VEDA

Věda a politika

Věda a politika shop >>

Kniha představuje unikátní síť německých společenskovědních a humanitních ústavů v zahraničí, jak se utvářela a vyvíjela od osmdesátých let 19. století do poslední zásadní reformy v roce 2009. Předmětem zájmu je patnáct pracovišť působících v Evropě, USA nebo Asii, .. Zistiť viac >>Možné světy v humanitních vědách - Allén Sture

Možné světy v humanitních vědách - Allén Sture shop >>

Možné světy v humanitních vědách, v umění a v přírodních vědách shrnují materiály z 65. Nobelova sympozia, které se konalo 11.–15. srpna 1986 v Lidingö u Stockholmu. Nobelova sympozia jsou sérií vědeckých konferencí na aktuální problémy vědeckého bádání v různých ob.. Zistiť viac >>Nemecko-slovenský slovník medicíny

Nemecko-slovenský slovník medicíny shop >>

Slovník obsahuje slovnú zásobu z oblasti klinickej medicíny, anatómie, fyziológie, histológie, embryológie a pod. Okrem odbornej terminológie zachytáva aj istú vrstvu neutrálnej slovnej zásoby, ktorá súvisí s danou problematikou, aby používateľ pri práci s textom nemusel siahať .. Zistiť viac >>Bukovohorská kultúra na Slovensku - Rastislav Hreha, Stanislav Šiška

Bukovohorská kultúra na Slovensku - Rastislav Hreha, Stanislav Šiška shop >>

Ťažisko predkladanej práce „Bukovohorská kultúra na Slovensku vo svetle nálezov zo Šarišských Michalian a Zemplínskych Kopčian“ pozostáva z vyhodnotenia nespracovaného, resp. čiastočne spracovaného archeologického materiálu z výskumu v Šarišských Michaľanoch, polohy Fedele.. Zistiť viac >>Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2015- Statistical Yearbook of the Slovak Republic 2015

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2015- Statistical Yearbook of the Slovak Republic 2015 shop >>

V poradí už dvadsiaty piaty ročník Štatistickej ročenky Slovenskej republiky obsahuje detailný prehľad štatistických informácií o Slovensku zo všetkých oblastí spoločenského života prevažne za roky 2010-2014. Dôležitou súčasťou komplexného obrazu o Slovensku je aj jeho posta.. Zistiť viac >>Starý Vajanský - Ivan Kusý

Starý Vajanský - Ivan Kusý shop >>

Ivan Kusý aj v predloženom texte využíva svoju overenú, pre neho vlastne klasickú metódu historicko-genetického prístupu k textom. Časový moment zohráva opäť dominantnú úlohu pri radení jednotlivých súčastí knižky. Ohlásený tretí zväzok vajanskovskej monografie z pera Ivan.. Zistiť viac >>Naše priezviská

Naše priezviská shop >>

Na slovensku chýba monografické alebo slovníkové spracovanie priezvisk, tento stav sa usiluje zmierniť publikácia, zostavená z upravených popularizujúcich štúdií a článkov autora, publikovaných v odborných časopisoch. Usporiadané sú tak, že sa najprv charakterizuje vývin pomenú.. Zistiť viac >>1001 myšlenek: část Věda a Technika

1001 myšlenek: část Věda a Technika shop >>

V šesté části audioknihy 1001 myšlenek naleznete myšlenky a pojmy z oblasti umění a architektury, nad kterými stojí za to uvažovat. Obsahuje 273 myšlenek z oblasti vědy a techniky, které lidé postupně objevovali a přijímali jako obecně platné pravdy.Ostatní části:1001 my.. Zistiť viac >>Zvedavá opička Kika

Zvedavá opička Kika shop >>

Okienkové leporelo s pútavými ilustráciami o opičke Kike. ktorá nás povodí po zoologickej záhrade a v jej spoločnosti spoznáme obyvateľov zoo a ich život... Zistiť viac >>Novinári a politici cez sitko - Jozef Sitko

