TAKTIK | Lacné knihy
Knihy na predaj lacné knihy knihy online

TAKTIK

Hravá slohová výchova 3

Hravá slohová výchova 3 shop >>

Dalším doplněním kompletu Hravé češtiny jsou pracovní sešity slohové výchovy. Sešity obsahují předpřipravená témata podle RVP a jsou určeny pro práci žáků v hodině. Hravá slohová výchova pokrývá výuku slohu na celý školní rok. Hravý sloh zohledňuje zájmy současné.. Zistiť viac >>Hravá písanka 2 I.díl

Hravá písanka 2 I.díl shop >>

Souhrn rad pro rodiče, které navedou děti ke správnému sezení a psaní. Celobarevný design, který děti bude motivovat písanky používat... Zistiť viac >>Hravá čeština 8 - učebnice

Hravá čeština 8 - učebnice shop >>

V souladu s RVP ZV Jako novinku pro školní rok 2017/2018 jsme si pro Vás připravili novou kompletní řadu učebnic Hravá čeština pro 6.-9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia. Učebnice jsou tvořeny podle nového RVP ZV 2016. Zohlednili jsme v nich změny vyplývající ze vzdělávání .. Zistiť viac >>Hravá ruština 6 (nov.vyd.)

Hravá ruština 6 (nov.vyd.) shop >>

Pracovný zošit nadväzuje na pracovný zošit Hravá ruština 5, dopĺňa a rozširuje nadobudnúte poznatky z ruského jazyka.Tvorí 20 lekcií, ktoré korešpondujú s lekciami v učebnici, 80 strán zaujímavých úloh a cvičení, v závere každej lekcie nájdete časť opakovanie na krátke .. Zistiť viac >>Procvičuji si - slovní druhy

Procvičuji si - slovní druhy shop >>

Sešity z této řady jsou výbornou pomůckou pro všechny, kteří si chtějí lépe procvičit vyjmenovaná slova, slovní druhy a přídavná jména. To jsou témata, která žáci obtížně zvládají. V těchto publikacích se je naučí zvládat bez chyb pomocí úkolů, tajenek a přiřazov.. Zistiť viac >>Hravá matematika 4 - Pracovní sešit 1. díl

Hravá matematika 4 - Pracovní sešit 1. díl shop >>

Oproti starší verzi je tato verze rozšířená. Početní operace v oboru čísel do 10 000. Početní operace v oboru čísel nad 10 000. Geometrie... Zistiť viac >>Farebné príklady 2

Farebné príklady 2 shop >>

"V pracovnom zošite si žiaci hravou formou precvičujú prebrané učivo z matematiky. Upevňujú svoje poznatky v porovnávaní čísiel, sčítaní a odčítaní čísiel do 100 a spoznávajú jednotky dĺžky. Príklady žiaci často riešia vyfarbovaním obrázkov, čím si zároveň precviču.. Zistiť viac >>Hravá školní družina 3

Hravá školní družina 3 shop >>

Sešity Hravá školní družina nabízejí pestré aktivity, u kterých žáci relaxují a odpočívají. Publikace jim tak poskytuje různé zajímavé činnosti, na něž se děti těší a jsou vytvořeny ve spolupráci se zkušenými vychovatelkami. Mnoho dotazů a reakcí od vychovatelek nás .. Zistiť viac >>Hravá literatúra 9

Hravá literatúra 9 shop >>

Pracovný zošit Hravá literatúra dopĺňa vo vyučovacom procese bežne používané učebnice literatúry. Korešponduje s požiadavkami ŠVP pre predmet slovenský jazyk a literatúra. Publikácia sa zameriava na kľúčové tematické okruhy. Dôraz kladie na rozvíjanie kognitívnych a komuni.. Zistiť viac >>Sada písaniek k šlabikáru Nezábudka

Sada písaniek k šlabikáru Nezábudka shop >>

"Sada písaniek pozostáva z 8 ks písaniek k Šlabikáru Nezábudka. Písanka č.1 na nácvik častí tvarov písmen motivovaná milými ilustráciami (A4), písanka č.2 na nácvik tlačených tvarov písmen podľa požiadaviek ŠVP (A4), písanka č.3 so zväčšenými predpísanými tvarmi písm.. Zistiť viac >>Procvičování pravopisu - ČJ pro 4. ročník

