KALLIGRAM, spol.s.r.o. | Lacné knihy

KALLIGRAM, spol.s.r.o.

Pramene a zmysel ruského komunizmu

Pramene a zmysel ruského komunizmu shop >>

Ruský komunizmus je ťažké pochopiť pre jeho dvojitý charakter. Pre ľudí na Západe je osobitne dôležité pochopiť národné korene ruského komunizmu, jeho determinovanosť ruskými dejinami. Znalosť marxizmu tomu napomôže... Zistiť viac >>Halott föld, halott lányok - Pál Száz

Halott föld, halott lányok - Pál Száz shop >>

A fiatal szerző második kötetének elbeszélései olyan területeket hódítanak meg a próza számára, amelyek a »nouveau roman«-t idézik, vagy Mészöly Miklós Nyomozás-sorozatát. Mindezzel új, ismeretlen ösvényen indul tovább az író, azon a ponton, ahol az elődök abbahagyták... Zistiť viac >>Potomkovia fotografa

Potomkovia fotografa shop >>

Po úspešnom Jadviginom vankúšiku vychádza u nás ďalší Závadov román Potomkovia fotografa. Autor nadväzuje na niť predošlého po slovensky publikovaného textu, na osudy jeho niektorých postáv. Dej sa začína rozvíjať pod vežou kostola s hviezdicovým budzogáňom na veži, ktorý.. Zistiť viac >>Slovník diel slovenskej literatúry 20. storočia

Slovník diel slovenskej literatúry 20. storočia shop >>

Unikátny literárny slovník zostavený kolektívom pracovníkov Ústavu slovenskej literatúry SAV prináša syntetizujúci, fundovaný a zároveň pútavý pohľad na vybrané diela slovenskej poézie a prózy 20. storočia – prvé dielo vyšlo v roku 1901, posledné v roku 2000. Prístup autor.. Zistiť viac >>Tajovského obrodenecká moderna - Marcela Mikulová

Tajovského obrodenecká moderna - Marcela Mikulová shop >>

Hoci Tajovský patrí medzi čítankových autorov, až táto prvá monografia o jeho prozaickom diele odhaľuje, ako málo a povrchne ho poznáme. Autorka odstraňuje nánosy tradovaných a poväčšine ideologicky deformovaných výkladov tohto autora, po novom interpretuje notoricky známe prózy.. Zistiť viac >>Az Andalúz lányai - Orsolya Péntek

Az Andalúz lányai - Orsolya Péntek shop >>

Az Andalúz lányai egy ikerpár története. A főszereplő lányok a nyolcvanas évek Magyarországán szocializálódnak, ahol a késő Kádár-kor külső valóságával élesen szemben áll az olasz-horvát-osztrák-magyar gyökerű polgárcsalád kultúrája, és a nappali szobákban nemcsak a.. Zistiť viac >>A mű átváltozásai - Mihály Szegedy - Maszák

A mű átváltozásai - Mihály Szegedy - Maszák shop >>

Az életműsorozatának hatodik kötete abból az alapfeltevésből indul ki, hogy egy műalkotás önmagában aligha vizsgálható: létezési módjától elválaszthatatlan, hogy mindig új összefüggésrendszerbe kerül s ezáltal megváltozik... Zistiť viac >>Maslo na našich hlavách - Milan Šútovec

Maslo na našich hlavách - Milan Šútovec shop >>

Maslo na našich hlavách je zbierkou fejtónov a "iných vecí" Milana Šútovca písaných pre noviny a časopisy medzi rokmi 2002 až 2010. Chronické problémy našej krajiny a doby autor komentuje vážnejším i nevážnejším tónom a odkrýva tak nedostatky nielen domácej politickej scény.. Zistiť viac >>Kastélyról kastélyra

Kastélyról kastélyra shop >>

1944 ősze Siegmaringenben… Az Utazás mellett a legjelentősebb Céline-regénynek tartott Kastélyról kastélyra végletesen groteszk – egyszerre humoros és tragikus – képekben mutatja be az összeomló rezsim utolsó pillanatait. A történet középpontjában pedig maga Céline, táncos.. Zistiť viac >>Nedostatky - Marcela Veselková

Nedostatky - Marcela Veselková shop >>

Vo svojom prozaickom debute autorka inovatívne spája prozaické pasáže s esejisticky ladenými úvahami, ktorých spoločným menovateľom sú aktuálne dopady globálnej ekonomickej krízy. Ako jedna z nosných tém románu sa vynára problematika identity, jej hľadania – s ňou spojené poc.. Zistiť viac >>Kritika cynického rozumu - Peter Sloterdijk