Novinári a politici cez sitko - Jozef Sitko shop >>

Próza Politici a novinári cez sitko o autentických zážitkoch s prominentmi verejného života a majstrami pera... Zistiť viac >>Slovenská vlastiveda II - Trenčianska župa - Drahoslav Machala

Slovenská vlastiveda II - Trenčianska župa - Drahoslav Machala shop >>

Autor sa podujal napísať encyklopedické dielo Slovenská vlastiveda, ktoré má poslúžiť slovenským učiteľom, deťom, ale aj dospelým, a ktorého zmyslom je v 7 dieloch prezentovať udalosti a osobnosti jednotlivých slovenských žúp v obciach, mestečkách a mestách od prvej písomnej .. Zistiť viac >>Vlastiveda 2 pre 2. ročník ZŠ - Mária Kožuchová

Vlastiveda 2 pre 2. ročník ZŠ - Mária Kožuchová shop >>

Učebnica vlastivedy pre 2. ročník základných škôl/i> sprevádza žiaka pri objavovaní okolitého sveta a ľudí, ktorí v ňom žijú. Učebnicu vlastivedy pre 2. ročník tvorí 6 častí – tematických celkov, pomocou ktorých sa žiaci učia orientovať v priestore a čase (Škola a oko.. Zistiť viac >>Vydavatelia v 18. storočí - Ivona Kollárová

Vydavatelia v 18. storočí - Ivona Kollárová shop >>

Monografia ponúka tri relatívne autonómne štúdie, ktorých prienikovým bodom je vydavateľská iniciatíva a aktivita Mateja Bela, Jána Michala Landerera, a konkurenčné vzťahy vydavateľov. Celou "trilógiou" sa tiahnu otázky slobody prejavu, čitateľského potenciálu typografického m.. Zistiť viac >>Symboly a mýta chorvátskeho národného hnutia - Marcela Bednárová

Symboly a mýta chorvátskeho národného hnutia - Marcela Bednárová shop >>

Titul z pera vedeckej pracovníčky Historického ústavu SAV PhDr. Marcely Bednárovej o chorvátskom národnom hnutí, mýtoch a symboloch... Zistiť viac >>Historické štúdie 51 - Ingrid Kušniráková, Marcela Bednárová

Historické štúdie 51 - Ingrid Kušniráková, Marcela Bednárová shop >>

ROČENKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU SAV Historická pamäť a dejiny Slovenska - Procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí Bibliografická databáza slovenskej historiografie odráža „pamäťový boom” posledných desaťročí. Zachytáva takmer 2 900 záznamov ku kľúčov.. Zistiť viac >>Ruská literatúra v slovenskej kultúre v rokoch 1825 - 2015 - Mária Kusá

Ruská literatúra v slovenskej kultúre v rokoch 1825 - 2015 - Mária Kusá shop >>

Táto monografia je prínosom pre slovenskú kultúru (translatológiu, literárne vednou teóriou i skúmanie kultúrneho a literárne-spoločenského vývoja). Prof. PhDr. Oldřich Richterek, CSc. Svedčí nielen o opodstatnenosti výskumnej orientácie Ústavu svetovej literatúry SAV na vývoj.. Zistiť viac >>Riadenie 3 - Podniková stratégia - Štefan Kassay

Riadenie 3 - Podniková stratégia - Štefan Kassay shop >>

Kniha je určená širokému okruhu odborných čitateľov. Uľahčí štúdium zložitej problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov, doktorandom a študentom iných foriem vyššieho vzdelávania. Kniha vytvára mostík medzi teóriou a praxou a je využiteľn.. Zistiť viac >>Krajinnoekologické podmienky rozvoja Bratislavy

Krajinnoekologické podmienky rozvoja Bratislavy shop >>

Práca sa zaoberá štúdiom vzťahov medzi prvkami prvotnej, druhotnej a terciárnej krajinnej štruktúry v urbánnych ekosystémoch, klasifikuje hlavné environmentálne problémy, krajinno-ekologickú významnosť územia a stanovuje limity jeho rozvoja... Zistiť viac >>Ájurvéda léčení a vaření - Přírodní léčitelství a gastronomie v indické tradici - Elisabeth Veit

