Pavel Mervart

Člověk v pokorném závazku vůči světu - S - Zdenka Sokolíčková

Člověk v pokorném závazku vůči světu - S - Zdenka Sokolíčková shop >>

Studie na téma vztahu člověka a prostředí, které obydluje, vychází z poznatků kulturologie a kulturní a sociální ekologie, ale směřuje spíše do oblasti environmentální filozofie a etiky. Je rozdělena do tří celků: první shrnuje a hodnotí dosavadní vývoj v oboru ekologické .. Zistiť viac >>Profil senescenta

Profil senescenta shop >>

Autor je biolog, a tato kniha představuje výbor z jeho českých textů z let 2008–2017; navazuje tak na podobný soubor Profil absolventa (2008). Čtenář zde nalezne ukázky textů z knih, které napsal sám anebo do nich přispíval, doslovy k překladům, na kterých se podílel, a také k.. Zistiť viac >>Sirka Henriho Bremonda - Lydie Romanská

Sirka Henriho Bremonda - Lydie Romanská shop >>

Název Sirka Henriho Bremonda manifestuje příklon autorky k teorii tzv. „čisté poesie“. Tu je třeba opsat a připíchnout nad postel pod obrázek anděla strážného, říká autorka. Chuť malin, která se obnaží škrtnutím sirky v trávě, je alegorie principu tvorby, odhazování bal.. Zistiť viac >>Za fasádou jednoty - KSČ a SED po roce 1 - Martin Štefek

Za fasádou jednoty - KSČ a SED po roce 1 - Martin Štefek shop >>

Martin Štefek ve své komparativní studii dává nahlédnout za fasádu zdánlivé jednoty vedení Komunistické strany Československa (KSČ) a Jednotné socialistické strany Německa (SED) po roce 1985. Na základě výzkumů archivních pramenů čtenářům odkrývá logiku fungování polit.. Zistiť viac >>Homines scientiarum III - Třicet příběhů - Dominika Grygarová

Homines scientiarum III - Třicet příběhů - Dominika Grygarová shop >>

Třetí svazek představuje osobnosti z oblasti chemie. První kapitola je věnována anorganickému chemikovi Bohuslavu Braunerovi (1855–1935), který napomohl celosvětovému přijetí a zdokonalení Mendělejevova periodického systému prvků. Organickou chemii zastupuje Otto Wichterle (1913.. Zistiť viac >>Pravda - dcera času - Daniel Špelda

Pravda - dcera času - Daniel Špelda shop >>

O původu ideje pokroku poznání Myšlenka pokroku poznání není samozřejmá. Obvykle se má za to, že do filosofie a vědy se dostala zvenčí a pomocí záhadných procesů, jako byla třeba sekularizace eschatologie. V této knize je myšlenka pokroku poznání pochopena jako specifický typ.. Zistiť viac >>Oldřich Liska - Architekt východočeské m - Matěj Bekera

Oldřich Liska - Architekt východočeské m - Matěj Bekera shop >>

Významný, avšak doposud opomíjený urbanista, výtvarný návrhář a architekt východočeské moderny Oldřich Liska (1881–1959) působil v letech 1908–1947 ve čtyřech královéhradeckých projekčních kancelářích. Během své činnosti byl autorem největšího počtu architektonick.. Zistiť viac >>Být knihou a v rukou se ti otevřít - Výb - Miroslav Bielik, Štefan Cifra

Být knihou a v rukou se ti otevřít - Výb - Miroslav Bielik, Štefan Cifra shop >>

Sbírka Být knihou a v rukou se ti otevřít je výběrem z díla pěti současných slovenských básníků. Jejich poetika se reáliemi podstatně neliší od veršů české provenience, výrazně snad jen tím, že se v nich občas kmitne Dunaj, připomínají velké vzory slovenské poezie. Za.. Zistiť viac >>Když rozum podporuje víru - Kosmologická - Ladislav Hučko

