PORADCA, s. r. o.

Práce a mzdy 2-2020 - Archivace mzdové a

Práce a mzdy 2-2020 - Archivace mzdové a shop >>

EET – novela, Rodičovský příspěvek - zdravotního pojištění, Silniční daň u příspěvkových organizací Mezi nejdůležitější mzdové písemnosti, které by měl zaměstnavatel archivovat, patří např. pracovní smlouva s uvedením mzdy, kterou si oba její účastníci (zaměst.. Zistiť viac >>Zákony V 2020 – Veřejná správa, Školství

Zákony V 2020 – Veřejná správa, Školství shop >>

Územní celky a členění státu, Veřejná správa, Školy a školská zařízení Zákony V obsahují právní předpisy pro oblast územních celků, členění státu, organizace veřejné správy, veřejné správy ve vztahu k občanům, škol a školských zařízení. Zborník obsahuje čt.. Zistiť viac >>100 otázek a odpovědí Optimalizace daně,

100 otázek a odpovědí Optimalizace daně, shop >>

Konec účetního roku 2019 se rychle blíží a pro podnikatele či živnostníka je důležité uzavřít účetní rok 2019 podle platných postupů a pravidel, tak aby neporušil zákon, vyhnul se sankcím a pokutám. V publikaci jsme shrnuli řešení případů a odpovědí na dotazy z praxe p.. Zistiť viac >>100 otázek a odpovědí - Nemocenské pojiš

100 otázek a odpovědí - Nemocenské pojiš shop >>

V publikaci jsme shrnuli všechny potřebné informace a novinky pro mzdovou a pracovněprávní praxi v praktických příkladech. Jsou zde zachyceny změny, ke kterým došlo v průběhu roku 2019 a ke kterým dojde od roku 2020. Mnoho změn nastalo zejména v oblasti nemocenského pojištění, a.. Zistiť viac >>Práce a mzdy 1-2020 Konec roku ve mzdové

Práce a mzdy 1-2020 Konec roku ve mzdové shop >>

Sdílené pracovní místo, Valorizace důchodů - 1. leden 2020, Přídavek na dítě, Kolektivní smlouvy, Účetní závěrka vybraných účetních jednotek Měsíčník je určen podnikatelům, zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním, ekonomům, manažerům, pracovníkům ve ve.. Zistiť viac >>Pomocník mzdové účetní k 1. 1. 2020 - Po

Pomocník mzdové účetní k 1. 1. 2020 - Po shop >>

Publikace s účinnosti od. 1. 1. 2020 obsahuje přehled sazeb, parametrů, vzorových výpočtů a dalších údajů z oblasti mezd a platů a jejich zdanění. Přináší aktuální přehled odvodů na zdravotní a sociální pojištění, pracovního práva, dávek nemocenského pojištění, d.. Zistiť viac >>AKTUALIZACE V-3 - Úplné znění po novele:

AKTUALIZACE V-3 - Úplné znění po novele: shop >>

Publikace obsahuje aktuální znění zákonů po poslední novele. Změny v zákonech jsou sestaveny renomovanými autory a přehledně vyznačeny v textu tučným písmem. Úplné znění zákona po poslední novele k 30. 6. 2019 Zákon o krajích (krajské zřízení).. Zistiť viac >>100 otázek a odpovědí - daň z příjmů FO

100 otázek a odpovědí - daň z příjmů FO shop >>

Publikace obsahuje nasledovní kapitoly: Základ daně, Závislá činnost, Daň z příjmů FO, Daň z příjmů PO, Daňové výdaje, Daňové odpisy, Daňová přiznání FO a PO... Zistiť viac >>1000 řešení 11-12-2019 Optimalizace daně - Martin Děrgel

1000 řešení 11-12-2019 Optimalizace daně - Martin Děrgel shop >>

Optimalizace daně, Daň z příjmů, Nemocenské pojištění, eNeschopenka, Chyby ve zdravotním pojištění Publikace 1000 řešení formou dotazů a odpovědí radí při problémových otázkách z odborné praxe a upozorňuje na aktuální změny zákonů. Daňovou optimalizací se zabýv.. Zistiť viac >>Občanský zákoník II.

