TAKTIK

Hravá školní družina 2

Hravá školní družina 2 shop >>

Sešity Hravá školní družina nabízejí pestré aktivity, u kterých žáci relaxují a odpočívají. Velké množství činností od malování, čtení, vystřihování, přes hádanky a různé rébusy nebo náměty pro kreativní práci. V úvodu sešity obsahují zajímavé seznámení s p.. Zistiť viac >>Hravá literatúra 9 PZ

Hravá literatúra 9 PZ shop >>

Pracovný zošit Hravá literatúra dopĺňa vo vyučovacom procese bežne používané učebnice literatúry. Korešponduje s požiadavkami ŠVP pre predmet slovenský jazyk a literatúra. Publikácia sa zameriava na kľúčové tematické okruhy. Dôraz kladie na rozvíjanie kognitívnych a komuni.. Zistiť viac >>Hravá slovenčina 6 PZ ( 2.vyd.)

Hravá slovenčina 6 PZ ( 2.vyd.) shop >>

Pracovný zošit sa zameriava na rozvoj komunikačných schopností, rozširovanie slovnej zásoby a osvojovanie základných pravidiel pravopisu slovenského jazyka. Obsahuje úlohy precvičujúce nadobudnuté vedomosti a zručnosti v nižších ročníkoch a obohacuje ich o nové poznatky v súlad.. Zistiť viac >>Barevné úlohy z češtiny pro 2. ročník

Barevné úlohy z češtiny pro 2. ročník shop >>

Pracovní sešit slouží k procvičování učiva v hodinách čtení a psaní ve třídě a také k domácí přípravě. Obsahuje různorodá zábavná cvičení pro upevnění a zpestření učiva. Ilustrace jsou určeny k vybarvování a procvičování učiva. Barevné úlohy z češtiny jsou .. Zistiť viac >>Hravá písanka 2 I.díl

Hravá písanka 2 I.díl shop >>

Souhrn rad pro rodiče, které navedou děti ke správnému sezení a psaní. Celobarevný design, který děti bude motivovat písanky používat... Zistiť viac >>Hravá čeština 5 - pracovní sešit

Hravá čeština 5 - pracovní sešit shop >>

Učebnice obsahuje: Opakování učiva ze 4. ročníku Slovo a jeho význam, stavba slova, slova příbuzná Zdvojené souhlásky Tvarosloví (morfologie) Podstatná jména Přídavná jména Zájmena, číslovky Slovesa Věta jednoduchá a souvětí Přímá řeč Vypravování Popis děje.. Zistiť viac >>Hravá abeceda

Hravá abeceda shop >>

Poutavý sešit s množstvím hravých cvičení. Úkoly na rozvoj grafomotoriky. Zábavné básničky a říkanky... Zistiť viac >>Hravá čeština 8 - učebnice

Hravá čeština 8 - učebnice shop >>

V souladu s RVP ZV Jako novinku pro školní rok 2017/2018 jsme si pro Vás připravili novou kompletní řadu učebnic Hravá čeština pro 6.-9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia. Učebnice jsou tvořeny podle nového RVP ZV 2016. Zohlednili jsme v nich změny vyplývající ze vzdělávání .. Zistiť viac >>Hravá literatura 8 - pracovní sešit

Hravá literatura 8 - pracovní sešit shop >>

V souladu s RVP ZV Pracovní sešit je součástí ucelené řada učebnic a pracovních sešitů pro výuku literatury. Cílem kompletu učebnice a pracovního sešitu literatury je v plné míře nahradit tradiční výuku literatury spočívající v pracné domácí přípravě učitele a použ.. Zistiť viac >>Hravý přírodopis 7 - Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

Hravý přírodopis 7 - Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia shop >>

Hravý přírodopis pro 6. - 9.ročník ZŠ a víceletá gymnázia je sadou pracovních sešitů, která obsahuje tematicky řazené cvičební úlohy pro jednotlivé ročníky 2.stupně ZŠ. Pracovní sešity umožní žákovi osvojit si hravou formou učivo daného ročníku a současně se z při.. Zistiť viac >>Hravý zeměpis 7 - učebnice