Když rozum podporuje víru - Kosmologická - Ladislav Hučko shop >>

Nová kniha z pera otce biskupa Ladislava Hučka chce seznámit čtenáře s bohatstvím myšlení významných ruských autorů 19. a první poloviny 20. století: Vladimír Solovjev, Pavel Alexandrovič Florenskij, Sergej Nikolajevič Bulgakov a Nikolaj Alexandrovič Berďajev. Tito autoři ve sv.. Zistiť viac >>Anomálie, ad hoc hypotézy a temné stránk - Vladimír Havlík

Anomálie, ad hoc hypotézy a temné stránk - Vladimír Havlík shop >>

Kniha se snaží vymezit prostor pro možné odpovědi na následující otázky: Nakolik je z hlediska vědecké metodologie legitimní hledat soulad mezi teorií a experimentem přijímáním pomocných hypotéz? Existuje přesné kritérium pro takové ad hoc hypotézy? Proč je názorová var.. Zistiť viac >>Případ mrtvých filosofů (akademické roma - Fatima Cvrčková

Případ mrtvých filosofů (akademické roma - Fatima Cvrčková shop >>

Klasická detektivka z akademického prostředí se kupodivu může odehrát i v Praze a okolí 90. let minulého století… Na Michala Janka, nepříliš úspěšného akademika s nepříliš uspořádaným rodinným životem, se na jaře roku 1996 snad konečně usmálo štěstí. Docela dobře s.. Zistiť viac >>Velké vymírání na konci křídy - Vladimír Socha

Velké vymírání na konci křídy - Vladimír Socha shop >>

Vývoj života na Zemi nebyl pouhým sledem předurčených dějů a událostí. Život se v rozporu s některými názory nevyvíjel přímočaře a nesměřoval ke stále větší složitosti a dokonalosti. Místo toho se v geologickém a fosilním záznamu setkáváme s nečekanými zvraty a změ.. Zistiť viac >>Koperník a české země - Soubor studií o - Zdeněk Horský

Koperník a české země - Soubor studií o - Zdeněk Horský shop >>

Publikace přináší výbor ze studií předního českého historika vědy Zdeňka Horského (1929-1988), jež jsou výsledkem jeho mnohaletého bádání soustředěného kolem problematiky formování novověké evropské vědy a vývoje kosmologie a astronomie 15. až 17. století. Soubor temat.. Zistiť viac >>Život za cara - Zbyněk Vydra

Život za cara - Zbyněk Vydra shop >>

Protižidovské pogromy, organizování atentátů na politické odpůrce, demagogická hesla a neochvějná věrnost carskému režimu. Takový je tradiční obraz ultrapravice v Rusku před rokem 1917. O této i dalších tvářích radikálně pravicového hnutí detailně pojednává kniha Zbyň.. Zistiť viac >>Nesvatí svatí a jiné příběhy - Tichon Ševkunov

Nesvatí svatí a jiné příběhy - Tichon Ševkunov shop >>

Kniha Nesvatí svatí vypráví o světě, z nějž se příchozímu nechce vrátit zpět. O světě klášterů a mnichů, o hledání a nalézání, o zápasech a protivenstvích. Setkáme se tu i s humorem, se situacemi, které mají do šablonovitých představ o církevním životě daleko. D.. Zistiť viac >>Zapálit oheň v letním dni - Iva Jakimiv

Zapálit oheň v letním dni - Iva Jakimiv shop >>

„Jako by kdosi vypnul velmi jemnou, / téměř neznatelnou tkaninu / mezi nás a psaná slova,“ píše Iva Jakimiv a po této jemné, takřka neznatelné tkanině – a někdy snad i mimo ni a za ni – nás vede. Prostor, v němž se ocitáme, je prostorem určitým způsobem sevřeným: básn.. Zistiť viac >>Definovat a kombinovat - Komenského proj - Petr Pavlas

Definovat a kombinovat - Komenského proj - Petr Pavlas shop >>

Jan Amos Komenský zaujímá v literatuře k dějinám hledání dokonalého jazyka zvláštní postavení: každý ho zmiňuje, téměř nikdo mu však nepřisuzuje zásadnější roli či originalitu. Přesto Komenského projekt dokonalého jazyka originální byl, a to svým spojením přísně r.. Zistiť viac >>Mlžný cirkus - David Růžička

