Pavel Mervart

Aisthesis - Problém estetické události v - Miloš Ševčík

Aisthesis - Problém estetické události v - Miloš Ševčík shop >>

Kniha je věnována estetickému myšlení několika významných francouzských filozofů druhé poloviny 20. století. Ukazuje, že i přes značně rozdílná východiska nacházíme v jejich koncepcích řadu konvergujících rysů, zejména pojetí estetické události jako smyslové, tedy jako.. Zistiť viac >>Anaxagorás - Zdeněk Kratochvíl

Anaxagorás - Zdeněk Kratochvíl shop >>

Monografie o Anaxagorovi představuje intelektuální proměnu starší iónské přírodovědy a archaické filosofie v duchu „osvícenství“ řecké raně klasické doby. Ne náhodou se prý v Athénách Anaxagorovi přezdívalo „Rozum“. Nejen že „přinesl filosofii do Athén“, ale ta.. Zistiť viac >>Polykat peří - Josef Kučera

Polykat peří - Josef Kučera shop >>

Polykat peří je první básnická sbírka Josefa Kučery a představuje dosud nepublikované básně z různých období, převážně z posledních let, spolu s několika básněmi publikovanými časopisecky (Host, Tvar). Sbírka je členěna tematicky do čtyř oddílů na básně atmosférick.. Zistiť viac >>Šalomounova pečeť - Isak Samokovlija

Šalomounova pečeť - Isak Samokovlija shop >>

Soubor povídek jugoslávského dramatika a prozaika. Za poslední „balkánské války“ v první polovině 90. let minulého století se někteří čeští publicisté ve snaze pochopit příčiny velkosrbského obléhání a ostřelování Sarajeva občas dovolávali Andrićovy charakteristik.. Zistiť viac >>Vrazi paměti - Papírový Eichmann a jiné - Pierre Vidal-Naquet

Vrazi paměti - Papírový Eichmann a jiné - Pierre Vidal-Naquet shop >>

Pierre Vidal-Naquet (1930–2006) byl vynikající francouzský historik, odborník na dějiny starého Řecka. Mezi jeho díla patří Économies et Sociétés en Grčce ancienne (Hospodářství a společnost ve starém Řecku, 1972, spoluautor Michel Austin), Le Chasseur noir. Formes de pensées .. Zistiť viac >>Případ mrtvých filosofů (akademické roma - Fatima Cvrčková

Případ mrtvých filosofů (akademické roma - Fatima Cvrčková shop >>

Klasická detektivka z akademického prostředí se kupodivu může odehrát i v Praze a okolí 90. let minulého století… Na Michala Janka, nepříliš úspěšného akademika s nepříliš uspořádaným rodinným životem, se na jaře roku 1996 snad konečně usmálo štěstí. Docela dobře s.. Zistiť viac >>Dva eseje o komedii - George Meredith, Alena Dvořáková

Dva eseje o komedii - George Meredith, Alena Dvořáková shop >>

George Meredith: Esej o komedii a uplatnění komického ducha Alena Dvořáková: Studie k Meredithovu Eseji o komedii Smát se, či nesmát? To je otázka, již se viktoriánský romanopisec George Meredith snaží rozlousknout v dnes již klasickém Eseji o komedii z roku 1877, který je tu čt.. Zistiť viac >>Plout proti proudu… - Publicistika Záviš - Jana Papežová

Plout proti proudu… - Publicistika Záviš - Jana Papežová shop >>

Záviš Kalandra pohrdal akademickými tituly i politickými autoritami, přesto se do českých intelektuálních dějin nesmazatelně zapsal hned v několika oborech. S jeho pracemi o českém pohanství či o Parmenidovi se historici a filozofové vyrovnávají dodnes. Stejně tak jsou stále pod.. Zistiť viac >>Homines scientiarum I - Třicet příběhů č - Dominika Grygarová

Homines scientiarum I - Třicet příběhů č - Dominika Grygarová shop >>

První díl série publikací Homines scientiarum o významných českých vědcích a filosofech 20. století představuje myšlenkový svět následujících osobností z oblasti humanitních a společenských věd: Stanislav Sousedík (nar.1931), katolický filosof a jeden z žáků Jana Patočky.. Zistiť viac >>Jak se píšou dějiny - Paul Veyne

