisciplinárny obsah. Je určená najmä pre tých, čo sa s hudobnou a priestorovou akustikou stretajú vo svojom povolaní, no nie sú profesionálnymi matematikmi alebo akustikmi... Zistiť viac >>Slovník súčasného slovenského jazyka M - N

Slovník súčasného slovenského jazyka M - N shop >>

Vo VEDE, vydavateľstve SAV, vyšiel tretí zväzok (M – N) z viaczväzkového Slovníka súčasného slovenského Jazyka, ktorý pripravili pracovníci Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV (hlavná redaktorka S. Jarošová). Za cieľ si kladie vyplniť vyše tridsaťpäť rokov trvajúce.. Zistiť viac >>Alexander Dubček jeho doba a súčasnosť

Alexander Dubček jeho doba a súčasnosť shop >>

Predkladaný zborník svojím obsahom rozširuje a prehlbuje doposiaľ získané poznatky. Prináša názory autorov, ktoré odrážajú rôznosť pohľadov na podmienky a limity doby, v ktorej A. Dubček pôsobil. Z publikovaných príspevkov vyplýva, že Dubčekovo politické myslenie a konanie o.. Zistiť viac >>Slovenčina a čeština v počítačovom spracovaní - Alexandra Jarošová

Slovenčina a čeština v počítačovom spracovaní - Alexandra Jarošová shop >>

Zborník referátov zo seminára Bratislava 26.-27. októbra 2001... brožovaná.. Zistiť viac >>Európske pedagogické myslenie I. (Od antiky po modernu) - Blanka Kudláčová, Andrej Rajský

Európske pedagogické myslenie I. (Od antiky po modernu) - Blanka Kudláčová, Andrej Rajský shop >>

V globalizovanom svete prichádza k vzájomnému kontaktu ľudí z jednotlivých národov, kultúr a v rámci toho často aj ku konfrontácii modelov výchovno-vzdelávacích systémov a prístupov. Vstúpiť do kultivovaného a odborného dialógu v uvedenej oblasti predpokladá poznať východisk.. Zistiť viac >>Ovidius

Ovidius shop >>

Ovidius je nesmrteľný práve preto, že aj cez bariéru dvoch tisícročí sa nám prihovára ako k svojim vrstovníkom, že nám rozumie a že žmurká na nás figliarským okom, ktoré sa tak trošku nehanebne díva na slasti a strasti našich vlastných lások... Zistiť viac >>O zvědavém telátku a bázlivém hříbátku - Eva Bešťáková

O zvědavém telátku a bázlivém hříbátku - Eva Bešťáková shop >>

Skamarádí se zvědavé telátko s bojácným hříbátkem? Na konci vesnice stál statek, kde se jednoho dne narodilo telátko. A hned chtělo tohle i tamto vědět a s každým se kamarádit. Zkrátka to byl velký zvědavec! Zvířátka ze dvora se mu však smála, jaký je hlupáček. Když se .. Zistiť viac >>Občianske obrady na Slovensku

Občianske obrady na Slovensku shop >>

Publikácia sa zameriava na časť obradovej kultúry na Slovensku , ktorá sa sformovala v období štyroch desaťročí trvajúceho komunistického režimu. Jadro publikácie tvoria tri kapitoly, ktorých cieľom je poskytnúť čitateľovi prehľad o kontextoch vývinu inštitucionálnych cirkevn.. Zistiť viac >>BARBARA VON CILLI -Die Schwarze Königin (1392 - 1451) - Daniela Dvořáková

BARBARA VON CILLI -Die Schwarze Königin (1392 - 1451) - Daniela Dvořáková shop >>

Die Lebensgeschichte einer ungarischen, römisch-deutschen und böhmischen Königi Nur selten erlitt eine mittelalterliche Frauengestalt seitens der Schriftsteller und Historiker soviel Unrecht und ging mit solch schlechtem Ruf wie Königin Barbara von Cilli in die Geschichte ein. In der Literatur .. Zistiť viac >>Veľký slovensko-ruský slovník 4 (R-Š)

Veľký slovensko-ruský slovník 4 (R-Š) shop >>

Dokončením štvrtého zväzku Veľkého slovensko-ruského slovníka sa približuje dosiahnutie vytýčeného cieľa - opísať slovnú zásobu slovenčiny a konfrontovať ju so slovnou zásobou ruštiny. Štvrtý zväzok obsahuje heslá začínajúce sa na písmená R,S,Š... Zistiť viac >>Súdnictvo a súdna prax v mestách Pentapolitany v 16. storočí - Blanka Szeghyová

Súdnictvo a súdna prax v mestách Pentapolitany v 16. storočí - Blanka Szeghyová shop >>

Súdnictvo a súdna prax patria na Slovensku k málo prebádaným oblastiam histórie. Monografia je postavená na archívnom výskume v piatich východoslovenských, kedysi hornouhorských mestách v období 16. storočia. Išlo o mestá združené do regionálneho spoločenstva známeho pod menom .. Zistiť viac >>Október 1917 a súčasnosť - Peter Dinuš

