KALLIGRAM, spol.s.r.o.

Čutora

Čutora shop >>

Sneží, sú Vianoce, desať rokov po veľkej vojne a pán daruje panej pod stromček psa. Čutoru. V tej chvíli zrejme ani jeden z nich netuší, ako toto rozhodnutie ovplyvní život celej rodiny a akú nezmazateľnú stopu v jej členoch zanechá. Na prvý pohľad sa môže zdať, že napísať .. Zistiť viac >>Teológia pre vedecký vek (Prírodné, božské a ľudské bytie a stávanie sa) - Arthur Peacocke

Teológia pre vedecký vek (Prírodné, božské a ľudské bytie a stávanie sa) - Arthur Peacocke shop >>

„Chápanie sveta, ktoré evokujú súčasné prírodné vedy, sa na Západe bežne pokladá za nepriateľské voči náboženskej viere ako takej a kresťanskej zvlášť, alebo aspoň za také, ktoré vieru podvracia. Som presvedčený, že tento všeobecne prijímaný názor je mylný a že mýt.. Zistiť viac >>Toto rozbiehajúce sa 21. storočie - Tomáš Štrauss

Toto rozbiehajúce sa 21. storočie - Tomáš Štrauss shop >>

Orientálni, starogrécki a rímski bohovia boli pôvodne lokálni bohovia. Bývali na rovnakom mieste. Buď vysoko hore, alebo pri nejakej rieke. Pútnici a zvedaví cestovatelia - dobyvatelia zemegule, si pôvodne svojich bohov brali so sebou na cesty. Mali často podobné mená a podobné vlastno.. Zistiť viac >>Výhľad na strieborné smreky - József Gazdag

Výhľad na strieborné smreky - József Gazdag shop >>

Deväť sugestívnych, znepokojujúcich, istou rukou napísaných poviedok o strate životných perspektív predstavuje azda najkompaktnejšiu, starostlivo vybudovanú prozaickú zbierku v maďarčine v novom tisícročí. Spisovateľská askéza Józsefa Gazdaga má jasne rozoznateľný cieľ: obj.. Zistiť viac >>Kráľ je polonahý

Kráľ je polonahý shop >>

Publicistické texty spisovateľa, prekladateľa a textára Jána Štrassera, zhrnuté v tejto knihe, vychádzali v týždenníku Domino fórum. Plynulo nadväzujú na autorovu publicistiku, ktorá vyšla v roku 1999 v knihe Dvojhlavá karta a jej súčasťou sú aj texty satirických piesní, ktor.. Zistiť viac >>Piesok v presýpacích hodinách

Piesok v presýpacích hodinách shop >>

Reprezentatívny výber z poľskej esejistiky dvadsiateho storočia zachytáva texty najvýznamnejších autorov, pričom v celej tematickej škále prezentuje základné spoločenské, historické či filozofické problémy tejto spoločnosti v búrlivých dobových premenách. V úvodnej časti sa.. Zistiť viac >>Inštitucionalizmus - Nová teória konania, práva a demokracie - Ota Weinberger

Inštitucionalizmus - Nová teória konania, práva a demokracie - Ota Weinberger shop >>

Nová teória konania, práva a demokracie. „Pravidlá a reálie šachovej hry určujú rovnako určité hracie povinnosti (ktoré sa realizujú pri vstupe do hry s partnerom), ako aj možnosti hracích konaní, ale nie faktické rysy partie. Rozhodnutie o konaní závisí od rozhodnutia hráča,.. Zistiť viac >>Vydedenci - Szilárd Borbély

Vydedenci - Szilárd Borbély shop >>

Autor svoj román označil za životopisnú fikciu. Rozprávačom je malý chlapec, ktorý sa narodil a žije v ponižujúcich existenčných podmienkach niekde na maďarskom vidieku. Zo svojej perspektívy úprimne rozpráva o svete dospelých, ktorý mu neponúka inú možnosť, iba bezpodmienečn.. Zistiť viac >>Silou mysle - Netradičné spomienky na intelektuálnu púť - János Kornai

Silou mysle - Netradičné spomienky na intelektuálnu púť - János Kornai shop >>

Memoáre známeho ekonóma Jánosa Kornaiho, ktoré boli doposiaľ publikované v prekladoch do mnohých svetových jazykov, vyšli práve vo vydavateľstve Kalligram v slovenskom preklade Juraja Šebestu pod názvom "Silou mysle" s podtitulom "Netradičné spomienky na intelektuálnu púť"... Zistiť viac >>Szodoma és környéke - Zoltán Csehy

