VEDA

Ájurvéda česky - Návrat ke zdraví - Pavel Hloška

Ájurvéda česky - Návrat ke zdraví - Pavel Hloška shop >>

Ájurvéda je stará orientální věda o dlouhém, spokojeném a zdravém životě. Její hlavní tajemství tkví v poznání, že není vše dobré pro každého a že o tom, co je pro člověka zdravé a prospěšné, rozhoduje jeho individuální tělesná konstituce. Díky této knize se nauč.. Zistiť viac >>Rastlinné spoločenstvá Slovenska 3 - Vegetácia mokradí - Milan Valachovič

Rastlinné spoločenstvá Slovenska 3 - Vegetácia mokradí - Milan Valachovič shop >>

Tretí zväzok prináša prehľad ucelenej skupiny nelesných vegetačných jednotiek, ktoré sa tradične spájajú pod súborné označenie vegetácia mokradí. Sú to rastlinné spoločenstvá viazané na sladkovodné mokraďové biotopy. Text je doplnený synoptickými tabuľkami zostavenými na.. Zistiť viac >>Meniace sa Slovensko očami satelitov - Ján Feranec

Meniace sa Slovensko očami satelitov - Ján Feranec shop >>

Publikácia Slovensko očami satelitov obsahuje rôzne charakteristiky krajiny, ktoré možno získať zo satelitných údajov, pričom sa využívajú v rôznych sférach ľudských aktivít (nielen) na Slovensku. Súčasné vymoženosti informačných technológií však dramaticky zmenili možnos.. Zistiť viac >>Zvedavé rozprávky - Dana Hlavatá

Zvedavé rozprávky - Dana Hlavatá shop >>

Ilustrácie Jana Mesiariková 13 veselých rozprávočiek pre najmenších, menších, malých, ale aj tých, čo už vyrástli, no nikdy neprestali byť zvedavými... Zistiť viac >>Tělověda pro dorostence

Tělověda pro dorostence shop >>

Soubor krátkých humorných fejetonů pojednávajících nevšedním způsobem o funkci různých orgánů lidského těla. Dozvíte se například, že ruce máme místo křídel, ale s křídly bychom se nemohli objímat... Náhrávka o to působivější, že interpretem je sám autor knižní p.. Zistiť viac >>Fauna Slovenska I - Ľubomír Vidlička

Fauna Slovenska I - Ľubomír Vidlička shop >>

Najstaršie údaje o výskyte švábov z územia dnešného Slovenska pochádzajú spred takmer 200 rokov. Do súčasnosti sa nahromadilo množstvo najmä faunistických údajov, ktoré bolo potrebné sumarizovať a kriticky zhodnotiť. Až následne mohlo vzniknúť monografické spracovanie šváb.. Zistiť viac >>Predhistória spisovnej slovenčiny - Ľubomír Ďurovič

Predhistória spisovnej slovenčiny - Ľubomír Ďurovič shop >>

Autor v tejto publikácii zasadzuje svoje štúdie do prekvapujúcich súvislostí a väzieb. Neraz si všíma veci, ktoré si dovtedy nikto nevšimol a kladie otázky, ktoré neprišli na um iným znalcom vnútorných či vonkajších dejín slovenského jazyka a kultúry. Usiluje sa autenticky poc.. Zistiť viac >>Věda není nuda

Věda není nuda shop >>

Tato kniha vám dodá chuť zajímat se o okolní svět. Je určena všem zvídavým čtenářům od 7 do 107 let! Přesvědčte se sami, že věda rozhodně není nuda!.. Zistiť viac >>Fyzikálno-metalurgické pozadie vlastností zvarových spojov konštrukčných ocelí - Ján Bošanský

Fyzikálno-metalurgické pozadie vlastností zvarových spojov konštrukčných ocelí - Ján Bošanský shop >>

