KALLIGRAM, spol.s.r.o.

Rozum a existencia - Karl Jaspers

Rozum a existencia - Karl Jaspers shop >>

Súbor piatich prednášok z roku 1935 patrí k najdôležitejším predvojnovým filozofickým prácam. Tematicky vymedzená skúmaním vzájomného vzťahu vedy a metafyziky, upresňovaním hranice vedeckého poznania... Zistiť viac >>Majd kiszellőztetsz - Zoltán Egressy

Majd kiszellőztetsz - Zoltán Egressy shop >>

A szerző új kötetének novellái igen sokrétűen és néha rejtélyesen kapcsolódnak egymáshoz. Nem tudhatjuk, hogy a boldogtalanság vagy a boldogság tájain járunk-e, hiszen az elbeszélő is azt a szűk ösvényt keresi, ami a kettőt összeköti. Vagy elválasztja... Zistiť viac >>Čutora

Čutora shop >>

Sneží, sú Vianoce, desať rokov po veľkej vojne a pán daruje panej pod stromček psa. Čutoru. V tej chvíli zrejme ani jeden z nich netuší, ako toto rozhodnutie ovplyvní život celej rodiny a akú nezmazateľnú stopu v jej členoch zanechá. Na prvý pohľad sa môže zdať, že napísať .. Zistiť viac >>Divadlo skrat - kryptotyp

Divadlo skrat - kryptotyp shop >>

Prvá časť knihy výberovo zachytáva záznamy z divadelných skúšok prebiehajúcich takmer rok vo voľnom čase akteróv, skúšok-stretávaní, ktoré sú však zároveň istým typom spoločenského komunitného života a v rámci neho aj pokusom nájsť riešenia individuálnych aj širšíc.. Zistiť viac >>Na margo staršej literatúry - Erika Brtáňová

Na margo staršej literatúry - Erika Brtáňová shop >>

Kniha Na margo staršej literatúry približuje situáciu v staršej slovenskej literatúre v rozmedzí II. až I8. storočia z hľadiska vývoja relevantných žánrov ako legenda, traktát, román a kázeň. V centre pozornosti sú predovšetkým špecifiká dobovej poetiky. Autorka sa pokúša uk.. Zistiť viac >>Slovensko v dvadsiatom storočí - Ľubomír Lipták

Slovensko v dvadsiatom storočí - Ľubomír Lipták shop >>

Najnovšie vydanie vynikajúcej historickej práce o Slovensku, ktorú slovenský historik európskeho formátu Ľubomír Lipták napísal pred takmer polstoročím. Práca ponúka nadčasovú reflexiu dejín Slovenska do prelomu rokov 1967 - 1968, kedy bola napísaná, plnú aktuálnych úvah, otá.. Zistiť viac >>Miesto, čas, rytmus

Miesto, čas, rytmus shop >>

Podobne ako v predchádzajúcich monografiách tohto autora Filozofi v meste a Mesto vo filozofii, aj v tejto je predmetom záujmu proces, akým mesto formovalo a formuje človeka, v dôsledku čoho vzniká osobitý druh, homo urbanus. Tentoraz však tento proces vystúpi pred nami z hľadiska, ktor.. Zistiť viac >>Rendszer válás - Zoltán Lakner,Tóth Ákos

Rendszer válás - Zoltán Lakner,Tóth Ákos shop >>

Ebben a kötetben két okos ember írásai olvashatók. Az egyik politikai elemző, a másik publicista. A fülkeforradalom vagy micsoda előtt kezdődik a kötet, és tart ma is, ennek az egésznek ugyanis nincs vége, és mégcsak nem is sejteni, hogy mikorra várható. A szerzők minden írása p.. Zistiť viac >>Nyelvek és kultúrák vonzásában II. - Ferenc Vörös

Nyelvek és kultúrák vonzásában II. - Ferenc Vörös shop >>

2004-ben jelent meg a kiadónk gondozásában a szerző négy nyugat-szlovákiai település családneveiről írt monográfiája. A Nyelvek és kultúrák vonzásában (I. rész, Kalligram, 2011) az előző munkának egyszerre szerves folytatása és kiegészítője, hiszen ugyanannak a négy telep.. Zistiť viac >>Jednoduchý príbeh čiarka sto strán-Verzia podľa Marka - Péter Esterházy