Mlžný cirkus - David Růžička shop >>

Principál Román Douděra přijíždí se svým cirkusem! Nová kniha básníka Davida Růžičky. Autor dosud publikoval například sbírky: Případ nedopovězené slečny Y; Principálka; Horizont událostí / Veřejný hudlant či Hory na hurá. náš douděra chlapík je zvláštní on do .. Zistiť viac >>Jakýpacopa? Písně pana Opa - David Růžička

Jakýpacopa? Písně pana Opa - David Růžička shop >>

Básnická sbírka Davida Růžičky (1973). Narozen v Kolíně, vyrůstal v Cerhenicích. V letech 1987 – 1993 studoval v Plzni. Po několika životních epizodách, v nichž působil jako myč nádobí, učitel hudby, hudebník v orchestru, zaměstnaný nezaměstnaný, průzkumník veřejného m.. Zistiť viac >>Dějiny rakouské provincie redemptoristů

Dějiny rakouské provincie redemptoristů shop >>

Kongregace Nejsvětějšího vykupitele, redemptoristé, mají v našich zemích to štěstí, že jsou relativně mladou řeholí, v zaalpském prostoru se etablovali až v 19. století. Takže se nestali jako jezuité symbolem „temných časů“ protireformace. V 19. století s nimi sice úsp.. Zistiť viac >>Svjatogor - Smrt a iniciace staroruského - Jiří Dynda

Svjatogor - Smrt a iniciace staroruského - Jiří Dynda shop >>

Byliny o bohatýru Svjatogorovi jsou nedílnou součástí tradice ruské folklorní epiky. Popisují setkání mladého hrdiny Ilji Muromce s jeho starým mentorem, umírajícím obrem Svjatogorem. Mladý hrdina přebírá Svjatogorovu moc a postavení přijetím jeho životní síly, a stává se .. Zistiť viac >>Třetí město - Barbora Vacková

Třetí město - Barbora Vacková shop >>

Publikace nabízí pohled na město obyčejné, každodenně prožívané, a tím utvářené a reinterpretované, naplněné lidským jednáním, komunikací a vztahy. Nabízí také pohled na obrazy města, které jsou odrazem a předlohou naší každodennosti současně. Autory všech statí zaj.. Zistiť viac >>Penthesilea

Penthesilea shop >>

Sbírka představuje básníka Ivana Wernische v jeho nejlepší formě. Je marné chtít v krátkosti charakterizovat tohoto velkého autora, jenž obdržel všechny ceny, jež je možné za literární tvorbu v Čechách získat. A přece – není kdesi v hloubce pod jeho svrchovanými a mnohotv.. Zistiť viac >>Filosofie lásky a přátelství - Tomáš Hejduk, Kamila Pacovská

Filosofie lásky a přátelství - Tomáš Hejduk, Kamila Pacovská shop >>

Antologie Filosofie lásky a přátelství předkládá čtenáři výběr nejdůležitějších současných studií z anglosaské filosofie lásky a přátelství, a to jak systematických, tak historických. Systematické texty z oblastí současné teorie (část II) a neoplatónské etické kon.. Zistiť viac >>Šalomounova pečeť - Isak Samokovlija

Šalomounova pečeť - Isak Samokovlija shop >>

Soubor povídek jugoslávského dramatika a prozaika. Za poslední „balkánské války“ v první polovině 90. let minulého století se někteří čeští publicisté ve snaze pochopit příčiny velkosrbského obléhání a ostřelování Sarajeva občas dovolávali Andrićovy charakteristik.. Zistiť viac >>Tělo 2.0 - Hranice těla a podoby bolesti - Martin Soukup

Tělo 2.0 - Hranice těla a podoby bolesti - Martin Soukup shop >>

Předmětem knihy je antropologické a etnologické zkoumání lidského těla a tělesnosti. Publikace kolektivu autorů se zaměřuje na tělesné modifikace, na diskusi o hranicích lidského těla a rozdíly mezi lidskými bytostmi a stroji. Volně navazuje na titul Tělo: čichat, česat, hmata.. Zistiť viac >>Subjektivní tělo a život. Esej o myšlení - Martin Jiskra

