Nakladatelství ACADEMIA

Zrození lidu v české kultuře 19. století - Pavla Machalíková, Tomáš Winter

Zrození lidu v české kultuře 19. století - Pavla Machalíková, Tomáš Winter shop >>

Mýtus lidu jako základu národa tvořil páteř národního hnutí a obecné přijetí národní identity přímo určovalo úspěch utváření moderního českého národa. Venkovský lid byl většinou považován za uchovatele národního jazyka a odsud rostl kult lidu a venkova. Konstrukty li.. Zistiť viac >>Názvosloví organických sloučenin - Karolína Kotvaltová Sezemská

Názvosloví organických sloučenin - Karolína Kotvaltová Sezemská shop >>

Publikace shrnuje aktuální pravidla pro tvorbu názvů organických sloučenin podle IUPAC. Aplikace pravidel je ukázána na konkrétních řešených příkladech, zároveň zde lze nalézt i příklady k procvičení s autorským řešením a odkazy na použitá pravidla. Příručka je určena.. Zistiť viac >>Život s Hitlerem - Liberální demokraté v - Eric Kurlander

Život s Hitlerem - Liberální demokraté v - Eric Kurlander shop >>

Kniha analyzuje klíčové otázky činnosti liberálních demokratů v Německu od roku 1933 do konce nacistického režimu. Na základě pečlivého studia pramenů autor zkoumá motivace, naděje a obavy německých liberálních demokratů, kteří byli nejlepším příkladem středostavovskéh.. Zistiť viac >>Církev přežívá - Reinhard Marx

Církev přežívá - Reinhard Marx shop >>

Reinhard kardinál Marx, arcibiskup mnichovský a freisinský, jinak dvojnásobný vysokoškolský profesor (teologie a sociálních věd a také ekonomie), prezident všech evropských biskupských konferencí a jedna z osmi hlav poradního sboru papeže Františka, se ve své první knize „Kapit.. Zistiť viac >>Korán, meč a volební urna - Zdroje a pod - Marek Čejka

Korán, meč a volební urna - Zdroje a pod - Marek Čejka shop >>

Text je komplexní prací, která mapuje teoretická východiska a praktické formy islamismu. V první části se soustřeďuje na západní reflexi pojmu, hlavně ve frankofonním prostředí, kde se poprvé objevil, a v anglofonním světě, kde se v pozdější době tento termín nejvíce rozš.. Zistiť viac >>Poslyš vyprávění z časů tvých otců - Diana Míčková, Dorotea Wollnerová

Poslyš vyprávění z časů tvých otců - Diana Míčková, Dorotea Wollnerová shop >>

Již staří Egypťané si vyprávěli příběhy o faraonech, kouzelnících z dávných časů, o trosečnících, chamtivých úřednících, podivuhodných dobrodružstvích a tajemných místech. Některé z těchto příběhů se dochovaly až do dnešních dnů a jedná se o jedny z nejstarš.. Zistiť viac >>Kostnice v českých zemích - Jan Rendek, František Libenský

Kostnice v českých zemích - Jan Rendek, František Libenský shop >>

Kostnice jsou navzdory obecnému povědomí běžnou součástí naší kulturní krajiny a v minulosti se nalézaly téměř na každém hřbitově. I když si dnes většina z nás pod pojmem kostnice představí objekty monumentální a všeobecně známé, jako je například kostnice v Sedlci u.. Zistiť viac >>Skleníkové plyny z půdy a zemědělství - Miloslav Šimek

Skleníkové plyny z půdy a zemědělství - Miloslav Šimek shop >>

Panuje všeobecná shoda, že hlavní podíl na stálém zvyšování koncentrace skleníkových plynů v atmosféře má pokračující využívání fosilních paliv v energetice, průmyslu a dopravě. Ovšem daleko méně už se ví o tom, že dalším významným globálním zdrojem skleníkový.. Zistiť viac >>Generace nekompromisních - Vedoucí praco - Michael Wildt

Generace nekompromisních - Vedoucí praco - Michael Wildt shop >>

Dne 27. září 1939 vznikl z Tajné státní policie, Kriminální policie a Bezpečnostní služby Hlavní říšský bezpečnostní úřad (Reichssicherheitshauptamt, RSHA), v jehož čele stál až do své smrti Reinhard Heydrich. Na vedoucích místech této instituce byli mladí, vysokoškolsk.. Zistiť viac >>Omylů svůdná zahrada - Alchymické písemn - Rafal T. Prinke