Hravý zeměpis 7 - učebnice shop >>

Učebnice obsahuje kapitoly: Regionální geografie světa Afrika Amerika Asie Austrálie Oceánie Arktida a Antarktida.. Zistiť viac >>Hravá prvouka 2 - Učebnice pro 2. ročník ZŠ

Hravá prvouka 2 - Učebnice pro 2. ročník ZŠ shop >>

Nová řada Hravá prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a je v souladu s RVP ZV. Obsahuje pracovní učebnici pro 1.ročník, učebnice a pracovní sešity pro 2. a 3.ročník. Jednotlivé kapitoly s důrazem na mezipředmětové vazby jsou doplněny také názornými ilu.. Zistiť viac >>Hravá technika 6 - učebnica - Ľubomír Žáčok

Hravá technika 6 - učebnica - Ľubomír Žáčok shop >>

V novej učebnici techniky žiaci nájdu nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické námety výrobkov, ktoré budú zhotovovať na vyučovacích hodinách. V prvej časti učebnice sa zoznámia s históriou techniky vo svete a na Slovensku. Oboznámia sa tiež s grafickou komunikáciou v techni.. Zistiť viac >>Taktika přepisu - Polští autoři v časopi - Petr Poslední

Taktika přepisu - Polští autoři v časopi - Petr Poslední shop >>

… Nesnažíme se nastínit novou teorii. Pouze pozorně čteme časopisecké příspěvky, posuzujeme kompozici jednotlivých čísel nebo ročníků, zamýšlíme se nad významovými a stylistickými posuny původních děl v českém prostředí. Přes značný časový odstup se pokoušíme re.. Zistiť viac >>Hravá čeština 4 - pracovní sešit

Hravá čeština 4 - pracovní sešit shop >>

Učebnice obsahuje: Opakování učiva z 3. ročníku Nauka o slově Stavba slova Vyjmenovaná slova Slovní druhy Podstatná jména Skloňování podstatných jmen Slovesa Stavba věty Závěrečné opakování Čtvrtletní testy.. Zistiť viac >>Hravá matematika 2 - Pracovní sešit z matematiky pro 5 - 6 leté děti

Hravá matematika 2 - Pracovní sešit z matematiky pro 5 - 6 leté děti shop >>

SEŠIT HRAVÁ MATEMATIKA 2 •určen pro 5 – 6leté děti •tvořeno tematicky dle cyklu ročních období •barevnost sešitu podporuje chuť dětí k práci •básnička ke každému cvičení •v rámci lektorování vyzkoušeno dětmi •rozvíjí postřeh a zlepšuje pozornost dětí •n.. Zistiť viac >>Farebné príklady 3 PZ

Farebné príklady 3 PZ shop >>

V pracovnom zošite si žiaci individuálne a hravou formou precvičujú prebrané učivo z hodín matematiky. Upevňujú svoje poznatky v násobení a delení čísiel do 100, v sčítaní a odčítaní čísiel do 1 000 a oboznamujú sa so zaokrúhľovaním čísiel. Príklady žiaci často rieši.. Zistiť viac >>Hravá vlastivěda 5 - Novodobé české dějiny - učebnice

Hravá vlastivěda 5 - Novodobé české dějiny - učebnice shop >>

V souladu s RVP ZV Opakování ze 4. ročníku Život v barokní době Doba osvícenská (18. století) Průmyslová revoluce v Čechách Národní obrození (19. století) Poslední století Učebnice obsahuje: 56 barevných stran A4 + přehledně zpracovaná časová osa.. Zistiť viac >>Hravá prvouka 1 - metodická příručka

Hravá prvouka 1 - metodická příručka shop >>

Metodická příručka k Hravé prvouce 1 obsahuje: Zmenšené kopie stránek z pracovní učebnice prvouky 1 pro snazší orientaci, s řešením úkolů Cíle výuky a očekávané výstupy dle RVP ZV Náměty pro činnost v hodinách, mezipředmětové vztahy a motivační texty Ce.. Zistiť viac >>Hravý dějepis 7 - pracovní sešit

