Kalligram, spol.s.r.o. | Lacné knihy

Kalligram, spol.s.r.o.

Filipika proti redukcionizmu - Pavel Holländer

Filipika proti redukcionizmu - Pavel Holländer shop >>

V spoločenských vedách sme svedkami prístupu založeného na redukcionizme, na viere v možnosť vyhnúť sa namáhavému a zložitému pohybu v myšlienkových póloch, v možnosť dospieť v sociálnych teóriách k fundamentálnym vysvetleniam založeným na jedinom východisku, na jedinom pr.. Zistiť viac >>Amado mio-Nečisté skutky

Amado mio-Nečisté skutky shop >>

Bihari Péternek láthatóan az a szándéka, hogy „személyes történeteken” keresztül mondja el, milyen is volt a világháború. Tudja és érti, hogy a háború története nem csak hadtörténet, hanem társadalomtörténet. Ezért nagyon sok oldalról ad pillanatfelvételeket a háborús.. Zistiť viac >>Divadlo skrat - kryptotyp

Divadlo skrat - kryptotyp shop >>

Prvá časť knihy výberovo zachytáva záznamy z divadelných skúšok prebiehajúcich takmer rok vo voľnom čase akteróv, skúšok-stretávaní, ktoré sú však zároveň istým typom spoločenského komunitného života a v rámci neho aj pokusom nájsť riešenia individuálnych aj širšíc.. Zistiť viac >>Verejné práce - Tomas Rosenboom

Verejné práce - Tomas Rosenboom shop >>

Thomas Rosenboom (ročník 1956) patrí k najvýznamnejším predstaviteľom súčasnej nizozemskej prózy. Publikuje od začiatku osemdesiatych rokov, za svoje dielo bol viackrát ocenený domácimi literárnymi cenami. Jeho poviedky a romány (o. i. Ľudia doma, 1983; Umývané mäso, 1994; Verejn.. Zistiť viac >>Ľudovít Štúr - štúdie a eseje

Ľudovít Štúr - štúdie a eseje shop >>

Dvesté výročie narodenia Ľudovíta Štúra je iste podnetom na reflexiu jeho odkazu, nad Štúrom dnes. Je predsa najuniverzálnejšou postavou našich dejín, krorú pri akomkoľvek uvažovaní o slovenských dejinách nemožno obísť. Prítomný zborník sa pokúša o čiastkové sondy do via.. Zistiť viac >>Symbiotická planéta - Nový pohľad na evolúciu

Symbiotická planéta - Nový pohľad na evolúciu shop >>

Kniha významnej americkej biologičky je o planetárnom živote a planetárnej evolúcii, ako aj o zmenách našich názorov na tieto dve oblasti. Ak možno hovoriť, že má aj istý podtext, tak je to výskum, konkrétne vedecký výskum, a množstvo zvratov a metód konania, ktoré ho môžu pod.. Zistiť viac >>Oficiálna Línia - Obraz socializmu v epoche neoliberalizmu - Karol Krpala

Oficiálna Línia - Obraz socializmu v epoche neoliberalizmu - Karol Krpala shop >>

Úryvok z knihy: Cieľom tejto práce nie je obhájiť režim spred roka 1989. Kritický postoj k tomuto systému je oprávnený. Pokiaľ však oficiálna kritika tohto režimu je vlastne iba funkciou ideologického konceptu, ktorý sa snaží interpretovať politickú realitu - minulosti aj na ňu .. Zistiť viac >>Slovensko v dvadsiatom storočí - Ľubomír Lipták

Slovensko v dvadsiatom storočí - Ľubomír Lipták shop >>

Najnovšie vydanie vynikajúcej historickej práce o Slovensku, ktorú slovenský historik európskeho formátu Ľubomír Lipták napísal pred takmer polstoročím. Práca ponúka nadčasovú reflexiu dejín Slovenska do prelomu rokov 1967 - 1968, kedy bola napísaná, plnú aktuálnych úvah, otá.. Zistiť viac >>Historici a čas - Jean Leduc

Historici a čas - Jean Leduc shop >>

Historik Jean Leduc patrí k vedúcim postavám novej línie francúzskych spoločenských vied. V knihe Historici a čas predkladá nezvyčajný prístup k objektu skúmania – môžeme ho nazvať metavedou o histórii. Používa napríklad nové prístupy, ktoré problematizujú čas, chápanie .. Zistiť viac >>(Poszt)modern operakalauz - Zoltán Csehy