Občanský zákoník II. shop >>

Obsahuje témata: Relativní majetková práva, závazkové právo, ustanovení společná, ustanovení přechodná, závěrečná.. Zistiť viac >>Účetní závěrka podnikatelů za rok 2019 -

Účetní závěrka podnikatelů za rok 2019 - shop >>

Současně s koncem kalendářního roku 2019 nastává pro většinu účetních jednotek období, kdy jim začnou sestavovat účetní závěrku. Připomeneme si ve vazbě na platnou legislativní úpravu a časté dotazy v oblasti účetní závěrky, na co si dávat pozor, co mít na paměti a c.. Zistiť viac >>Občanský zákoník I.

Občanský zákoník I. shop >>

Občanský zákoník obsahuje zákon č. 89/2012 Sb. s komentářem, týkající se rodinného práva a absolutního majetkového práva... Zistiť viac >>DÚVaP 11-12-2019 Majetek a závazky - Rek

DÚVaP 11-12-2019 Majetek a závazky - Rek shop >>

Majetek a závazky, účetní a daňový pohled - Ing. Luděk Pelcl Reklama a propagace z účetního a daňového hlediska – Ing. Vladimír Hruška Pohledávky v účetnictví a opravné položky – Ing. Zdenka Cardová 1. Problematika účtování o majetku je velmi rozsáhlá, a přináší .. Zistiť viac >>Aktualizace II-3 - Úplné znění po novele

Aktualizace II-3 - Úplné znění po novele shop >>

Publikace obsahuje aktuální znění Zákonů o správních poplatcích po poslední novele k 19.6. 2019. Změny v zákonech jsou sestaveny renomovanými autory a přehledně vyznačeny v textu tučným písmem. Novela stanoví zpoplatnění i prodloužení platnosti osvědčení plavidla. Navrž.. Zistiť viac >>100 otázek a odpovědí - ZDP a DPH po nov

100 otázek a odpovědí - ZDP a DPH po nov shop >>

Daňový balíček přináší řadu změn, které nabyly účinnosti (až na výjimky) od 1. 4. 2019, některé změny jsou účinné již od 27. 3. 2019. Přináší změny zejména do zákona o DPH, zákona o daních z příjmů, spotřebních daní, daňového řádu …, ale také do dalších .. Zistiť viac >>1000 řešení 2-2020 - Úprava základu daně - Martin Děrgel

1000 řešení 2-2020 - Úprava základu daně - Martin Děrgel shop >>

Publikace 1000 řešení formou dotazů a odpovědí radí při problémových otázkách z odborné praxe a upozorňuje na aktuální změny zákonů. Základ daně z příjmů FO se před snížením o nezdanitelné částky a odčitatelné položky musí ještě upravit, tj. snížit či zvýš.. Zistiť viac >>Zákony I část A 2020 – Daňové zákony – Ú

Zákony I část A 2020 – Daňové zákony – Ú shop >>

Daň z příjmů, Daň z přidané hodnoty, Daňový řád, Správa daní, Spotřební daně, Daň z nemovitostí Zákony I A obsahují právní předpisy pro oblast daní, rozpočtových pravidel, evidence tržeb, finanční zprávy. Sborník obsahuje osm tematicky rozdělených kapitol. Všechny .. Zistiť viac >>Zákony IV 2020 – Stavební řízení - Úplná

Zákony IV 2020 – Stavební řízení - Úplná shop >>

Stavební zákon, Katastr nemovitostí, Bydlení, Pozemkové úpravy Zákony IV obsahují právní předpisy pro oblast stavebního zákona, katastru nemovitosti, bydlení a požární ochrany, pozemkových úprav a souvisejících předpisů. Sborník obsahuje šest tematicky rozdělených kapitol.. Zistiť viac >>Daně a účetnictví 2-2020 - Ukončení roku - Eva Sedláková