Ide o základné mechanizmy (hustota a konfigurácia dislokácií, typ štruktúry, vplyv veľkosti zrna a vplyv precipitácie) riadiace vlastnosti konštrukčných ocelí a ich zvarových spojov, ktoré autor skúmal počas celej profesionálnej aktivity. Dislokácie sú sprievodným javom všetký.. Zistiť viac >>Matúš Čák Trenčiansky - Ján Lukačka

Matúš Čák Trenčiansky - Ján Lukačka shop >>

Matúš Trenčiansky z rodu Čákovcov, jeden z najvýznamnejších oligarchov v Uhorskom kráľovstve na prelome 13. a 14. storočia, patrí k najvýraznejším postavám našich stredovekých dejín. Jeho pôsobenie bolo natoľko významné, že našlo odraz aj v neskoršej tradícii o západnom a.. Zistiť viac >>Naša príroda v kocke - Miroslav Saniga

Naša príroda v kocke - Miroslav Saniga shop >>

Miroslav SANIGA (1964) je rodák z Liptova, z dediny Liptovské Revúce, učupenej v lone veľkofatranskej prírody. Láska k prírode predurčila aj jeho študijné kroky. Po skončení základnej školy v rodnej dedine a po gymnaziálnych štúdiách v Ružomberku študoval na Vysokej škole lesn.. Zistiť viac >>Hravá vlastivěda 5 - Novodobé české dějiny - učebnice

Hravá vlastivěda 5 - Novodobé české dějiny - učebnice shop >>

V souladu s RVP ZV Opakování ze 4. ročníku Život v barokní době Doba osvícenská (18. století) Průmyslová revoluce v Čechách Národní obrození (19. století) Poslední století Učebnice obsahuje: 56 barevných stran A4 + přehledně zpracovaná časová osa.. Zistiť viac >>The use of force in international relations - Daniel Šmihula

The use of force in international relations - Daniel Šmihula shop >>

This book is a translation of the original Slovak edition published in 2007. The commentaries from today (a 2012 perspective) are included in obvious italics in the footnotes. The main idea if the book is that violence is integral to the nature of human beings as a biological species. Human beings .. Zistiť viac >>Astronóm Milan Rastislav Štefánik - Vojtech Rušin

Astronóm Milan Rastislav Štefánik - Vojtech Rušin shop >>

Generál doktor Milan Rastislav Štefánik je mimoriadne veľkou postavou v dejinách slovenského národa. A nielen jeho. V rannom vysielaní rozhlasovej stanice Bratislava boli dňa 12. marca 1989 citované slová Alexandra Matušku: "O veľkých ľuďoch treba hovoriť vo veľkom, alebo mlčať.".. Zistiť viac >>Vlastivěda pro 4. a 5. ročník základní školy - Metodická příručka

Vlastivěda pro 4. a 5. ročník základní školy - Metodická příručka shop >>

Příručka je maximálně vstřícným, detailně propracovaným pomocníkem pro učitele tak složitě integrovaného předmětu, jakým je právě vlastivěda. Nabízí úvod do metodiky vlastivědy, věnuje se jednotlivým složkám učiva (dějepisná, zeměpisná, občanskovýchovná část), .. Zistiť viac >>Zobrazovanie Indie v slovenskej literatúre

Zobrazovanie Indie v slovenskej literatúre shop >>

India zohrávala významnú úlohu v európskej imaginácii už od antiky. V 18. storočí britské kolonizačné aktivity priniesli bližšie kontakty a nové poznanie indickej kultúry, ktoré sa prejavilo aj v európskych literatúrach. Záujem o Indiu a indickú kultúru možno pozorovať aj v d.. Zistiť viac >>The Encyclopaedia of Slovakia and the Slovaks

The Encyclopaedia of Slovakia and the Slovaks shop >>

The Slovak Republic was formed 13 years ago on the 1st January 1993 and at the present time 12 years have elapsed since publishing the encyclopaedia of Slovakia and the Slovaks (1994). With this work the Encyclopaedic Institute of the Slovak Academy of Sciences (SAS) responded to the formation of th.. Zistiť viac >>Riadenie 1 - Vodcovia a manažéri - Štefan Kassay