Hravý dějepis 7 - pracovní sešit shop >>

Nové pracovní sešity Hravý dějepis jsou koncipovány tak, aby žákům inovativním a poutavým způsobem přiblížily učivo dějepisu. Prostřednictvím ilustrací a barevných reprodukcí dobových hmotných pramenů vzbuzují u žáků větší zájem o tento předmět. Obsahují úryvky z.. Zistiť viac >>Hravá čítanka 2 - pracovní učebnice

Hravá čítanka 2 - pracovní učebnice shop >>

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů pro výuku českého jazyka na 1. stupni základních škol je koncipována tak, aby mohla nabídnout učitelům učebnici společně s celou řadou nástrojů, které jim umožní naplnit ŠVP. Výuková řada Hravá čeština splňuje požadavky jak n.. Zistiť viac >>Hravá čeština 3 - pracovní sešit

Hravá čeština 3 - pracovní sešit shop >>

Centrální příběh vypravující zážitky z cest. Slohová část přehledně oddělena do druhé části učebnice. Opakovací otázky a krátké shrnutí na konci každé kapitoly. Grafika rozvíjející představivost dětí. Mezipředmětové vztahy. Nápadité a hravé úlohy. Úlohy s prvk.. Zistiť viac >>Hravá etika 6 PZ

Hravá etika 6 PZ shop >>

Pracovný zošit je zameraný na osvojenie základných postojov, ktoré podmieňujú medziľudské vzťahy, nadobudnutie spôsobilosti na poznávanie, pozitívne hodnotenie seba aj druhých a schopnosti kultivovane diskutovať. Prednosťou pracovného zošita sú aktivizačné úlohy, ktoré je mo.. Zistiť viac >>Hravá občanská výchova 6 - pracovní sešit

Hravá občanská výchova 6 - pracovní sešit shop >>

Pracovní sešity občanské výchovy otevírají žákům cestu k praktickému využití znalostí získaných ve škole i v jejich životě. Cílem autorů bylo představit žákům nejen teoretické poznatky, ale převážně reálné situace, se kterými se žáci v životě setkávají, a podn.. Zistiť viac >>Doménová čítanka - Martin Husovec

Doménová čítanka - Martin Husovec shop >>

Doménová čítanka je prvým systematickým utriedením slovenských doménových rozhodnutí. Je zozbieraním viac ako dvadsiatich rozhodnutí, ktoré sú publikované vo svojom pôvodnom znení výjmúc ich záverečné poučenia. Čítanka je doplnená aj o zoznam relevantnej odbornej literatú.. Zistiť viac >>Procvičování pravopisu - ČJ pro 5. ročník

Procvičování pravopisu - ČJ pro 5. ročník shop >>

Úkoly a cvičení v těchto pracovních sešitech jsou zaměřené na procvičení a zlepšení různých pravopisných jevů. Tematicky vycházejí z probírané látky češtiny v každém ročníku a jsou připraveny v souladu s RVP. Každá kapitola obsahuje velké množství doplňovaček a op.. Zistiť viac >>Hravá slovenčina 9 PZ (2.vyd.)

Hravá slovenčina 9 PZ (2.vyd.) shop >>

Pracovný zošit sa zameriava na rozvoj komunikačných schopností, rozširovanie slovnej zásoby a osvojovanie základných pravidiel pravopisu slovenského jazyka. Obsahuje úlohy precvičujúce nadobudnuté vedomosti a zručnosti v nižších ročníkoch a obohacuje ich o nové poznatky v súlad.. Zistiť viac >>Procvičuji si - vyjmenovaná slova

Procvičuji si - vyjmenovaná slova shop >>

Procvičování vyjmenova ných slov po B,F,L,M,P,S,V,Z, Hravé opakování, Diktáty a testy, Řešení na konci sešitu... Zistiť viac >>Čtení s porozuměním 3 - pracovní sešit