Procvičování pravopisu - ČJ pro 4. ročník shop >>

Úkoly a cvičení v těchto pracovních sešitech jsou zaměřené na procvičení a zlepšení různých pravopisných jevů. Tematicky vycházejí z probírané látky češtiny v každém ročníku a jsou připraveny v souladu s RVP. Každá kapitola obsahuje velké množství doplňovaček a op.. Zistiť viac >>Hravá matematika 5 - Pracovní sešit 1. díl

Hravá matematika 5 - Pracovní sešit 1. díl shop >>

V souladu s RVP ZV Ucelená řada pracovních učebnic, učebnic a pracovních sešitů matematiky pro 1. stupeň základních škol je koncipována podle všeobecně oblíbeného konceptu vyučování matematiky složeného z pouček, ukázkových příkladů s řešením a úloh na procvičení n.. Zistiť viac >>Hravá čeština 3 - Učebnice

Hravá čeština 3 - Učebnice shop >>

Centrální příběh vypravující zážitky z cest. Slohová část přehledně oddělena do druhé části učebnice. Opakovací otázky a krátké shrnutí na konci každé kapitoly. Grafika rozvíjející představivost dětí. Mezipředmětové vztahy. Nápadité a hravé úlohy. Úlohy s prvk.. Zistiť viac >>Moderní letecká výzbroj - Podvěsy, taktika, technologie - Martin J. Dougherty

Moderní letecká výzbroj - Podvěsy, taktika, technologie - Martin J. Dougherty shop >>

Tato kniha se nesnaží ukázat všechny možné konfigurace zbraní a dalšího vybavení, které mohou letadla nést, ale představuje druhy výzbroje, které mohou být pro danou akci použity. Poznámky ke každému letadlu jsou doplněny pojednáním o různých druzích bojových akcí a výzb.. Zistiť viac >>Hravá čítanka 4

Hravá čítanka 4 shop >>

Pracovný zošit Hravá čítanka 4 obsahuje zaujímavé a originálne cvičenia zamerané na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. Zahŕňa tiež úlohy, ktoré podporujú rozvíjanie vyjadrovacích schopností a zručností žiaka. Zošit je graficky spracovaný tak, aby bol vhodný a zaujímavý.. Zistiť viac >>Hravá literatura 7 - učebnice

Hravá literatura 7 - učebnice shop >>

Učebnice obsahuje: Literární věda Tematická vrstva literárního díla Jazyková vrstva literárního díla Próza Poezie Starověká literatura Starověká literatura: antika Orient Středověká literatura Renesance a humanismus Renesance a humanismus v české literatuře Barokní literatur.. Zistiť viac >>Hravá biológia 9

Hravá biológia 9 shop >>

Pracovný zošit Hravá biológia 9 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsah zošita je logicky členený na funkčné časti, korešpondujúce s obsahom používanej učebnice. Pútavé a  atraktívne spracované úlohy podporujú kreativitu žiak.. Zistiť viac >>Hravá literatúra 8

Hravá literatúra 8 shop >>

Pracovný zošit Hravá literatúra dopĺňa vo vyučovacom procese bežne používané učebnice literatúry. Korešponduje s požiadavkami ŠVP pre predmet slovenský jazyk a literatúra. Publikácia sa zameriava na kľúčové tematické okruhy. Dôraz kladie na rozvíjanie kognitívnych a komuni.. Zistiť viac >>Barevné příklady 2.

Barevné příklady 2. shop >>

Barevné příklady pro 1. - 3. třídu ZŠ jsou zaměřeny na procvičení matematiky pomocí vybarvování. Početní příklady spojené s pestrostí barev podporují logické myšlení, kreativitu a prohlubují získané matematické dovednosti. Pracovní sešit obsahuje: Sčítání a odčít.. Zistiť viac >>Hravý dejepis 8 - Pracovný zošit - Ľudmila Kónyová, Lenka Krajňaková

Hravý dejepis 8 - Pracovný zošit - Ľudmila Kónyová, Lenka Krajňaková shop >>

Pracovný zošit sprostredkúva nové pohľady na zdanlivo jednoduché historické súvislosti svetových a národných dejín. Žiaci nahliadnu do víru revolučnej Európy, stanú sa svedkami formovania moderných národov, spolu s našimi dejateľmi prejdú neľahkú cestu formovania slovenského.. Zistiť viac >>Hravá vlastivěda 4 - Naše vlast - pracovní sešit

