Pavel Mervart

Dominican Historical Scholarship of the - Jakub Zouhar

Dominican Historical Scholarship of the - Jakub Zouhar shop >>

The treatise deals with the historians who were members of the Dominican Order; living personalities were intentionally excluded from the survey. Due to the limited space available, I have focused on selected examples and also indicated internet resources which will allow the identification of more .. Zistiť viac >>Hymny o ráji - Efrém Syrský

Hymny o ráji - Efrém Syrský shop >>

Hymny o ráji svatého Efréma Syrského vznikly jako katechetické rozjímání o Adamově prvotní kráse a o jeho kněžské úloze v ráji, kde směl pobývat v blízkosti jeho nitra – tajemné Boží přítomnosti. Když prarodiče lidstva selhali v této úloze, poté co uposlechli hadův n.. Zistiť viac >>Panenko Skákavá! módy existence paměti - Tomáš Kobes

Panenko Skákavá! módy existence paměti - Tomáš Kobes shop >>

Zvolání „Panenko Skákavá“ je všeobecně rozšířená fráze, která byla po dlouhou dobu bez zjevného vztahu k dnes již zaniklé obci Skoky u Žlutic. Situace se změnila v roce 2006. Místní, kdysi impozantní poutní kostel, byl vystaven bezprecedentnímu rabování, během kterého s.. Zistiť viac >>Náboženství jako teologický fenomén - Denisa Červenková

Náboženství jako teologický fenomén - Denisa Červenková shop >>

Chceme-li porozumět náboženskému pluralismu z hlediska recentní katolické teologické reflexe, je třeba si ujasnit některé základní koncepty, s nimiž současná teologická hermeneutika pracuje. Patří mezi ně i pojem náboženství. Předkládaný text rozvíjí především teologick.. Zistiť viac >>O povaze jevů - Karel Novotný

O povaze jevů - Karel Novotný shop >>

Kniha je líčením příběhu fenomenologických diferencí týkajících se povahy jevů. A to, jak již název naznačuje, především v rámci nové francouzské fenomenologie. Autor detailně analyzuje fenomenologické koncepce Maurice Merleau-Pontyho, Michela Henryho, Emmanuela Lévinase, Mar.. Zistiť viac >>Svět vymezený a neomezený - Antonín Šíma

Svět vymezený a neomezený - Antonín Šíma shop >>

Tradice pythagorejství poutala pozornost pro své názory a tabu již v 6. století př. n. l. Následovníci Pýthagory bývají považováni za zakladatele matematického uvažování či objevitele číselných poměrů hudebních harmonií, ale zároveň jsou označováni za členy nábožensk.. Zistiť viac >>Knihy bez záruky - Petr Poslední

Knihy bez záruky - Petr Poslední shop >>

Jestli se někdy pustí do autobiografického vzpomínání Jaromír Jágr, nikoho nepřekvapí, že Ariadninou nití propojující sled jeho vyprávění bude hokej: kde žil, o čem přemýšlel, co se dověděl o sobě, jaké lidi potkával – všechno (nebo skoro všechno) bude zřejmě nějak .. Zistiť viac >>Iževské noci - Vjačeslav Ar-Sergi

Iževské noci - Vjačeslav Ar-Sergi shop >>

Děj novely Iževské noci se odehrává v 90. letech v Ižkaru/Iževsku, hlavním městě Udmurtské republiky, a na udmurtském venkově. Do středu vyprávění je vložena adaptace pověsti o konci zlatého věku Udmurtů (období dějin Udmurtů v rámci mnohonárodnostní, mnohojazyčné a tol.. Zistiť viac >>Thomas Reid - Malý průvodce - Petr Glombíček

Thomas Reid - Malý průvodce - Petr Glombíček shop >>

Skotské osvícenství představuje fascinující kapitolu evropských kulturních dějin. Svým vlivem se může měřit s obdobným hnutím ve Francii nebo Německu. Texty ve Skotsku působících intelektuálů, jako byli David Hume, Adam Smith, Thomas Reid, Francis Hutcheson nebo Alexander Gerar.. Zistiť viac >>Sirka Henriho Bremonda - Lydie Romanská

