Taktik | Lacné knihy

Taktik

Hravá čítanka 4

Hravá čítanka 4 shop >>

Pracovný zošit Hravá čítanka 4 obsahuje zaujímavé a originálne cvičenia zamerané na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. Zahŕňa tiež úlohy, ktoré podporujú rozvíjanie vyjadrovacích schopností a zručností žiaka. Zošit je graficky spracovaný tak, aby bol vhodný a zaujímavý.. Zistiť viac >>Hravé počítanie 5-6 rokov - Dáša Mochňacká,Mária Župová

Hravé počítanie 5-6 rokov - Dáša Mochňacká,Mária Župová shop >>

"Pracovný zošit zahŕňa úlohy, ktoré vedú k osvojovaniu si základov matematických poznatkov a zručností. Prostredníctvom úloh sa deti oboznámia s jednotlivými geometrickými tvarmi, naučia sa počítať v číselnom obore do 10, osvoja si pojmy viac, menej a rovnako, rozhodnú o sprá.. Zistiť viac >>Hravá geografia - Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ (nov.vyd.)

Hravá geografia - Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ (nov.vyd.) shop >>

Pracovný zošit je vytvorený moderným a inovatívnym prístupom, ktorý cielene a efektívne využíva hravé prvky. Vyznačuje sa tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivuje žiakov k práci. Umožňuje správne pochopiť podstatu javov a procesov, ktoré na Zemi pre.. Zistiť viac >>Hravá přírodověda 4 - Člověk a jeho svět - PS pro 4. ročník ZŠ - Adriena Binková a kolektiv

Hravá přírodověda 4 - Člověk a jeho svět - PS pro 4. ročník ZŠ - Adriena Binková a kolektiv shop >>

Pracovní sešity Hravá přírodověda vycházejí ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět podle RVP ZV. Sešity svým pojetím směrují žáky k aktivnímu poznávání přírody, člověka a světa, ve kterém žije. Vede je k nacházení souvislostí mezi rovnováhou přírody a či.. Zistiť viac >>Sada písaniek k šlabikáru Nezábudka

Sada písaniek k šlabikáru Nezábudka shop >>

"Sada písaniek pozostáva z 8 ks písaniek k Šlabikáru Nezábudka. Písanka č.1 na nácvik častí tvarov písmen motivovaná milými ilustráciami (A4), písanka č.2 na nácvik tlačených tvarov písmen podľa požiadaviek ŠVP (A4), písanka č.3 so zväčšenými predpísanými tvarmi písm.. Zistiť viac >>Hravá technika 7

Hravá technika 7 shop >>

Pracovný zošit je zameraný na získanie základných vedomostí z tých oblastí ľudskej činnosti, ktoré sú späté s technikou v jej rozmanitých podobách. Pozitívom je množstvo praktických úloh a námetov na prácu s rôznymi materiálmi a pomôckami, ktoré sú základom pre nad.. Zistiť viac >>Hravá čítanka 4 - pracovní učebnice

Hravá čítanka 4 - pracovní učebnice shop >>

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů pro výuku českého jazyka na 1. stupni základních škol je koncipována tak, aby mohla nabídnout učitelům učebnici společně s celou řadou nástrojů, které jim umožní naplnit ŠVP. Výuková řada Hravá čeština splňuje požadavky jak n.. Zistiť viac >>Hravý přírodopis 7 - Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

Hravý přírodopis 7 - Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia shop >>

Hravý přírodopis pro 6. - 9.ročník ZŠ a víceletá gymnázia je sadou pracovních sešitů, která obsahuje tematicky řazené cvičební úlohy pro jednotlivé ročníky 2.stupně ZŠ. Pracovní sešity umožní žákovi osvojit si hravou formou učivo daného ročníku a současně se z při.. Zistiť viac >>Hravé rozprávanie 5-6 rokov - Dáša Mochňacká,Mária Župová

Hravé rozprávanie 5-6 rokov - Dáša Mochňacká,Mária Župová shop >>

"Pracovný zošit zahŕňa úlohy, ktoré vedú k rozvíjaniu základných kompetencií dieťaťa v oblasti komunikačných a sociálnych schopností. Prostredníctvom úloh deti spoznajú písmená a hlásky, osvoja si význam slova, spoznajú funkcie písanej reči, formulujú gramaticky správne .. Zistiť viac >>Hravá chemie 8 - PS pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia - Alena Fusková a kolektiv