Hravá vlastivěda 4 - Naše vlast - pracovní sešit shop >>

Edice pracovních sešitů Hravá vlastivěda poskytuje ucelený pohled na naši vlast a na její jednotlivé části. Žáci se seznámí i s historií ČR a osvojí si základní poznatky o evropských zemích. Množství kvalitních mapových podkladů a dobových ilustrací probudí u žáků z.. Zistiť viac >>Hravá technika 6

Hravá technika 6 shop >>

Pracovný zošit je zameraný na získanie základných vedomostí z tých oblastí ľudskej činnosti, ktoré sú späté s technikou v jej rozmanitých podobách. Pozitívom je množstvo praktických úloh a námetov na prácu s rôznymi materiálmi a pomôckami, ktoré sú základom pre nad.. Zistiť viac >>Hravý zeměpis 7 - učebnice

Hravý zeměpis 7 - učebnice shop >>

Učebnice obsahuje kapitoly: Regionální geografie světa Afrika Amerika Asie Austrálie Oceánie Arktida a Antarktida.. Zistiť viac >>Hravá čítanka 2 - pracovní učebnice

Hravá čítanka 2 - pracovní učebnice shop >>

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů pro výuku českého jazyka na 1. stupni základních škol je koncipována tak, aby mohla nabídnout učitelům učebnici společně s celou řadou nástrojů, které jim umožní naplnit ŠVP. Výuková řada Hravá čeština splňuje požadavky jak n.. Zistiť viac >>Nová literatura pro 1.ročník SŠ - učebnice

Nová literatura pro 1.ročník SŠ - učebnice shop >>

Nová edice učebnic a pracovních sešitů reaguje na poptávku pedagogů po sestavení učebních materiálů, které by odpovídaly jejich požadavkům a praxi. Zároveň vychází z potřeby studentů najít odpovídající publikaci, která by jim studium literatury usnadnila a zatraktivnila. P.. Zistiť viac >>Hravá etika 7

Hravá etika 7 shop >>

Pracovný zošit je zameraný na osvojenie základných postojov, ktoré podmieňujú medziľudské vzťahy, nadobudnutie spôsobilosti na poznávanie, pozitívne hodnotenie seba aj druhých a schopnosti kultivovane diskutovať. Prednosťou pracovného zošita sú aktivizačné úlohy, ktoré je mo.. Zistiť viac >>Hravá prvouka 2 - Učebnice pro 2. ročník ZŠ

Hravá prvouka 2 - Učebnice pro 2. ročník ZŠ shop >>

Nová řada Hravá prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a je v souladu s RVP ZV. Obsahuje pracovní učebnici pro 1.ročník, učebnice a pracovní sešity pro 2. a 3.ročník. Jednotlivé kapitoly s důrazem na mezipředmětové vazby jsou doplněny také názornými ilu.. Zistiť viac >>Hravá přírodověda 4 - Člověk a jeho svět - PS pro 4. ročník ZŠ - Adriena Binková a kolektiv

Hravá přírodověda 4 - Člověk a jeho svět - PS pro 4. ročník ZŠ - Adriena Binková a kolektiv shop >>

Pracovní sešity Hravá přírodověda vycházejí ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět podle RVP ZV. Sešity svým pojetím směrují žáky k aktivnímu poznávání přírody, člověka a světa, ve kterém žije. Vede je k nacházení souvislostí mezi rovnováhou přírody a či.. Zistiť viac >>Hravá čeština 2 - pracovní sešit

Hravá čeština 2 - pracovní sešit shop >>

Poutavý centrální příběh zaměřený na cestu kolem světa. Úkoly, které rozvíjí zájem dětí o učivo. Práce s komiksy a dalšímy ilustracemi. Deskové a jiné hry (pexesa, jazykolamy, labyrinty). Hravé úlohy k vystřihování a nalepování karet... Zistiť viac >>Hravá vlastivěda 5 - Novodobé české dějiny - učebnice

Hravá vlastivěda 5 - Novodobé české dějiny - učebnice shop >>

V souladu s RVP ZV Opakování ze 4. ročníku Život v barokní době Doba osvícenská (18. století) Průmyslová revoluce v Čechách Národní obrození (19. století) Poslední století Učebnice obsahuje: 56 barevných stran A4 + přehledně zpracovaná časová osa.. Zistiť viac >>Zbraně a taktika - Tom Wintringham