Kritika cynického rozumu - Peter Sloterdijk shop >>

Peter Sloterdijk je jedným z najznámejších a zároveň najkontroverznejších nemeckých filozofov súčasnosti. Túto charakteristiku potvrdzuje už jeho prvé veľké dielo Die Kritik der zynischen Vernunft (Kritika cynického rozumu, 1983, v ktorom sa originálnym spôsobom vyrovnáva s dedi.. Zistiť viac >>Magyarság, zsidóság, emberiség - Péter Kende

Magyarság, zsidóság, emberiség - Péter Kende shop >>

Az Életműsorozat 4. kötetében, ahogy a könyv címe is sejteti, 3 nagy kérdéskört jár körül a szerző: magyarság, zsidóság, emberiség... Zistiť viac >>Význam a nevyhnutnosť - Rudolf Carnap

Význam a nevyhnutnosť - Rudolf Carnap shop >>

Rudolf Carnap (1891–1970) patrí k vedúcim osobnostiam analytického prúdu vo filozofii 20. storočia. V knihe Význam a nevyhnutnosť sa pokúsil nájsť vhodné definície bežných sémantických pojmov a podať sémantickú analýzu významu a modalít. Ide o priekopnícke dielo v oblasti in.. Zistiť viac >>Főhatalomváltás Pozsonyban 1918-1920 - Gusztáv Filep Tamás

Főhatalomváltás Pozsonyban 1918-1920 - Gusztáv Filep Tamás shop >>

Pozsony város történetei. Sorozatszerkesztő Czoch Gábor, Roman Holec, Kocsis Aranka 1919 nyarán és kora őszén Pozsony lakosságát a háború minél hamarabb történő befejezése, az ellátás javítása, továbbá az foglalkoztatta, hogyan verjék vissza Ausztriának a régióra és .. Zistiť viac >>Aminadab - Blanchot Maurice

Aminadab - Blanchot Maurice shop >>

Maurice Blanchot Aminadab című regénye Kafka erőteljes hatását tükrözi. Ezért is közöljük sorozatunkban a prágai író műveiről szóló tanulmányait tartalmazó, Kafkától Kafkáig című kötet után... Zistiť viac >>Tágra zárt szemek - Arthur Schnitzler

Tágra zárt szemek - Arthur Schnitzler shop >>

Schnitzler a freudizmus eszköztárával, a tudatalatti folyamatok feltárásával jeleníti meg a történet főszereplőit, az orvos férjet és feleségét. A feleség álombéli kalandjait a férj a valós világban éli át. Az ő esetében az orgia valódi, a kísértések kézzel foghatóak, .. Zistiť viac >>Globális bordély - Pál Salamon

Globális bordély - Pál Salamon shop >>

Amikor ketten maradunk, megszólal: „Ha hisszük, ha nem, életünk fejedelme a szerelem.” Kérdőn nézek rá. Érdekes mondásnak szánta, vagy valóban hiszi, amit mondott? Tekintetemből olvassa kérdésemet. „Bizony, a szerelem a fejedelem. Ha hisszük, ha nem, akkor is, mert amilyen a s.. Zistiť viac >>Udavačstvo - Miroslav Pollák

Udavačstvo - Miroslav Pollák shop >>

Udavačstvo je súčasťou výchovy a vzdelávania. Udavačstvo je kultúrny fenomén. Udavačstvo sa prejavuje najmä v kritických vyhrotených situáciách, osobných aj dejinných. Udavačstvo má v každej dobe svoje prejavy. Udavčstvo bolo, je a bude. O udavačstve treba vedieť kvôli sebe a.. Zistiť viac >>Niečo napísané - Emanuelle Trevi

Niečo napísané - Emanuelle Trevi shop >>

Rím začiatkom 90. rokov. Na talianskej politickej a kultúrnej scéne sa razantne presadzujú nové tváre. Mladý spisovateľ sa v tom čase zatvára v archíve Fondu Piera Paola Pasoliniho na štúdium autorovej pozostalosti. Tu je konfrontovaný so svojráznymi manierami a často nevyberanými .. Zistiť viac >>U nás doma v New Honte