Jednoduchý príbeh čiarka sto strán-Verzia podľa Marka - Péter Esterházy shop >>

Druhý diel z tušeného radu Esterházyho Jednoduchých príbehov vedie prostredníctvom románového rozprávania čitateľa do polovice minulého storočia, na vidiek, do domu bývalého kulaka, ktorý je nútený prijať do svojho príbytku vysídlenú rodinu z Budapešti. Cez rozprávača, ktor.. Zistiť viac >>Babuľa - Jacek Denhel

Babuľa - Jacek Denhel shop >>

V rámci slovenskej literárnej scény sme si už nejako zvykli na to, že všetko, čo napíšu mladí autori je pokusom o akúsi generačnú výpoveď, ktorého výsledkom je žiaľ väčšinou hodnotovo prázdny nedospelý produkt zabalený do zbytočne veľkých umeleckých ambícií. Sklamanie.. Zistiť viac >>Az érzékiség dicsérete - Sarolta Deczki

Az érzékiség dicsérete - Sarolta Deczki shop >>

Az érzékiség (...) nem korlátozódik a szerelemre és az ösztönökre, hanem elsődlegesen az érzéki minőségek intenzitását jelenti, vagyis mindazt, ami az öt-hat érzékre tartozik: az erőteljes színeket, szagokat, tapintási élményeket, ízeket, hangokat, valamint intuíciókat, é.. Zistiť viac >>Svet podľa Sašu Kozaka - Iulian Ciocan

Svet podľa Sašu Kozaka - Iulian Ciocan shop >>

Svet podľa Sašu Kozaka je román zo súčasnosti, ktorý prostredníctvom ironickej hyperboly s prvkami absurdného humoru mapuje dopad spoločenských a politických zmien na život obyvateľov krajiny v období perestrojky a v prvých rokoch nezávislej Moldavskej republiky. Autorovi sa podarilo.. Zistiť viac >>Metódy v klinickej dysfagiológii - Sönke Stanschus

Metódy v klinickej dysfagiológii - Sönke Stanschus shop >>

Dr. Barbora Bunová pracuje ako klinická logopedička v Neštátnej ambulancii klinickej logopédie v Skalici a v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP – FN v Ružomberku na Neurologickej klinike ako afaziológ a dysfagiológ. Od roku 2002 sa venuje oblasti dysfagiológie. Teoretické poznatky a pra.. Zistiť viac >>A mű átváltozásai - Mihály Szegedy - Maszák

A mű átváltozásai - Mihály Szegedy - Maszák shop >>

Az életműsorozatának hatodik kötete abból az alapfeltevésből indul ki, hogy egy műalkotás önmagában aligha vizsgálható: létezési módjától elválaszthatatlan, hogy mindig új összefüggésrendszerbe kerül s ezáltal megváltozik... Zistiť viac >>Zem, zem!... - Márai Sándor

Zem, zem!... - Márai Sándor shop >>

„Chceli, aby som sa dobrovoľne vykastroval a potom sa ako spievajúci eunuch zaradil do zboru kastrovanej literatúry... Čo ma čaká, ak tu zostanem? Stane sa zo mňa trpená a žalostná figúrka, ktorej podhodia almužnu. (Alebo koláč z milosti, čo je ešte horšie.) Netreba vstúpiť do S.. Zistiť viac >>Államiság a kommunizmus után - Péter Kende

Államiság a kommunizmus után - Péter Kende shop >>

A négy kötetre tervezett életmű-válogatás második darabjának tanulmányai az 1989 után kialakult társadalmi és államrendszer elvi, szervezési, valamint együttélési problémáit veszi szemügyre... Zistiť viac >>A Vanderbilt-jacht hajóorvosa - Iván Sándor

A Vanderbilt-jacht hajóorvosa - Iván Sándor shop >>

A regény a jelenben is élő múlt útvesztőit kutatja. Sándor Iván regényeiben mindig a közép-európai emberi színjáték elevenedik meg. Ezúttal kitágítja a sorsszínpadot: európai emberi színjáték „nézőivé” avatja az olvasót. Milliárdosok, hajóskapitányok, frivol asszon.. Zistiť viac >>Marci, a beszélő kutya - Vilmos Csányi

Marci, a beszélő kutya - Vilmos Csányi shop >>

„Képzeld el, hogy ha már sok ilyen Marci lesz, és az egyedül élő öreg nénikék majd szépen elbeszélgetnek velük, mint eddig, csak ezután a kutyák válaszolnak is, az milyen szép lesz.” A 2008-ban napvilágot látott Kannibálok. Történetek a sötét oldalról című elbeszél.. Zistiť viac >>Cesta za skutočnosťou bez metafyziky - Teodor Münz