Omylů svůdná zahrada - Alchymické písemn - Rafal T. Prinke shop >>

Historikové se vždy snažili získat z pramenů vědeckou jistotu; přílišné historikovo sebevědomí ve vztahu k jeho zjištěním však bývá často jeho největší chybou. Ona tolik požadovaná „historická pravda“ na sebe bere různé podoby, mění své tvary a klame nás různými .. Zistiť viac >>Jak se vyprávějí dějiny dětem po celém s - Marc Ferro

Jak se vyprávějí dějiny dětem po celém s - Marc Ferro shop >>

Autorovi, profesorovi pařížské École des hautes études en sciences sociales (EHESS), šlo v této knize podle jeho vlastních slov „o zpochybnění tradiční koncepce ,světových dějin‘“. „Nezačnu faraony a neskončím Chomejním či nepokoji v Polsku, neboť obdobný postup by se .. Zistiť viac >>U obětovaného prezidenta - Hořké paměti - Josef Kliment

U obětovaného prezidenta - Hořké paměti - Josef Kliment shop >>

Paměti Josefa Klimenta představují unikátní pramen poznání protektorátu i poválečného období. Dosud nebyly souhrnně publikovány – důvodem byl nejen jejich obrovský rozsah a nepřipravenost rukopisu k vydání, ale rovněž kontroverznost mnoha Klimentových názorů, které nezapad.. Zistiť viac >>Civilisations: Collapse and regeneration

Civilisations: Collapse and regeneration shop >>

The present volume is dedicated to the concept of collapse as reflected through different kinds of historical and environmental evidence. A total of twenty-eight in-depth studies provides a heterogenous analyses of the collapse and regeneration processes in societies and civilisations separated in s.. Zistiť viac >>Proč selhal liberalismus - Patrick J. Deneen

Proč selhal liberalismus - Patrick J. Deneen shop >>

Ze tří ústředních ideologií 20. století – fašismu, komunismu a liberalismu – přežila jen ta poslední. Došlo tak k podivné situaci, kdy zastánci liberalismu mají ve zvyku zapomínat, že se také jedná o ideologii, a nikoli o přirozené a konečné vyústění politického vývoj.. Zistiť viac >>Neolit ve východních Čechách - Případová - Pavel Burgert

Neolit ve východních Čechách - Případová - Pavel Burgert shop >>

Kniha představuje pohled na společenství raných zemědělských populací v období první poloviny 5. tisíciletí př. n. l. Jedná se o případovou studii zaměřenou na prostorový rámec východních Čech, který v tomto období představuje periferii někdejšího západního pravěkého.. Zistiť viac >>Živá půda 1+2 díl (Biologie půdy a Ekolo - Miloslav Šimek

Živá půda 1+2 díl (Biologie půdy a Ekolo - Miloslav Šimek shop >>

(I) Biologie půdy (II) Ekologie, využívání a degradace půdy V českém prostředí unikátní publikace shrnuje informace o půdě z oborů půdní mikrobiologie, zoologie, pedologie a managementu půd. Podílel se na ní rozsáhlý kolektiv autorů z Ústavu půdní biologie Biologického ce.. Zistiť viac >>Krok do propasti - 37 příběhů roku 1937 - Michal Stehlík

Krok do propasti - 37 příběhů roku 1937 - Michal Stehlík shop >>

Kniha mapuje konkrétní rok 1937 v československých dějinách. Jedná se o 37 osobních příběhů roku 1937, od prezidenta T. G. Masaryka, přes spisovatele Karla Čapka, fotbalistu Josefa Bicana, herečku Lídu Baarovou či rodinu právě narozené Madeleine Albright. Nechybí ani Konrad Henl.. Zistiť viac >>Do temnoty - Gitta Serenyová

Do temnoty - Gitta Serenyová shop >>

Britská spisovatelka a novinářka Gitta Serenyová se koncem druhé světové války jako pracovnice UNRRA stala svědkem mnoha důsledků nacistických zločinů, což ji po válce přivedlo k myšlence najít někoho, kdo by vysvětlil, jak zdánlivě normální lidské bytosti dokázaly páchat.. Zistiť viac >>Tre opere su Don Giovanni per Praga - Milada Jonášová,Tomislav Volek