Szodoma és környéke - Zoltán Csehy shop >>

Ez a monográfia a magyar meleg, gay, queer tárgyú és irányultságú költészet, illetve a róla szóló diskurzus első tudományos igényű feldolgozása a középkortól napjainkig... Zistiť viac >>A történelmi Magyarország eszménye - Zoltán Dénes Iván

A történelmi Magyarország eszménye - Zoltán Dénes Iván shop >>

Szekfű Gyula Bécsben levéltáros, majd külügyi tisztviselő, Budapesten egyetemi tanár, szerkesztő és publicista, Moszkvában követ, majd Budapesten a kommunista hatalommal együttműködő közéleti méltóság volt. Számos könyvet írt, köztük olyanokat, amelyek meghatározóan form.. Zistiť viac >>Kontexty Slovenskej moderny - Dana Hučková

Kontexty Slovenskej moderny - Dana Hučková shop >>

Kniha Kontexty Slovenskej moderny nadväzuje na monografiu Hľadanie moderny: podobne ako v nej aj tu je modernistická literárna tvorba z prelomu 19. a 20. storočia situovaná do širších súvislostí – tentoraz so zameraním na dobový literárny život, autorské rozvrstvenie, jednotlivé t.. Zistiť viac >>A szegény kisgyermek panaszai - Dezsö Kosztolányi

A szegény kisgyermek panaszai - Dezsö Kosztolányi shop >>

Kosztolányi Dezső életműve a magyar irodalom kimagasló teljesítménye. Versíróként, az elbeszélő és értekező próza művelőjeként, valamint fordítóként egyaránt nagyon jelentős alkotónak bizonyult. Az irodalomtudomány régi adósságát rója le, amikor megkezdő írásainak t.. Zistiť viac >>Einstein a teremtést olvassa - Árpád Tőzsér

Einstein a teremtést olvassa - Árpád Tőzsér shop >>

Tőzsér Árpád naplói negyedik kötetének a címe kihívóan a filozófiai igényt célozza. A kötet maga a 2005–2007-as évek feljegyzéseit, a költőnek a napi eseményekhez fűzött megfigyeléseit, észrevételeit, de mindenekelőtt az olvasmányélményeihez és saját írásaihoz, vers.. Zistiť viac >>F-elszámolás - Lajos Kántor

F-elszámolás - Lajos Kántor shop >>

Levélregény? Lányregény? Cetlik a 20. század végéről? És János jelenései, ugyanebből a korból? De miért jelenések könyve? Valamiféle elszámolás? Vagy inkább kiegészítve egy „F”-fel: F-elszámolás? Furcsa kérdések, furcsa válaszok. De talán nem is olyan furcsák. Aki ol.. Zistiť viac >>Titkos Magyarország - András Gervai

Titkos Magyarország - András Gervai shop >>

A Titkos Magyarország a szerző sikerkönyvének, a Fedőneve: szocializmusnak a folytatása. Gervai András ugyanazzal az elszánt tárgyilagossággal és elkötelezett szenvedéllyel kutatja a szocializmus korának „éjszakai oldalát”: a besúgók és ügynökök elhallgatott történeteit, .. Zistiť viac >>Svet podľa Sašu Kozaka - Iulian Ciocan

Svet podľa Sašu Kozaka - Iulian Ciocan shop >>

Svet podľa Sašu Kozaka je román zo súčasnosti, ktorý prostredníctvom ironickej hyperboly s prvkami absurdného humoru mapuje dopad spoločenských a politických zmien na život obyvateľov krajiny v období perestrojky a v prvých rokoch nezávislej Moldavskej republiky. Autorovi sa podarilo.. Zistiť viac >>Nikdy sme neboli moderní - Latour Bruno

Nikdy sme neboli moderní - Latour Bruno shop >>

Autor, jeden z najprekladanejších francúzskych filozofov, sa zamýšľa nad problémami, s ktorými je konfrontovaná súčasná spoločnosť: kríza ideológií, pád socializmu, rozvoj moderných telekomunikačných technológií a pod... Zistiť viac >>Buberov spor s Kierkegaardom - O vzťahu náboženstva k etike a politike - Peter Šajda

Buberov spor s Kierkegaardom - O vzťahu náboženstva k etike a politike - Peter Šajda shop >>

Autor prezentuje precíznu analýzu Buberovho a Kierkegaardovho prínosu k riešeniu otázky človeka, jeho vzťahu k Bohu a k iným ľuďom. Sprostredkúva správu o duchovnej situácii Európy v prvej polovici minulého storočia ako aj úvod do filozofických koncepcií, ktoré chápu dialóg ako.. Zistiť viac >>Od slov k činom - Slovenské národné hnutie a antisemitizmus (1875-1922) - Miloslav Szabó