Cesta za skutočnosťou bez metafyziky - Teodor Münz shop >>

Nietzsche ma zaujal už dávno, mal som proti nemu výhrady vždy, ale aj ma strhol, obidivoval som ho a obdivujem dodnes. Pokladám ho za veľducha, ktorý sa nerodí ani raz za sto rokov. Je viac než dôstojným nástupcom a pokračovateľom môjho niekdajšieho vzoru Feuerbacha. Ako v predchá.. Zistiť viac >>Dejiny pornografie - Goran Tribuson

Dejiny pornografie - Goran Tribuson shop >>

Život v provinčnom mestečku v „zlatých rokoch šesťdesiatych“, keď do titovskej Juhoslávie prenikalo nielen rádio Luxembourg, ale spolu s rockandrollom a filmom aj iné vymoženosti západného sveta, je ústrednou témou románu úspešného chorvátskeho spisovateľa a scenáristu Gora.. Zistiť viac >>Nadrealizmus - Avantgarda 38

Nadrealizmus - Avantgarda 38 shop >>

Antológia podáva obraz jedinej básnickej avantgardy v slovenskej literatúre prvej polovice 20. storočia – surrealizmu, ktorý bol neskôr premenovaný na nadrealizmus. Básnickú tvorbu nadrealistov sprevádzala bohatá literárnokritická a teoretická aktivita, ktorú zbierka sprostredkúva.. Zistiť viac >>Moje tri životy-Rozhovory so Zsófiou Mihancsik - Paul Lendvai

Moje tri životy-Rozhovory so Zsófiou Mihancsik - Paul Lendvai shop >>

Pre generáciu, ktorá zažila bipolárny svet, je rakúsky komentátor Paul Lendvai, rodák z Budapešti, legendou. Východ mu v mnohom vďačí za to, že nebol v období studenej vojny Západom zabudnutý a jeho prenikavé postrehy boli majákom objektívnej žurnalistiky aj po páde železnej op.. Zistiť viac >>Aminadab - Blanchot Maurice

Aminadab - Blanchot Maurice shop >>

Maurice Blanchot Aminadab című regénye Kafka erőteljes hatását tükrözi. Ezért is közöljük sorozatunkban a prágai író műveiről szóló tanulmányait tartalmazó, Kafkától Kafkáig című kötet után... Zistiť viac >>Miénk (lett volna) a tér? - Iván Lipovecz

Miénk (lett volna) a tér? - Iván Lipovecz shop >>

Ez a kötet azokról a politikainak mondható napi- és hetilapokról szól, amelyek 1989 elején már, és 1999-ben még mindig életben voltak (és amelyek – kevés kivétellel – ma is léteznek). Számukra ez a tíz esztendő a privatizáció lényegi időszakát a „hőskort” jelentette... Zistiť viac >>Cesta k tolerancii - Sara Bullardová

Cesta k tolerancii - Sara Bullardová shop >>

Kniha nie je podrobným receptom na zmenu, ale všeobecným návodom na pochopenie, kto sme ako ľudské bytosti a akí môžeme byť rodičia, ktorí chcú dať svojim deťom lepšiu šancu... Zistiť viac >>Aura a stopa - Filozofia do vrecka - Walter Benjamin

Aura a stopa - Filozofia do vrecka - Walter Benjamin shop >>

Výber z prác Waltera Benjamina (1892 – 1940) prináša pohľad na neskoré obdobie tvorby tohto nemeckého filozofa a literárneho kritika a teoretika, vyznačujúce sa autorovým sústredeným záujmom o filozofiu marxizmu, resp. o materialistickú estetiku, sociológiu umenia a novšie umeleck.. Zistiť viac >>Škola kresťanská - Hugolín Gavlovič

Škola kresťanská - Hugolín Gavlovič shop >>

Známy výrok Terentiana Maura Habent sua fata libelli (Aj knihy majú svoje osudy) je akoby na mieru vyšitý v osude Gavlovičovej Školy kresťanskej, ktorej sa nedostávalo príležitosti v plnom znení ukázať svoje kvality slovenskému literárnemu prostrediu. Boli sme odkázaní na stručné.. Zistiť viac >>Posledný hrdina - Alexander Kabakov