Jak se píšou dějiny - Paul Veyne shop >>

Kniha Jak se píšou dějiny je především rozsáhlou demystifikací iluze, že historiografie je přísná a exaktní věda, odkrývající zákonitosti dějin. Text vznikl původně jako reakce na dobovou módu kvantitativní historie, spjatou zejména s představiteli francouzského nového dě.. Zistiť viac >>Cesty k boholidství - Karel Sládek

Cesty k boholidství - Karel Sládek shop >>

Kniha Karla Sládka se pokouší velmi čtivým a přesto řemeslně zdatným způsobem o uchopení ruské spirituality 19. století a první poloviny 20. století. Text, který rozebírá náročné otázky, je psán velmi přesvědčivě a s patřičnou akribií. Autor se soustředí na nejznám.. Zistiť viac >>Havaj - Historie, mýty, poezie

Havaj - Historie, mýty, poezie shop >>

Kniha Havaj: historie, mýty, poezie je prvním svazkem z literární pozůstalosti Václava A. Černého. Ten se od roku 1968 zabýval studiem polynéských kultur, jazyků a slovesnosti. Sestavoval slovníky a překládal moderní literaturu i tradiční lidovou slovesnost. Přítomný svazek při.. Zistiť viac >>Kristus - vítěz nad podsvětím - Ilarion Alfejev

Kristus - vítěz nad podsvětím - Ilarion Alfejev shop >>

Kniha Kristus – Vítěz nad podsvětím metropolity Ilariona Alfejeva se věnuje stěžejnímu tématu dogmatické a liturgické tradice pravoslavné církve: sestoupení Krista do pekel, jeho vítězství nad smrtí a vzkříšení mrtvých. Autor postupně analyzuje novozákonní spisy, apokryfy.. Zistiť viac >>Umění jako vyjádření smyslu - Filozofie - Miloš Ševčík

Umění jako vyjádření smyslu - Filozofie - Miloš Ševčík shop >>

Monografie Umění jako vyjádření smyslu. Filozofie umění Jana Patočky je prvním obsáhlejším systematickým pokusem o shrnutí motivů Patočkovy filozofie umění. Mezi témata Patočkova myšlení, která autor v knize sleduje, patří zejména umělecká vzdělanost, pojetí vztahu lite.. Zistiť viac >>Anomálie, ad hoc hypotézy a temné stránk - Vladimír Havlík

Anomálie, ad hoc hypotézy a temné stránk - Vladimír Havlík shop >>

Kniha se snaží vymezit prostor pro možné odpovědi na následující otázky: Nakolik je z hlediska vědecké metodologie legitimní hledat soulad mezi teorií a experimentem přijímáním pomocných hypotéz? Existuje přesné kritérium pro takové ad hoc hypotézy? Proč je názorová var.. Zistiť viac >>Náboženství jako teologický fenomén - Denisa Červenková

Náboženství jako teologický fenomén - Denisa Červenková shop >>

Chceme-li porozumět náboženskému pluralismu z hlediska recentní katolické teologické reflexe, je třeba si ujasnit některé základní koncepty, s nimiž současná teologická hermeneutika pracuje. Patří mezi ně i pojem náboženství. Předkládaný text rozvíjí především teologick.. Zistiť viac >>Vývoj katechetiky v českých zemích v let - Marie Zimmermannová

Vývoj katechetiky v českých zemích v let - Marie Zimmermannová shop >>

Katechetika je vědním oborem na pomezí mezi teologií a pedagogikou. Je zaměřena na praxi, a proto patří k pastorálním teologickým oborům. Jako teologický obor zkoumá způsob Božího jednání s člověkem, reflektuje ho a stanovuje principy, obsahy a metody katechetického působení .. Zistiť viac >>Ať múzy promluví - Tři byzantská kvazidr