Hravá chemie 8 - PS pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia - Alena Fusková a kolektiv shop >>

Pracovní sešit Hravá chemie představuje ucelený soubor různých typů kreativních cvičení (křížovky, zaškrtávání, spojování aj.) zaměřených na porozumění zákonitostem chemie. V úlohách jsou originálně propojené pojmy a termíny se zábavnými prvky. Pozitivem pracovního.. Zistiť viac >>Hravá matematika 5-2 - PS pro 5. ročník ZŠ - Eva Hrubčová a kolektiv

Hravá matematika 5-2 - PS pro 5. ročník ZŠ - Eva Hrubčová a kolektiv shop >>

Pracovní sešity Hravá matematika poskytují žákům i učitelům zajímavá a poutavá cvičení určená pro úplné zvládnutí obsahového a výkonového standardu RVP ZV. Přínosem je zapojení řady úloh spojených s běžným životem, odkazujících na aplikovatelnost matematiky v .. Zistiť viac >>Hravá literatura 9 - pracovní sešit

Hravá literatura 9 - pracovní sešit shop >>

Pracovní sešity jsou vhodné k učebnicím, které používáte při vyučování literatury. Pracovní sešity obsahují: Kreativní a tvořivé cvičení, které motivují žáky k práci. Úlohy různých vědomostních úrovní. Shrnutí celého učiva daného ročníku. Souhrnné testy na k.. Zistiť viac >>Farebné príklady 2

Farebné príklady 2 shop >>

"V pracovnom zošite si žiaci hravou formou precvičujú prebrané učivo z matematiky. Upevňujú svoje poznatky v porovnávaní čísiel, sčítaní a odčítaní čísiel do 100 a spoznávajú jednotky dĺžky. Príklady žiaci často riešia vyfarbovaním obrázkov, čím si zároveň precviču.. Zistiť viac >>Barevné úlohy z češtiny pro 3. ročník

Barevné úlohy z češtiny pro 3. ročník shop >>

Pracovní sešit slouží k procvičování učiva v hodinách čtení a psaní ve třídě a také k domácí přípravě. Obsahuje různorodá zábavná cvičení pro upevnění a zpestření učiva. Ilustrace jsou určeny k vybarvování a procvičování učiva. Barevné úlohy z češtiny jsou .. Zistiť viac >>Slovenský jazyk 3-Pracovný zošit pre 3. ročník ZŠ

Slovenský jazyk 3-Pracovný zošit pre 3. ročník ZŠ shop >>

Pracovný zošit k učebnici slovenského jazyka pre 3. ročník ZŠ z novej edície Nezábudka. Koncepcia je postavená na tradičných princípoch vyučovania, vyznačuje sa systematicky a logicky štruktúrovaným učivom. V súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom... Zistiť viac >>Hravá písanka 2 I.díl

Hravá písanka 2 I.díl shop >>

Souhrn rad pro rodiče, které navedou děti ke správnému sezení a psaní. Celobarevný design, který děti bude motivovat písanky používat... Zistiť viac >>Moderní letecká výzbroj - Podvěsy, taktika, technologie - Martin J. Dougherty

Moderní letecká výzbroj - Podvěsy, taktika, technologie - Martin J. Dougherty shop >>

Tato kniha se nesnaží ukázat všechny možné konfigurace zbraní a dalšího vybavení, které mohou letadla nést, ale představuje druhy výzbroje, které mohou být pro danou akci použity. Poznámky ke každému letadlu jsou doplněny pojednáním o různých druzích bojových akcí a výzb.. Zistiť viac >>Hravá Matematika 1 1.diel

Hravá Matematika 1 1.diel shop >>

Pracovný zošit Hravá matematika 1 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsahuje úlohy rôznej náročnosti a typológie podporujúce efektívne precvičovanie učiva. Hodnotným bonusom sú rozširujúce úlohy umožňujúce diferencovanú prácu u.. Zistiť viac >>Hravá literatúra 8

Hravá literatúra 8 shop >>

Pracovný zošit Hravá literatúra dopĺňa vo vyučovacom procese bežne používané učebnice literatúry. Korešponduje s požiadavkami ŠVP pre predmet slovenský jazyk a literatúra. Publikácia sa zameriava na kľúčové tematické okruhy. Dôraz kladie na rozvíjanie kognitívnych a komuni.. Zistiť viac >>Hravá fyzika 6 - pracovní sešit