Daně a účetnictví 2-2020 - Ukončení roku - Eva Sedláková shop >>

Oprava nesprávné výše DPH, Povinnosti a postupy OSVČ ve ZP, Inventarizace zásob, Časové rozlišení Podle § 72 odst. 1 zákona o DPH je oprávněn uplatnit odpočet daně pouze plátce, a to u přijatého zdanitelného plnění, které v rámci svých ekonomických činností použije pro .. Zistiť viac >>Poradce 9-10-2020 Zákon o daních z příjm

Poradce 9-10-2020 Zákon o daních z příjm shop >>

Zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob. Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, nebo daňovými nerezidenty. Pře.. Zistiť viac >>Zákony VI část A 2020 – Životní prostřed

Zákony VI část A 2020 – Životní prostřed shop >>

Životní prostředí, Ochrana ovzduší, Ochrana vod, Ochrana půdy a rostlin Sborníky řady VI jsem tento rok tematicky rozdělili na Zákony VIA a Zákony VIB. Přidali jsme celkově 12 právních předpisů. Do sborníku Zákony VIA jsme z toho přidali 10 právních předpisů. Přidali jsme .. Zistiť viac >>Zákony II část B 2020 – Trestní zákony – Úplná znění po novelách k 1. 1. 2020

Zákony II část B 2020 – Trestní zákony – Úplná znění po novelách k 1. 1. 2020 shop >>

Trestní právo, Správní právo, Právní pomoc, Policie ČR, Přestupky Zákony IIB obsahují právní předpisy pro oblast trestního práva, správního práva a právní pomoci. Sborník obsahuje tři tematicky rozdělené kapitoly. Všechny právní předpisy obsahují novely zákonů schvá.. Zistiť viac >>Ústava ČR - Listina základních práv a sv

Ústava ČR - Listina základních práv a sv shop >>

- Ústava České republiky č. 1/1993 Sb. - Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) - Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního.. Zistiť viac >>Zákony VI část B 2020 – Odpady, Obaly -

Zákony VI část B 2020 – Odpady, Obaly - shop >>

Odpady, Obaly, Energie Do sborníku Zákony VI B jsme z toho přidali 2 právní předpisy. Přidali jsme následující: •Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů •Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo.. Zistiť viac >>Zákony III část A 2020 – Pracovní právo

Zákony III část A 2020 – Pracovní právo shop >>

Zákoník práce, Mzdy a platy, Zaměstnanost, Požární ochrana, BOZP Zákony III A obsahují právní předpisy pro oblast zákoníku práce, mzdových a platových předpisů, zaměstnanosti, požární ochrany. Sborník obsahuje čtyři tematicky rozdělené kapitoly. Všechny právní předpi.. Zistiť viac >>GDPR - Zákon o zpracování osobních údajů

GDPR - Zákon o zpracování osobních údajů shop >>

Publikace obsahuje aktuální znění zákonů po poslední novele. Změny v zákonech jsou sestaveny renomovanými autory a přehledně vyznačeny v textu tučným písmem. Nový zákon, zákon o zpracování osobních údajů v nejbližších dnech nahradí zákon o ochraně osobních údajů a.. Zistiť viac >>DÚVaP 1-2020 EET v praxi, Paušální výdaj

DÚVaP 1-2020 EET v praxi, Paušální výdaj shop >>

Evidence tržeb v praxi – vybrané aspekty - Mgr. Markéta Kohoutková, Ing. Martin Šabo Paušální výdaje 2019 a nově pro rok 2020 - Ing. Ivan Macháček Zdravotní pojištění a „mezinárodní prvek“ - Ing. Antonín Daněk 1. Novela zákona o evidenci tržeb, která vstoupila v platn.. Zistiť viac >>
Pushkin Children´s Books     Puffin     Publixing Ltd.     Publixing     Publishing Family     PublicAffairs     Provocation bureau, s. r. o.     ProSchool s. r. o.     Promo Design s.r.o     Profile Books Ltd.     Profi Press s. r. o.     Profesional Publishing     Prof. MUDr. Viliam Fischer CSc.     Producentské centrum Wimmer, s.r.o.     Procházka Publishing     2020 Veľká ponuka najnovších titulov, vyberte si zo širokej ponuky kníh. Knihy Kontakt