Ať múzy promluví - Tři byzantská kvazidr shop >>

Kniha představuje tři pozoruhodné byzantské literární experimenty vzniklé v 9. a 12. století: Verše o Adamovi Ignatia Diakona, Kočkomyší válku Th eodóra Prodroma a Dramation Michaéla Haplúcheira. Označení "kvazidramata" sice literární formou odkazuje k dramatu, nicméně díla pr.. Zistiť viac >>Život za cara - Zbyněk Vydra

Život za cara - Zbyněk Vydra shop >>

Protižidovské pogromy, organizování atentátů na politické odpůrce, demagogická hesla a neochvějná věrnost carskému režimu. Takový je tradiční obraz ultrapravice v Rusku před rokem 1917. O této i dalších tvářích radikálně pravicového hnutí detailně pojednává kniha Zbyň.. Zistiť viac >>Tělo 2.0 - Hranice těla a podoby bolesti - Martin Soukup

Tělo 2.0 - Hranice těla a podoby bolesti - Martin Soukup shop >>

Předmětem knihy je antropologické a etnologické zkoumání lidského těla a tělesnosti. Publikace kolektivu autorů se zaměřuje na tělesné modifikace, na diskusi o hranicích lidského těla a rozdíly mezi lidskými bytostmi a stroji. Volně navazuje na titul Tělo: čichat, česat, hmata.. Zistiť viac >>Filosofie svobodného ducha 1 2

Filosofie svobodného ducha 1 2 shop >>

Filosofie svobodného ducha je prvním větším systematickým dílem N. A. Berďajeva v emigraci shrnujícím všechna základní témata jeho dosavadního myšlení, jež pokrývají oblast metafyziky, filosofie dějin a náboženství. Kriticky se zde staví k tradiční dogmatické teologii, je.. Zistiť viac >>Brazílie v souvislostech

Brazílie v souvislostech shop >>

Brazílie se jako největší latinskoamerická země (a pátá největší na světě), země s 206 miliony obyvatel, čím dál častěji těší pozornosti badatelů v oboru společenských i přírodních věd. Jako trh s obrovským potenciálem má význam pro ekonomy. Jako země s neobvyklý.. Zistiť viac >>Muslimští migranti a český sekulární stá - Eva Pavlíková

Muslimští migranti a český sekulární stá - Eva Pavlíková shop >>

Kniha, kterou čtenářům předkládáme, je věnována různým aspektům života muslimů v České republice. Značná část textu se opírá o výzkumná zjištění z rozhovorů s muslimskými příchozími z mnoha různých zemí. Autorka zkoumala, co se podle jejich vlastních slov v jejich.. Zistiť viac >>Staré laponské náboženství

Staré laponské náboženství shop >>

Autorovou ambicí nebylo akademicky zpracovat problematiku laponského náboženství, chtěl spíše upozornit na svébytný kulturní skvost severu Evropy, sahající svými kořeny až do konce doby ledové, a na nebezpečí zániku, jenž mu hrozí. Marek se Sámům, mezi nimiž žil od 30. let .. Zistiť viac >>Filosofie lásky a přátelství - Tomáš Hejduk, Kamila Pacovská

Filosofie lásky a přátelství - Tomáš Hejduk, Kamila Pacovská shop >>

Antologie Filosofie lásky a přátelství předkládá čtenáři výběr nejdůležitějších současných studií z anglosaské filosofie lásky a přátelství, a to jak systematických, tak historických. Systematické texty z oblastí současné teorie (část II) a neoplatónské etické kon.. Zistiť viac >>Zapálit oheň v letním dni - Iva Jakimiv

Zapálit oheň v letním dni - Iva Jakimiv shop >>

„Jako by kdosi vypnul velmi jemnou, / téměř neznatelnou tkaninu / mezi nás a psaná slova,“ píše Iva Jakimiv a po této jemné, takřka neznatelné tkanině – a někdy snad i mimo ni a za ni – nás vede. Prostor, v němž se ocitáme, je prostorem určitým způsobem sevřeným: básn.. Zistiť viac >>Mediální moderna - Studie k soudobým for - Jiří Bystřický a kolektiv