Posledný hrdina - Alexander Kabakov shop >>

Alexander Kabakov (1943) je známy ruský spisovateľ, prekladaný a cenený aj v západnej Európe. V zahraničí ho preslávila novela Emigrant (1988) – v deväťdesiatych rokoch vyšla vo Francúzsku, v Nemecku, Taliansku, Španielsku, vo všetkých škandinávskych krajinách, v USA, Japonsku .. Zistiť viac >>Maďarská otázka v Československu 1945 – 1948 - Katalin Vadkerty

Maďarská otázka v Československu 1945 – 1948 - Katalin Vadkerty shop >>

Fundovaná historická práca mapuje jeden z neuralgických bodov našich novodobých dejín – dekréty prezidenta Beneša a ich dôsledky: deportácie, reslovakizáciu, výmeny obyvateľstva. Československá vláda po podpise postupimskej dohody modifikovala svoj zámer vysídliť 400 tisíc „.. Zistiť viac >>O zločinoch a trestoch - Cesare Beccaria

O zločinoch a trestoch - Cesare Beccaria shop >>

O zločinoch a trestoch talianskeho osvieteneckého právnika a filozofa Cesare Beccariu je dielo útle rozsahom, ale o to väčšie svojím obsahom. Znamená začiatok dejín moderného trestného práva. Vzniklo v dobe, keď sa po celej vzdelanej Európe šírili idey osvietenstva – moderného p.. Zistiť viac >>Ľudovít Štúr - štúdie a eseje

Ľudovít Štúr - štúdie a eseje shop >>

Dvesté výročie narodenia Ľudovíta Štúra je iste podnetom na reflexiu jeho odkazu, nad Štúrom dnes. Je predsa najuniverzálnejšou postavou našich dejín, krorú pri akomkoľvek uvažovaní o slovenských dejinách nemožno obísť. Prítomný zborník sa pokúša o čiastkové sondy do via.. Zistiť viac >>Ako zjesť žabu - Inge Hrubaničová

Ako zjesť žabu - Inge Hrubaničová shop >>

Pod názvom Ako zjesť žabu sa ukrýva upravený výber z glos a úvah Inge Hrubaničovej o súčasnom jazyku a súčasnej reči, ktoré boli publikované v denníku Sme v rokoch 2010 – 2013... Zistiť viac >>Cenzúra alatti - Ildikó Lovas

Cenzúra alatti - Ildikó Lovas shop >>

Hogyan lesz egy aradi vagonlakóból a megnyíló Broadway mozi gépésze? Megalázó-e segítséget kérni és bűn-e belekapaszkodni a kínálkozó lehetőségbe egy rossz korban? Milyen nagyanya lesz abból a tanító nőből, aki szíve szerint apáca lett volna, ha nem oszlatják fel az apácar.. Zistiť viac >>Távol a szerelem

Távol a szerelem shop >>

Grendel Lajos a Négy hét az élet című remeklése után újabb leszámolás-regényt írt. A halál és a szerelem rejtélye végigkíséri a főhős egész életét. Csupán ötven év múlva szembesül apja halálának valódi körülményeivel, s a kamaszkori, beteljesületlen szerelem a Né.. Zistiť viac >>Tajovského obrodenecká moderna - Marcela Mikulová

Tajovského obrodenecká moderna - Marcela Mikulová shop >>

Hoci Tajovský patrí medzi čítankových autorov, až táto prvá monografia o jeho prozaickom diele odhaľuje, ako málo a povrchne ho poznáme. Autorka odstraňuje nánosy tradovaných a poväčšine ideologicky deformovaných výkladov tohto autora, po novom interpretuje notoricky známe prózy.. Zistiť viac >>Jazyk a kognícia

Jazyk a kognícia shop >>

Kniha Jazyk a kognícia prináša najnovšie poznatky vied zaoberajúcich sa jazykom. Je zborník prác, ktoré tematizujú užšiu, špecializovanejšiu časť kognitívnych vied. Autori sa sústreďujú na vzťah jazyka a kognitívnych procesov a všímajú si napr. kultúrny prenos a evolúciu ja.. Zistiť viac >>Szerelemváros és más történetek - Zsolt Láng

Szerelemváros és más történetek - Zsolt Láng shop >>

A különböző helyszíneken (Kolozsváron, Budapesten, Rómában, Berlinben, egy székely faluban stb.) játszódó 41 rövid történetet a szerelem, illetve a szerelem hiánya, a férfi–nő viszony fűzi össze... Zistiť viac >>Toto rozbiehajúce sa 21. storočie - Tomáš Štrauss