Riadenie 1 - Vodcovia a manažéri - Štefan Kassay shop >>

Kniha je určená širokému okruhu odborných čitateľov. Uľahčí štúdium zložitej problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov, doktorandom a študentom iných foriem vyššieho vzdelávania. Kniha vytvára mostík medzi teóriou a praxou a je využiteľn.. Zistiť viac >>Avantgardistický projekt modernity - Vladimír Bakoš

Avantgardistický projekt modernity - Vladimír Bakoš shop >>

Publikácia podáva dôkladný obraz dejín jednej významnej podoby slovenského avantgardného hnutia – Avantgardy ´38 a s ňou súvisiacej vedeckej ofenzívy na pôde Vedeckej syntézy.. Zistiť viac >>Musím vám niečo povedať - Regan Hofmann

Musím vám niečo povedať - Regan Hofmann shop >>

Viac než 33 miliónov ľudí na svete žije s diagnózou HIV, ktorá sa môže skončiť smrteľným ochorením AIDS. Aj Regan Hofmann dávali lekári len rok života po tom, čo zistili, že vírusom ju nakazil jej bývalý priateľ. Ona sa však nevzdala a podstúpila radikálnu liečbu. Dnes je .. Zistiť viac >>Slovenskí jazykovedci (2006 - 2010) - Júlia Behýlová

Slovenskí jazykovedci (2006 - 2010) - Júlia Behýlová shop >>

Predložená publikácia nadväzuje na bibliografiu Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (2001-2005) zachytáva práce jazykovedcov s vročením 2006-2010 (príp. dodatky k predchádzajúcim vydaným bibliografiám). Pri jej zostavovaní sa .. Zistiť viac >>Kapilárna elektroforéza, hmotnostná spektrometria a ich kombinácie vo farmaceutickej a biomedicínske - Peter Mikuš, Juraj Piešťanský

Kapilárna elektroforéza, hmotnostná spektrometria a ich kombinácie vo farmaceutickej a biomedicínske - Peter Mikuš, Juraj Piešťanský shop >>

Predkladaná publikácia je učebnicou pre farmaceutické fakulty a fakulty prírodovedného a technického smeru so zameraním na analytickú chémiu a farmaceutickú chémiu. Jej obsah je založený na definovaných princípoch a najnovších poznatkoch vrátane relevantných príspevkov vlastnej .. Zistiť viac >>Zahraničnopolitické súvislosti vzniku Slovenského štátu 14. marca 1939 - Valerián Bystrický

Zahraničnopolitické súvislosti vzniku Slovenského štátu 14. marca 1939 - Valerián Bystrický shop >>

Záujem slovenskej verejnosti o vývoj vo svete vzrástol po vzniku ČSR rovnako ako sa zvyšoval interes susedných krajín o túto časť štátu. Po podpísaní Mníchovskej dohody 29. septembra 1938 sa zmenil vzťah nacistického Nemecka k Slovenskej krajine predovšetkým v dôsledku agresívny.. Zistiť viac >>Česko-slovenské porady v Luhačoviciach (1908 - 1913) - Nadežda Jurčišinová

Česko-slovenské porady v Luhačoviciach (1908 - 1913) - Nadežda Jurčišinová shop >>

Monografia rozširuje a prehlbuje naše poznatky o česko-slovenskej vzájomnosti z obdobia pred prvou svetovou vojnou, keď boli tieto vzťahy najintenzívnejšie, koncentrované v podobe porád organizovaných Československou jednotou v Luhačoviciach v rokoch 1908 - 1913. Autorka poskytuje také.. Zistiť viac >>Bukovohorská kultúra na Slovensku - Rastislav Hreha, Stanislav Šiška