(Poszt)modern operakalauz - Zoltán Csehy shop >>

Ez a sajátos, (poszt)modern operakalauz közel 70 szerző 300 művébe nyújt betekintést, népszerűsítő stílusban mond el mindent az adott műről, amit tudni érdemes. Igazi csemege minden operarajongó számára... Zistiť viac >>Kis magyar családnévatlasz - Ferenc Vörös

Kis magyar családnévatlasz - Ferenc Vörös shop >>

A kötetben található 370 térképlap bepillantást enged a Magyar családnévatlasz több mint öt éve tartó, jelenleg is folyó munkálataiba. A most közzétett kartogramok alapján két időszelet viszonylatában tájékozódhatunk: a 18. századból az 1720-as országos összeírás közel .. Zistiť viac >>Demóverzió - Vida Gergely

Demóverzió - Vida Gergely shop >>

A Demóverzió tematikailag afféle prequelje a költő korábbi kötetének, a Horror klasszikusoknak, nyelvileg pedig folytatása. Utánajár ugyanis bizonyos gyermekkori tapasztalatoknak, elfojtásoknak, miközben felveti a szublimáció sikerességének kérdését... Zistiť viac >>K ústave Európy - Jürgen Habermas

K ústave Európy - Jürgen Habermas shop >>

Pretrvávajúca kríza eura, ako aj polovičaté, neraz populistické reakcie politiky majú za následok, že sa zlyhanie európskeho projektu v súčasnosti javí ako reálna možnosť. Vo svojej eseji bráni Jürgen Habermas Európu pred šíriacou sa skepsou, proti ktorej oponuje novým presved.. Zistiť viac >>Teória jazyka a východiská sociálnych vied - Jürgen Habermas

Teória jazyka a východiská sociálnych vied - Jürgen Habermas shop >>

Štúdie J. Habermasa uverejnené v zväzku Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns boli napísané v rokoch 1970 až 1982 a predstavujú východisko pre práce, ktoré uverejnil v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch minulého storočia v oblasti teórie komunikatív.. Zistiť viac >>Jelen és történelem

Jelen és történelem shop >>

A szlovák tudományos, politikai, társadalmi és kulturális élet jelentős képviselőjének legújabb, magyar nyelven megjelent kötete válogatás a szerző 1980 és 2010 között megjelent írásaiból. Tanulmá­nyainak, esszéinek, publicisztikai fejtegetéseinek főbb témái: a XIX. és X.. Zistiť viac >>Posila - Márai Sándor

Posila - Márai Sándor shop >>

V roku 1598, keď je svätá inkvizícia považovaná za bežnú súčasť života, vydáva sa istý španielsky karmelitán – sám aktívny inkvizítor – s viacerými spolupútnikmi do Ríma, aby na vlastné oči videl toho Jediného, kto má právo „zväzovať“ a „rozväzovať“. Okrem .. Zistiť viac >>Nadrealizmus - Avantgarda 38

Nadrealizmus - Avantgarda 38 shop >>

Antológia podáva obraz jedinej básnickej avantgardy v slovenskej literatúre prvej polovice 20. storočia – surrealizmu, ktorý bol neskôr premenovaný na nadrealizmus. Básnickú tvorbu nadrealistov sprevádzala bohatá literárnokritická a teoretická aktivita, ktorú zbierka sprostredkúva.. Zistiť viac >>Távol a szerelem

Távol a szerelem shop >>

Grendel Lajos a Négy hét az élet című remeklése után újabb leszámolás-regényt írt. A halál és a szerelem rejtélye végigkíséri a főhős egész életét. Csupán ötven év múlva szembesül apja halálának valódi körülményeivel, s a kamaszkori, beteljesületlen szerelem a Né.. Zistiť viac >>Mystifikátor

Mystifikátor shop >>

Nový román Máriusa Kopcsaya Mystifikátor by mohol byť absurdným príbehom antihrdinu našej doby, neschopného „prevádzkovať“ úspešnú existenciu. Knihu však možno čítať aj ako román o peripetiách, ktorými sme prešli – od vzniku samostatnej republiky po vznik supermarketov. .. Zistiť viac >>Esterina pozostalosť