Mediální moderna - Studie k soudobým for - Jiří Bystřický a kolektiv shop >>

Kolektivní monografie Mediální moderna (Studie k soudobým formám de-abstrakce a mediality) nabízí čtenáři analýzu teorií a diskusí spjatých s vnímáním a interpretací světa v kontextu moderních a postmoderních médií a kultury. Podává obraz ztvárnění reality a změn viděn.. Zistiť viac >>Homines scientiarum IV - Třicet příběhů - Dominika Grygarová

Homines scientiarum IV - Třicet příběhů - Dominika Grygarová shop >>

Čtvrtý svazek představuje osobnosti z oborů biologických či biochemických. Biologa, lékaře a imunologa Milana Haška (1925–1984) přiblíží jeho mladší kolegové Juraj Iványi a Jan Svoboda, kteří vyprávějí o jeho teorii imunologické tolerance a ideologizaci genetiky v 50. letec.. Zistiť viac >>Ztracená generace - Lukáš Vavrečka

Ztracená generace - Lukáš Vavrečka shop >>

Kniha Lukáše Vavrečky přináší úzce propojené příběhy deseti postav, převážně narozených na přelomu osmdesátých a devadesátých let. Jejich autentická vyprávění z prostředí Brna čtenáři odhalují mimo jiné vzájemné milostné víceúhelníky, především však leckdy .. Zistiť viac >>Racionalita a gramotná mysl - Roy Harris

Racionalita a gramotná mysl - Roy Harris shop >>

Kontroverzní lingvista a svérázný filozof Roy Harris v knize Racionalita a gramotná mysl provokativním způsobem reviduje západní představy o vztahu gramotnosti a racionality. Je racionalita jen vedlejším produktem gramotnosti? Jak souvisejí Aristotelovy představy o jazyce či takzvan.. Zistiť viac >>Stvoření, nebo příroda? - K hermeneutick - Lucie Kolářová

Stvoření, nebo příroda? - K hermeneutick - Lucie Kolářová shop >>

Monografie Stvoření, nebo příroda? je badatelskou sondou do intelektuálních dějin evropské kultury v oblasti výkladu přírody. Zaměřuje se na období raného novověku mezi patnáctým a sedmnáctým stoletím a o tématu přírody pojednává v průsečíku tehdejších obrazů světa i.. Zistiť viac >>Zrození světa: kosmologie básníka Hésiod - Eliška Luhanová

Zrození světa: kosmologie básníka Hésiod - Eliška Luhanová shop >>

Pod jménem básníka Hésioda tradice uchovala zejména dvě rozsáhlé epické skladby: Theogonii neboli Zrození bohů a Práci a dny. Jeho tvorba dnes bývá datována na závěr 8. století před naším letopočtem a spolu s Homérovou Íliadou a Odysseiou tak tvoří nejstarší literární k.. Zistiť viac >>Concepts of Harmony in Five Metaphysical - Tomáš Jajtner

Concepts of Harmony in Five Metaphysical - Tomáš Jajtner shop >>

The present monograph Concepts of Harmony in Five Metaphysical Poets analyses the significance of Pythagorean cosmology for the understanding the world and man in the English Renaissance. The author perceives Pythagorean cosmology as a key concept for the arts in the Renaissance, especially music an.. Zistiť viac >>Patočkovy interpretace literatury - Daniela Blahutková, Miloš Ševčík

Patočkovy interpretace literatury - Daniela Blahutková, Miloš Ševčík shop >>

Monografie Patočkovy interpretace literatury se zabývá okruhem textů Jana Patočky, v nichž se jejich autor věnuje rozborům literárních látek a úvahám o literatuře, spisovatelích a spisovatelství. První část knihy představuje texty, které vypovídají o Patočkově pohledu na vz.. Zistiť viac >>Komplementární myšlení Nielse Bohra v ko - Filip Grygar

Komplementární myšlení Nielse Bohra v ko - Filip Grygar shop >>

Kniha je první komplexní publikací v češtině o nositeli Nobelovy ceny Nielsi Bohrovi, osobnosti, která ve 20. století vedle Alberta Einsteina snad nejvíce proměnila tvářnost nejenom fyziky, ale i dalších přírodních věd a lidského myšlení vůbec. Vzhledem k bohrovskému vakuu u .. Zistiť viac >>Kladské dějepisectví v Polsku po druhé s - Boguslaw Czechowicz