Bukovohorská kultúra na Slovensku - Rastislav Hreha, Stanislav Šiška shop >>

Ťažisko predkladanej práce „Bukovohorská kultúra na Slovensku vo svetle nálezov zo Šarišských Michalian a Zemplínskych Kopčian“ pozostáva z vyhodnotenia nespracovaného, resp. čiastočne spracovaného archeologického materiálu z výskumu v Šarišských Michaľanoch, polohy Fedele.. Zistiť viac >>Milan Hodža - štátnik a politik - Miroslav Pekník

Milan Hodža - štátnik a politik - Miroslav Pekník shop >>

Organizátori a účastníci vedeckej konferencie na tému Milan Hodža - štátnik a politik si uvedomovali, že ide o výnimočnú postavu slovenských dejín. Hodnotili túto osobnosť ako novinára, publicistu, historika, politológa, pričom sa sústreďovali na jeho politický, ale aj vedecký.. Zistiť viac >>Podnik a podnikanie 5 - Učenie a rast - Štefan Kassay

Podnik a podnikanie 5 - Učenie a rast - Štefan Kassay shop >>

Autor pentalógie Podnik a podnikanie prináša na trh finálnu časť tohto obdivuhodného projektu. Zväzok Učenie a rast sa venuje z väčšej časti zvyšovaniu výkonnosti v produkčných procesoch cez zvyšovanie výkonnosti človeka, zamestnanca. Zamýšľa sa ďalej nad hranicami medzi prir.. Zistiť viac >>Věda a osud lidstva - K některým otázkám - Jaroslav Bár

Věda a osud lidstva - K některým otázkám - Jaroslav Bár shop >>

Filozofie věd má svou dramatickou historii. Tuto historii a její výsledky Vám přiblížíme v prvním díle našeho souboru "Nejmocnější nástroj a zbraň", což je věda a její filozofie. Nejnovější odvětví vědecké filozofie - kosmosofie, v druhém díle našeho souboru, nazvaném .. Zistiť viac >>Európske pedagogické myslenie II. (Od moderny k postmoderne po súčasnosť ) - Blanka Kudláčová, Andrej Rajský

Európske pedagogické myslenie II. (Od moderny k postmoderne po súčasnosť ) - Blanka Kudláčová, Andrej Rajský shop >>

Predkladaná publikácia voľne nadväzuje na knižný titul v editorstve B. Kudláčovej s názvom Európske pedagogické myslenie (od antiky po modernu), ktorá bola vydaná v r. 2010 v rovnomennom vydavateľstve. Naším zámerom je skúmanie vývoja európskeho pedagogického myslenia v období .. Zistiť viac >>Sociálna patológia

Sociálna patológia shop >>

Tretie, prepracované a aktualizované vydanie prináša nové vedecké pohľady nana problematiku patologických javov v živote spoločnosti. V súvislosti s voľným pohybom osôb, s globalizáciou a s europeizáciou získala v súčasnosti sociálna patológia nové dimenzie, ktoré sú predmeto.. Zistiť viac >>Hlavosvět - U zvědavého poutníka - Jan Šumbera

Hlavosvět - U zvědavého poutníka - Jan Šumbera shop >>

Kdo by tušil, že si někdo vybere za nástroj vzniku nového světa třináctiletou dívku, aniž by se kohokoli ptal? Světa, který má být lepší než ten dosavadní. Ale utéct z bolesti a utrpení není tak snadné. Zvláště když existují lidé, kteří bez ostychu šlapou po štěstí .. Zistiť viac >>Védánská meditace - Zažehnutí plamene uv - David Frawley

Védánská meditace - Zažehnutí plamene uv - David Frawley shop >>

S rostoucí popularitou jógy se stále více lidí začíná zajímat i o její védántské kořeny. Zatímco buddhistické meditaci se věnuje celá řada knižních titulů, o védántské filozofii, z níž buddhismus v mnoha ohledech vychází, je toho mezi laickou veřejností známo jen mál.. Zistiť viac >>Historické štúdie 50 - Daniela Kodajová, Ingrid Kušniráková