Toto rozbiehajúce sa 21. storočie - Tomáš Štrauss shop >>

Orientálni, starogrécki a rímski bohovia boli pôvodne lokálni bohovia. Bývali na rovnakom mieste. Buď vysoko hore, alebo pri nejakej rieke. Pútnici a zvedaví cestovatelia - dobyvatelia zemegule, si pôvodne svojich bohov brali so sebou na cesty. Mali často podobné mená a podobné vlastno.. Zistiť viac >>Nyelvek és kultúrák vonzásában I. - Ferenc Vörös

Nyelvek és kultúrák vonzásában I. - Ferenc Vörös shop >>

2004-ben jelentette meg a Kalligram Kiadó Vörös Ferenc négy nyugat-szlovákiai település családneveiről írt monográfiáját (Családnévkutatások Szlovákiában). A Nyelvek és kultúrák vonzásában az előző munkának egyszerre szerves folytatása és kiegészítője, hiszen ugyananna.. Zistiť viac >>Vladimír Mináč a podoby literárneho diskurzu druhej polovice 20. storočia - Pavel Matejovič

Vladimír Mináč a podoby literárneho diskurzu druhej polovice 20. storočia - Pavel Matejovič shop >>

Už titul monografie signalizuje, že jej obsahom nie je len literárnohistorická reflexia Mináčovej tvorby. Zmeny Mináčovej poetiky sú totiž tesne späté s dobovým kontextom, ktorý ju spoluvytváral. Preto autor monografie upriamuje svoju pozornosť aj na sekundárne texty o Mináčovej t.. Zistiť viac >>Veselé príhody z prázdnin

Veselé príhody z prázdnin shop >>

Najnovšia kniha spisovateľa, scenáristu, publicistu a hudobníka v jednej osobe Máriusa Kopcsaya "Veselé príhody z prázdnin" už svojím zdanlivo naivným titulom naznačuje odstup od valcujúcej reality, s akou sa stretávame v tomto štádiu nepretržitej reklamnej kampane na budúcnosť. .. Zistiť viac >>To bolo Rakúsko - Robert Menasse

To bolo Rakúsko - Robert Menasse shop >>

K Rakúsku máme rozporuplný vzťah. Na jednej strane je to méta, ktorú sa snažíme dosiahnuť a na druhej máme pocit, že naši juhozápadní susedia si na nás vyvršujú svoj komplex menejcennosti z Nemcov. Keby ste sa bežného Európana spýtali, čo si predstaví pod pojmom Rakúsko, t.. Zistiť viac >>Veda a náboženstvo (Niekoľko historických pohľadov) - Brooke John Hedley

Veda a náboženstvo (Niekoľko historických pohľadov) - Brooke John Hedley shop >>

Kniha Johna Hedleyho Brooka uvádza čitateľa do kontextu jedného z najzaujímavejších a stále aktuálnych problémov vo vývoji moderného sveta – vzťahu medzi vedeckým myslením a náboženskou vierou - a zároveň je čitateľovým kritickým sprievodcom v tejto oblasti. Je všeobecne zn.. Zistiť viac >>Storočie dlhšie ako sto rokov - Ľubomír Lipták

Storočie dlhšie ako sto rokov - Ľubomír Lipták shop >>

Vydavateľstvo Kalligram sprístupňuje čitateľskej verejnosti výbr z diela Ľubomíra Liptáka, originálnej osobnosti slovenskej historiografie. Tvoria ho najvýznamnejšie vedecké práce, eseje, popularizačné články, recenzie i publikované rozhovory, z ktorých mnohé mali doslova prieko.. Zistiť viac >>Kontexty Slovenskej moderny - Dana Hučková

Kontexty Slovenskej moderny - Dana Hučková shop >>

Kniha Kontexty Slovenskej moderny nadväzuje na monografiu Hľadanie moderny: podobne ako v nej aj tu je modernistická literárna tvorba z prelomu 19. a 20. storočia situovaná do širších súvislostí – tentoraz so zameraním na dobový literárny život, autorské rozvrstvenie, jednotlivé t.. Zistiť viac >>Erdélyi János - Ilona Erdélyi T.