Kladské dějepisectví v Polsku po druhé s - Boguslaw Czechowicz shop >>

České bádání o Kladské zemi, léta zatlačované z politických důvodů, nyní prožívá rozkvět. Stále častěji se dostává do zorného pole nejen historiků, ale rovněž kunsthistoriků, etnografů, etnologů, archeologů aj. Publikace Bogusława Czechowicze se tentokrát zaměřuje n.. Zistiť viac >>Bratrovrazi

Bratrovrazi shop >>

„Chce prý být svobodný. Zabijte ho“ Toto je příběh a život malého velkého hrdiny. Ačkoli Kazantzakisův román Bratrovrazi patří k jeho méně známým dílům, zralostí, významem, a hlavně nadčasovostí se vyrovná těm ostatním. Autor, v hloubi duše pacifista, přibližuje .. Zistiť viac >>Poezie jako vyprávění příběhů - Intelekt - Martina Kastnerová

Poezie jako vyprávění příběhů - Intelekt - Martina Kastnerová shop >>

Když Philip Sidney 17. října 1586 v mladém věku třiceti dvou let umírá následkem zranění z bitvy u Zutphenu, jeho díla kolují pouze v rukopisné podobě, některá zůstala nedokončena. Přesto je jeho osobnost postupně utvářena do podoby kultovního hrdiny a básníka, počínaj.. Zistiť viac >>Když rozum podporuje víru - Kosmologická - Ladislav Hučko

Když rozum podporuje víru - Kosmologická - Ladislav Hučko shop >>

Nová kniha z pera otce biskupa Ladislava Hučka chce seznámit čtenáře s bohatstvím myšlení významných ruských autorů 19. a první poloviny 20. století: Vladimír Solovjev, Pavel Alexandrovič Florenskij, Sergej Nikolajevič Bulgakov a Nikolaj Alexandrovič Berďajev. Tito autoři ve sv.. Zistiť viac >>Káva pro H. - Kuchyňská revue - Lydie Romanská

Káva pro H. - Kuchyňská revue - Lydie Romanská shop >>

Sbírkou Káva pro H. (Kuchyňská revue) završuje autorka trilogii, jež zahrnuje období, kdy se znovu ponořila do teorie Henriho Bremonda a nechala se jí ovlivnit (Sirka Henriho Bremonda 2016, Prázdniny s Henrim 2017). Neobjevuje objevené, sleduje Bremondovu linii u nás výrazně artikulo.. Zistiť viac >>Německá próza po roce 2000 - Naděžda Heinichová

Německá próza po roce 2000 - Naděžda Heinichová shop >>

V Německu vychází každoročně buď nově, nebo v reedici přes 90 000 knižních titulů, z nichž největší oblibě se těší německá próza. V letech 2010–2014 se počet prvních vydání prózy pohyboval mezi 11 286 až 14 111 tituly ročně. Publikace Německá próza po roce 2000 p.. Zistiť viac >>Palestinská církev dnes - Monika Šlajerová

Palestinská církev dnes - Monika Šlajerová shop >>

Palestinští křesťané jsou původními a přímými dědici nejstarší církve světa, církve Svaté země. Jak se tito křesťané vypořádali s politicky komplikovaným 20. stoletím, tedy především se vznikem státu Izrael, ale i s rozpadem Osmanské říše a s britskou mandátní spr.. Zistiť viac >>Klášter premonstrátů v Nové Říši a jeho - Jan Stoklasa, Petr Polehla

Klášter premonstrátů v Nové Říši a jeho - Jan Stoklasa, Petr Polehla shop >>

Předkládaná publikace se snaží ukázat, jakou roli sehrál řád premonstrátů v Nové Říši a okolí v období první republiky. Klášter hospodařil na svých zemědělských a lesních pozemcích efektivně. Z jeho výnosů měli prospěch nejen jeho majitelé a zaměstnanci, ale také o.. Zistiť viac >>Minulost, kterou nikdo nezapsal - Petr Květina