Tre opere su Don Giovanni per Praga - Milada Jonášová,Tomislav Volek shop >>

Předkládaný sborník příspěvků je věnován tématu tří dongiovanniovských oper, které byly v 18. století vytvořeny v Praze a měly zde ve třech různých divadlech i své světové premiéry. Sborník je realizován jako čtvrtý svazek edice „Italská opera 18. století v českých.. Zistiť viac >>Oldřich Blažíček (1887-1953) - Naděžda Blažíčková-Horová

Oldřich Blažíček (1887-1953) - Naděžda Blažíčková-Horová shop >>

Český malíř Oldřich Blažíček (1887–1953) patřil ke generaci umělců, která se uplatnila se vznikem první republiky, kdy se vypracovala nová společenská a kulturní elita, nadšená pro ideje nového státu. Blažíček byl malířem plenéru, krajiny zachycoval ve všech ročních d.. Zistiť viac >>Nějaké otázky?! - Vzpomínky kolymského v - Semjon Vilenskij

Nějaké otázky?! - Vzpomínky kolymského v - Semjon Vilenskij shop >>

Ve svých memoárech Nějaké otázky?! se ruský spisovatel a básník, zakladatel a dlouholetý předseda sdružení bývalých politických vězňů „Vozvraščenije“ Semjon Samuilovič Vilenskij (1928–2016) vrací k období let 1948–1955, která prožil v sovětských věznicích a tábo.. Zistiť viac >>Trojúhelník studené války - Jak vědci na - Renilde Loeckxová

Trojúhelník studené války - Jak vědci na - Renilde Loeckxová shop >>

Kniha nabízí nový úhel pohledu na příběh nalezení léků proti AIDS, který je spojen se jménem českého vědce Antonína Holého. Tento úspěch české vědy je zároveň příběhem spolupráce českého chemika s belgickým virologem Erikem de Clercqem a americkým chemikem a úspěšn.. Zistiť viac >>Můj a náš příběh - Libor Rouček

Můj a náš příběh - Libor Rouček shop >>

Politika nemusí být vždy jen špína, boj o moc či honba za penězi, jak ji často kolem sebe vídáme. Někdejší redaktor Hlasu Ameriky, mluvčí české vlády a místopředseda Evropského parlamentu Libor Rouček nám nabízí jiný pohled. Svůj osobní příběh, který jej zavedl z komu.. Zistiť viac >>Pronásledování Židů v Protektorátu Čechy - Wolf Gruner

Pronásledování Židů v Protektorátu Čechy - Wolf Gruner shop >>

Wolf Gruner ve své knize dokazuje, že protižidovská politika byla nejen řízena z Berlína a určována okupanty, ale často ještě urychlována českou vládou nebo místními úřady. Iniciativní opatření Prahy leckdy předjímala centrální rozhodnutí v Německé říši a na dalších.. Zistiť viac >>Jáchymov - Mineralogická perla Krušných - Vladimír Horák

Jáchymov - Mineralogická perla Krušných - Vladimír Horák shop >>

Pětisetletá historie dnes malého městečka v Krušných horách byla bohatá – v době svého založení v 16. století se stal Jáchymov světoznámým díky nálezům ušlechtilých minerálů stříbra a technickému pokroku v hornictví a přírodních vědách, které sem lákalo učence .. Zistiť viac >>Na cestě k

Na cestě k "výborně zřízenému knihkupect shop >>

Kniha a knizˇni´ trh se staly hybatelem i zrcadlem obrovsky´ch promeˇn, jimizˇ procha´zela habsburska´ monarchie od na´stupu Marie Terezie azˇ do revolucˇni´ho roku 1848. Monografie Na cesteˇ k „vy´borneˇ zrˇi´zene´mu knihkupectvi´“ zkouma´ vy´voj knizˇni´ho trhu v Cˇecha.. Zistiť viac >>Král Šumavy

Král Šumavy shop >>

Král Šumavy (r. Karel Kachyňa, 1959), jímž se zabývá tato kolektivní monografie (otevírající edici České kino), patří k divácky nejúspěšnějším českým filmům, „trhákům“. S popularitou („kultem“) titulu přitom úzce souvisí jeho „nejdůležitější“ funkce, sp.. Zistiť viac >>Kdo si s láskou zahrává - Hjalmar Söderberg