Historické štúdie 50 - Daniela Kodajová, Ingrid Kušniráková shop >>

Z obsahu: *Nepokoje v Bratislave v dobe richtára Ulricha Rauchenwartera na začiatku 15. storočia *Spory o česť v ranonovovekej Kremnici *Mesto ako symbol v slovenskej humoristickej talči na prelome 19. a 20. storočia.. Zistiť viac >>Věda a diplomacie - Nový rozměr mezinárodních vztahů - Pierre -Bruno Ruffini

Věda a diplomacie - Nový rozměr mezinárodních vztahů - Pierre -Bruno Ruffini shop >>

Autor se věnuje různým polohám vzájemného vztahu vědy a diplomacie: diplomacie může vědu podporovat, napomáhat realizaci a uplatnění vědeckých objevů, často naopak věda představuje jakýsi „katalyzátor“ rozvíjení diplomatických styků, prostředek k jejich vylepšení. Ně.. Zistiť viac >>Ajurvéda - Samoliečenie ako náuka - Lad Vasant

Ajurvéda - Samoliečenie ako náuka - Lad Vasant shop >>

Autor vo svojej prvej monografii podáva ucelený, prehľadný a názorný výklad základných princípov a praktických aplikácií ajurvédy, najstaršieho liečebného systému na svete zameraného na zachovanie zdravia do vysokého veku. Pomocou obrazového materiálu, tabuliek, schém, slovní.. Zistiť viac >>Himálajské ájurvédské čaje

Himálajské ájurvédské čaje shop >>

Ájurvéda neboli "nauka o životě" je označována za matku všech léčebných systémů. Vyvěrá z hlubokého poznání, že lidská bytost je nedělitelný a vzájemně propojený komplex těla, ducha, mysli a životního stylu. Nezaměřuje se na symptomy onemocnění, ale spíše na jeho př.. Zistiť viac >>Stravitelná věda - Robert Dinwiddie

Stravitelná věda - Robert Dinwiddie shop >>

Vše, co jste kdy potřebovali vědět o vědě, názorně, graficky Teorie relativity, Velký třesk, biopaliva, výzkum kmenových buněk – denně o tom čtete v novinách, slyšíte v televizi či od dětí školou povinných. Víte však, co se za nimi skrývá? Asi jste o některých z nich, .. Zistiť viac >>Správne právo - Janka Hašanová

Správne právo - Janka Hašanová shop >>

Prehľadné a ucelené spracovanie všeobecnej aj osobitnej časti správneho práva hmotného a procesného, ktoré poskytuje základnú orientáciu v problematike správneho práva. Obsah: 1. Verejná správa 2. Štátna správa 3. Samospráva 4. Pojem, postavenie a systém správneho práva 5. A.. Zistiť viac >>Encyclopaedia Beliana 8. zväzok (Kalh - Kokp)

Encyclopaedia Beliana 8. zväzok (Kalh - Kokp) shop >>

Slovenská akadémia vied vydáva ďalší - ôsmy zväzok Encyclopaedie Beliany, ktorá prináša viac ako 4 200 hesiel z rôznych oblastí v abecednom poradí od hesla Kalhana ( meno kašmírskeho historika) až po heslo Kokpit. Niektoré sú mimoriadne rozsiahle (napríklad kanadská literatúra).. Zistiť viac >>Matrix kapitalizmu - Ľuboš Blaha

Matrix kapitalizmu - Ľuboš Blaha shop >>

Politológ a filozof Ľuboš Blaha v novom titule analyzuje a pomenúva modernú spoločnosť; v nej naše ašpirácie, názory a presvedčenia, ale aj obavy ovládajú masmédiá, reklamné agentúry, experti na zábavu a politici - všetko sa deje v záujme udržania systému, ktorý vyhovuje jedn.. Zistiť viac >>Věda kontra iracionalita 5 - Marek Zlatník