Esterina pozostalosť shop >>

Po dvadsiatich rokoch mlčania prichádza do Esterinho domu na návštevu Lajos, rojko, ľahtikár, hochštapler, no napriek tomu – jediná láska jej života. Raz ich spojil cit, potom sa Lajos neočakávane oženil s Esterinou sestrou, po jej smrti prerušil kontakty s rodinou. Teraz sa vracia, .. Zistiť viac >>Modrá a Hnedá kniha - Ludwig Wittgenstein

Modrá a Hnedá kniha - Ludwig Wittgenstein shop >>

Wittgenstein (1889-1951) je jedným z najvýznamnejších filozofov našej doby. Modrá a hnedá kniha, ako väčšina Wittgensteinových prác vrátane Filozofických skúmaní, ktoré v najkoncentrovanejšej podobe reprezentujú jeho neskoršiu filozofiu, vyšli až po jeho smrti. Napriek podtitul.. Zistiť viac >>Hlas - Márai Sándor

Hlas - Márai Sándor shop >>

Tridsaťšesťročný Péter Garren je spisovateľ a práve sa odhodláva napísať prvé veľké dielo, ktoré by obsiahlo všetky problémy života Európy. Jedného dňa vo svojom parížskom byte začuje z rádia hlas. Neznámy rečník škrekľavo žaluje, odsudzuje, obviňuje, Garren mu však .. Zistiť viac >>Pacsirta - Dezsö Kosztolányi

Pacsirta - Dezsö Kosztolányi shop >>

A kiadó egyik legrangosabb vállalkozása Kosztolányi Dezső műveinek kritikai kiadása, amely eddig igen komoly szakmai visszhangot és elismerést váltott ki. A Pacsirta az életműben is kiemelt fontosságú regény, így filológiailag hű kiadása nagy érdeklődést válthat ki... Zistiť viac >>Zordok, a székely szamuráj - Olivér Murányi Sándor

Zordok, a székely szamuráj - Olivér Murányi Sándor shop >>

Murányi Sándor Olivér prózaírót eddig inkább Erdélyben ismerték, az utóbbi időben magyarországi publikációi révén felhívta magára a figyelmet. Elmondható, hogy merész hangvételű, az obszcenitásig menő, humorral átszőtt leírásokban bővelkedő, de hasonlóképpen a termés.. Zistiť viac >>A mesék meséje

A mesék meséje shop >>

Közel félévezredes gyűjtemény kerül most a magyar olvasóközönség kezébe, ha úgy tetszik, az európai mesekincs első, intézményes gyűjteménye. Basile gyűjteménye a seicento Nápolyának nyüzsgő világában gyökerezik, de a candiai tartózkodásának köszönhetően, a Mediterrá.. Zistiť viac >>Národný záujem a zodpovednosť - Petr Weiss

Národný záujem a zodpovednosť - Petr Weiss shop >>

Národný záujem v slovenskej zahraničnej politike; potreba a možnosti konsenzu hlavných politických síl v SR v chápaní a presadzovaní základných štátnych záujmov v súvislosti so začleňovaním do NATO a EÚ a s praktickým pôsobením v týchto integračných zoskupeniach; zodpovedn.. Zistiť viac >>A szegény kisgyermek panaszai - Dezsö Kosztolányi

A szegény kisgyermek panaszai - Dezsö Kosztolányi shop >>

Kosztolányi Dezső életműve a magyar irodalom kimagasló teljesítménye. Versíróként, az elbeszélő és értekező próza művelőjeként, valamint fordítóként egyaránt nagyon jelentős alkotónak bizonyult. Az irodalomtudomány régi adósságát rója le, amikor megkezdő írásainak t.. Zistiť viac >>Kilátás az ezüstfenyőkre (2. kiadás) - József Gazdag

Kilátás az ezüstfenyőkre (2. kiadás) - József Gazdag shop >>

Őrültekházán belül vagy kívül? Kilátás vagy kilátástalanság? A kötetbe foglalt kilenc elbeszélés mindegyike szenvtelen hangú, szuggesztív beszámoló a pusztulásról, a kötet mottójában megidézett „kegyetlen csodák" idejéről. A 2005-ben megjelent, s a legjobb első próza.. Zistiť viac >>Népszolgálat

Népszolgálat shop >>

Mai tudásunk szerint a népszolgálat a politika egy klasszikus felfogásához vezet vissza, amely a "jó élet" létrehozását, a közügyek intézését az adminisztráción, a rendfenntartáson stb. túl elsősorban a polgárok lelkének nemesítésében látta. Ennek megfelelően a közösség.. Zistiť viac >>Strýko z Bratislavy - Po rakúskych stopách na Slovensku - Dietmar Grieser