Erdélyi János - Ilona Erdélyi T. shop >>

A Magyarok Emlékezete c. sorozat következő kötete Erdélyi János költő, esztéta, filozófus, monda- és népdalgyűjtő életét, munkásságát mutatja be. A kötetet korabeli fotók illusztrálják... Zistiť viac >>Etnos a polis - Zo slovenského a uhorského politického myslenia - Tibor Pichler

Etnos a polis - Zo slovenského a uhorského politického myslenia - Tibor Pichler shop >>

Publikácia Etnos a polis ponúka súbor textov, ktoré tematizujú národovecké politické myslenie v rámci slovenského politického myslenia v rôznych obdobiach jeho vývoja v 19. storočí až po jeho reflexiu u niektorých slovenských autorov v dvadsiatom storočí. (zo slovenského a uhors.. Zistiť viac >>Kis magyar családnévatlasz - Ferenc Vörös

Kis magyar családnévatlasz - Ferenc Vörös shop >>

A kötetben található 370 térképlap bepillantást enged a Magyar családnévatlasz több mint öt éve tartó, jelenleg is folyó munkálataiba. A most közzétett kartogramok alapján két időszelet viszonylatában tájékozódhatunk: a 18. századból az 1720-as országos összeírás közel .. Zistiť viac >>Magyarság, zsidóság, emberiség - Péter Kende

Magyarság, zsidóság, emberiség - Péter Kende shop >>

Az Életműsorozat 4. kötetében, ahogy a könyv címe is sejteti, 3 nagy kérdéskört jár körül a szerző: magyarság, zsidóság, emberiség... Zistiť viac >>Turnaj hrbáčov - Laslo Blašković

Turnaj hrbáčov - Laslo Blašković shop >>

Turnaj hrbáčov Lasla Blaškovića je román vo forme denníka alebo denník, ktorý sa postupne mení na čosi ako dokumentárny román o vzťahu medzi realitou a fikciou. Autor vťahuje do deja reálne postavy zo skutočného života, či už sú to jeho susedia a známi z novosadskej štvrti Pod.. Zistiť viac >>Ako niečo robiť slovami

Ako niečo robiť slovami shop >>

John L. Austin (1911–1960) patrí medzi najvplyvnejších oxfordských filozofov minulého storočia, zakladateľov školy prirodzeného jazyka, ktorá sa zaradila medzi najvýznamnejšie typy filozofickej analýzy. V tejto publikácii sa sústreďuje skôr na diskurz než na jazyk. Zdôrazňuje, .. Zistiť viac >>Mimo rytmu - Claude Sulzer Alain

Mimo rytmu - Claude Sulzer Alain shop >>

Návštevníci koncertu zažijú prekvapenie: klavírny virtuóz Marek Olsberg náhle prestane hrať, vstane a odíde z pódia. Koncert je katalyzátorom, ktorý rozjatrí životné rany štrnástich románových postáv. Všetky navonok žijú usporiadane, no ich spokojnosť podkopáva neopätovan.. Zistiť viac >>Térképzetek az orosz irodalomban - Ildikó Regéczi

Térképzetek az orosz irodalomban - Ildikó Regéczi shop >>

A szerző újszerű szempontokat felvonultató tanulmánykötete az orosz irodalom kiemelkedő alkotásait, az azokban előforduló létező és szimbolikus tereket elemzi annak a megállapításnak a mentén, miszerint a tárgyalt művekben megjelenő térfelfogás nem csupán határokat kijelelő .. Zistiť viac >>Olaj

Olaj shop >>

Pasolini Olaj című regénye gyönyörű és borzasztó torzó, tragikus eseményeknek emléket állító monumentum. Szerzője szándéka szerint ez lett volna a Nagy Mű, melyben a világ elé kívánta tárni mindazt, amit koráról, társadalmáról, kultúrájáról megtapasztalt, gondolt. Hog.. Zistiť viac >>História môjho holubníka

História môjho holubníka shop >>

Najnovšia kniha básnika, spisovateľa a úspešného obchodníka Miloša Žiaka je rozsiahlou historickou freskou, autorovou rodinnou kronikou a zároveň románom, popisujúcim udalosti a individuálne osudy počas obdobia dvetisíc rokov od príchodu Židov k strednému toku Dunaja až po blízk.. Zistiť viac >>
Kvarta     Kupka Petr, Ing.     Kupecký Milan     Kuntzmannová Miroslava     Kuník František     Kultúrno-literárna akadémia, n.o.     Kukuča Jaroslav     Kubánek Robert - NEMO     Kristián     Křídla Andělská     Krejčík Josef     KRÁSNÁ PANÍ s.r.o.     Kráľovstvo dokonalosti     Kraifová Lucie     KPX, spol. s r. o.     2019 Veľká ponuka najnovších titulov, vyberte si zo širokej ponuky kníh. Knihy Kontakt