Sirka Henriho Bremonda - Lydie Romanská shop >>

Název Sirka Henriho Bremonda manifestuje příklon autorky k teorii tzv. „čisté poesie“. Tu je třeba opsat a připíchnout nad postel pod obrázek anděla strážného, říká autorka. Chuť malin, která se obnaží škrtnutím sirky v trávě, je alegorie principu tvorby, odhazování bal.. Zistiť viac >>Homines scientiarum I - Třicet příběhů č - Dominika Grygarová

Homines scientiarum I - Třicet příběhů č - Dominika Grygarová shop >>

První díl série publikací Homines scientiarum o významných českých vědcích a filosofech 20. století představuje myšlenkový svět následujících osobností z oblasti humanitních a společenských věd: Stanislav Sousedík (nar.1931), katolický filosof a jeden z žáků Jana Patočky.. Zistiť viac >>Blok Elsabe - Martin Hanzlík

Blok Elsabe - Martin Hanzlík shop >>

Jaká tajemství ukrývá prostá a dobrotivá česká tvář? Co vlastně víme o svém původu my obyčejní lidé žijící v zemi, v níž se vystřídalo tolik vlád a armád, že je stěží dokážeme vyjmenovat? David je obyčejný člověk bez ambicí a ideálů. Žije v Československu se.. Zistiť viac >>Korespondence - Daniil Andrejev

Korespondence - Daniil Andrejev shop >>

Publikace představuje výbor z korespondence významného ruského básníka Daniila Leonidoviče Andrejeva (1906–1959) jak s jeho blízkými a přáteli od dětských let až do posledních měsíců před smrtí, tak s jeho třetí manželkou Allou Alexandrovnou. První část zachycuje dopisy .. Zistiť viac >>Concepts of Harmony in Five Metaphysical - Tomáš Jajtner

Concepts of Harmony in Five Metaphysical - Tomáš Jajtner shop >>

The present monograph Concepts of Harmony in Five Metaphysical Poets analyses the significance of Pythagorean cosmology for the understanding the world and man in the English Renaissance. The author perceives Pythagorean cosmology as a key concept for the arts in the Renaissance, especially music an.. Zistiť viac >>Nebeský žebřík - Ióannés Klimakos

Nebeský žebřík - Ióannés Klimakos shop >>

Nebeský žebřík byzantského mystika Ióanna Klimaka je dnes shodně považován za jedno z nejvlivnějších děl východní i západní asketiky. Spis se těšil mimořádné oblibě již od svého vzniku v 7. Století a zanechal výraznou stopu v asketické literatuře i duchovním životě mn.. Zistiť viac >>Růže světa - Daniil Andrejev

Růže světa - Daniil Andrejev shop >>

Stěžejní dílo Daniila Andrejeva Růže Světa, jehož žánr sám autor definoval jako "metahistorický esej", přináší zcela nový pohled na smysl dějin, lidského života i celého vesmíru. Ucelená filosoficko-náboženská koncepce nabízí netradiční přístup k řadě teoretických .. Zistiť viac >>Kdo byl Melchisedek? - Postava kněze-krá - Jaroslav Brož

Kdo byl Melchisedek? - Postava kněze-krá - Jaroslav Brož shop >>

Král a kněz Melchisedek je v biblických knihách více méně okrajovou postavou. Přesto dvě krátké zmínky o něm vyvolaly v židovském i křesťanském prostředí celou řadu intepretací, v nichž se tato tajemná postava těší velké pozornosti. Kolektivní práce autorů působícíc.. Zistiť viac >>Spor o proces a událost

Spor o proces a událost shop >>

K tématům, o nichž v této knize pojednávají teoretici z různých oboru, patří: procesy a události spjaté s užíváním a stárnutím nástrojů, událost ve vztahu k Platónově pojmu „okamžitost“, procesy a události v terapeutické praxi psychologa, proces přechodu od neolitu do.. Zistiť viac >>Zajatcem ve své vlasti - Lev Razgon