Strýko z Bratislavy - Po rakúskych stopách na Slovensku - Dietmar Grieser shop >>

Dietmar Grieser, rozprávač, fejtonista, hľadač stôp či literárny detektív, autor úspešných bestsellerov, zachytil vo svojej knihe Strýko z Bratislavy mnohé pútavé historky. Kniha vznikla v rokoch 2008 — 2009, keď autor precestoval Slovensko a hľadal rakúske stopy súvisiace s na.. Zistiť viac >>Ako niečo robiť slovami

Ako niečo robiť slovami shop >>

John L. Austin (1911–1960) patrí medzi najvplyvnejších oxfordských filozofov minulého storočia, zakladateľov školy prirodzeného jazyka, ktorá sa zaradila medzi najvýznamnejšie typy filozofickej analýzy. V tejto publikácii sa sústreďuje skôr na diskurz než na jazyk. Zdôrazňuje, .. Zistiť viac >>Veda a náboženstvo (Niekoľko historických pohľadov) - Brooke John Hedley

Veda a náboženstvo (Niekoľko historických pohľadov) - Brooke John Hedley shop >>

Kniha Johna Hedleyho Brooka uvádza čitateľa do kontextu jedného z najzaujímavejších a stále aktuálnych problémov vo vývoji moderného sveta – vzťahu medzi vedeckým myslením a náboženskou vierou - a zároveň je čitateľovým kritickým sprievodcom v tejto oblasti. Je všeobecne zn.. Zistiť viac >>Storočie dlhšie ako sto rokov - Ľubomír Lipták

Storočie dlhšie ako sto rokov - Ľubomír Lipták shop >>

Vydavateľstvo Kalligram sprístupňuje čitateľskej verejnosti výbr z diela Ľubomíra Liptáka, originálnej osobnosti slovenskej historiografie. Tvoria ho najvýznamnejšie vedecké práce, eseje, popularizačné články, recenzie i publikované rozhovory, z ktorých mnohé mali doslova prieko.. Zistiť viac >>Rükverc - Daniel Hevier

Rükverc - Daniel Hevier shop >>

Az író novellaciklusának hősei perifériára került kisemberek, akik, míg volt munkájuk, pincérek, kocsikísérők, bolti eladók, biztonsági őrök voltak, és akik éppúgy vesztesei az előző rendszernek, mint a mainak. „Nem akarja leglettelni a valóságot” – a Rükverc be.. Zistiť viac >>A láthatatlan valóság (2. kiadás) - Rudolf Ungváry

A láthatatlan valóság (2. kiadás) - Rudolf Ungváry shop >>

Miért éppen Magyarországon változott meg alapjaiban a rendszerváltás eredményeként létrejött liberális politikai rendszer? Milyen érvényes nyelven lehet beszélni az új körülményekhez „mutálódó” politikai világról? Ilyen és ezekhez kapcsolódó kényes és provokatív kér.. Zistiť viac >>Mimo rytmu - Claude Sulzer Alain

Mimo rytmu - Claude Sulzer Alain shop >>

Návštevníci koncertu zažijú prekvapenie: klavírny virtuóz Marek Olsberg náhle prestane hrať, vstane a odíde z pódia. Koncert je katalyzátorom, ktorý rozjatrí životné rany štrnástich románových postáv. Všetky navonok žijú usporiadane, no ich spokojnosť podkopáva neopätovan.. Zistiť viac >>U nás doma v New Honte

U nás doma v New Honte shop >>

Dejiny New Hontu vytvárala celá galéria newhontských rodákov, prišelcov aj votrelcov. Sami Newhonťania však inak vnímajú to, čo sami prežívajú, a inak rozprávajú o tom, čo sami prežili, o tom už ani nehovoriac, čo sami iba počuli. Newhontské zlomky ľudských osudov Lajos Grend.. Zistiť viac >>Pred časom - Georges Didi-Huberman

Pred časom - Georges Didi-Huberman shop >>

Francúzsky filozof a historik umenia patrí k autorom, ktorí využívajú hraničné priestory spoločenskovedných disciplín a hľadajú nové zorné uhly, vďaka ktorým sa im darí objavovať nové súvislosti v humanistike i v dejinách umenia. V tomto diele sa zaoberá problémom vzťahov me.. Zistiť viac >>New imagined communities