U nás doma v New Honte shop >>

Dejiny New Hontu vytvárala celá galéria newhontských rodákov, prišelcov aj votrelcov. Sami Newhonťania však inak vnímajú to, čo sami prežívajú, a inak rozprávajú o tom, čo sami prežili, o tom už ani nehovoriac, čo sami iba počuli. Newhontské zlomky ľudských osudov Lajos Grend.. Zistiť viac >>Štekajúca karavána - Radoslav Procházka

Štekajúca karavána - Radoslav Procházka shop >>

Radoslav Procházka, patriaci k výrazným osobnostiam mladej a strednej generácie právnikov, uzatvára týmto výberom zo svojej razantnej esejistiky a populárno-náučnej publicistiky jednu etapu svojej verejnej angažovanosti. Procházka vstupuje do politiky a táto kniha je jeho kvázimanifes.. Zistiť viac >>Nova - Gábor Kálmán

Nova - Gábor Kálmán shop >>

Mladý maďarský prozaik Gábor Kálmán sa slovenským čitateľom predstavuje súborom krátkych próz, ktoré svojimi návratnými motívmi tvoria bezmála ucelený román. Vo fiktívnom literárnom svete v strede s pomyselnou Jasnou Hôrkou niekde na severnom prahu slovensko-maďarského jazyko.. Zistiť viac >>Takmer na polceste - Martin Bútora

Takmer na polceste - Martin Bútora shop >>

Výber z publicistiky známeho sociológa, spisovateľa a diplomata Martina Bútoru ponúka prierez kultúrnym, spoločenským a politickým dianím z rokov 2010 - 2014... Zistiť viac >>Rodná Európa - Milosz Czeslaw

Rodná Európa - Milosz Czeslaw shop >>

Autobiograficky ladená próza nositeľa Nobelovej ceny ponúka čosi ako emocionálne zaangažovanú príručku pre záujemcov o nedávnu históriu stredovýchodnej Európy, brilantne napísané vyznanie európanstva, analýzu vývojových trendov prvej polovice dvadsiateho storočia. Ako hovorí s.. Zistiť viac >>Szerelemváros és más történetek - Zsolt Láng

Szerelemváros és más történetek - Zsolt Láng shop >>

A különböző helyszíneken (Kolozsváron, Budapesten, Rómában, Berlinben, egy székely faluban stb.) játszódó 41 rövid történetet a szerelem, illetve a szerelem hiánya, a férfi–nő viszony fűzi össze... Zistiť viac >>Zordok, a székely szamuráj - Olivér Murányi Sándor

Zordok, a székely szamuráj - Olivér Murányi Sándor shop >>

Murányi Sándor Olivér prózaírót eddig inkább Erdélyben ismerték, az utóbbi időben magyarországi publikációi révén felhívta magára a figyelmet. Elmondható, hogy merész hangvételű, az obszcenitásig menő, humorral átszőtt leírásokban bővelkedő, de hasonlóképpen a termés.. Zistiť viac >>Szülőföldön hontalanul - Zoltán Ujváry

Szülőföldön hontalanul - Zoltán Ujváry shop >>

A Felvidék magyar falvaiból 1946/1947 telén a csehszlovák kormány több mint negyvenezer embert deportált Nyugat-Csehország területére. Azokat, akik nem vallották magukat szlováknak. Akik nem tagadták meg magyarságukat... Zistiť viac >>Kunstkamera - Zoltán Németh

Kunstkamera - Zoltán Németh shop >>

A Kunstkamera versei a marginálist szólítják meg, a háttérbe szorítottnak, a szenvedőnek kívánnak hangot adni egy lecsupaszított, alig költői versnyelven... Zistiť viac >>Metódy v klinickej dysfagiológii - Sönke Stanschus

Metódy v klinickej dysfagiológii - Sönke Stanschus shop >>

Dr. Barbora Bunová pracuje ako klinická logopedička v Neštátnej ambulancii klinickej logopédie v Skalici a v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP – FN v Ružomberku na Neurologickej klinike ako afaziológ a dysfagiológ. Od roku 2002 sa venuje oblasti dysfagiológie. Teoretické poznatky a pra.. Zistiť viac >>1914. A nagy háború száz éve - Péter Bihari