Zajatcem ve své vlasti - Lev Razgon shop >>

Memoárové vzpomínky L. E. Razgona nazvané Zajatcem ve své vlasti patří ke klasice tzv. lágrové literatury. Předkládaný výbor obsahuje dvanáct povídek, jejichž ústředním tématem je líčení atmosféry před zatčení, pobytu ve věznicích, transportu a života v tá¬borech GULA.. Zistiť viac >>Faravidova říše - Bengt Pohjanen

Faravidova říše - Bengt Pohjanen shop >>

Faravidova říše současného severobotnického spisovatele Bengta Pohjanena je poetickým příběhem o cestách čarodějů a králů na evropském Severu poloviny 11. století. Příběh obsahuje historickou perspektivu staroseverských ság i mytologickou, nadčasovou rovinu kalevalských run,.. Zistiť viac >>Snování - Michal Ajvaz, Ivan M. Havel

Snování - Michal Ajvaz, Ivan M. Havel shop >>

Kniha přináší dopisy, v nichž si oba autoři v průběhu jednoho roku sdělovali své sny, přemýšleli o nich a zkoumali, zda by mohli najít některé zákonitosti nočního snění, aniž by se přitom opírali o psychoanalytické nebo jakékoliv jiné teorie snu. Kladli si přitom otázku,.. Zistiť viac >>Homines scientiarum V - Třicet příběhů č - Dominika Grygarová

Homines scientiarum V - Třicet příběhů č - Dominika Grygarová shop >>

Pátý svazek představuje následující osobnosti: Emila Kolbena (1862–1943), vynálezce, elektrotechnika i podnikatele, o kterém hovoří historik Miloš Hořejš. Jiří Bičák, specialista na teorii relativity, v dokumentu připomenul místa působení Alberta Einsteina při jeho pobytu v P.. Zistiť viac >>Nungon People of Uruwa - Drawings from P - Julie Hubeňáková, Martin Soukup

Nungon People of Uruwa - Drawings from P - Julie Hubeňáková, Martin Soukup shop >>

The subject of this book is a culture of a Nungon ethnic group, who live in the mountainous part of Huon peninsula in Papua-New Guinea. The authors of the book conveyed the opinions of the pupils of the local elementary school on issues as culture, nature, environment conservation and prospects for .. Zistiť viac >>Definovat a kombinovat - Komenského proj - Petr Pavlas

Definovat a kombinovat - Komenského proj - Petr Pavlas shop >>

Jan Amos Komenský zaujímá v literatuře k dějinám hledání dokonalého jazyka zvláštní postavení: každý ho zmiňuje, téměř nikdo mu však nepřisuzuje zásadnější roli či originalitu. Přesto Komenského projekt dokonalého jazyka originální byl, a to svým spojením přísně r.. Zistiť viac >>Penthesilea

Penthesilea shop >>

Sbírka představuje básníka Ivana Wernische v jeho nejlepší formě. Je marné chtít v krátkosti charakterizovat tohoto velkého autora, jenž obdržel všechny ceny, jež je možné za literární tvorbu v Čechách získat. A přece – není kdesi v hloubce pod jeho svrchovanými a mnohotv.. Zistiť viac >>„Střední“ Wittgenstein: cesta k fenomeno - Ondřej Beran

„Střední“ Wittgenstein: cesta k fenomeno - Ondřej Beran shop >>

Ludwig Wittgenstein (1889–1951) je jedním z nejvýznamnějších filosofů 20. století a jeho dílo podstatným způsobem proměnilo a stále ovlivňuje analytickou filosofii. Většina čtenářů jeho spisů zná tzv. raného a pozdního Wittgensteina, ztělesněné ve dvou hlavních pracích,.. Zistiť viac >>Starosť o dušu - Životy subjektivity a p - Jaroslava Vydrová a kolektiv

Starosť o dušu - Životy subjektivity a p - Jaroslava Vydrová a kolektiv shop >>

Ako zareagovať na filozoficky komplexnú tému starosti o dušu? Aké línie uvažovania zvoliť? Pri výbere jednotlivých momentov a filozofických problémov sa pre pätnástich autorov tejto spoločnej knihy stali dôležitými otázky vzťahu k sebe, druhým, svetu a mysleniu. Tri časti, ktor.. Zistiť viac >>Papyrus Derveni - Text, překlad a studie - Vojtěch Hladký