Čtení s porozuměním 3 - pracovní sešit shop >>

Pracovní sešity jsou součástí ucelené řady Edice na doma, svoje uplatnění však najdou také přímo ve výuce na prvním stupni základních škol. Kladou si za cíl rozvíjet čtenářské dovednosti a hravou formou podněcovat zájem dětí o čtení a literaturu. Celá edice byla vyvíj.. Zistiť viac >>Hravá čítanka 1 - pracovní učebnice

Hravá čítanka 1 - pracovní učebnice shop >>

Pracovní učebnice zaměřená na porozumění a práci s textem. Úryvky knih vybrané přímo učiteli. Množství omalovánek a jiných doplňkových úkolů... Zistiť viac >>Hravá písanka 1 IV.díl

Hravá písanka 1 IV.díl shop >>

Písanky respektují doporučené sklony písma, nejvíce doporučované odborníky. Na řádcích je vždy dostatek místa pro dostatečně velké psací písmo. Místo k procvičování obtížných písmen, také v jiných velikostech, naleznete v pracovních listech... Zistiť viac >>Hravá technika 6 PZ

Hravá technika 6 PZ shop >>

Pracovný zošit je zameraný na získanie základných vedomostí z tých oblastí ľudskej činnosti, ktoré sú späté s technikou v jej rozmanitých podobách. Pozitívom je množstvo praktických úloh a námetov na prácu s rôznymi materiálmi a pomôckami, ktoré sú základom pre nad.. Zistiť viac >>Hravá vlastivěda 5 - Česká republika a E

Hravá vlastivěda 5 - Česká republika a E shop >>

V souladu s RVP ZV Edice učebnic Hravá vlastivěda poskytuje ucelený pohled na naši vlast a na její jednotlivé části. Žáci se seznámí i s historií ČR a osvojí si základní poznatky o evropských zemích. Množství kvalitních mapových podkladů a dobových ilustrací probudí u ž.. Zistiť viac >>Batman Detective Comics 2 - Zastrašovací taktiky - Tony S. Daniel

Batman Detective Comics 2 - Zastrašovací taktiky - Tony S. Daniel shop >>

KOLEM TEMNÉHO RYTÍŘE SE TO ZÁHADAMI JEN HEMŽÍ Ozbrojenci v Batmanově kostýmu vyloupí banku. Márnice města Gotham zaplňují mrtvoly, které si jsou navzájem podobné, a pak vzápětí mizí. Přímo ve firemní budově Wayne Enterprises probíhá pokus, který končí nebezpečným nez.. Zistiť viac >>Hravá čeština 4 - učebnice

Hravá čeština 4 - učebnice shop >>

Výukové texty doprovázejí barevné fotografie, které rozvíjejí představivost žáků Učebnici vhodně doplňuje pracovní sešit Hravá čeština 4 Učivo je probíráno hravou a zábavnou formou Učebnice má ústřední téma, které děti motivuje k další práci Pečlivě vybrané lite.. Zistiť viac >>Barevné úlohy z češtiny pro 1. ročník

Barevné úlohy z češtiny pro 1. ročník shop >>

Pracovní sešit slouží k procvičování učiva v hodinách čtení a psaní ve třídě a také k domácí přípravě. Obsahuje různorodá zábavná cvičení pro upevnění a zpestření učiva. Ilustrace jsou určeny k vybarvování a procvičování učiva. Barevné úlohy z češtiny jsou .. Zistiť viac >>Hravá slohová výchova 3

Hravá slohová výchova 3 shop >>

Dalším doplněním kompletu Hravé češtiny jsou pracovní sešity slohové výchovy. Sešity obsahují předpřipravená témata podle RVP a jsou určeny pro práci žáků v hodině. Hravá slohová výchova pokrývá výuku slohu na celý školní rok. Hravý sloh zohledňuje zájmy současné.. Zistiť viac >>Čtení s porozuměním 2 - pracovní sešit

Čtení s porozuměním 2 - pracovní sešit shop >>

Pracovní sešity jsou součástí ucelené řady Edice na doma, svoje uplatnění však najdou také přímo ve výuce na prvním stupni základních škol. Kladou si za cíl rozvíjet čtenářské dovednosti a hravou formou podněcovat zájem dětí o čtení a literaturu. Celá edice byla vyvíj.. Zistiť viac >>Hravý početník 5 - 1. díl