New imagined communities shop >>

The present volume brings together a broad range of analyses focused on the process of identity-making in Central, Eastern and South-Eastern Europe. Identity is defined primarily in sociocultural and literary terms, but a number of articles also emphasise the political implications of the changing d.. Zistiť viac >>Jediná odrodilá bunka - Robert A. Weinberg

Jediná odrodilá bunka - Robert A. Weinberg shop >>

Autor, riaditeľ špičkového svetového strediska na výskum rakoviny, prístupným spôsobom vysvetľuje, ako toto ochorenie vzniká a ako bude jedného dňa vyliečené. Zaujímavé, dynamické rozprávanie o jednom z najslávnejších vedeckých príbehov našej doby... Zistiť viac >>Metelica - Vladimír Sorokin

Metelica - Vladimír Sorokin shop >>

Aký strašný bolívijský vírus vyvolal epidémiu v ruskej dedine? Kde sa vzali v snehu uprostred polí a lesov priezračné pyramídy? Kto sú vitaminátori prežívajúci svoje zvláštne životy v domoch zo živorodej plsti? A ako sa skončí príbeh jednej cesty dedinského doktora Garina, kt.. Zistiť viac >>Slovenská otázka dnes

Slovenská otázka dnes shop >>

Kniha Slovenská otázka dnes predstavuje výber úvah, vychádzajúcich v časopise OS v rokoch 1997 – 2006, v ktorých sa autori pokúšali reflektovať základný problém slovenského myslenia, nielen politického, na prelome tisícročí. Tieto texty hľadajú odpoveď na večnú otázku zmys.. Zistiť viac >>Etnos a polis - Zo slovenského a uhorského politického myslenia - Tibor Pichler

Etnos a polis - Zo slovenského a uhorského politického myslenia - Tibor Pichler shop >>

Publikácia Etnos a polis ponúka súbor textov, ktoré tematizujú národovecké politické myslenie v rámci slovenského politického myslenia v rôznych obdobiach jeho vývoja v 19. storočí až po jeho reflexiu u niektorých slovenských autorov v dvadsiatom storočí. (zo slovenského a uhors.. Zistiť viac >>Umenie pozornosti

Umenie pozornosti shop >>

Jean-Yves Leloup (1950) je dôležitou postavou súčasného medzináboženského dialógu a spirituálneho života, patrí k osobnostiam, ktoré sa usilujú napomáhať praktickým spôsobom v duchovnom rozvoji iným ľuďom. Podľa názoru tohto autora žijeme v excitovanom svete: stres nás má p.. Zistiť viac >>Kniha o dobrej smrti (Eutélia - eutanázia)

Kniha o dobrej smrti (Eutélia - eutanázia) shop >>

Kompetentný prehľad otázok (biologických, právnych, medicínskych, etických a pod.) týkajúcich sa problematiky eutanázie, v zmysle spokojnejšieho a dôstojnejšieho umierania, zlepšenia podmienok v špecializovaných zariadeniach a zmeny nazerania na umierajúceho. László Bitó, vedec a.. Zistiť viac >>Trilógia - Jon Fosse

Trilógia - Jon Fosse shop >>

Jon Fosse Trilógiája a két szerelmes, Asle és Alida sorsának drámai összefoglalása. Az első részben, az Álmatlanságban a fiatalok egy, a történelem ködébe vesző norvég városban próbálnak szállást találni. A még szinte gyerek Alida terhes, s talán ezért, vagy talán másér.. Zistiť viac >>Mŕtva zem, mŕtve dievčatá - Pál Száz

Mŕtva zem, mŕtve dievčatá - Pál Száz shop >>

Experimentálne ladené prózy mladého talentovaného autora nadväzujúce na poetiku nového románu. Spoločným motívom jednotlivých poviedok je hľadanie zmyslu života, tvorby, viery v Boha i viery v seba... Zistiť viac >>Posledný hrdina - Alexander Kabakov

Posledný hrdina - Alexander Kabakov shop >>

Alexander Kabakov (1943) je známy ruský spisovateľ, prekladaný a cenený aj v západnej Európe. V zahraničí ho preslávila novela Emigrant (1988) – v deväťdesiatych rokoch vyšla vo Francúzsku, v Nemecku, Taliansku, Španielsku, vo všetkých škandinávskych krajinách, v USA, Japonsku .. Zistiť viac >>Kontexty Slovenskej moderny - Dana Hučková