Papyrus Derveni - Text, překlad a studie - Vojtěch Hladký shop >>

Zuhelnatělý papyrus z konce 4. století př. Kr., spálený během pohřebního obřadu u severořecké obce Derveni vzbudil hned po svém nálezu v roce 1962 zaslouženou pozornost. Především je to jeden z nejstarších řeckých papyrů vůbec a patrně jde o nejstarší evropskou knihu, kter.. Zistiť viac >>Hovory arte - František Kšajt

Hovory arte - František Kšajt shop >>

Arteterapie je něco mezi nebem a zemí. Přesvědčit se o tom můžete v jednadvaceti Hovorech arte, které jsou vedeny s předními představiteli artetrapie a dalších expresivních terapií v České republice. Čtenářsky osvědčenou formou rozhovoru je zde do jednoho řečiště svedeno mn.. Zistiť viac >>Dej holce jméno - Lukáš Vavrečka

Dej holce jméno - Lukáš Vavrečka shop >>

Třiatřicetiletý spisovatel Jakub Hirsch se potýká s obtížnou milostnou situací. Tu ještě komplikují anonymní dopisy, které jej nabádají, aby mlčel. Hirsch netuší o čem, má však intenzivní pocit, že to nějak souvisí s jeho nadmíru problematickou mladou milenkou a její kamar.. Zistiť viac >>Exotické kouzlo kuchyně Malajsie - Exoti - Jaroslav Olša

Exotické kouzlo kuchyně Malajsie - Exoti - Jaroslav Olša shop >>

U nás malajsijská kuchařka dosud nevyšla. Tato knížka nabízí čtenáři možná první setkání s Malajsií a seznamuje uživatele se zvláštnostmi a exotickými jídly všech částí této krásné tropické země. Poutavý úvod také čtenáře zasvětí do kultury a zvyklostí spojen.. Zistiť viac >>Pohádlenky - Lenka Huláková

Pohádlenky - Lenka Huláková shop >>

Pohádlenky – to jsou skoro obvyklé pohádky: potkáte v nich draka, princeznu, vílu i strašidýlko... Ale jak napovídá už název, je v nich i něco navíc, co do obvyklého pohádkového světa přidala autorka ze sebe. Třeba nesnáze toho, kdo se musí učit hrát na klavír. Holčičí p.. Zistiť viac >>Freudova neurofyziologie mysli - Michal Polák

Freudova neurofyziologie mysli - Michal Polák shop >>

Když v 19. století vznikala psychologie jako samostatná věda empirické povahy, moderní neurověda dosud neexistovala. Neurovědná témata se však diskutovala přinejmenším na poli psychofyziky, z jejíhož základu vzešel i soubor dopisů adresovaný berlínskému lékaři Wilhelmu Fliess.. Zistiť viac >>Jak se píšou dějiny - Paul Veyne

Jak se píšou dějiny - Paul Veyne shop >>

Kniha Jak se píšou dějiny je především rozsáhlou demystifikací iluze, že historiografie je přísná a exaktní věda, odkrývající zákonitosti dějin. Text vznikl původně jako reakce na dobovou módu kvantitativní historie, spjatou zejména s představiteli francouzského nového dě.. Zistiť viac >>Filosofie mladého Ludwiga Wittgensteina - Petr Glombíček

Filosofie mladého Ludwiga Wittgensteina - Petr Glombíček shop >>

Výklad celkové intence Wittgensteinovy první a vlastně jediné knihy, známé pod názvem Tractatus logico-philosophicus, vedla autora ke snaze postupovat po linii, kterou sám Wittgenstein doporučil nakladateli Fickerovi, když se mu snažil přiblížit, proč by mu měla být blízká odborn.. Zistiť viac >>Utopismus, nebo realismus Komenského pro - Jan Hábl