Zbraně a taktika - Tom Wintringham shop >>

Kniha je psána v době, kdy řinčení pancíře nám zní v uších. Probírá celá tisíciletí minulosti, aby nám dala klíč k pochopení pancéřových divisí dneška. Začíná obléháním Troje, aby objasnila vojenský význam obléhání Stalingradu. Kniha chce dosáhnout jediného: má.. Zistiť viac >>Hravá matematika 2 - Pracovní sešit z matematiky pro 5 - 6 leté děti

Hravá matematika 2 - Pracovní sešit z matematiky pro 5 - 6 leté děti shop >>

SEŠIT HRAVÁ MATEMATIKA 2 •určen pro 5 – 6leté děti •tvořeno tematicky dle cyklu ročních období •barevnost sešitu podporuje chuť dětí k práci •básnička ke každému cvičení •v rámci lektorování vyzkoušeno dětmi •rozvíjí postřeh a zlepšuje pozornost dětí •n.. Zistiť viac >>Hravý přírodopis 9 - Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

Hravý přírodopis 9 - Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia shop >>

Hravý přírodopis pro 6. - 9.ročník ZŠ a víceletá gymnázia je sadou pracovních sešitů, která obsahuje tematicky řazené cvičební úlohy pro jednotlivé ročníky 2.stupně ZŠ. Pracovní sešity umožní žákovi osvojit si hravou formou učivo daného ročníku a současně se z při.. Zistiť viac >>Hravá čeština 3 - pracovní sešit

Hravá čeština 3 - pracovní sešit shop >>

Centrální příběh vypravující zážitky z cest. Slohová část přehledně oddělena do druhé části učebnice. Opakovací otázky a krátké shrnutí na konci každé kapitoly. Grafika rozvíjející představivost dětí. Mezipředmětové vztahy. Nápadité a hravé úlohy. Úlohy s prvk.. Zistiť viac >>Hravá čítanka 3 - pracovní učebnice

Hravá čítanka 3 - pracovní učebnice shop >>

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů pro výuku českého jazyka na 1. stupni základních škol je koncipována tak, aby mohla nabídnout učitelům učebnici společně s celou řadou nástrojů, které jim umožní naplnit ŠVP. Výuková řada Hravá čeština splňuje požadavky jak n.. Zistiť viac >>Fortnite Battle Royale: Pokročilé bojové taktiky - Jason R. Rich

Fortnite Battle Royale: Pokročilé bojové taktiky - Jason R. Rich shop >>

V knize Fortnite: Pokročilé bojové taktiky najdete ty nejlepší strategie a tipy od zkušeného hráče. Naučte se náročnější strategie, které využívají profíci, a neztraťte se v posledních fázích hry, kdy už jde opravdu do tuhého! Využijte všechny zbraně, nástroje, materiá.. Zistiť viac >>Hravý dějepis 6 - učebnice

Hravý dějepis 6 - učebnice shop >>

Úvod do dějepisu. Pravěk. Úvod do starověku. Přední východ. Egypt. Řecko. Řím. Indie a Čína... Zistiť viac >>Hravá matematika 7 - PS pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia - Veronika Peráčková a kolektiv

Hravá matematika 7 - PS pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia - Veronika Peráčková a kolektiv shop >>

V souladu s RVP ZV Pracovní sešity Hravá matematika poskytují žákům i učitelům zajímavá a poutavá cvičení určená pro úplné zvládnutí obsahového a výkonového standardu RVP ZV. Přínosem je zapojení řady úloh spojených s běžným životem, odkazujících na aplikovatelnos.. Zistiť viac >>Batman Detective Comics 2 - Zastrašovací taktiky - Tony S. Daniel

Batman Detective Comics 2 - Zastrašovací taktiky - Tony S. Daniel shop >>

KOLEM TEMNÉHO RYTÍŘE SE TO ZÁHADAMI JEN HEMŽÍ Ozbrojenci v Batmanově kostýmu vyloupí banku. Márnice města Gotham zaplňují mrtvoly, které si jsou navzájem podobné, a pak vzápětí mizí. Přímo ve firemní budově Wayne Enterprises probíhá pokus, který končí nebezpečným nez.. Zistiť viac >>Hravá Matematika 1 1.diel