Kdo si s láskou zahrává - Hjalmar Söderberg shop >>

Ambiciózní mladík Arvid Stjärnblom se zamiluje do Lydie, dcery krajináře Stilleho. Nechce se ale vázat a není ani jediným Lydiiným nápadníkem. Po letech, kdy už jsou oba spoutáni konvenčním manželstvím, se pokusí navázat na svou někdejší lásku a osvobodit se od společenskýc.. Zistiť viac >>Bohuslav Ečer - Český lovec nacistů - Michal Dudáš

Bohuslav Ečer - Český lovec nacistů - Michal Dudáš shop >>

Životní příběh českého právníka Bohuslava Ečera je zatím takřka neznámý, přitom právě on reprezentoval Československo v průběhu poválečných norimberských procesů a svou prací významně přispěl k formování moderního mezinárodního trestního práva... Zistiť viac >>Spravedlivé a nespravedlivé války - Morá - Michael Walzer

Spravedlivé a nespravedlivé války - Morá - Michael Walzer shop >>

Kniha je označována jako nejvýznamnější dílo současnosti v teorii spravedlivé války. Poprvé byla vydána v roce 1977 a nyní vychází česky s novou předmluvou a doslovem. Zkoumá morální otázky, jež vyvstávají před válkami, které vedeme, během nich a po nich. Úvahy a argumen.. Zistiť viac >>Operace Karas - Lubor Nedbal

Operace Karas - Lubor Nedbal shop >>

V letech druhé světové války provedl II. (zpravodajský) odbor Ministerstva národní obrany československé exilové vlády v Londýně řadu zvláštních zpravodajských operací, během nichž bylo do týlu nepřítele dopraveno vzdušným výsadkem několik desítek příslušníků česko.. Zistiť viac >>Opera omnia 26-I.

Opera omnia 26-I. shop >>

První svazek kritické edice Komenského korespondence zahrnuje 71 listů odeslaných a obdržených od roku 1628 do prosince 1638. Jedná se o dopisy z prvého lešenského pobytu, kdy Komenský navázal kontakty s předními představiteli dobové republiky učenců. Nejvýznamnějšími centry K.. Zistiť viac >>Prokletá slast - Milan Nápravník

Prokletá slast - Milan Nápravník shop >>

Monografie zpřístupňuje výbor deseti textů Milana Nápravníka z let 1978 až 2016. Čtenář si tak udělá představu o zaměření esejisticko-kritického díla surrealistického autora, které je českému publiku v úplnosti dosud neznámé. Název knihy postihuje jednu z otázek, které N.. Zistiť viac >>Digital Humanities - Anna Burdicková

Digital Humanities - Anna Burdicková shop >>

Kniha Digital_Humanities není tradičně pojatým akademickým sborníkem esejí či spoluautorskou monografií. Jak uvádějí v předmluvě a doslovu její autoři, Digital_Humanities je „výsledkem spolupráce“ na „rukopisu se sdíleným přístupem“, do něhož „každý´ z autorů p.. Zistiť viac >>Rostliny Karpat - Peter Turis, Jaroslav Košťál

Rostliny Karpat - Peter Turis, Jaroslav Košťál shop >>

Populárně-naučná kniha Rostliny Karpat přibližuje nesmírně bohatý a atraktivní svět karpatských rostlin. Je v ní představen výběr 150 botanicky významnějších a pozoruhodnějších rostlin, které reprezentují především karpatské endemity a fytogeograficky zajímavé taxony s.. Zistiť viac >>Savci České republiky - Miloš Anděra, Gaisler Jiří

Savci České republiky - Miloš Anděra, Gaisler Jiří shop >>

Druhé vydání komplexního přehledu savců navazuje svým obsahem a grafickou podobou na vydání z roku 2012. Text pro každý z téměř 90 současných druhů zahrnuje vedle popisu a hlavních znaků také celkové rozšíření, výskyt v rámci ČR, informace o stanovištích, hrubý náčrt.. Zistiť viac >>Lov na Židy - Zrada a vražda v Němci oku - Jan Grabowski

Lov na Židy - Zrada a vražda v Němci oku - Jan Grabowski shop >>

V polských popisech situace za druhé světové války se lze pravidelně setkat s názorem, že „se objevili Němci a odstranili Židy“. Autor této knihy, polsko-kanadský historik Jan Grabowski se na základě pečlivého studia archivních materiálů pokouší odpovědět na otázku, proč.. Zistiť viac >>Hluboké město - Moderní metropole jako d - Pavel Kalina