Hravý početník 5 - 1. díl shop >>

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 1. stupeň základních škol je vytvořena pro potřeby důkladného procvičování a zafixování probíraného učiva matematiky. Na tvorbě pracovních sešitů se podílel široký kolektiv učitelů s bohatými teoretickými znalo.. Zistiť viac >>Jak zvládnout každé jednání - Tipy, triky, taktiky - Robert Mayer

Jak zvládnout každé jednání - Tipy, triky, taktiky - Robert Mayer shop >>

Praktická příručka uvádí postupy a konkrétní příklady, jak efektivně komunikovat, dospět k dohodě a prosadit se. Autor je uznávaný odborník, právník, působí na University of Southern California a Tulane University, účastnil se více než stovky televizních pořadů a slouží .. Zistiť viac >>Barevné příklady 2.

Barevné příklady 2. shop >>

Barevné příklady pro 1. - 3. třídu ZŠ jsou zaměřeny na procvičení matematiky pomocí vybarvování. Početní příklady spojené s pestrostí barev podporují logické myšlení, kreativitu a prohlubují získané matematické dovednosti. Pracovní sešit obsahuje: Sčítání a odčít.. Zistiť viac >>Hravá písanka 1 II.díl

Hravá písanka 1 II.díl shop >>

Písanky respektují doporučené sklony písma, nejvíce doporučované odborníky. Na řádcích je vždy dostatek místa pro dostatečně velké psací písmo. Místo k procvičování obtížných písmen, také v jiných velikostech, naleznete v pracovních listech... Zistiť viac >>Hravá fyzika 7 - pracovní sešit - Helena Benkovská  a kolektiv

Hravá fyzika 7 - pracovní sešit - Helena Benkovská a kolektiv shop >>

Sešity z fyziky byly vytvořeny s cílem zvýšit zájem žáků o fyziku, motivovat je ke studiu a ulehčit jim pochopení, kde všude se v běžném životě bez fyziky neobejdeme. Na sešitech proto pracoval tým zkušených učitelů ze základních škol společně s lektorem panem prof. RNDr.. Zistiť viac >>Hravá literatura 7 - pracovní sešit

Hravá literatura 7 - pracovní sešit shop >>

V souladu s RVP ZV Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů pro výuku českého jazyka na 2. stupni základních škol a víceletých gymnázií zahrnuje učebnice a pracovní sešity z literatury a učebnice a pracovní sešity pro český jazyk. Cílem kompletu učebnice a pracovního seš.. Zistiť viac >>Hravá literatura 9 - učebnice

Hravá literatura 9 - učebnice shop >>

Učebnice obsahuje: Světová literatura 2. poloviny 20. století Česká literatura 1945 - 1948 Česká literatura 1948 - polovina 50. let Česká literatura 2. polovina 50. let a 60. léta Česká literatura 70. a 80. let Česká literatura po roce 1989.. Zistiť viac >>Čítanie s porozumením 1 - básničky z chladničky PZ - Jana Bezegová

Čítanie s porozumením 1 - básničky z chladničky PZ - Jana Bezegová shop >>

Pracovný zošit vznikol ako pomôcka na podporu čítania pre žiakov v prvom ročníku v čítankovom období. V tomto období je dôležité, aby deti čítali veľa a aby ich čítanie bavilo. Básničky z chladničky sú milé, vtipné a zároveň aj poučné. Popri nácviku čitateľských zru.. Zistiť viac >>Hravá literatura 6 - pracovní sešit

Hravá literatura 6 - pracovní sešit shop >>

V souladu s RVP ZV Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů pro výuku českého jazyka na 2. stupni základních škol a víceletých gymnázií zahrnuje učebnice a pracovní sešity z literatury a učebnice a pracovní sešity pro český jazyk. Cílem kompletu učebnice a pracovního seš.. Zistiť viac >>Hravá literatúra 7 PZ