Subjektivní tělo a život. Esej o myšlení - Martin Jiskra shop >>

Ústředním tématem knihy je fenomenologie tělesnosti v díle francouzského filosofa Michela Henryho (1922–2002). V první kapitole jsou nastíněny Henryho fenomenologická metoda a to, jak se jeho „materiální fenomenologie“ vyrovnává s „klasickou fenomenologií“ reprezentovanou f.. Zistiť viac >>Stvoření, nebo příroda? - K hermeneutick - Lucie Kolářová

Stvoření, nebo příroda? - K hermeneutick - Lucie Kolářová shop >>

Monografie Stvoření, nebo příroda? je badatelskou sondou do intelektuálních dějin evropské kultury v oblasti výkladu přírody. Zaměřuje se na období raného novověku mezi patnáctým a sedmnáctým stoletím a o tématu přírody pojednává v průsečíku tehdejších obrazů světa i.. Zistiť viac >>Homines scientiarum IV - Třicet příběhů - Dominika Grygarová

Homines scientiarum IV - Třicet příběhů - Dominika Grygarová shop >>

Čtvrtý svazek představuje osobnosti z oborů biologických či biochemických. Biologa, lékaře a imunologa Milana Haška (1925–1984) přiblíží jeho mladší kolegové Juraj Iványi a Jan Svoboda, kteří vyprávějí o jeho teorii imunologické tolerance a ideologizaci genetiky v 50. letec.. Zistiť viac >>Ztracená generace - Lukáš Vavrečka

Ztracená generace - Lukáš Vavrečka shop >>

Kniha Lukáše Vavrečky přináší úzce propojené příběhy deseti postav, převážně narozených na přelomu osmdesátých a devadesátých let. Jejich autentická vyprávění z prostředí Brna čtenáři odhalují mimo jiné vzájemné milostné víceúhelníky, především však leckdy .. Zistiť viac >>Muslimští migranti a český sekulární stá - Eva Pavlíková

Muslimští migranti a český sekulární stá - Eva Pavlíková shop >>

Kniha, kterou čtenářům předkládáme, je věnována různým aspektům života muslimů v České republice. Značná část textu se opírá o výzkumná zjištění z rozhovorů s muslimskými příchozími z mnoha různých zemí. Autorka zkoumala, co se podle jejich vlastních slov v jejich.. Zistiť viac >>Klášter premonstrátů v Nové Říši a jeho - Jan Stoklasa, Petr Polehla

Klášter premonstrátů v Nové Říši a jeho - Jan Stoklasa, Petr Polehla shop >>

Předkládaná publikace se snaží ukázat, jakou roli sehrál řád premonstrátů v Nové Říši a okolí v období první republiky. Klášter hospodařil na svých zemědělských a lesních pozemcích efektivně. Z jeho výnosů měli prospěch nejen jeho majitelé a zaměstnanci, ale také o.. Zistiť viac >>Staré laponské náboženství

Staré laponské náboženství shop >>

Autorovou ambicí nebylo akademicky zpracovat problematiku laponského náboženství, chtěl spíše upozornit na svébytný kulturní skvost severu Evropy, sahající svými kořeny až do konce doby ledové, a na nebezpečí zániku, jenž mu hrozí. Marek se Sámům, mezi nimiž žil od 30. let .. Zistiť viac >>Překonání subjektivismu ve fenomenologii - Jan Frei , Ondřej Švec

Překonání subjektivismu ve fenomenologii - Jan Frei , Ondřej Švec shop >>

Svým originálním projektem asubjektivní fenomenologie se Patočka připojil k plejádě myslitelů, kteří usilovali rozšířit fenomenologii za meze dané její původní vazbou na transcendentální subjektivitu. Patřil k nim M. Heidegger, E. Fink, M. Merleau-Ponty nebo M. Henry – a v ně.. Zistiť viac >>Papyrus Derveni - Text, překlad a studie - Vojtěch Hladký

Papyrus Derveni - Text, překlad a studie - Vojtěch Hladký shop >>

Zuhelnatělý papyrus z konce 4. století př. Kr., spálený během pohřebního obřadu u severořecké obce Derveni vzbudil hned po svém nálezu v roce 1962 zaslouženou pozornost. Především je to jeden z nejstarších řeckých papyrů vůbec a patrně jde o nejstarší evropskou knihu, kter.. Zistiť viac >>Šlechtická demokracie - Jan Květina