Hravá fyzika 6 - pracovní sešit shop >>

Sešity z fyziky byly vytvořeny s cílem zvýšit zájem žáků o fyziku, motivovat je ke studiu a ulehčit jim pochopení, kde všude se v běžném životě bez fyziky neobejdeme. Na sešitech proto pracoval tým zkušených učitelů ze základních škol společně s lektorem panem prof. RNDr... Zistiť viac >>Hravá matematika 1 – Pracovní učebnice 3. díl

Hravá matematika 1 – Pracovní učebnice 3. díl shop >>

Ucelená řada pracovních učebnic a pracovních sešitů matematiky pro 1. stupeň základních škol je koncipována podle všeobecně oblíbeného konceptu vyučování matematiky složeného z pouček, ukázkových příkladů s řešením a úloh na procvičení nového učiva. Cvičení se vy.. Zistiť viac >>Barevné příklady 1.

Barevné příklady 1. shop >>

Barevné příklady pro 1. - 3. třídu ZŠ jsou zaměřeny na procvičení matematiky pomocí vybarvování. Početní příklady spojené s pestrostí barev podporují logické myšlení, kreativitu a prohlubují získané matematické dovednosti. Pracovní sešit obsahuje: Numerace do 5 Numerac.. Zistiť viac >>Hravá matematika 5 - Pracovní sešit 1. díl

Hravá matematika 5 - Pracovní sešit 1. díl shop >>

V souladu s RVP ZV Ucelená řada pracovních učebnic, učebnic a pracovních sešitů matematiky pro 1. stupeň základních škol je koncipována podle všeobecně oblíbeného konceptu vyučování matematiky složeného z pouček, ukázkových příkladů s řešením a úloh na procvičení n.. Zistiť viac >>Hravá matematika 4 - Pracovní sešit 1. díl

Hravá matematika 4 - Pracovní sešit 1. díl shop >>

Oproti starší verzi je tato verze rozšířená. Početní operace v oboru čísel do 10 000. Početní operace v oboru čísel nad 10 000. Geometrie... Zistiť viac >>Hravá vlastivěda 5 - Novodobé české dějiny - učebnice

Hravá vlastivěda 5 - Novodobé české dějiny - učebnice shop >>

V souladu s RVP ZV Opakování ze 4. ročníku Život v barokní době Doba osvícenská (18. století) Průmyslová revoluce v Čechách Národní obrození (19. století) Poslední století Učebnice obsahuje: 56 barevných stran A4 + přehledně zpracovaná časová osa.. Zistiť viac >>Hravá matematika 3 – Pracovní sešit 1. díl

Hravá matematika 3 – Pracovní sešit 1. díl shop >>

Početní operace v oboru čísel do 100. Početní operace v oboru čísel do 1000. Geometrie. Elektronická příloha – plán deskové hry... Zistiť viac >>Hravá biológia 9

Hravá biológia 9 shop >>

Pracovný zošit Hravá biológia 9 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsah zošita je logicky členený na funkčné časti, korešpondujúce s obsahom používanej učebnice. Pútavé a  atraktívne spracované úlohy podporujú kreativitu žiak.. Zistiť viac >>Batman Detective Comics 2 - Zastrašovací taktiky - Tony S. Daniel

Batman Detective Comics 2 - Zastrašovací taktiky - Tony S. Daniel shop >>

KOLEM TEMNÉHO RYTÍŘE SE TO ZÁHADAMI JEN HEMŽÍ Ozbrojenci v Batmanově kostýmu vyloupí banku. Márnice města Gotham zaplňují mrtvoly, které si jsou navzájem podobné, a pak vzápětí mizí. Přímo ve firemní budově Wayne Enterprises probíhá pokus, který končí nebezpečným nez.. Zistiť viac >>Hravá čeština 2 - pracovní sešit

Hravá čeština 2 - pracovní sešit shop >>

Poutavý centrální příběh zaměřený na cestu kolem světa. Úkoly, které rozvíjí zájem dětí o učivo. Práce s komiksy a dalšímy ilustracemi. Deskové a jiné hry (pexesa, jazykolamy, labyrinty). Hravé úlohy k vystřihování a nalepování karet... Zistiť viac >>Hravý dějepis 6 - učebnice

Hravý dějepis 6 - učebnice shop >>

Úvod do dějepisu. Pravěk. Úvod do starověku. Přední východ. Egypt. Řecko. Řím. Indie a Čína... Zistiť viac >>Hravá abeceda