Utopismus, nebo realismus Komenského pro - Jan Hábl shop >>

Cílem knihy je s hermeneutickou pokorou zkoumat Komenského vidění „věcí lidských“, a to v kontextu emendačním. Autoři chctějí ohledat možnosti a meze Komenského nápravného projektu. Badatelské otázky, které si v této knize kladou, jsou následující: Nakolik je relevantní K.. Zistiť viac >>Výraz, dielo, telesnosť - Fenomenologick - Jaroslava Vydrová

Výraz, dielo, telesnosť - Fenomenologick - Jaroslava Vydrová shop >>

Kniha prináša šesť kapitol, ktoré vychádzajú z fenomenológie Edmunda Husserla a filozofickej antropológie Helmutha Plessnera. Ako sa človek vyjadruje vo výraze? Ako vidíme veci, na ktoré sa pozeráme? Akú rolu má človek v súkromnom a vo verejnom priestore? Aký je význam práce a o.. Zistiť viac >>Šlechtická demokracie - Jan Květina

Šlechtická demokracie - Jan Květina shop >>

Anarchie, úpadek, nefunkční stát, zpupná šlechta či všemocní magnáti - to jsou obvykle pojmy, pomocí nichž je identifikována podstata politického systému polsko-litevského státu v raném novověku. Práce Jana Květiny je v českém prostředí první, která se touto problematikou .. Zistiť viac >>Šalomounova pečeť - Isak Samokovlija

Šalomounova pečeť - Isak Samokovlija shop >>

Soubor povídek jugoslávského dramatika a prozaika. Za poslední „balkánské války“ v první polovině 90. let minulého století se někteří čeští publicisté ve snaze pochopit příčiny velkosrbského obléhání a ostřelování Sarajeva občas dovolávali Andrićovy charakteristik.. Zistiť viac >>O dějinách, lidu a lidech - František Kutnar

O dějinách, lidu a lidech - František Kutnar shop >>

Kniha přináší soubor textů historika F. Kutnara, které buď nebyly publikovány vůbec, nebo jen časopisecky v regionálních či zahraničních periodikách. Kutnarovy texty jsou v antologii členěny do tří oddílů, které vymezují tři roviny jeho pojetí studia společnosti. První ro.. Zistiť viac >>Horizont komparace - Česko-polské literá - Malgorzata Kowalczyk, Petr Poslední

Horizont komparace - Česko-polské literá - Malgorzata Kowalczyk, Petr Poslední shop >>

Kniha Horizont komparace je dalším výsledkem česko-polské odborné spolupráce MałgorzatyKowalczyk (*1946), polonistky a didaktičky literatury, a Petra Posledního (*1945), literárního historika, teoretika, bohemisty a jedné z nejvýraznějších osobností české literárněvědné polon.. Zistiť viac >>Život za cara - Zbyněk Vydra

Život za cara - Zbyněk Vydra shop >>

Protižidovské pogromy, organizování atentátů na politické odpůrce, demagogická hesla a neochvějná věrnost carskému režimu. Takový je tradiční obraz ultrapravice v Rusku před rokem 1917. O této i dalších tvářích radikálně pravicového hnutí detailně pojednává kniha Zbyň.. Zistiť viac >>Zapálit oheň v letním dni - Iva Jakimiv

Zapálit oheň v letním dni - Iva Jakimiv shop >>

„Jako by kdosi vypnul velmi jemnou, / téměř neznatelnou tkaninu / mezi nás a psaná slova,“ píše Iva Jakimiv a po této jemné, takřka neznatelné tkanině – a někdy snad i mimo ni a za ni – nás vede. Prostor, v němž se ocitáme, je prostorem určitým způsobem sevřeným: básn.. Zistiť viac >>Mediální moderna - Studie k soudobým for - Jiří Bystřický a kolektiv

Mediální moderna - Studie k soudobým for - Jiří Bystřický a kolektiv shop >>

Kolektivní monografie Mediální moderna (Studie k soudobým formám de-abstrakce a mediality) nabízí čtenáři analýzu teorií a diskusí spjatých s vnímáním a interpretací světa v kontextu moderních a postmoderních médií a kultury. Podává obraz ztvárnění reality a změn viděn.. Zistiť viac >>Výklady a kritika - Miloš Havelka