1914. A nagy háború száz éve - Péter Bihari shop >>

Bihari Péternek láthatóan az a szándéka, hogy „személyes történeteken” keresztül mondja el, milyen is volt a világháború. Tudja és érti, hogy a háború története nem csak hadtörténet, hanem társadalomtörténet. Ezért nagyon sok oldalról ad pillanatfelvételeket a háborús.. Zistiť viac >>Etnos a polis - Zo slovenského a uhorského politického myslenia - Tibor Pichler

Etnos a polis - Zo slovenského a uhorského politického myslenia - Tibor Pichler shop >>

Publikácia Etnos a polis ponúka súbor textov, ktoré tematizujú národovecké politické myslenie v rámci slovenského politického myslenia v rôznych obdobiach jeho vývoja v 19. storočí až po jeho reflexiu u niektorých slovenských autorov v dvadsiatom storočí. (zo slovenského a uhors.. Zistiť viac >>Plameň sviečky slnku jasu nepridá - Milan Čorba

Plameň sviečky slnku jasu nepridá - Milan Čorba shop >>

46 dialógov Pesimistu s Optimistom, ktoré obsahuje táto kniha, napísal Milan Čorba zrejme v záverečnom období svojho života. Odzrkadľuje sa v nich jemu vlastný odľahčený pohľad na život, na svet a na seba samého. Formou dialógov vystihuje otázky každodenného života človeka v s.. Zistiť viac >>Filozofi v meste - 2. vydanie

Filozofi v meste - 2. vydanie shop >>

Známy slovenský filozof Miroslav Marcelli sa vo svojej novej knihe venuje filozofii ako mestskej záležitosti a vývin filozofického myslenia spája s vývinom mestského priestoru. Filozofické koncepcie mesta sa tu stávajú predpokladom pre bližšie určenie postojov, aké moderní ľudia za.. Zistiť viac >>Dawkinsov boh - Alister McGrath

Dawkinsov boh - Alister McGrath shop >>

Kniha je odpoveďou Richardovi Dawkinsovi, autorovi mimoriadne populárnych prác o vede (Sebecký gén, Slepý hodinár) a asi najznámejšiemu ateistovi na svete. Dawkins sa preslávil kontroverznými názormi na náboženstvo a autor knihy sa pustil do otvorenej polemiky s niektorými jeho tézam.. Zistiť viac >>Romantizmus v globalizme - Malé národy - veľké mýty

Romantizmus v globalizme - Malé národy - veľké mýty shop >>

Romantizmus v globalizme. Malé národy - veľké mýty. Zbierka esejí a článkov literárneho vedca, bývalého diplomata a politika Rudolfa Chmela vychádza pri príležitosti autorových 70. narodenín... Zistiť viac >>Estetika pragmatizmu

Estetika pragmatizmu shop >>

Jedným zo zámerov tejto knihy je odstrániť paradox tradičnej opozície medzi praktickým a estetickým a rozšíriť koncepciu estetického za hranice úzkej oblasti a roly, ktoré jej dominantná filozofická ideológia a kultúrna ekonómia prisúdili. Estetika sa stane oveľa dôležitejšou.. Zistiť viac >>Kis magyar családnévatlasz - Ferenc Vörös

Kis magyar családnévatlasz - Ferenc Vörös shop >>

A kötetben található 370 térképlap bepillantást enged a Magyar családnévatlasz több mint öt éve tartó, jelenleg is folyó munkálataiba. A most közzétett kartogramok alapján két időszelet viszonylatában tájékozódhatunk: a 18. századból az 1720-as országos összeírás közel .. Zistiť viac >>Széttartó párhuzamok - András Mészáros

Széttartó párhuzamok - András Mészáros shop >>

„A magyar filozófiatörténet-írás egyik meghatározó szerzője eddigi pályája során szép számú monográfiát, tanulmánykötetet, sőt, lexikont tudhat magáénak mind magyarul, mind szlovákul. Jelen kötetét a régóta érlelődő, és filozófushoz méltó reflexióval tudatosított.. Zistiť viac >>Erdélyi János - Ilona Erdélyi T.