Šlechtická demokracie - Jan Květina shop >>

Anarchie, úpadek, nefunkční stát, zpupná šlechta či všemocní magnáti - to jsou obvykle pojmy, pomocí nichž je identifikována podstata politického systému polsko-litevského státu v raném novověku. Práce Jana Květiny je v českém prostředí první, která se touto problematikou .. Zistiť viac >>Poezie jako vyprávění příběhů - Intelekt - Martina Kastnerová

Poezie jako vyprávění příběhů - Intelekt - Martina Kastnerová shop >>

Když Philip Sidney 17. října 1586 v mladém věku třiceti dvou let umírá následkem zranění z bitvy u Zutphenu, jeho díla kolují pouze v rukopisné podobě, některá zůstala nedokončena. Přesto je jeho osobnost postupně utvářena do podoby kultovního hrdiny a básníka, počínaj.. Zistiť viac >>Polykat peří - Josef Kučera

Polykat peří - Josef Kučera shop >>

Polykat peří je první básnická sbírka Josefa Kučery a představuje dosud nepublikované básně z různých období, převážně z posledních let, spolu s několika básněmi publikovanými časopisecky (Host, Tvar). Sbírka je členěna tematicky do čtyř oddílů na básně atmosférick.. Zistiť viac >>Palestinská církev dnes - Monika Šlajerová

Palestinská církev dnes - Monika Šlajerová shop >>

Palestinští křesťané jsou původními a přímými dědici nejstarší církve světa, církve Svaté země. Jak se tito křesťané vypořádali s politicky komplikovaným 20. stoletím, tedy především se vznikem státu Izrael, ale i s rozpadem Osmanské říše a s britskou mandátní spr.. Zistiť viac >>Zrození světa: kosmologie básníka Hésiod - Eliška Luhanová

Zrození světa: kosmologie básníka Hésiod - Eliška Luhanová shop >>

Pod jménem básníka Hésioda tradice uchovala zejména dvě rozsáhlé epické skladby: Theogonii neboli Zrození bohů a Práci a dny. Jeho tvorba dnes bývá datována na závěr 8. století před naším letopočtem a spolu s Homérovou Íliadou a Odysseiou tak tvoří nejstarší literární k.. Zistiť viac >>Káva pro H. - Kuchyňská revue - Lydie Romanská

Káva pro H. - Kuchyňská revue - Lydie Romanská shop >>

Sbírkou Káva pro H. (Kuchyňská revue) završuje autorka trilogii, jež zahrnuje období, kdy se znovu ponořila do teorie Henriho Bremonda a nechala se jí ovlivnit (Sirka Henriho Bremonda 2016, Prázdniny s Henrim 2017). Neobjevuje objevené, sleduje Bremondovu linii u nás výrazně artikulo.. Zistiť viac >>Komplementární myšlení Nielse Bohra v ko - Filip Grygar

Komplementární myšlení Nielse Bohra v ko - Filip Grygar shop >>

Kniha je první komplexní publikací v češtině o nositeli Nobelovy ceny Nielsi Bohrovi, osobnosti, která ve 20. století vedle Alberta Einsteina snad nejvíce proměnila tvářnost nejenom fyziky, ale i dalších přírodních věd a lidského myšlení vůbec. Vzhledem k bohrovskému vakuu u .. Zistiť viac >>Myšlení o transcendenci

Myšlení o transcendenci shop >>

Kniha Myšlení o transcendenci nabízí dvanáct zastavení nad pojetími transcendence z pohledu teologů od starověku po moderní dobu, renesančních umělců, náboženských pedagogů a jazykovědců. V chronologickém sledu se před čtenářem odkrývá bohatý myšlenkový svět apoštola .. Zistiť viac >>Odysea Maxima Řeka - Renesanční Itálie – - Nina V. Sinicinovová

Odysea Maxima Řeka - Renesanční Itálie – - Nina V. Sinicinovová shop >>

Maxim Řek, vlastním jménem Michael Trivolis, patří k velkým osobnostem evropské humanitní vědy konce 15. a první poloviny 16. století. Svým životem i tvorbou spojil několik kulturních okruhů. Narodil se a nabyl vzdělání v Řecku, jež sice již bylo pod nadvládou Osmanské říš.. Zistiť viac >>Výklady a kritika - Miloš Havelka