Ájurvéda léčení a vaření - Přírodní léčitelství a gastronomie v indické tradici - Elisabeth Veit shop >>

Přírodní léčitelství a gastronomie v indické tradici. Léčení a vaření s ájurvédou, přírodní léčitelství a gastronomie v indické tradici. Indické koření, oleje, léčivé byliny a drahokamy - ájurvéda je tisíce let staré vědění o zdravém, dlouhém a štěstí přináš.. Zistiť viac >>Zo studnice rodnej reči 2 - Katarína Balleková, Miloslav Smatana

Zo studnice rodnej reči 2 - Katarína Balleková, Miloslav Smatana shop >>

Publikácia nadväzuje na úspešnú knižočku Zo studnice rodnej reči (2005) a prináša výber príspevkov, ktoré boli pôvodne súčasťou rovnomennej rubriky počas druhého decénia jej trvania v rokoch 2002 – 2011 v časopise Kultúra slova. Zostavovatelia ponúkajú pestrú koláž vzá.. Zistiť viac >>Podnik a podnikanie 4 - Interné procesy - Štefan Kassay

Podnik a podnikanie 4 - Interné procesy - Štefan Kassay shop >>

Ďalší zväzok zo série Podnik a podnikanie. Kniha je určená širokému okruhu odborných čitateľov. Uľahčí štúdium zložitej problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov, doktorandom a študentom iných foriem vyššieho vzdelávania. Kniha vytvára m.. Zistiť viac >>Kulinárna kultúra regiónov Slovenska - Rastislava Stoličná-Mikolajová, Katarína

Kulinárna kultúra regiónov Slovenska - Rastislava Stoličná-Mikolajová, Katarína shop >>

Kniha prináša etnologický pohľad na fenomón tradičnej regionálne výživy obyvateľstva Slovenska. K jej napísaniu autorky inšpiroval fakt, že kulinárna kultúra je v súčasných humanitných disciplínach považovaná za fenomén, ktorý patrí k najstrabilnejším a najvýraznejším i.. Zistiť viac >>Jediná jistota je změna - Adam Wiesner

Jediná jistota je změna - Adam Wiesner shop >>

Autor majstrovsky využíva vedomú a silnú reflexivitu na všetky aspekty a fázy svojho skúmania. Zároveň poskytuje kultivovaný a znalosťami podložený ponor do prežívania rodovo nebinárneho človeka, prezentovaný a prítomný v celom texte. prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc. Kniha zauj.. Zistiť viac >>Imunologická pavučina mozgu

Imunologická pavučina mozgu shop >>

Autori v predkladanej monografii, ktorú možno považovať za prvotinu v slovenskej odbornej, ale aj študijnej literatúre, predstavujú prístupnou formou základné poznatky súčasnej neuroimunológie. Vychádzajú pritom z molekulových a bunkových štruktúr mozgu a imunitného systému, ako.. Zistiť viac >>Integračné a dezintegračné procesy v strednej Európe v 20. storočí

Integračné a dezintegračné procesy v strednej Európe v 20. storočí shop >>

Zborník Integračné a dezintegračné procesy v strednej Európe v 20. storočí obsahuje príspevky z rovnomennej medzinárodnej konferencii, ktorá sa konala v apríli 2004 v Smoleniciach. Je výsledkom spolupráce mladých vedeckých pracovníkov s renomovanými odborníkmi. Súčasnú integrá.. Zistiť viac >>Slovakia

Slovakia shop >>

Slovakia European Contexts of the Folk Culture: Publication Slovakia - European contexts of folklore is the result of scientific research of Slovak ethnographers and ethnomusicologists. English text.. Zistiť viac >>Flóra Slovenska VI-3

Flóra Slovenska VI-3 shop >>

lóra Slovenska VI/3 obsahuje taxonomicko-chorologické spracovanie radu Caryophyllates (1. časť), s čeľdami Cactaceae, Phytolaccaceae, Aizoaceae, Nyctaginaceae, Portulacaceae a Caryophyllaceae, ktorého súčasťou je 96 máp rozšírenia a 52 obrázkových tabúľ. Flóra Slovenska prezentuje .. Zistiť viac >>Nové příběhy O zvědavém štěňátku - CD (Čte Libuše Šafránková)