Hluboké město - Moderní metropole jako d - Pavel Kalina shop >>

Hluboké město Pavel Kalina Vyjde03.07.2019 „Přestože se v této knize mluví převážně o tom, jak města vypadala v minulosti,“ píše autor v úvodu, „skutečná otázka, kterou si klade, zní, jak město bude vypadat v nadcházejícím tisíciletí.“ Kniha se zabývá nepřebern.. Zistiť viac >>Sün-c’ tradičně Sün Kchuang - Lukáš Zádrapa

Sün-c’ tradičně Sün Kchuang - Lukáš Zádrapa shop >>

Kniha Sün-c’ (3. stol. př. n. l.) se řadí k nejvýznamnějším dílům klasické čínské filozofie. Myslitel, po němž je pojmenována a kterému je její autorství připisováno, je po Konfuciovi a Menciovi třetím velkým konfuciánským učitelem starověku, ačkoli byl pozdější or.. Zistiť viac >>Distribution of Sequences - Oto Strauch

Distribution of Sequences - Oto Strauch shop >>

The present monograph focuses on the distribution properties of a sequence. This distribution we shall identify with the set of all distribution functions of a such sequence. The importance of this set is resulting from the fact that most properties of a sequence expressed in terms of limiting proce.. Zistiť viac >>Přenesená krajina - Český venkov v rumun - Pavel Kovář

Přenesená krajina - Český venkov v rumun - Pavel Kovář shop >>

Území jižního Rumunska, kde tvoří hranici se Srbskem veletok Dunaje, se dostal do povědomí veřejnosti pod označením Banát. Má složitou historii opakovaného dosidlování různými etniky, která měla pomezní divočinu rakousko-uherské monarchie hospodářsky povznést a zároveň b.. Zistiť viac >>Syntax mluvené češtiny - Jana Hoffmannová

Syntax mluvené češtiny - Jana Hoffmannová shop >>

Východiskem dosavadních popisů syntaxe češtiny jsou převážně psané texty; syntax mluvených projevů (zejména těch nepřipravených a polopřipravených) byla zkoumána jen výjimečně. Členové autorského týmu vycházejí z přesvědčení, že lze popsat určité obecné charakteri.. Zistiť viac >>Podstata gotiky

Podstata gotiky shop >>

Kniha anglického teoretika umění a spisovatele Johna Ruskina je všeobecně považována za autorův nejdůležitější kritický text věnovaný architektuře. Podstata gotiky tvoří myšlenkové jádro Ruskinovy rozsáhlé třídílné studie benátské architektury The Stones of Venice, čas.. Zistiť viac >>Obojživelníci a plazi České republiky - Jiří Moravec

Obojživelníci a plazi České republiky - Jiří Moravec shop >>

Cílem knihy je seznámit čtenáře se všemi druhy obojživelníků a plazů žijícími v České republice a ukázat, že se jedná o nad očekávání krásné a podivuhodné tvory, kteří určitě zasluhují větší pozornost a maximální ochranu. Zařazené fotografie byly vybrány tak, ab.. Zistiť viac >>Lampa přikázání - Jehuda Leva ben Besalel

Lampa přikázání - Jehuda Leva ben Besalel shop >>

Jehuda Leva ben Besal?el, pražský Maharal (asi 1525 – 1609), je v obecném povědomí znám jako tvůrce golema. Legendy jsou ovšem odrazem jeho významu jako náboženského filozofa. Maharal za svého života vydal více než deset spisů, v nichž formuloval svébytnou náboženskou filozofi.. Zistiť viac >>Modelování mezní vrstvy atmosféry - Zbyněk Jaňour

Modelování mezní vrstvy atmosféry - Zbyněk Jaňour shop >>

Mezní vrstva atmosféry, tj. spodní část atmosféry, je pro člověka přirozeným prostředím a příznivě i nepříznivě ovlivňuje styl jeho života. Kniha shrnuje stručnou historii jejího výzkumu, základní pojmy a definice, popisuje proudění v rotující souřadné soustavě či ch.. Zistiť viac >>Výzdoba hudebních rukopisů Jana Táborské - Ema Součková