Hravá Matematika 1 1.diel shop >>

Pracovný zošit Hravá matematika 1 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsahuje úlohy rôznej náročnosti a typológie podporujúce efektívne precvičovanie učiva. Hodnotným bonusom sú rozširujúce úlohy umožňujúce diferencovanú prácu u.. Zistiť viac >>Hravá školní družina 1

Hravá školní družina 1 shop >>

Sešity Hravá školní družina nabízejí pestré aktivity, u kterých žáci relaxují a odpočívají Publikace jim tak poskytuje různé zajímavé činnosti, na něž se děti těší a jsou vytvořeny ve spolupráci se zkušenými vychovatelkami. Mnoho datazů a reakcí od vychovatelek nás p.. Zistiť viac >>Slovenský jazyk 3-Pracovný zošit pre 3. ročník ZŠ

Slovenský jazyk 3-Pracovný zošit pre 3. ročník ZŠ shop >>

Pracovný zošit k učebnici slovenského jazyka pre 3. ročník ZŠ z novej edície Nezábudka. Koncepcia je postavená na tradičných princípoch vyučovania, vyznačuje sa systematicky a logicky štruktúrovaným učivom. V súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom... Zistiť viac >>Hravá písanka 1 III.díl

Hravá písanka 1 III.díl shop >>

Písanky respektují doporučené sklony písma, nejvíce doporučované odborníky. Na řádcích je vždy dostatek místa pro dostatečně velké psací písmo. Místo k procvičování obtížných písmen, také v jiných velikostech, naleznete v pracovních listech... Zistiť viac >>Hravá čeština 4 - učebnice

Hravá čeština 4 - učebnice shop >>

Výukové texty doprovázejí barevné fotografie, které rozvíjejí představivost žáků Učebnici vhodně doplňuje pracovní sešit Hravá čeština 4 Učivo je probíráno hravou a zábavnou formou Učebnice má ústřední téma, které děti motivuje k další práci Pečlivě vybrané lite.. Zistiť viac >>Peral tajomná krajina - Daniela Václavová

Peral tajomná krajina - Daniela Václavová shop >>

Peral, čarovná lesná krajina, kde si šťastne a v mieri nažívajú jej obyvatelia, rešetliaci. Ich pokojný život však naruší čierna mágia veľkého čarodeja... Zvíťazia nebojácni kamaráti Kuklík a Kalus nad temnom? Čo všetko ich čaká na strastiplnej púti? Pomôž im prejsť h.. Zistiť viac >>Doménová čítanka - Martin Husovec

Doménová čítanka - Martin Husovec shop >>

Doménová čítanka je prvým systematickým utriedením slovenských doménových rozhodnutí. Je zozbieraním viac ako dvadsiatich rozhodnutí, ktoré sú publikované vo svojom pôvodnom znení výjmúc ich záverečné poučenia. Čítanka je doplnená aj o zoznam relevantnej odbornej literatú.. Zistiť viac >>Čtení s porozuměním 3 - pracovní sešit

Čtení s porozuměním 3 - pracovní sešit shop >>

Pracovní sešity jsou součástí ucelené řady Edice na doma, svoje uplatnění však najdou také přímo ve výuce na prvním stupni základních škol. Kladou si za cíl rozvíjet čtenářské dovednosti a hravou formou podněcovat zájem dětí o čtení a literaturu. Celá edice byla vyvíj.. Zistiť viac >>Hravá čeština 9 - pracovní sešit

Hravá čeština 9 - pracovní sešit shop >>

Kompletní řada pracovních sešitů Hravá čeština pro 6. - 9. ročník obsahují rozmanité úlohy určené na podporu rozvoje znalostí a vyjadřovacích schopností žáka. Důležitou součástí pracovních sešitů jsou souhrnné testy na konci každé kapitoly. Cvičení se vyznačují tv.. Zistiť viac >>Hravá abeceda

Hravá abeceda shop >>

Poutavý sešit s množstvím hravých cvičení. Úkoly na rozvoj grafomotoriky. Zábavné básničky a říkanky... Zistiť viac >>Hravá matematika 9 - PS pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

Hravá matematika 9 - PS pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia shop >>