Nové příběhy O zvědavém štěňátku - CD (Čte Libuše Šafránková) shop >>

Zvědavé štěňátko, se spřátelilo se všemi zvířátky na dvorku domu, u kterého žilo. Začne padat sníh aštěňátko by rádo lyžovalo. Zkusí to, a hned se rozhodne, že uspořádá na dvorku lyžařské závody. S příchodem jara pak s chutí připraví zvířátkům olympiádu. Sk.. Zistiť viac >>Vladimír Fajnor - Jozef Vozár

Vladimír Fajnor - Jozef Vozár shop >>

Vladimír Fajnor - narodil sa 23. októbra 1875 v Senici, zomrel 5. januára 1952 v Bratislave. Bol najvýraznejšou slovenskou právnickou osobnosťou prvej polovice 20. storočia. Svoju právnickú dráhu začal ako advokát vo Zvolene. Popri advokátskej činnosti založil Zvolenské noviny a ne.. Zistiť viac >>Fauna Slovenska III - Igor Hudec

Fauna Slovenska III - Igor Hudec shop >>

Z úvodu: Tento zväzok Fauny Slovenska sa zaoberá štyrmi radmi triedy Branchiopoda (lupeňonôžky): Anomopoda, Ctenopoda Haplopoda, Onychopoda. Všetky štyri rady boli pôvodne zaraďované v rámci branchiopód do jedinej podtriedy Cladocera (perloočky) (ŠRÁMEK-HUŠEK? 1962a). Druhou podtri.. Zistiť viac >>Castrum Salis - Pavol Hudáček

Castrum Salis - Pavol Hudáček shop >>

Castrum Salis bol v 11. - 12. storočí jediným hradom v severnom pohraničí Uhorska na hraniciach s poľskom a Rusou. Spomína sa v najstarších uhorských naračných prameňoch v Gesta Hungarorum od anonymného notára Bela III. a v Uhorsku-poľskej kronike. Zachovalo sa o ňom iba veľmi mál.. Zistiť viac >>Advokátske komory na Slovensku v rokoch 1875-1948

Advokátske komory na Slovensku v rokoch 1875-1948 shop >>

Autori publikácie sa podujali ponúknuť čitateľovi obraz o vývoji organizácie samosprávnych komôr na území Slovenska od ich počiatkov v roku 1875 až po ich prerušenie v roku 1948. Vývoj advokátskych komôr na našom území prešiel niekoľkými obdobiami, ktoré boli, prirodzene, ovp.. Zistiť viac >>Věda, to je brnkačka!

Věda, to je brnkačka! shop >>

Chcete-li se stát vědcem, nepotřebujete k tomu zkumavky přetékající různobarevnými tekutinami, spletité hadičky přístrojů ani speciální laboratoř. Tahle knížka vám ukáže, jak si vystačit s málem, a přesto dokázat velké věci. Je prakticky rozdělena na několik oblastí (p.. Zistiť viac >>Verbálne kategórie aspekt a tempus v slovenčine - Miloslava Sokolová, Pavol Žigo

Verbálne kategórie aspekt a tempus v slovenčine - Miloslava Sokolová, Pavol Žigo shop >>

Autori v monografii predstavujú syntetizujúce poznatky o vzájomnej spätosti slovesných kategórií vidu, času a spôsobu. Práca je štruktúrovaná podľa významových skupín – čisto nedokonavých slovies (imperfektíva tantum), čisto dokonavých slovies (perfektíva tantum) a slovies s.. Zistiť viac >>Věda kontra iracionalita 5 - Marek Zlatník

Věda kontra iracionalita 5 - Marek Zlatník shop >>

Ve shodě se zaměřením Klubu má publikace přispět k podpoře kritického myšlení a k porozumění vědeckému přístupu. Obsahuje 14 příspěvků psaných tak, aby byly srozumitelné širokému okruhu čtenářů. Autory jsou jednak uznávaní vědci příslušných oborů, jednak ti, kte.. Zistiť viac >>Historické hláskoslovie a tvaroslovie východo - slovenských nárečí (1957) - Izidor Kotulič