Hravá literatúra 7 PZ shop >>

Pracovný zošit Hravá literatúra dopĺňa vo vyučovacom procese bežne používané učebnice literatúry. Korešponduje s požiadavkami ŠVP pre predmet slovenský jazyk a literatúra. Publikácia sa zameriava na kľúčové tematické okruhy. Dôraz kladie na rozvíjanie kognitívnych a komuni.. Zistiť viac >>Hravá história 6 PZ

Hravá história 6 PZ shop >>

Pracovná učebnica je koncipovaná tak, aby naučila žiakov aktívne poznávať blízku i vzdialenú minulosť a porozumieť jej. Žiaci získajú spôsobilosť orientovať sa v historickom čase a v historickom priestore. Naučia sa chápať a rešpektovať kultúrne a iné odlišnosti ľudí z r.. Zistiť viac >>Fortnite Battle Royale: Pokročilé bojové taktiky - Jason R. Rich

Fortnite Battle Royale: Pokročilé bojové taktiky - Jason R. Rich shop >>

V knize Fortnite: Pokročilé bojové taktiky najdete ty nejlepší strategie a tipy od zkušeného hráče. Naučte se náročnější strategie, které využívají profíci, a neztraťte se v posledních fázích hry, kdy už jde opravdu do tuhého! Využijte všechny zbraně, nástroje, materiá.. Zistiť viac >>Hravá matematika 5 - Pracovní sešit 1. díl

Hravá matematika 5 - Pracovní sešit 1. díl shop >>

V souladu s RVP ZV Ucelená řada pracovních učebnic, učebnic a pracovních sešitů matematiky pro 1. stupeň základních škol je koncipována podle všeobecně oblíbeného konceptu vyučování matematiky složeného z pouček, ukázkových příkladů s řešením a úloh na procvičení n.. Zistiť viac >>Hravý dejepis 6 PZ

Hravý dejepis 6 PZ shop >>

Pracovný zošit je koncipovaný tak, aby naučil žiakov aktívne poznávať blízku i vzdialenú minulosť a porozumieť jej. Žiaci získajú spôsobilosť orientovať sa v historickom čase a v historickom priestore. Naučia sa chápať a rešpektovať kultúrne a iné odlišnosti ľudí z rôzn.. Zistiť viac >>Hravá čeština 2 - pracovní sešit

Hravá čeština 2 - pracovní sešit shop >>

Poutavý centrální příběh zaměřený na cestu kolem světa. Úkoly, které rozvíjí zájem dětí o učivo. Práce s komiksy a dalšímy ilustracemi. Deskové a jiné hry (pexesa, jazykolamy, labyrinty). Hravé úlohy k vystřihování a nalepování karet... Zistiť viac >>Hravá prvouka 3 – metodická příručka

Hravá prvouka 3 – metodická příručka shop >>

Pro učitele k učebnici a prac. sešitu pro 3. ročník Kopírovatelné strany s úlohami na rozšiřující učivo Obsahuje řešení úloh Obsahuje cíle výuky a očekávané výstupy dle RVP ZV Náměty na činnost v hodinách a úkoly pro skupinovou práci Metodická příruč.. Zistiť viac >>Hravá občanská výchova 8 PS

Hravá občanská výchova 8 PS shop >>

Pracovní sešity občanské výchovy otevírají žákům cestu k praktickému využití znalostí získaných ve škole i v jejich životě. Cílem autorů bylo představit žákům nejen teoretické poznatky, ale převážně reálné situace, se kterými se žáci v životě setkávají, a podn.. Zistiť viac >>
Tympanum     Tykal Josef     Two Roads     Tváře - Jitka Průžová     Tváře     Tunegová Eva     TRUNK spol. s.r.o.     True Self     True Paperback     Trpiš Jakub     Trnavský samosprávny kraj     Tripsoft     TRIO Publishing, s.r.o.     Triglyf, s.r.o.     Tricio Literary & Holiday Company s.r.o     2019 Veľká ponuka najnovších titulov, vyberte si zo širokej ponuky kníh. Knihy Kontakt