Věda kontra iracionalita 5 - Marek Zlatník shop >>

Ve shodě se zaměřením Klubu má publikace přispět k podpoře kritického myšlení a k porozumění vědeckému přístupu. Obsahuje 14 příspěvků psaných tak, aby byly srozumitelné širokému okruhu čtenářů. Autory jsou jednak uznávaní vědci příslušných oborů, jednak ti, kte.. Zistiť viac >>Manažment pacienta so syndrómom diabetickej nohy

Manažment pacienta so syndrómom diabetickej nohy shop >>

Odborná knižná publikácia o manažmente pacienta so syndrómom diabetickej nohy je prvou svojho druhu na Slovensku, ktorá komplexne spracováva uvedenú problematiku. Autormi sú renomovaní odborníci z rôznych medicínskych odborov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s ambulantnou aj nemoc.. Zistiť viac >>Pavúky Slovenska

Pavúky Slovenska shop >>

Pavúky odjakživa fascinovali ľudí. Sú populárnou, prekrásnou a veľmi významnou skupinou živočíchov. Odmietavý postoj, alebo dokonca až fóbia u časti verejnosti je spôsobená najmä nedostatkom poznatkov a túto medzeru sa snažia autori knihy zaplniť. Viete koľko druhov pavúkov .. Zistiť viac >>Zima A.D. 1500-2010 - Pavel Matejovič

Zima A.D. 1500-2010 - Pavel Matejovič shop >>

Práca Zima A.D. 1500-2010 sa zaoberá históriou a podobami zím v Európe a na Slovensku približne od roku 1500 do roku 2010. Pri analýze zím postupuje autor chronologicky, ale zároveň sa snaží identifikovať charakteristické znaky, ktoré sú pre jednotlivé zimy typické (prevládajúce .. Zistiť viac >>Umění ve vědě a věda v umění

Umění ve vědě a věda v umění shop >>

Umění je kreativní aktivitou, k níž je jedinec puzen, činem, kterým je člověk obohacován. Monografie vám alespoň částečně zprostředkovává něco, co obvykle bývá při vnímání uměleckého díla skryto. Tematické spektrum knihy je však velice široké: na jednom konci začín.. Zistiť viac >>Klenoty slovenských archívov - Lenka Pavlíková, Ladislav Vrtel

Klenoty slovenských archívov - Lenka Pavlíková, Ladislav Vrtel shop >>

Táto výnimočná a atraktívna publikácia prezentuje kľúčové ikonické dokumenty histórie krajiny. Historické archívy príslušnej krajiny predstavujú najvzácnejšie národné vlastníctvo a ako také by sa mali aj chrániť. Nemožno ich však chápať ako inštitúcie slúžiace výlu.. Zistiť viac >>Slovakia

Slovakia shop >>

Slovakia European Contexts of the Folk Culture: Publication Slovakia - European contexts of folklore is the result of scientific research of Slovak ethnographers and ethnomusicologists. English text.. Zistiť viac >>Na začiatku storočia 1901-1914 - Dušan Kováč a kolektív

Na začiatku storočia 1901-1914 - Dušan Kováč a kolektív shop >>

Prvý zväzok širšie koncipovaného historiografického obrazu, politického, ekonomického, spoločenského a kultúrneho vývinu Slovenska sleduje obdobie do vypuknutia prvej svetovej vojny... Zistiť viac >>Časté monogénne dedičné ochorenia na Slovensku

Časté monogénne dedičné ochorenia na Slovensku shop >>

Monografia je zosumarizovaním výsledkov výskumnej práce Laboratória genetiky človeka, spoločného pracoviska Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV a Katedry molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty UK, zameraného na ochorenia, ktoré predstavujú významný medicínsky aj .. Zistiť viac >>Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2014- Statistical Yearbook of the Slovak Republic 2014

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2014- Statistical Yearbook of the Slovak Republic 2014 shop >>