Pracovní sešity Hravá matematika poskytují žákům i učitelům zajímavá a poutavá cvičení určená pro úplné zvládnutí obsahového a výkonového standardu RVP ZV. Přínosem je zapojení řady úloh spojených s běžným životem, odkazujících na aplikovatelnost matematiky v .. Zistiť viac >>Hravá čeština 7 - pracovní sešit

Hravá čeština 7 - pracovní sešit shop >>

Kompletní řada pracovních sešitů Hravá čeština pro 6.–9. ročník obsahuje úlohy a cvičení, pomocí kterých si žáci hravým způsobem osvojí poznatky potřebné pro splnění RVP ZV. Obsahují rozmanité úlohy určené na podporu rozvoje znalostí, vyjadřovacích schopností a.. Zistiť viac >>Hravá vlastivěda 4 - Nejstarší české dějiny - učebnice

Hravá vlastivěda 4 - Nejstarší české dějiny - učebnice shop >>

V souladu s RVP ZV Od pravěku po Velkomoravskou říší Život za vlády Přemyslovců a Lucemburků Od husitských válek po první Habsburky Učebnice obsahuje: 56 barevných stran A4 + přehledně zprac. časová osa.. Zistiť viac >>Barevné úlohy z češtiny pro 1. ročník

Barevné úlohy z češtiny pro 1. ročník shop >>

Pracovní sešit slouží k procvičování učiva v hodinách čtení a psaní ve třídě a také k domácí přípravě. Obsahuje různorodá zábavná cvičení pro upevnění a zpestření učiva. Ilustrace jsou určeny k vybarvování a procvičování učiva. Barevné úlohy z češtiny jsou .. Zistiť viac >>Hravá občanská výchova 7 - pracovní sešit

Hravá občanská výchova 7 - pracovní sešit shop >>

Pracovní sešity občanské výchovy otevírají žákům cestu k praktickému využití znalostí získaných ve škole i v jejich životě. Cílem autorů bylo představit žákům nejen teoretické poznatky, ale převážně reálné situace, se kterými se žáci v životě setkávají, a podn.. Zistiť viac >>Hravá čeština 8 - pracovní sešit

Hravá čeština 8 - pracovní sešit shop >>

Kompletní řada pracovních sešitů Hravá čeština pro 6. - 9. ročník obsahují rozmanité úlohy určené na podporu rozvoje znalostí a vyjadřovacích schopností žáka. Důležitou součástí pracovních sešitů jsou souhrnné testy na konci každé kapitoly. Cvičení se vyznačují tv.. Zistiť viac >>Hravá geografia - Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ (nov.vyd.)

Hravá geografia - Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ (nov.vyd.) shop >>

Pracovný zošit je vytvorený moderným a inovatívnym prístupom, ktorý cielene a efektívne využíva hravé prvky. Vyznačuje sa tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivuje žiakov k práci. Umožňuje správne pochopiť podstatu javov a procesov, ktoré na Zemi pre.. Zistiť viac >>Hravá matematika 4 - Pracovní sešit 2. díl

Hravá matematika 4 - Pracovní sešit 2. díl shop >>

Ucelená řada pracovních učebnic a pracovních sešitů matematiky pro 1. stupeň základních škol je koncipována podle všeobecně oblíbeného konceptu vyučování matematiky složeného z pouček, ukázkových příkladů s řešením a úloh na procvičení nového učiva. Cvičení se vy.. Zistiť viac >>Hravá literatura 9 - učebnice

Hravá literatura 9 - učebnice shop >>

Učebnice obsahuje: Světová literatura 2. poloviny 20. století Česká literatura 1945 - 1948 Česká literatura 1948 - polovina 50. let Česká literatura 2. polovina 50. let a 60. léta Česká literatura 70. a 80. let Česká literatura po roce 1989.. Zistiť viac >>
Tympanum     Tykal Josef     Tváře - Jitka Průžová     Tváře     Tunegová Eva     TRUNK spol. s.r.o.     True Self     Trpiš Jakub     Trnavský samosprávny kraj     Tripsoft     TRIO Publishing, s.r.o.     Tricio Literary & Holiday Company s.r.o     Transworld Publishers     Transmedialist, s. r. o.     Trans World Tour s.r.o.     2018 Veľká ponuka najnovších titulov, vyberte si zo širokej ponuky kníh. Knihy Kontakt