Historické hláskoslovie a tvaroslovie východo - slovenských nárečí (1957) - Izidor Kotulič shop >>

Slovenskej i medzinárodnej kultúrnej a vedeckej verejnosti predkladáme kandidátsku dizertačnú prácu zosnulého slovenského jazykovedca Izidora Kotuliča (Sedlice, okr. Prešov, 5.1. 1927 - Pezinok 15.1. 2012). Historické hláskoslovie a tvaroslovie východoslovenských nárečí z r. 1957. .. Zistiť viac >>Zásady medzinárodného práva - Ján Azud

Zásady medzinárodného práva - Ján Azud shop >>

Autor skúma najdôležitejšie zásady medzinárodného práva a to z hľadiska ich obsahu, formulácie, povahy a výkladu. Skúma predmet ich obsahu a ich cieľ. Rozoberá úlohy a právomoci OSN, zásady priateľských vzťahov a spolupráce štátov, deklaráciu zásad vzťahov, práva menšín .. Zistiť viac >>Rozprávanie a mlčanie

Rozprávanie a mlčanie shop >>

Monografia, predstavuje vstup do dôležitej, no na Slovensku nie dostatočne preskúmanej problematiky. Autori jednotlivých kapitol vo svojich textoch analyzujú rôzne aspekty komunikácie a vzťahov medzi generáciami v súčasných bratislavských rodinách, pričom svoje poznatky zasadzujú do.. Zistiť viac >>Vocabularium internationale sigillographicum - Karel Müller, Ladislav Vrtel

Vocabularium internationale sigillographicum - Karel Müller, Ladislav Vrtel shop >>

Aj keď historické vedy, medzi ktoré patrí aj sfragistika, boli a vždy budú ovplyvnené špecifikami vývoja v tej či onej krajine, nemôžu byť limitované geografickými hranicami či jazykovými bariérami a uzavreté tak v národnom priestore. Uvedomili si to aj tvorcovia Medzinárodného.. Zistiť viac >>Rétorika histórie - Tomáš Horváth

Rétorika histórie - Tomáš Horváth shop >>

Traktát o rétorických stratégiach, ktorými chce text prekročiť sám seba smerom k referentu, či už je ním "historické dianie", "svet", aby text napĺňal funkciu mimesis, alebo či už je týmto referentom "autor", "subjektivita", aby text napĺňal funkciu expresie - referent bude v rozu.. Zistiť viac >>Státověda. Stát. Jednotlivec. Konstitucionalismus

Státověda. Stát. Jednotlivec. Konstitucionalismus shop >>

Monografie přináší výklad všech základních pojmů a institutů státovědy, jako je státní suverenita, vztah státu, společnosti a jednotlivce, ochrana lidských práv, ústavnost, dělba moci ve státě a fungování jednotlivých složek demokratického právního státu včetně politi.. Zistiť viac >>Dr. Ivan Dérer: Politik, právnik a publicista - Miroslav Pekník

Dr. Ivan Dérer: Politik, právnik a publicista - Miroslav Pekník shop >>

Historici, politológovia, filozofi aj právnici sa zhodujúna tom, že je žiadúce vidieť Ivana Dérera - jeho politické názory aj právnické a publicistické dielo - ako súčasť politického a právnického myslenia, ktoré hľadalo pre Slovensko nové cesty vývoja a pomáhalo dynamicky ro.. Zistiť viac >>JURAJ SLÁVIK moja pamäť - živá kniha II.