Výzdoba hudebních rukopisů Jana Táborské - Ema Součková shop >>

Publikace je zaměřena na výzdobu chorálních rukopisů 16. století. První část se věnuje osobnosti písaře Jana Táborského, jenž žil v letech 1499–1572, a nejvýraznějším iluminátorům, kteří se v průběhu 16. století podíleli na výzdobě zpěvníků české provenience. Po.. Zistiť viac >>Bratr Odorik a jeho zpráva o východních - Vladimír Liščák

Bratr Odorik a jeho zpráva o východních - Vladimír Liščák shop >>

Odorik z Pordenone, františkánský misionář, narozený (podle tradice) ve Villanově nedaleko Pordenone v Itálii, patří mezi nejvýznamnější osoby, které putovaly ve 13. a 14. století do Číny. Značně rozšířil znalosti jihovýchodní a východní Asie v Evropě. Nejcennější je j.. Zistiť viac >>Osmašedesátý - Petr Pithart

Osmašedesátý - Petr Pithart shop >>

Kniha napsaná na konci „roku Charty 77“ byla nejprve šířena jako hojně opisovaný strojopisný samizdat a přetisknuta v exilových nakladatelstvích v Kolíně nad Rýnem (Index) a v Londýně (Rozmluvy). Byla a stále je úporný pokusem dobrat se smyslu „osmašedesátého“, který je.. Zistiť viac >>Lidská práva v mezikulturních perspektiv - Petr Agha

Lidská práva v mezikulturních perspektiv - Petr Agha shop >>

Kolektivní monografie interdisciplinárního charakteru kriticky zkoumá koncept univerzality lidských práv z pohledu práva, politologie, sociologie, historie a filozofie a zabývá se zejména problematikou postavení lidských práv jako konceptu postulovaného z lokálních pozic euroatlantic.. Zistiť viac >>Svatojánská noc

Svatojánská noc shop >>

Mircea Eliade (1907–1986), bukurešťský rodák, historik náboženství a literát, ve své románové fresce předkládá dokonalý příklad toho, jak dialektika posvátného a světského, která je úhelným kamenem autorovy fenomenologie náboženství, funguje v kontextu prozaického díla.. Zistiť viac >>Proti tyranům - Jan Jesenský

Proti tyranům - Jan Jesenský shop >>

Kniha přináší politicko-filosofický spis Jana Jesenského (1566–1621) Pro vindiciis contra tyrannos oratio (tj. Řeč ve prospěch nároku na odpor proti tyranům) z roku 1620 ve dvojjazyčném latinsko-českém čtenářském vydání pod zkráceným názvem Proti tyranům. Jesenský, kter.. Zistiť viac >>O věrnosti překladu - František Štícha

O věrnosti překladu - František Štícha shop >>

Věrnost překladu pojímá autor jako veskrze pozitivní hodnotu, o niž by mělo být usilováno, aniž jí lze v úhrnu jazykových prostředků cele dosáhnout. Poté, co je v první kapitole analyzován pojem věrnosti obecně, je v kapitole druhé, věnované jazyku beletrie, v kapitole třet.. Zistiť viac >>Historia o životu doktora Jana Fausta - Jaroslav Kolár

Historia o životu doktora Jana Fausta - Jaroslav Kolár shop >>

Příběh doktora Johanna Fausta, který se upsal ďáblu, aby s jeho pomocí dosáhl poznání všech tajemství života a světa, je jedním ze základních témat evropské kultury a existuje nespočet zpracování literárních, hudebních i výtvarných. Zmínky o tomto kouzelníkovi, lékaři,.. Zistiť viac >>Kulturní diplomacie Číny a její regionál - Ondřej Klimeš

Kulturní diplomacie Číny a její regionál - Ondřej Klimeš shop >>

Tato kniha představuje kulturní diplomacii Čínské lidové republiky v letech 2012–2017 jako jeden z prostředků, který jí má zajistit postavení světové ekonomické a politické velmoci. Podobně jako byla v rané a císařské Číně kulturní a civilizační autorita využívána k u.. Zistiť viac >>
Nutri PETS, Nutri CYON     NUNTIUS, nakladatelství     NS Svoboda s.r.o.     NOXI, spol. s r.o.     NOW Productions     Novella Kőnyvkiadói és Kőnyvkereskedelmi Kft.     Nové Proudy     Novada     Nová vlna     Nová Práca, s.r.o.     nova - Art     NORTH VIDEO     No limits     NNS     NIPOS     2020 Veľká ponuka najnovších titulov, vyberte si zo širokej ponuky kníh. Knihy Kontakt