Erdélyi János - Ilona Erdélyi T. shop >>

A Magyarok Emlékezete c. sorozat következő kötete Erdélyi János költő, esztéta, filozófus, monda- és népdalgyűjtő életét, munkásságát mutatja be. A kötetet korabeli fotók illusztrálják... Zistiť viac >>Kontexty Slovenskej moderny - Dana Hučková

Kontexty Slovenskej moderny - Dana Hučková shop >>

Kniha Kontexty Slovenskej moderny nadväzuje na monografiu Hľadanie moderny: podobne ako v nej aj tu je modernistická literárna tvorba z prelomu 19. a 20. storočia situovaná do širších súvislostí – tentoraz so zameraním na dobový literárny život, autorské rozvrstvenie, jednotlivé t.. Zistiť viac >>Výhľad na strieborné smreky - József Gazdag

Výhľad na strieborné smreky - József Gazdag shop >>

Deväť sugestívnych, znepokojujúcich, istou rukou napísaných poviedok o strate životných perspektív predstavuje azda najkompaktnejšiu, starostlivo vybudovanú prozaickú zbierku v maďarčine v novom tisícročí. Spisovateľská askéza Józsefa Gazdaga má jasne rozoznateľný cieľ: obj.. Zistiť viac >>Jarná výstava - György Spiró

Jarná výstava - György Spiró shop >>

Príbeh románu Jarná výstava sa odohráva bezprostredne po udalostiach roku 1956. Hlavný hrdina sa po mesiacoch strávených v nemocnici, počas ktorých prebehli revolučné udalosti, vracia domov. A hoci bol mimo diania a nezúčastnil sa nijakých politických ani vojenských akcií, jeho oso.. Zistiť viac >>Einstein a teremtést olvassa - Árpád Tőzsér

Einstein a teremtést olvassa - Árpád Tőzsér shop >>

Tőzsér Árpád naplói negyedik kötetének a címe kihívóan a filozófiai igényt célozza. A kötet maga a 2005–2007-as évek feljegyzéseit, a költőnek a napi eseményekhez fűzött megfigyeléseit, észrevételeit, de mindenekelőtt az olvasmányélményeihez és saját írásaihoz, vers.. Zistiť viac >>Marci, a beszélő kutya - Vilmos Csányi

Marci, a beszélő kutya - Vilmos Csányi shop >>

„Képzeld el, hogy ha már sok ilyen Marci lesz, és az egyedül élő öreg nénikék majd szépen elbeszélgetnek velük, mint eddig, csak ezután a kutyák válaszolnak is, az milyen szép lesz.” A 2008-ban napvilágot látott Kannibálok. Történetek a sötét oldalról című elbeszél.. Zistiť viac >>Paralelné príbehy (Mĺkva krajina, V najhlbšej noci, Dych slobody)

Paralelné príbehy (Mĺkva krajina, V najhlbšej noci, Dych slobody) shop >>

Trilógia sa začína identifikáciou mŕtvoly nájdenej v berlínskom parku v zime 1989 a hľadaním vraha, bezvýznamného študenta, pokračuje represáliami, sprevádzajúcimi likvidáciu koncentráku na nemecko-holandských hraniciach koncom zimy 1945, ďalej príbehom obyvateľov bytu na pešt.. Zistiť viac >>Posledný hrdina - Alexander Kabakov

Posledný hrdina - Alexander Kabakov shop >>

Alexander Kabakov (1943) je známy ruský spisovateľ, prekladaný a cenený aj v západnej Európe. V zahraničí ho preslávila novela Emigrant (1988) – v deväťdesiatych rokoch vyšla vo Francúzsku, v Nemecku, Taliansku, Španielsku, vo všetkých škandinávskych krajinách, v USA, Japonsku .. Zistiť viac >>K ústave Európy - Jürgen Habermas

K ústave Európy - Jürgen Habermas shop >>

Pretrvávajúca kríza eura, ako aj polovičaté, neraz populistické reakcie politiky majú za následok, že sa zlyhanie európskeho projektu v súčasnosti javí ako reálna možnosť. Vo svojej eseji bráni Jürgen Habermas Európu pred šíriacou sa skepsou, proti ktorej oponuje novým presved.. Zistiť viac >>Nacizmus, holokaust, slovenský štát

Nacizmus, holokaust, slovenský štát shop >>

Do svojho knižného výberu Eduard Nižňanský zvolil desať materiálov s témami, ktoré sa po obsahovej stránke navzájom prelínajú, doplňujú a hlavne logicky na seba nadväzujú. Ich spoločným menovateľom je historiografická rekonštrukcia činnosti politických režimov v Nemecku a n.. Zistiť viac >>Maratón Juana Zabalu