Dvadsiaty štvrtý ročník Štatistickej ročenky SR poskytuje súhrnný prehľad na demografický, sociálny a ekonomický vývoj SR. Publikácia ponúka aj porovnanie kľúčových štatistických ukazovateľov z medzinárodného hľadiska. Tematické okruhy a obsahová štruktúra sa nemenia. .. Zistiť viac >>Advokátske komory na Slovensku v rokoch 1875-1948

Advokátske komory na Slovensku v rokoch 1875-1948 shop >>

Autori publikácie sa podujali ponúknuť čitateľovi obraz o vývoji organizácie samosprávnych komôr na území Slovenska od ich počiatkov v roku 1875 až po ich prerušenie v roku 1948. Vývoj advokátskych komôr na našom území prešiel niekoľkými obdobiami, ktoré boli, prirodzene, ovp.. Zistiť viac >>Fyzika všedních věcí - Neobyčejná věda v pozadí obyčejného dne - James Kakalios

Fyzika všedních věcí - Neobyčejná věda v pozadí obyčejného dne - James Kakalios shop >>

Dnes a denně se setkáváme s řadou přístrojů a mechanismů, které využívají prostých i složitějších fyzikálních principů, ale ať už si to uvědomujeme, nebo ne, o fungování těchto věcí většinou nic moc nevíme a málokoho z nás napadne se nad tím zamyslet. James Kakalios.. Zistiť viac >>Slovanský jazykový atlas - Ľubica Suballyová

Slovanský jazykový atlas - Ľubica Suballyová shop >>

Dielo interdisciplinárho charakteru s poznatkami využiteľnými v oblasti etnológie, histórie, kulturológie, hospodárskych aj všeobecných dejín a interetnických kontaktov je výstupom medzinárodného autorského kolektívu; štvrtý zväzok spracovali slovenskí dialektológovia. Je súč.. Zistiť viac >>Posledné veci človeka

Posledné veci človeka shop >>

Umenovedci a historici (z odborov literárnej histórie, dejín výtvarného umenia, etnomuzikológie, z dejín novolatinskej spisby, historickej jazykovedy, dejín knižnej kultúry i všeobecných dejín) na podnet Ústavu slovenskej literatúry SAV skúmali zachované diela a pramene s témou „.. Zistiť viac >>Martinská deklarácia - Marián Hronský, Miroslav Pekník

Martinská deklarácia - Marián Hronský, Miroslav Pekník shop >>

Slovenská politika od roku 1914 do roku 1918, významné udalosti, medzinárodný kontext a historické súvislosti z 19. storočia, vznik Československa... Zistiť viac >>Věda jde k lidu! - Doubravka Olšáková

Věda jde k lidu! - Doubravka Olšáková shop >>

Jen málokdo ví, že dnes již kultovní snímek Karla Zemana Cesta do pravěku byl součástí široké a komunistickou stranou privilegované výchovy obyvatelstva k ateismu. Vše však do sebe zapadá: cesta čtyř chlapců proti proudu času mapovala jednotlivé etapy formování Země až po s.. Zistiť viac >>
Vžentek Bohumil     VYUKA.cz.     Vysoká škola Danubius, s.r.o.     Vyšehrad, s.r.o. - Nakladatelství     Vydavelství MCU s.r.o     Vydavateľstvo Zelený Kocúr s.r.o.     Vydavateľstvo YOUNG SCIENTIST     Vydavateľstvo Tatran s.r.o.     Vydavateľstvo Taktik s.r.o     Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o.     Vydavateľstvo Slovart s.r.o.     Vydavateľstvo Príroda s.r.o.     Vydavateľstvo Pozsony/Pressburg/ Bratisl     Vydavateľstvo Pandora     Vydavateľstvo Nové mesto s.r.o     2019 Veľká ponuka najnovších titulov, vyberte si zo širokej ponuky kníh. Knihy Kontakt