Hravá abeceda shop >>

Poutavý sešit s množstvím hravých cvičení. Úkoly na rozvoj grafomotoriky. Zábavné básničky a říkanky... Zistiť viac >>Hravá etika 6

Hravá etika 6 shop >>

Pracovný zošit je zameraný na osvojenie základných postojov, ktoré podmieňujú medziľudské vzťahy, nadobudnutie spôsobilosti na poznávanie, pozitívne hodnotenie seba aj druhých a schopnosti kultivovane diskutovať. Prednosťou pracovného zošita sú aktivizačné úlohy, ktoré je mo.. Zistiť viac >>Hravý přírodopis 9 - Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

Hravý přírodopis 9 - Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia shop >>

Hravý přírodopis pro 6. - 9.ročník ZŠ a víceletá gymnázia je sadou pracovních sešitů, která obsahuje tematicky řazené cvičební úlohy pro jednotlivé ročníky 2.stupně ZŠ. Pracovní sešity umožní žákovi osvojit si hravou formou učivo daného ročníku a současně se z při.. Zistiť viac >>Krištofove dobrodružstvá s angličtinou

Krištofove dobrodružstvá s angličtinou shop >>

Plnofarebný obrázkový slovník s animovaným softvérom určený na výučbu angličtiny pre žiakov 1. stupňa ZŠ. Deti sa spolu s medvedíkom Krištofom vydajú na cestu okolo sveta a spolu prekonávajú nástrahy vzdialených krajín. Pri cestovaní sa hravou formou učia anglický jazyk, roz.. Zistiť viac >>Hravý početník 5 - 2. díl

Hravý početník 5 - 2. díl shop >>

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 1. stupeň základních škol je vytvořena pro potřeby důkladného procvičování a zafixování probíraného učiva matematiky. Na tvorbě pracovních sešitů se podílel široký kolektiv učitelů s bohatými teoretickými znalo.. Zistiť viac >>Slovenský jazyk 4 - učebnica - Ľuba Nguyenová Anhová

Slovenský jazyk 4 - učebnica - Ľuba Nguyenová Anhová shop >>

Učebnica slovenského jazyka pre 4. ročník ZŠ z novej edície Nezábudka. Koncepcia je postavená na tradičných princípoch vyučovania, vyznačuje sa systematicky a logicky štruktúrovaným učivom. Oddelená gramatická a slohová zložka. V súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím pr.. Zistiť viac >>Hravá fyzika 9 - pracovní sešit

Hravá fyzika 9 - pracovní sešit shop >>

Sešity z fyziky byly vytvořeny s cílem zvýšit zájem žáků o fyziku, motivovat je ke studiu a ulehčit jim pochopení, kde všude se v běžném životě bez fyziky neobejdeme. Na sešitech proto pracoval tým zkušených učitelů ze základních škol společně s lektorem panem prof. RNDr.. Zistiť viac >>Hravé poznávanie 5-6 rokov - Dáša Mochňacká,Mária Župová

Hravé poznávanie 5-6 rokov - Dáša Mochňacká,Mária Župová shop >>

"Pracovný zošit zahŕňa úlohy, ktoré sa zameriavajú na všeobecný rozhľad u detí predškolského veku. Prostredníctvom úloh sa deti dozvedia o ročných obdobiach a ich charakteristických znakoch, získajú informácie o rodine a svojej vlasti, naučia sa orientovať vo svojom okolí a v.. Zistiť viac >>Hravá technika 6

Hravá technika 6 shop >>

Pracovný zošit je zameraný na získanie základných vedomostí z tých oblastí ľudskej činnosti, ktoré sú späté s technikou v jej rozmanitých podobách. Pozitívom je množstvo praktických úloh a námetov na prácu s rôznymi materiálmi a pomôckami, ktoré sú základom pre nad.. Zistiť viac >>Hravá čeština 7 - učebnice

Hravá čeština 7 - učebnice shop >>

V souladu s RVP ZV Jako novinku pro školní rok 2017/2018 jsme si pro Vás připravili novou kompletní řadu učebnic Hravá čeština pro 6.-9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia. Učebnice jsou tvořeny podle nového RVP ZV 2016. Zohlednili jsme v nich změny vyplývající ze vzdělávání .. Zistiť viac >>Farebné príklady 3