JURAJ SLÁVIK moja pamäť - živá kniha II. shop >>

Juraj Slávik bol významným československým politikom a diplomatom, ktorý zastával v medzivojnovom období postupne vysoké administratívno-správne a politické funkcie. Začiatkom februára 1936 sa začína jeho kariéra diplomatická: bol menovaný za vyslanca v Poľsku, kde zostal až do .. Zistiť viac >>Voda v zóne areácie pôd Žitného ostrova

Voda v zóne areácie pôd Žitného ostrova shop >>

Monografia syntetizuje údaje o zásobách vody v zóne aerácie pôdy regiónu Žitného ostrova, ktoré boli monitorované, spracovávané a interpretované pre hodnotenie dosahu VD Gabčíkovo na podpovrchové vody a na ďalšie výskumné ciele v Ústave hydrológie SAV. Toto spracovanie umožň.. Zistiť viac >>Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v rokoch 1946 - 1949 - Juraj Purgat

Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v rokoch 1946 - 1949 - Juraj Purgat shop >>

Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v rokoch 1946 - 1949 ako súčasť povojnovej obnovy demokratickej československej štátnosti (Od Košíc po Štrbské Pleso) Edícia MONOGRAFIE A ŠTÚDIE, Zväzok 28 Vydanie tohto typu, aký predstavuje predložená práca, je vysoko pot.. Zistiť viac >>Historický slovník slovenského jazyka VI (T - V)

Historický slovník slovenského jazyka VI (T - V) shop >>

Publikácia predstavuje slovenčinu z predspisovného obdobia od najstarších čias tak, ako sa zachovala v rukopisných i tlačených slovenských jazykových pamiatkach a v starších latinských písomnostiach, až po kodifikáciu spisovnej slovenčiny A. Bernolákom na konci 18. storočia... Zistiť viac >>Cicavce Slovenska - Ján Krištofík, Štefan Danko

Cicavce Slovenska - Ján Krištofík, Štefan Danko shop >>

Autori diela sumarizujú stav poznatkov o cicavcoch na Slovensku, predovšetkým o ich súčasnom rozšírení v porovnaní s minulosťou, uvádzajú rôzne aspekty ich životných prejavov a stav ich ochrany. Kniha obsahuje aj menej časté údaje o paleontologii, biometrii a o parazitoch cicavcov... Zistiť viac >>Zvedavé otázky mudrlanta Janka - Pavla Hanáčková, Tereza Makovská

Zvedavé otázky mudrlanta Janka - Pavla Hanáčková, Tereza Makovská shop >>

Prečo je nebo modré? Prečo dážďovky vyliezajú von, keď prší? Koľko je v ľudskom tele kostí? Prečo sa mliečnej dráhe hovorí mliečna? A prečo...? Deti majú veľa zvedavých otázok. Stačí otvoriť túto knižku a kamarát Janko im ich pomôže zodpovedať. Občas bude treba nakuk.. Zistiť viac >>Nové příběhy o zvědavém štěňátku

Nové příběhy o zvědavém štěňátku shop >>

Zvědavé štěňátko, které známe z animovaných filmů Zdeňka Milera, se spřátelilo se všemi zvířátky na dvorku domu, u kterého žilo. Stále je neobyčejně zvídavé. Začne padat sníh a štěňátko by rádo lyžovalo. Zkusí to, a hned se rozhodne, že uspořádá na dvorku lyžař.. Zistiť viac >>Jazyk v sociálnej kultúre - Juraj Dolník

Jazyk v sociálnej kultúre - Juraj Dolník shop >>

Kniha ponúka výklady autora zameraného na spätosť jazyka so sociálnou kultúrou. Pojem sociálna kultúra sa však zámerne nevymedzuje, aby sa výklady neobmedzili vopred určenými hranicami, lebo úmyslom autora nebolo postupovať podľa pripravenej štruktúry obsahovej schémy, čo by sme.. Zistiť viac >>Vlastivěda hrou - Radek Machatý

Vlastivěda hrou - Radek Machatý shop >>

Učivo probírané ve škole je dobré procvičovat a upevňovat, nejlépe zábavnou formou. Na principu „škola hrou“ je postaven i tento pracovní sešit. Znalosti o České republice žáci získají prostřednictvím praktických cvičení. Pomocí stříhání, lepení, dokreslování či l.. Zistiť viac >>Významní slovenskí geológovia