Výklady a kritika - Miloš Havelka shop >>

Texty zařazené do této knížky jsou kritické a polemické povahy a chtějí být chápány jako odborné recenze. Až na jednu dosud nepublikovanou, ale pro publikaci připravenou výjimku byly uveřejněny v odborných časopisech, i když třeba jen ve zkrácené podobě. Byly shromážděny .. Zistiť viac >>Když rozum podporuje víru - Kosmologická - Ladislav Hučko

Když rozum podporuje víru - Kosmologická - Ladislav Hučko shop >>

Nová kniha z pera otce biskupa Ladislava Hučka chce seznámit čtenáře s bohatstvím myšlení významných ruských autorů 19. a první poloviny 20. století: Vladimír Solovjev, Pavel Alexandrovič Florenskij, Sergej Nikolajevič Bulgakov a Nikolaj Alexandrovič Berďajev. Tito autoři ve sv.. Zistiť viac >>Povytažený dráp - Eseje o tvůrčím psaní - Jiří Studený

Povytažený dráp - Eseje o tvůrčím psaní - Jiří Studený shop >>

Kniha Povytažený dráp. Eseje o tvůrčím psaní představuje ucelený, tematicky provázaný soubor textů odborné a literární esejistiky v interdisciplinárním a multikulturním pojetí. Právě snaha obnovit dávné spojenectví vědy a umění, empirického a estetického postoje ke skute.. Zistiť viac >>Racionalita a gramotná mysl - Roy Harris

Racionalita a gramotná mysl - Roy Harris shop >>

Kontroverzní lingvista a svérázný filozof Roy Harris v knize Racionalita a gramotná mysl provokativním způsobem reviduje západní představy o vztahu gramotnosti a racionality. Je racionalita jen vedlejším produktem gramotnosti? Jak souvisejí Aristotelovy představy o jazyce či takzvan.. Zistiť viac >>Vyprávění o minulých letech aneb Nestorů - Michal Téra

Vyprávění o minulých letech aneb Nestorů - Michal Téra shop >>

Takzvaný Nestorův letopis je první historiografi cké dílo Kyjevské Rusi. Letopis zachycuje dějiny staroruského státu v 10., 11. a na počátku 12. století, obsahuje významné právní dokumenty, legendistické texty a příběhy. Popisuje rovněž fungování raně středověké ruské sp.. Zistiť viac >>Homines scientiarum IV - Třicet příběhů - Dominika Grygarová

Homines scientiarum IV - Třicet příběhů - Dominika Grygarová shop >>

Čtvrtý svazek představuje osobnosti z oborů biologických či biochemických. Biologa, lékaře a imunologa Milana Haška (1925–1984) přiblíží jeho mladší kolegové Juraj Iványi a Jan Svoboda, kteří vyprávějí o jeho teorii imunologické tolerance a ideologizaci genetiky v 50. letec.. Zistiť viac >>Evoluce před Darwinem - Nejstarší vývojo

Evoluce před Darwinem - Nejstarší vývojo shop >>

Při jakémkoli uvažování o evoluční teorii se každému ihned vybaví jméno Charlese Darwina, méně je však známo, že nebyl bez předchůdců. Autoři této knihy studují starší předlohy moderní teorie evoluce a ukazují, že její některé důležité prvky se v zárodku objevují .. Zistiť viac >>Německá próza po roce 2000 - Naděžda Heinichová

Německá próza po roce 2000 - Naděžda Heinichová shop >>

V Německu vychází každoročně buď nově, nebo v reedici přes 90 000 knižních titulů, z nichž největší oblibě se těší německá próza. V letech 2010–2014 se počet prvních vydání prózy pohyboval mezi 11 286 až 14 111 tituly ročně. Publikace Německá próza po roce 2000 p.. Zistiť viac >>Dynamická církev - Promýšlení ekleziolog - Josef Mikulášek

Dynamická církev - Promýšlení ekleziolog - Josef Mikulášek shop >>

„Boží dům“ církve (srov. 1 Tm 3,15) je stavbou, jejíž konstruování se stále odehrává, protože církev je Ecclesia semper reformanda. Obnova přemýšlení o církvi, následující II. vatikánský koncil (1962–1965), nalezla v díle německého teologa Johanna Baptisty Metze jedno.. Zistiť viac >>Nebeská brigáda - Vilém Sacher