Minulost, kterou nikdo nezapsal - Petr Květina shop >>

Co uděláte, když na svatbě své bývalé lásky v Londýně zjistíte, že ctihodný pradědeček ženicha byl masovým vrahem domorodců v Kongu? Napíšete o tom knihu! Kniha Petra Květiny a spolupracovníků boří zaběhnuté představy o minulosti chápané jako sled historických událost.. Zistiť viac >>Schellingova metafyzika přírody

Schellingova metafyzika přírody shop >>

Záměrem předložené publikace je objasnit Schellingovu koncepci přírody, jak ji vypracoval v rámci svých soukromých přednášek, konaných ve Würzburgu v roce 1804. Svůj výklad přírodních fenoménů vsazuje Schelling do rámce spinozovsky inspirované ontologie absolutní substance. .. Zistiť viac >>Freudova neurofyziologie mysli - Michal Polák

Freudova neurofyziologie mysli - Michal Polák shop >>

Když v 19. století vznikala psychologie jako samostatná věda empirické povahy, moderní neurověda dosud neexistovala. Neurovědná témata se však diskutovala přinejmenším na poli psychofyziky, z jejíhož základu vzešel i soubor dopisů adresovaný berlínskému lékaři Wilhelmu Fliess.. Zistiť viac >>Pohyb existence - Studie k fenomenologii

Pohyb existence - Studie k fenomenologii shop >>

Pohyb existence je soubor šesti esejů publikovaných při různých příležitostech a věnovaných nejrůznějším tématům, tvoří jakýsi most mezi Patočkovou filosofií a Barbarasovým vlastním fenomenologickým projektem. Mezi tato témata patří Patočkova filosofie pohybu, asubjektiv.. Zistiť viac >>Dominican Historical Scholarship of the - Jakub Zouhar

Dominican Historical Scholarship of the - Jakub Zouhar shop >>

The treatise deals with the historians who were members of the Dominican Order; living personalities were intentionally excluded from the survey. Due to the limited space available, I have focused on selected examples and also indicated internet resources which will allow the identification of more .. Zistiť viac >>Jazyková metafora živého

Jazyková metafora živého shop >>

Jaké podobnosti lze odhalit srovnáním vlastností řeči a vlastností živé bytosti? Existují styčné body - a jestliže ano, najdeme společný jazyk, kterým by se dalo mluvit jak o živém, tak o řeči? Obohatí studium řeči naše chápání živého, pronikneme do tajemství řeči od .. Zistiť viac >>Kultura Biokulturologická perspektiva - Martin Soukup

Kultura Biokulturologická perspektiva - Martin Soukup shop >>

Kniha představuje první původní českou práci věnovanou pojmu kultura z hlediska biokulturologie. Autor staví na antropologickém a kulturologickém zacházení s pojmem kultura, které dává do souvislosti s historickým vývojem darwinisticky orientovaných výkladů kultury. Zvláštní p.. Zistiť viac >>Plánování socialistické vědy - Dokumenty - Tomáš Hermann, Doubravka Olšáková

Plánování socialistické vědy - Dokumenty - Tomáš Hermann, Doubravka Olšáková shop >>

Publikace Plánování socialistické vědy přináší rozsáhlou historickou studii a ucelenou edici dokumentu o československé vědě v období tzv. budování socialismu. Jedná se o archivně dochovaný soubor čtyř plánovacích studií k rozvoji biologických, chemických, technických a m.. Zistiť viac >>Šlechtická demokracie - Jan Květina

Šlechtická demokracie - Jan Květina shop >>

Anarchie, úpadek, nefunkční stát, zpupná šlechta či všemocní magnáti - to jsou obvykle pojmy, pomocí nichž je identifikována podstata politického systému polsko-litevského státu v raném novověku. Práce Jana Květiny je v českém prostředí první, která se touto problematikou .. Zistiť viac >>Kriminalita v Rudolfínské Praze - Ondřej Hladík

Kriminalita v Rudolfínské Praze - Ondřej Hladík shop >>

Kniha Ondřeje Hladíka přináší detailní pohled na kriminalitu rudolfínské doby. Autor vychází především z tzv. knih svědomí, které vznikaly jako součást soudního řízení v raném novověku, konkrétně pak na Novém Městě pražském v letech 1585-1593. Do nich přísežný pí.. Zistiť viac >>Izák Syrský a jeho duchovní odkaz - Ilarion Alfejev