Výklady a kritika - Miloš Havelka shop >>

Texty zařazené do této knížky jsou kritické a polemické povahy a chtějí být chápány jako odborné recenze. Až na jednu dosud nepublikovanou, ale pro publikaci připravenou výjimku byly uveřejněny v odborných časopisech, i když třeba jen ve zkrácené podobě. Byly shromážděny .. Zistiť viac >>Plánování socialistické vědy - Dokumenty - Tomáš Hermann, Doubravka Olšáková

Plánování socialistické vědy - Dokumenty - Tomáš Hermann, Doubravka Olšáková shop >>

Publikace Plánování socialistické vědy přináší rozsáhlou historickou studii a ucelenou edici dokumentu o československé vědě v období tzv. budování socialismu. Jedná se o archivně dochovaný soubor čtyř plánovacích studií k rozvoji biologických, chemických, technických a m.. Zistiť viac >>Izák Syrský a jeho duchovní odkaz - Ilarion Alfejev

Izák Syrský a jeho duchovní odkaz - Ilarion Alfejev shop >>

Izák Syrský, jeden z největších křesťanských mystiků všech dob, žil v 7. století jako mnich-poustevník v oblasti Mezopotámie (území dnešního Iráku a Íránu). V předkládané knize je analyzováno Izákovo asketické a mystické učení - zejména stavy opuštěnosti Bohem, poku.. Zistiť viac >>Dva eseje o komedii - George Meredith, Alena Dvořáková

Dva eseje o komedii - George Meredith, Alena Dvořáková shop >>

George Meredith: Esej o komedii a uplatnění komického ducha Alena Dvořáková: Studie k Meredithovu Eseji o komedii Smát se, či nesmát? To je otázka, již se viktoriánský romanopisec George Meredith snaží rozlousknout v dnes již klasickém Eseji o komedii z roku 1877, který je tu čt.. Zistiť viac >>Schellingova metafyzika přírody

Schellingova metafyzika přírody shop >>

Záměrem předložené publikace je objasnit Schellingovu koncepci přírody, jak ji vypracoval v rámci svých soukromých přednášek, konaných ve Würzburgu v roce 1804. Svůj výklad přírodních fenoménů vsazuje Schelling do rámce spinozovsky inspirované ontologie absolutní substance. .. Zistiť viac >>Jak se daří inkluzi u nás a na Slovensku - Radek Vorlíček

Jak se daří inkluzi u nás a na Slovensku - Radek Vorlíček shop >>

Inkluze je v posledních letech jedním z nejdiskutovanějších témat nejen mezi politiky, ale i mezi pedagogy a rodiči. Zároveň je to téma, u něhož postrádáme kvalitní informace získané přímo ze školního prostředí. Kniha Radka Vorlíčka tuto situaci napravuje. Umožňuje čtená.. Zistiť viac >>Texty o domě událostech - Marek Stašek

Texty o domě událostech - Marek Stašek shop >>

První básnická knížka básníka, pedagoga a vynikajícího nakladatelského editora Marka Staška, vznikla v první polovině osmdesátých let – a přitom dodnes nebyla řádně vydána. V roce 1991 ji jako dnes již zcela nedostupnou bibliofilii v několika výtiscích vydal Jiří Suchý v.. Zistiť viac >>Pohyb existence - Studie k fenomenologii

Pohyb existence - Studie k fenomenologii shop >>

Pohyb existence je soubor šesti esejů publikovaných při různých příležitostech a věnovaných nejrůznějším tématům, tvoří jakýsi most mezi Patočkovou filosofií a Barbarasovým vlastním fenomenologickým projektem. Mezi tato témata patří Patočkova filosofie pohybu, asubjektiv.. Zistiť viac >>Böhmische Erbfolge und Breslau in den Ja - Boguslaw Czechowicz