Maratón Juana Zabalu shop >>

Dnes už "kultový" text Dušana Šimka, Maratón Juana Zabalu , ktorý bol po prvý krát publikovaný v r. 1984 v zbierke poviedok s rovnomenným názvom v londýnskom exilovom vydavateľstve Rozmluvy, vychádza v novom, samostatnom vydaní s originálnymi ilustráciami Tomáša Klepocha. Autor os.. Zistiť viac >>Boj za právo - Rudolf von Ihering

Boj za právo - Rudolf von Ihering shop >>

Kniha významného nemeckého znalca rímskeho práva a právneho teoretika 19. storočia Rudolfa von Iheringa (1818 – 1892), ktorá je rozšírenou podobou jeho prednášky vo Viedni v roku 1872, bola svojho času jedným z mála bestsellerov v rámci právnickej literatúry. Jej preklady obletel.. Zistiť viac >>Április Berlinben - Daša Drndić

Április Berlinben - Daša Drndić shop >>

A sikeres horvát írónő újabb regénye a Sonnenschein témájának szabad folytatása. A regény főhőse a Berlin területén lévő Wannseeben tölti írói alkotószabadságát. A hely szelleme (a zsidókérdés végső megoldását eldöntő 1942-es konferencia helyszíne) felidézi a régm.. Zistiť viac >>A történelmi Magyarország eszménye - Zoltán Dénes Iván

A történelmi Magyarország eszménye - Zoltán Dénes Iván shop >>

Szekfű Gyula Bécsben levéltáros, majd külügyi tisztviselő, Budapesten egyetemi tanár, szerkesztő és publicista, Moszkvában követ, majd Budapesten a kommunista hatalommal együttműködő közéleti méltóság volt. Számos könyvet írt, köztük olyanokat, amelyek meghatározóan form.. Zistiť viac >>Zsidók a Magyar társadalomban - Géza Komoróczy

Zsidók a Magyar társadalomban - Géza Komoróczy shop >>

A magyar társadalomban élő zsidók jogállásának, társadalmi helyzetének, önképének és a róluk alkotott képnek két- és egynegyed százados változási folyamata korabeli tanulmányok, vitacikkek, publicisztikai írások, reflexiók és önreflexiók tükrében... Zistiť viac >>Kárpáti Ukrajna - Vereckétől Husztig - Csilla Fedinec

Kárpáti Ukrajna - Vereckétől Husztig - Csilla Fedinec shop >>

A 20. századi Kelet-Közép-Európában több olyan köztes tér is létezett, amelyek a birodalmak egykori perifériáiból lettek jobb sorsra érdemes tartományai az egymással viaskodó nemzetállamok valamelyikének. Ilyen köztes térnek számított a korabeli Kárpátalja. Könyvünk a magya.. Zistiť viac >>Európske diktatúry 1918-1945 - Stephen J. Lee

Európske diktatúry 1918-1945 - Stephen J. Lee shop >>

Európske diktatúry sú jasnou, podrobnou a čitateľsky prístupnou analýzou búrlivých udalostí prvej polovice 20. storočia v Európe. V období medzi prvou a druhou svetovou vojnou sa viac ako polovica európskych štátov transformovala na diktatúry. Stephen J. Lee na príklade Ruska, Neme.. Zistiť viac >>Méltóság és szabadság - Mária Vásárhelyi

Méltóság és szabadság - Mária Vásárhelyi shop >>

"A történelmi múlttal való szembenézés nem önmagáért való. (...) Egy országban mindaddig nincs esélye a demokratikus kultúra és közgondolkodás megszilárdulásának, ameddig az emberek nem képesek szembenézni a saját múltukkal, és nem alakul ki a lakosság nagyobb részében egy.. Zistiť viac >>Háy János - Csaba Horváth

Háy János - Csaba Horváth shop >>

Háy János napjaink egyik meghatározó szerzője mind a líra, mind a próza, mind pedig a dráma területén. A folyamatos trendeken kívüliség után Horváth Csaba kitűnő monográfiája nagy lépés a kanonizáció felé... Zistiť viac >>
Kvarta     Kupka Petr, Ing.     Kupecký Milan     Kuntzmannová Miroslava     Kuník František     Kultúrno-literárna akadémia, n.o.     Kukuča Jaroslav     Kubánek Robert - NEMO     KTart     Kristián     Křídla Andělská     Krejčík Josef     KRÁSNÁ PANÍ s.r.o.     Kráľovstvo dokonalosti     Kraifová Lucie     2019 Veľká ponuka najnovších titulov, vyberte si zo širokej ponuky kníh. Knihy Kontakt