Kontexty Slovenskej moderny - Dana Hučková shop >>

Kniha Kontexty Slovenskej moderny nadväzuje na monografiu Hľadanie moderny: podobne ako v nej aj tu je modernistická literárna tvorba z prelomu 19. a 20. storočia situovaná do širších súvislostí – tentoraz so zameraním na dobový literárny život, autorské rozvrstvenie, jednotlivé t.. Zistiť viac >>Európske diktatúry 1918-1945 - Stephen J. Lee

Európske diktatúry 1918-1945 - Stephen J. Lee shop >>

Európske diktatúry sú jasnou, podrobnou a čitateľsky prístupnou analýzou búrlivých udalostí prvej polovice 20. storočia v Európe. V období medzi prvou a druhou svetovou vojnou sa viac ako polovica európskych štátov transformovala na diktatúry. Stephen J. Lee na príklade Ruska, Neme.. Zistiť viac >>Metódy v klinickej dysfagiológii - Sönke Stanschus

Metódy v klinickej dysfagiológii - Sönke Stanschus shop >>

Dr. Barbora Bunová pracuje ako klinická logopedička v Neštátnej ambulancii klinickej logopédie v Skalici a v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP – FN v Ružomberku na Neurologickej klinike ako afaziológ a dysfagiológ. Od roku 2002 sa venuje oblasti dysfagiológie. Teoretické poznatky a pra.. Zistiť viac >>Főzzünk örömmel (4. kiadás) - Alaine Polcz

Főzzünk örömmel (4. kiadás) - Alaine Polcz shop >>

Ez a könyv nem egyszerűen egy szakácskönyv - több annál, valóságos életvezetési kalauz. A közvetlen, csevegő, ám mindig okos és céltudatos hang könnyen eligazítja olvasóját elsősorban ősi tapasztalatokra és hiteles ismeretekre támaszkodva az ételek manapság egyre divatosabb .. Zistiť viac >>Az Andalúz lányai - Orsolya Péntek

Az Andalúz lányai - Orsolya Péntek shop >>

Az Andalúz lányai egy ikerpár története. A főszereplő lányok a nyolcvanas évek Magyarországán szocializálódnak, ahol a késő Kádár-kor külső valóságával élesen szemben áll az olasz-horvát-osztrák-magyar gyökerű polgárcsalád kultúrája, és a nappali szobákban nemcsak a.. Zistiť viac >>Začiatky národných dejín - Andrej Findor

Začiatky národných dejín - Andrej Findor shop >>

Andrej Findor vo svojej knihe skúma reprezentácie "začiatkov národných dejín" v slovenských učebniciach dejepisu publikovaných od roku 1920 po rok 2001. "Začiatky národných dejín" - vymedzené "sťahovaním národov" a vytvorením uhorského štátu - zahrnujú aj Samovu ríšu a Veľk.. Zistiť viac >>Od slov k činom - Slovenské národné hnutie a antisemitizmus (1875-1922) - Miloslav Szabó

Od slov k činom - Slovenské národné hnutie a antisemitizmus (1875-1922) - Miloslav Szabó shop >>

Vnímanie židov/Židov zo strany predstaviteľov slovenského národného hnutia pred a bezprostredne po vzniku Československej republiky v roku 1918 stále nie je dostatočne historicky spracované. Počas približne päťdesiatich rokov od uzákonenia emancipácie židovského obyvateľtsva v ro.. Zistiť viac >>Obrazce v kameni - Daniel Hillis

Obrazce v kameni - Daniel Hillis shop >>

Väčšina ľudí nechápe, ako pracujú počítače, a myslí si, že im nikdy neporozumie. Neuvedomujú si však – a Hillisova knižka to brilantne dokazuje –, že zdanlivo zložitá činnosť počítačov sa dá rozložiť na niekoľko jednoduchých častí, ktoré opakovane vykonávajú jedn.. Zistiť viac >>
Kvarta     Kupka Petr, Ing.     Kupecký Milan     Kuntzmannová Miroslava     Kuník František     Kultúrno-literárna akadémia, n.o.     Kukuča Jaroslav     Kuchařka z ostrova     Kubánek Robert - NEMO     KTart     Kristián     Křídla Andělská     KRÁSNÁ PANÍ s.r.o.     Kráľovstvo dokonalosti     Kraifová Lucie     2018 Veľká ponuka najnovších titulov, vyberte si zo širokej ponuky kníh. Knihy Kontakt