Október 1917 a súčasnosť - Peter Dinuš shop >>

Rok 2017 bol rokom 100. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie (VOSR), ktorá výrazným spôsobom ovplyvnila moderné európske i svetové dejiny. Britský historik E. Hobsbawm ju považoval za hlavnú udalosť krátkeho 20. storočia, symbolicky končiaceho sa rokom rozpadu štát.. Zistiť viac >>Psycho-logika emócií - Daniela Kusá

Psycho-logika emócií - Daniela Kusá shop >>

O emóciách sa zvykne hovoriť ako o spontánnych, nie vždy ovládateľných a najmä viac či menej nezávislých od „chladného rozumu”. Námietky voči tejto dualite „srdca a rozumu” prichádzajú z dielní evolučne, kognitívne aj socio-kultúrne ladených smerov psychológie. Ich pon.. Zistiť viac >>20 rokov samostatnej Slovenskej republiky

20 rokov samostatnej Slovenskej republiky shop >>

Publikácia je výpoveďou širšieho kolektívu slovenských i zahraničných vedeckých pracovníkov-historikov, sociológov, politológov, ale aj priamych účastníkov dnes už historických udalostí spojených so vznikom samostatnej demokratickej Slovenskej republiky. Mapuje dlhú a zložitú .. Zistiť viac >>Hmota, život, inteligencia, vznik - Dušan Magdolen

Hmota, život, inteligencia, vznik - Dušan Magdolen shop >>

Existujú otázky, na ktoré človek stále nepozná uspokojivé odpovede. Sú staré snáď ako ľudstvo samotné. Nachádzame ich takmer v každej kultúre naprieč časom i priestorom. Patria k nim aj otázky, ktorými sa pýtame na vznik, zrod, či počiatok hmoty, života, inteligenice a ich ro.. Zistiť viac >>Na začiatku storočia 1901-1914 - Dušan Kováč a kolektív

Na začiatku storočia 1901-1914 - Dušan Kováč a kolektív shop >>

Prvý zväzok širšie koncipovaného historiografického obrazu, politického, ekonomického, spoločenského a kultúrneho vývinu Slovenska sleduje obdobie do vypuknutia prvej svetovej vojny... Zistiť viac >>Občianstvo, participácia a deliberácia na Slovensku - Jana Plichtová

Občianstvo, participácia a deliberácia na Slovensku - Jana Plichtová shop >>

Autori a autorky výskumne invenčnej a teoreticky provokujúcej monografie kriticky analyzujú reálne možnosti občanov zúčastňovať sa veľkej či malej politiky. Reprezentatívny výskum, výskumné sondy a prípadové štúdie prispievajú k odhaleniu viacerých aspektov slovenskej občians.. Zistiť viac >>Je hlavných hriechov sedem? - Alojz Milošovič

Je hlavných hriechov sedem? - Alojz Milošovič shop >>

Nie som prvý ani posledný, ktorý sa postavil na tenký ľad. Odvážiť sa písať o hriechoch, a k tomu ešte "hlavných", je asi viac ako len odvaha... Zistiť viac >>Kráľova studňa - Veľká Fatra

Kráľova studňa - Veľká Fatra shop >>

Povesť hovorí, že pod vrcholom Krížnej hole, na rozhraní troch panstiev, sa stretli pastieri oviec. Jeden prichádzal zo Zvolenskej, druhý z Turčianskej a tretí z Liptovskej stolice. Slnko pálilo, a tak bolo treba ovce napojiť. A tu nastal spor o to, ktorému panstvu patrí prameň. V zá.. Zistiť viac >>Možné světy v humanitních vědách - Allén Sture

Možné světy v humanitních vědách - Allén Sture shop >>

Možné světy v humanitních vědách, v umění a v přírodních vědách shrnují materiály z 65. Nobelova sympozia, které se konalo 11.–15. srpna 1986 v Lidingö u Stockholmu. Nobelova sympozia jsou sérií vědeckých konferencí na aktuální problémy vědeckého bádání v různých ob.. Zistiť viac >>Ájurvéda - Věda o samoléčení - Lad Vasant

Ájurvéda - Věda o samoléčení - Lad Vasant shop >>

Vůbec poprvé má čtenář k dispozici knihu, která jasně vysvětluje principy a praktická uplatnění ájurvédy, nejstaršího léčebného systému na světě. Krásně ilustrovaný text knihy pojednává o následujících tématech: Historie - Základní principy - Diagnostické techniky -.. Zistiť viac >>Dominik Tatarka – slovenský Don Quijote - Mária Bátorová

Dominik Tatarka – slovenský Don Quijote - Mária Bátorová shop >>

Kto bol Dominik Tatarka? Človek mnohých identít a rol, ktoré nie sú komplementárne, ba niekedy sa až vylučujú... Azda preto dodnes chýbal komplexný pohľad, hlbinnejší vzhľad a výskum diela a jeho tvorcu. Autorka monografie, literárna vedkyňa a zároveň i spisovateľka, ako avízo .. Zistiť viac >>Všeobecná jazykoveda a slavistika - Ľubomír Ďurovič