Farebné príklady 3 shop >>

V pracovnom zošite si žiaci individuálne a hravou formou precvičujú prebrané učivo z hodín matematiky. Upevňujú svoje poznatky v násobení a delení čísiel do 100, v sčítaní a odčítaní čísiel do 1 000 a oboznamujú sa so zaokrúhľovaním čísiel. Príklady žiaci často rieši.. Zistiť viac >>Hravý přírodopis 6 - Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

Hravý přírodopis 6 - Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia shop >>

Hravý přírodopis pro 6. - 9.ročník ZŠ a víceletá gymnázia je sadou pracovních sešitů, která obsahuje tematicky řazené cvičební úlohy pro jednotlivé ročníky 2.stupně ZŠ. Pracovní sešity umožní žákovi osvojit si hravou formou učivo daného ročníku a současně se z při.. Zistiť viac >>Hravé kreslenie 5-6 rokov - Dáša Mochňacká,Mária Župová

Hravé kreslenie 5-6 rokov - Dáša Mochňacká,Mária Župová shop >>

"Pracovný zošit zahŕňa úlohy, ktoré vedú k osvojovaniu si základov grafomotorickej spôsobilosti dieťaťa. Úlohy sú zamerané na nácvik bodu, zvislých krátkych čiar, zvislých dlhých čiar, vodorovných krátkych a dlhých čiar, šikmej čiary, lomenej čiary, kríženej čiary, šp.. Zistiť viac >>Hravá prvouka 2 - Učebnice pro 2. ročník ZŠ

Hravá prvouka 2 - Učebnice pro 2. ročník ZŠ shop >>

Nová řada Hravá prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a je v souladu s RVP ZV. Obsahuje pracovní učebnici pro 1.ročník, učebnice a pracovní sešity pro 2. a 3.ročník. Jednotlivé kapitoly s důrazem na mezipředmětové vazby jsou doplněny také názornými ilu.. Zistiť viac >>Slovenský jazyk 3-Učebnica pre 3. ročník ZŠ

Slovenský jazyk 3-Učebnica pre 3. ročník ZŠ shop >>

Učebnica slovenského jazyka pre 2. ročník ZŠ z novej edície Nezábudka. Koncepcia je postavená na tradičných princípoch vyučovania, vyznačuje sa systematicky a logicky štruktúrovaným učivom. Oddelená gramatická a slohová zložka. V súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím pro.. Zistiť viac >>Hravá písanka 1 II.díl

Hravá písanka 1 II.díl shop >>

Písanky respektují doporučené sklony písma, nejvíce doporučované odborníky. Na řádcích je vždy dostatek místa pro dostatečně velké psací písmo. Místo k procvičování obtížných písmen, také v jiných velikostech, naleznete v pracovních listech... Zistiť viac >>Hravá matematika 9 - PS pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

Hravá matematika 9 - PS pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia shop >>

Pracovní sešity Hravá matematika poskytují žákům i učitelům zajímavá a poutavá cvičení určená pro úplné zvládnutí obsahového a výkonového standardu RVP ZV. Přínosem je zapojení řady úloh spojených s běžným životem, odkazujících na aplikovatelnost matematiky v .. Zistiť viac >>Hravá literatúra 9

Hravá literatúra 9 shop >>

Pracovný zošit Hravá literatúra dopĺňa vo vyučovacom procese bežne používané učebnice literatúry. Korešponduje s požiadavkami ŠVP pre predmet slovenský jazyk a literatúra. Publikácia sa zameriava na kľúčové tematické okruhy. Dôraz kladie na rozvíjanie kognitívnych a komuni.. Zistiť viac >>Hravá čeština 2 - učebnice

Hravá čeština 2 - učebnice shop >>

Poutavý centrální příběh zaměřený na cestu kolem světa. Úkoly, které rozvíjí zájem dětí o učivo. Práce s komiksy a dalšímy ilustracemi. Deskové a jiné hry (pexesa, jazykolamy, labyrinty). Hravé úlohy k vystřihování a nalepování karet... Zistiť viac >>Hravá matematika 2 - Pracovní sešit z matematiky pro 5 - 6 leté děti

Hravá matematika 2 - Pracovní sešit z matematiky pro 5 - 6 leté děti shop >>

SEŠIT HRAVÁ MATEMATIKA 2 •určen pro 5 – 6leté děti •tvořeno tematicky dle cyklu ročních období •barevnost sešitu podporuje chuť dětí k práci •básnička ke každému cvičení •v rámci lektorování vyzkoušeno dětmi •rozvíjí postřeh a zlepšuje pozornost dětí •n.. Zistiť viac >>Procvičuji si - přídavná jména