Izák Syrský a jeho duchovní odkaz - Ilarion Alfejev shop >>

Izák Syrský, jeden z největších křesťanských mystiků všech dob, žil v 7. století jako mnich-poustevník v oblasti Mezopotámie (území dnešního Iráku a Íránu). V předkládané knize je analyzováno Izákovo asketické a mystické učení - zejména stavy opuštěnosti Bohem, poku.. Zistiť viac >>Uralské okno - Esej o menšinách Ruska - Ville Ropponen

Uralské okno - Esej o menšinách Ruska - Ville Ropponen shop >>

Po rozpadu Sovětského svazu se národnostní otázka v nástupnickém Rusku omezuje na rozbor čečenských válek a etnografii sibiřských etnik. V evropské části Ruska však žije množství tradičních ugrofinských a obecněji uralských národů, o nichž se téměř nic neví. Tyto nár.. Zistiť viac >>Anafora jako teologický text - Vybrané o - Walerian Bugel

Anafora jako teologický text - Vybrané o - Walerian Bugel shop >>

Publikace, v českém prostředí zcela ojedinělá, přibližuje jednu ze stěžejních otázek liturgické reformy, iniciované II. vatikánským koncilem (1962–1965). Zaměřuje se na centrální část mešních obřadů, která byla již ve starověku označována jako „anafora“. Autor se.. Zistiť viac >>Non Angli sed Angeli - Kult svatých v la - Helena Polehlová, Petr Polehla

Non Angli sed Angeli - Kult svatých v la - Helena Polehlová, Petr Polehla shop >>

Období raného středověku, v němž do Británie pronikalo křesťanství a záhy zde zdomácnělo, je nazýváno dobou světců a hrdinů. Kniha se snaží seznámit čtenáře s osudy několika svatých tohoto období prostřednictvím vybraných hagiografických děl 7. a 8. století. V jednot.. Zistiť viac >>Koperník a české země - Soubor studií o - Zdeněk Horský

Koperník a české země - Soubor studií o - Zdeněk Horský shop >>

Publikace přináší výbor ze studií předního českého historika vědy Zdeňka Horského (1929-1988), jež jsou výsledkem jeho mnohaletého bádání soustředěného kolem problematiky formování novověké evropské vědy a vývoje kosmologie a astronomie 15. až 17. století. Soubor temat.. Zistiť viac >>Nevrátili se - mrtvi jsou - Věra Vlčková

Nevrátili se - mrtvi jsou - Věra Vlčková shop >>

Pomníky a pamětní desky obětem první světové války v okrese Náchod Pomníky, pamětní desky a kenotafy umístěné v našich obcích vyjadřují pietní vzpomínku na ty, kteří se do svých rodných domovů nevrátili a položili své životy ve Velké válce 1914–1918. Každé jméno.. Zistiť viac >>Člověk v pokorném závazku vůči světu - S - Zdenka Sokolíčková

Člověk v pokorném závazku vůči světu - S - Zdenka Sokolíčková shop >>

Studie na téma vztahu člověka a prostředí, které obydluje, vychází z poznatků kulturologie a kulturní a sociální ekologie, ale směřuje spíše do oblasti environmentální filozofie a etiky. Je rozdělena do tří celků: první shrnuje a hodnotí dosavadní vývoj v oboru ekologické .. Zistiť viac >>
Pushkin Children´s Books     Puffin     Publixing     Publishing Family     Provocation bureau, s. r. o.     ProSchool s. r. o.     Promo Design s.r.o     Profile Books Ltd.     Profi Press s. r. o.     Profesional Publishing     Prof. MUDr. Viliam Fischer CSc.     prof. Ing. Mgr. Jaroslav Husár, CSc     Producentské centrum Wimmer, s.r.o.     Procházka Publishing     PRO, spol. s r.o.     2019 Veľká ponuka najnovších titulov, vyberte si zo širokej ponuky kníh. Knihy Kontakt