Böhmische Erbfolge und Breslau in den Ja - Boguslaw Czechowicz shop >>

Teilen zusammen. Im ersten Teil wurden die Veränderungen der Schreibweise, die die ersten Jahre der Integration Schlesiens mit der Böhmischen Krone betrifft, detailliert geschildert. Diese Übersicht umfasst die Arbeiten ab dem 14. Jahrhundert bis in das Jahr 2010 hinein. Sie versucht auch die Gr.. Zistiť viac >>Pohádlenky - Lenka Huláková

Pohádlenky - Lenka Huláková shop >>

Pohádlenky – to jsou skoro obvyklé pohádky: potkáte v nich draka, princeznu, vílu i strašidýlko... Ale jak napovídá už název, je v nich i něco navíc, co do obvyklého pohádkového světa přidala autorka ze sebe. Třeba nesnáze toho, kdo se musí učit hrát na klavír. Holčičí p.. Zistiť viac >>Nungon People of Uruwa - Drawings from P - Julie Hubeňáková, Martin Soukup

Nungon People of Uruwa - Drawings from P - Julie Hubeňáková, Martin Soukup shop >>

The subject of this book is a culture of a Nungon ethnic group, who live in the mountainous part of Huon peninsula in Papua-New Guinea. The authors of the book conveyed the opinions of the pupils of the local elementary school on issues as culture, nature, environment conservation and prospects for .. Zistiť viac >>Evoluce před Darwinem - Nejstarší vývojo

Evoluce před Darwinem - Nejstarší vývojo shop >>

Při jakémkoli uvažování o evoluční teorii se každému ihned vybaví jméno Charlese Darwina, méně je však známo, že nebyl bez předchůdců. Autoři této knihy studují starší předlohy moderní teorie evoluce a ukazují, že její některé důležité prvky se v zárodku objevují .. Zistiť viac >>Krása spasí svět - Karel Sládek

Krása spasí svět - Karel Sládek shop >>

Známý výrok z Dostojevského románu Idiot „Krása spasí svět“, který dal název této kolektivní monografii, otevřel otázku, na kterou se kolektiv autorů této knihy pokusil dát odpověď: „Jaká krása spasí svět?“ Odborná monografie vznikla na základě vědeckých rozprav .. Zistiť viac >>Exotické kouzlo kuchyně Malajsie - Exoti - Jaroslav Olša

Exotické kouzlo kuchyně Malajsie - Exoti - Jaroslav Olša shop >>

U nás malajsijská kuchařka dosud nevyšla. Tato knížka nabízí čtenáři možná první setkání s Malajsií a seznamuje uživatele se zvláštnostmi a exotickými jídly všech částí této krásné tropické země. Poutavý úvod také čtenáře zasvětí do kultury a zvyklostí spojen.. Zistiť viac >>Homines scientiarum II - Třicet příběhů - Dominika Grygarová

Homines scientiarum II - Třicet příběhů - Dominika Grygarová shop >>

Druhý svazek představuje badatele společenských věd a věd o člověku. Americký antropolog a lékař českého původu Aleš Hrdlička (1869–1943) je znám především svou teorií jednotného původu a vývoje člověka nebo osídlení amerického kontinentu z Asie. Představí ho kurát.. Zistiť viac >>Panenko Skákavá! módy existence paměti - Tomáš Kobes

Panenko Skákavá! módy existence paměti - Tomáš Kobes shop >>

Zvolání „Panenko Skákavá“ je všeobecně rozšířená fráze, která byla po dlouhou dobu bez zjevného vztahu k dnes již zaniklé obci Skoky u Žlutic. Situace se změnila v roce 2006. Místní, kdysi impozantní poutní kostel, byl vystaven bezprecedentnímu rabování, během kterého s.. Zistiť viac >>
Pushkin Children´s Books     Puffin     Publixing Ltd.     Publixing     Publishing Family     Provocation bureau, s. r. o.     ProSKS     ProSchool s. r. o.     Promo Design s.r.o     Profile Books Ltd.     Profi Press s. r. o.     Profesional Publishing     Prof. MUDr. Viliam Fischer CSc.     prof. Ing. Mgr. Jaroslav Husár, CSc     Producentské centrum Wimmer, s.r.o.     2020 Veľká ponuka najnovších titulov, vyberte si zo širokej ponuky kníh. Knihy Kontakt