Nebeská brigáda - Vilém Sacher shop >>

Vilém Sacher ve své knize zachycuje vznik 2. čs. samostatné paradesantní brigády v Sovětském svazu v době, kdy byl náčelníkem jejího štábu. Popisuje i její další osudy, tedy rozporuplné bojové nasazení v Karpatech, komplikovanou, ale úspěšnou účast v SNP a strádání v Ní.. Zistiť viac >>Ztracená generace - Lukáš Vavrečka

Ztracená generace - Lukáš Vavrečka shop >>

Kniha Lukáše Vavrečky přináší úzce propojené příběhy deseti postav, převážně narozených na přelomu osmdesátých a devadesátých let. Jejich autentická vyprávění z prostředí Brna čtenáři odhalují mimo jiné vzájemné milostné víceúhelníky, především však leckdy .. Zistiť viac >>Zrození světa: kosmologie básníka Hésiod - Eliška Luhanová

Zrození světa: kosmologie básníka Hésiod - Eliška Luhanová shop >>

Pod jménem básníka Hésioda tradice uchovala zejména dvě rozsáhlé epické skladby: Theogonii neboli Zrození bohů a Práci a dny. Jeho tvorba dnes bývá datována na závěr 8. století před naším letopočtem a spolu s Homérovou Íliadou a Odysseiou tak tvoří nejstarší literární k.. Zistiť viac >>Káva pro H. - Kuchyňská revue - Lydie Romanská

Káva pro H. - Kuchyňská revue - Lydie Romanská shop >>

Sbírkou Káva pro H. (Kuchyňská revue) završuje autorka trilogii, jež zahrnuje období, kdy se znovu ponořila do teorie Henriho Bremonda a nechala se jí ovlivnit (Sirka Henriho Bremonda 2016, Prázdniny s Henrim 2017). Neobjevuje objevené, sleduje Bremondovu linii u nás výrazně artikulo.. Zistiť viac >>Stvoření, nebo příroda? - K hermeneutick - Lucie Kolářová

Stvoření, nebo příroda? - K hermeneutick - Lucie Kolářová shop >>

Monografie Stvoření, nebo příroda? je badatelskou sondou do intelektuálních dějin evropské kultury v oblasti výkladu přírody. Zaměřuje se na období raného novověku mezi patnáctým a sedmnáctým stoletím a o tématu přírody pojednává v průsečíku tehdejších obrazů světa i.. Zistiť viac >>Hory na hurá - David Růžička

Hory na hurá - David Růžička shop >>

Sbírka básní. David Růžička (1973); Narozen v Kolíně, vyrůstal v Cerhenicích. V letech 1987-1993 studoval v Plzni. Po několika životních epizodách, v nichž působil jako myč nádobí, učitel hudby, hudebník v orchestru, zaměstnaný nezaměstnaný, průzkumník veřejného míněn.. Zistiť viac >>Non Angli sed Angeli - Kult svatých v la - Helena Polehlová, Petr Polehla

Non Angli sed Angeli - Kult svatých v la - Helena Polehlová, Petr Polehla shop >>

Období raného středověku, v němž do Británie pronikalo křesťanství a záhy zde zdomácnělo, je nazýváno dobou světců a hrdinů. Kniha se snaží seznámit čtenáře s osudy několika svatých tohoto období prostřednictvím vybraných hagiografických děl 7. a 8. století. V jednot.. Zistiť viac >>
Pushkin Children´s Books     Puffin     Publixing Ltd.     Publixing     Publishing Family     PublicAffairs     Provocation bureau, s. r. o.     ProSchool s. r. o.     Promo Design s.r.o     Profile Books Ltd.     Profi Press s. r. o.     Profesional Publishing     Prof. MUDr. Viliam Fischer CSc.     Producentské centrum Wimmer, s.r.o.     Procházka Publishing     2020 Veľká ponuka najnovších titulov, vyberte si zo širokej ponuky kníh. Knihy Kontakt