Významní slovenskí geológovia shop >>

Publikácia obsahuje životopisy geológov. geofyzikov a geologicky orientovaných banských inžinierov. V zložitom období vojnových a povojnových rokov mnohí pochopili význam aktuálnej požiadavky podať cez životopisy jednotlivcov. na základe ich snaženia a úspechov v ich činnosti. uc.. Zistiť viac >>Plody a semená rastlín v tvorbe ozdôb a šperkov

Plody a semená rastlín v tvorbe ozdôb a šperkov shop >>

Autorky v tejto monografii ponúkajú netradičný pohľad na využitie plodov a semien rastlín, ako aj nahliadnutie do sveta prírodovedcov a umelcov. Využitie plodov a semien v ozdobnej tvorbe je téma veľmi široká. Kreatívnosť sa totiž nedá obmedziť žiadnou knihou, žiadnymi hranicami .. Zistiť viac >>Insígnie a akademické obrady Trnavskej univerzity- Insignia and academic ceremonies of the trnava un - Marián Manák, Adriana Krupová

Insígnie a akademické obrady Trnavskej univerzity- Insignia and academic ceremonies of the trnava un - Marián Manák, Adriana Krupová shop >>

Používanie akademických insígnií a vykonávanie slávnostných obradov sa už od stredoveku spája s európskym univerzitným prostredním. Aj Trnavská univerzita v Trnave v duchu historických tradícii svojej predchodkyne - starobylej Trnavskej univerzity - ich s náležitou úctou zachováv.. Zistiť viac >>Hravá vlastivěda 5 - Česká republika a E

Hravá vlastivěda 5 - Česká republika a E shop >>

V souladu s RVP ZV Edice učebnic Hravá vlastivěda poskytuje ucelený pohled na naši vlast a na její jednotlivé části. Žáci se seznámí i s historií ČR a osvojí si základní poznatky o evropských zemích. Množství kvalitních mapových podkladů a dobových ilustrací probudí u ž.. Zistiť viac >>Ekonomická demokracia dnes - Peter Dinuš, Kristína Šabíková

Ekonomická demokracia dnes - Peter Dinuš, Kristína Šabíková shop >>

Predkladaný zborník sa venuje problematike ekonomickej demokracie. Diskusie o ekonomickej demokracii ako alternatíve k existujúcemu kapitalizmu sa u nás začali rozvíjať po vydaní prekladu knihy jej najvýznamnejšieho teoretika, amerického autora D. Schweickarta. S cieľom vypracovať prog.. Zistiť viac >>Sociálna patológia

Sociálna patológia shop >>

Tretie, prepracované a aktualizované vydanie prináša nové vedecké pohľady nana problematiku patologických javov v živote spoločnosti. V súvislosti s voľným pohybom osôb, s globalizáciou a s europeizáciou získala v súčasnosti sociálna patológia nové dimenzie, ktoré sú predmeto.. Zistiť viac >>Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2018- Statistical Yearbook of the Slovak Republic 2018

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2018- Statistical Yearbook of the Slovak Republic 2018 shop >>

Dvadsiate ôsme vydanie Štatistickej ročenky Slovenskej republiky.Tento produkt prezentuje oficiálnu štatistiku a je dôležitým zdrojom súhrnných demografických, sociálnych a ekonomických informácií o Slovensku. Štatistické informácie sú aj tento rok tematicky rozčlenené do 31 kap.. Zistiť viac >>
Vžentek Bohumil     VYUKA.cz.     Vysoká škola Danubius, s.r.o.     Vydavelství MCU s.r.o     Vydavateľstvo Zelený Kocúr s.r.o.     Vydavateľstvo YOUNG SCIENTIST     Vydavateľstvo Tatran s.r.o.     Vydavateľstvo Taktik s.r.o     Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o.     Vydavateľstvo Slovart s.r.o.     Vydavateľstvo Príroda s.r.o.     Vydavateľstvo Pozsony/Pressburg/ Bratisl     Vydavateľstvo Nové mesto s.r.o     Vydavateľstvo Motýľ-B.Kocian     Vydavateľstvo Maxim, s.r.o.     2019 Veľká ponuka najnovších titulov, vyberte si zo širokej ponuky kníh. Knihy Kontakt