Všeobecná jazykoveda a slavistika - Ľubomír Ďurovič shop >>

Vydanie druhého zväzku Vybraných štúdií Ľ. Ďuroviča (prvý – O slovenčine a Slovensku – vyšiel r. 2004) kompletizuje výber najdôležitejších štúdií autora. Ponúka celkový obraz poznávacieho a myšlienkového sveta vynikajúceho slovenského jazykovedca, ktorý bol dlhé desa.. Zistiť viac >>Politické trestné činy pred Slovenským najvyšším súdom v rokoch 1939 - 1944 - Katarína Zavacková

Politické trestné činy pred Slovenským najvyšším súdom v rokoch 1939 - 1944 - Katarína Zavacková shop >>

Monografia Politické trestné činy pred Slovenským najvyšším súdom v rokoch 1939 – 1944 analyzuje prispôsobovanie sa tejto inštitúcie zmeneným politickým podmienkam pod vplyvom novej, nedemokratickej vládnucej elity – ľudákov. Jej hlavným prameňom sú publikované rozsudky v pr.. Zistiť viac >>Celostný obraz sveta - Ignác Prno

Celostný obraz sveta - Ignác Prno shop >>

Autor vo svojej novej knihe prezentuje svoj skutočne celostný obraz sveta a celej reality. Autorovi nejde o čisto prírodovedecký model v tradičnom zmysle slova, ale o celkové vysvetlenie, v ktorom sa stretajú na jednej strane prírodné vedy a na druhej strane nedeliteľné Absolútno, ktor.. Zistiť viac >>Vydavatelia v 18. storočí - Ivona Kollárová

Vydavatelia v 18. storočí - Ivona Kollárová shop >>

Monografia ponúka tri relatívne autonómne štúdie, ktorých prienikovým bodom je vydavateľská iniciatíva a aktivita Mateja Bela, Jána Michala Landerera, a konkurenčné vzťahy vydavateľov. Celou "trilógiou" sa tiahnu otázky slobody prejavu, čitateľského potenciálu typografického m.. Zistiť viac >>Spoločnosť trhu a environmentálna politika - Richard Filčák

Spoločnosť trhu a environmentálna politika - Richard Filčák shop >>

Predmetom knihy je poukázať na environmentálne problémy, ktoré sú súčasťou ekonomických a sociálnych aspektov... Zistiť viac >>Věda podle abecedy - Petr Koubský

Věda podle abecedy - Petr Koubský shop >>

Známý popularizátor vědy, novinář Deníku Petr Koubský dokáže složité souvislosti přiblížit tak, že jim dokáže porozumět i laik. Věda v jeho podání je jedno velké dobrodružství otevírající brány úžasu a poznání tajemství světa, vesmíru a vůbec. Vydejte se na pří.. Zistiť viac >>Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2018- Statistical Yearbook of the Slovak Republic 2018

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2018- Statistical Yearbook of the Slovak Republic 2018 shop >>

Dvadsiate ôsme vydanie Štatistickej ročenky Slovenskej republiky.Tento produkt prezentuje oficiálnu štatistiku a je dôležitým zdrojom súhrnných demografických, sociálnych a ekonomických informácií o Slovensku. Štatistické informácie sú aj tento rok tematicky rozčlenené do 31 kap.. Zistiť viac >>Zásady medzinárodného práva - Ján Azud

Zásady medzinárodného práva - Ján Azud shop >>

Autor skúma najdôležitejšie zásady medzinárodného práva a to z hľadiska ich obsahu, formulácie, povahy a výkladu. Skúma predmet ich obsahu a ich cieľ. Rozoberá úlohy a právomoci OSN, zásady priateľských vzťahov a spolupráce štátov, deklaráciu zásad vzťahov, práva menšín .. Zistiť viac >>Literatúra faktu Jozefa Leikerta - Dalimír Hajko

Literatúra faktu Jozefa Leikerta - Dalimír Hajko shop >>

Po publikácii Básnický svet Jozefa Leikerta (VEDA, 2017) ponúka jej autor, filozof a literárny vedec Dalimír Hajko, ďalší pohľad na mnohostrannú činnosť a tvorbu Jozefa Leikerta, monografiu zameranú na jeho tvorbu v oblasti vecnej spisby. J. Leikert je viacrozmerný autor: poznáme ho .. Zistiť viac >>
Vžentek Bohumil     VYUKA.cz.     Vysoká škola Danubius, s.r.o.     Vydavelství MCU s.r.o     Vydavateľstvo Zelený Kocúr s.r.o.     Vydavateľstvo YOUNG SCIENTIST     Vydavateľstvo Tatran s.r.o.     Vydavateľstvo Taktik s.r.o     Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o.     Vydavateľstvo Slovart s.r.o.     Vydavateľstvo Príroda s.r.o.     Vydavateľstvo Pozsony/Pressburg/ Bratisl     Vydavateľstvo Nové mesto s.r.o     Vydavateľstvo Motýľ-B.Kocian     Vydavateľstvo Maxim, s.r.o.     2020 Veľká ponuka najnovších titulov, vyberte si zo širokej ponuky kníh. Knihy Kontakt