Procvičuji si - přídavná jména shop >>

Sešity z této řady jsou výbornou pomůckou pro všechny, kteří si chtějí lépe procvičit vyjmenovaná slova, slovní druhy a přídavná jména. To jsou témata, která žáci obtížně zvládají. V těchto publikacích se je naučí zvládat bez chyb pomocí úkolů, tajenek a přiřazov.. Zistiť viac >>Jak zvládnout každé jednání - Tipy, triky, taktiky - Robert Mayer

Jak zvládnout každé jednání - Tipy, triky, taktiky - Robert Mayer shop >>

Praktická příručka uvádí postupy a konkrétní příklady, jak efektivně komunikovat, dospět k dohodě a prosadit se. Autor je uznávaný odborník, právník, působí na University of Southern California a Tulane University, účastnil se více než stovky televizních pořadů a slouží .. Zistiť viac >>Hravé poznávání 2 - Pracovní sešit ze všeobecného rozhledu pro 5 - 6 leté děti

Hravé poznávání 2 - Pracovní sešit ze všeobecného rozhledu pro 5 - 6 leté děti shop >>

•1. Sociální učení – chování v MŠ •2. Zrakové rozlišování – skupiny věcí •3. Časová orientace – roční období •4. Zraková analýza – ovoce a zelenina •5. Časová posloupnost – trhání jablíček •6. Povědomí o okolním světě – vesmír •7. Postřeh a .. Zistiť viac >>Zbraně a taktika - Tom Wintringham

Zbraně a taktika - Tom Wintringham shop >>

Kniha je psána v době, kdy řinčení pancíře nám zní v uších. Probírá celá tisíciletí minulosti, aby nám dala klíč k pochopení pancéřových divisí dneška. Začíná obléháním Troje, aby objasnila vojenský význam obléhání Stalingradu. Kniha chce dosáhnout jediného: má.. Zistiť viac >>Hravá literatúra 7

Hravá literatúra 7 shop >>

Pracovný zošit Hravá literatúra dopĺňa vo vyučovacom procese bežne používané učebnice literatúry. Korešponduje s požiadavkami ŠVP pre predmet slovenský jazyk a literatúra. Publikácia sa zameriava na kľúčové tematické okruhy. Dôraz kladie na rozvíjanie kognitívnych a komuni.. Zistiť viac >>Hravá matematika 2 - Pracovní učebnice 1. díl

Hravá matematika 2 - Pracovní učebnice 1. díl shop >>

Ucelená řada pracovních učebnic a pracovních sešitů matematiky pro 1. stupeň základních škol je koncipována podle všeobecně oblíbeného konceptu vyučování matematiky složeného z pouček, ukázkových příkladů s řešením a úloh na procvičení nového učiva. Cvičení se vy.. Zistiť viac >>Procvičuji si - slovní druhy

Procvičuji si - slovní druhy shop >>

Sešity z této řady jsou výbornou pomůckou pro všechny, kteří si chtějí lépe procvičit vyjmenovaná slova, slovní druhy a přídavná jména. To jsou témata, která žáci obtížně zvládají. V těchto publikacích se je naučí zvládat bez chyb pomocí úkolů, tajenek a přiřazov.. Zistiť viac >>Hravý dejepis 6

Hravý dejepis 6 shop >>

Pracovný zošit je koncipovaný tak, aby naučil žiakov aktívne poznávať blízku i vzdialenú minulosť a porozumieť jej. Žiaci získajú spôsobilosť orientovať sa v historickom čase a v historickom priestore. Naučia sa chápať a rešpektovať kultúrne a iné odlišnosti ľudí z rôzn.. Zistiť viac >>
Tympanum     Tykal Josef     Tváře     Tunegová Eva     TRUNK spol. s.r.o.     True Self     Trpiš Jakub     Trnavský samosprávny kraj     Tripsoft     TRIO Publishing, s.r.o.     Tricio Literary & Holiday Company s.r.o     Transworld Publishers     Transmedialist     Trans World Tour s.r.o.     Tranoscius a.s     2018 Veľká ponuka najnovších titulov, vyberte si zo širokej ponuky kníh. Knihy Kontakt