Od slov k činom - Slovenské národné hnutie a antisemitizmus (1875-1922) - Miloslav Szabó shop >>

Vnímanie židov/Židov zo strany predstaviteľov slovenského národného hnutia pred a bezprostredne po vzniku Československej republiky v roku 1918 stále nie je dostatočne historicky spracované. Počas približne päťdesiatich rokov od uzákonenia emancipácie židovského obyvateľtsva v ro.. Zistiť viac >>1969 - 1989: Slovensko v časoch všeobecnej stagnácie -Utajená korešpondencia II - Tomáš Štrauss

1969 - 1989: Slovensko v časoch všeobecnej stagnácie -Utajená korešpondencia II - Tomáš Štrauss shop >>

V poradí už deviata kniha Tomáša Štraussa, ktorá vyšla v Kalligrame, prináša 2. zväzok korešpondencie s osobnosťami umeleckého života v období rokov 1969 - 1989. Keďže ide o komunikáciu súkromného rázu, mnohé zjednodušené a ideologicky sploštené interpretácie daného obdo.. Zistiť viac >>János nevében - Martin C. Putna

János nevében - Martin C. Putna shop >>

A kereszténység és a homoszexualitás mind egyéni, mind csoportidentitásként a mai világban egyértelműen egymás esküdt ellenségeinek tűnnek. Vajon feloldható-e valaha az "esküdt ellenség" státusz? A keresztény és a meleg identitás integrációjának kérdését vizsgálja a neve.. Zistiť viac >>Kunstkamera - Zoltán Németh

Kunstkamera - Zoltán Németh shop >>

A Kunstkamera versei a marginálist szólítják meg, a háttérbe szorítottnak, a szenvedőnek kívánnak hangot adni egy lecsupaszított, alig költői versnyelven... Zistiť viac >>Veda a náboženstvo (Niekoľko historických pohľadov) - Brooke John Hedley

Veda a náboženstvo (Niekoľko historických pohľadov) - Brooke John Hedley shop >>

Kniha Johna Hedleyho Brooka uvádza čitateľa do kontextu jedného z najzaujímavejších a stále aktuálnych problémov vo vývoji moderného sveta – vzťahu medzi vedeckým myslením a náboženskou vierou - a zároveň je čitateľovým kritickým sprievodcom v tejto oblasti. Je všeobecne zn.. Zistiť viac >>Bevezetés a 21. századba - Miklós Almási

Bevezetés a 21. századba - Miklós Almási shop >>

A 21. század mindent felborított, radikálisan új világot hozott, mindent lecserélt, ami a 20. században otthonos volt. Almási Miklós könyvélményein (művészet, zene, irodalom, építészet, filozófia, társadalomismeret, film) keresztül igyekszik fogódzót nyújtani, beemelni a 20. s.. Zistiť viac >>A Vanderbilt-jacht hajóorvosa - Iván Sándor

A Vanderbilt-jacht hajóorvosa - Iván Sándor shop >>

A regény a jelenben is élő múlt útvesztőit kutatja. Sándor Iván regényeiben mindig a közép-európai emberi színjáték elevenedik meg. Ezúttal kitágítja a sorsszínpadot: európai emberi színjáték „nézőivé” avatja az olvasót. Milliárdosok, hajóskapitányok, frivol asszon.. Zistiť viac >>Filipika proti redukcionizmu - Pavel Holländer

Filipika proti redukcionizmu - Pavel Holländer shop >>

V spoločenských vedách sme svedkami prístupu založeného na redukcionizme, na viere v možnosť vyhnúť sa namáhavému a zložitému pohybu v myšlienkových póloch, v možnosť dospieť v sociálnych teóriách k fundamentálnym vysvetleniam založeným na jedinom východisku, na jedinom pr.. Zistiť viac >>Vladimír Mináč a podoby literárneho diskurzu druhej polovice 20. storočia - Pavel Matejovič

Vladimír Mináč a podoby literárneho diskurzu druhej polovice 20. storočia - Pavel Matejovič shop >>

Už titul monografie signalizuje, že jej obsahom nie je len literárnohistorická reflexia Mináčovej tvorby. Zmeny Mináčovej poetiky sú totiž tesne späté s dobovým kontextom, ktorý ju spoluvytváral. Preto autor monografie upriamuje svoju pozornosť aj na sekundárne texty o Mináčovej t.. Zistiť viac >>O spoločenskej zmluve

O spoločenskej zmluve shop >>

Rozsahom malý spis osvietenského filozofa a proroka Francúzskej revolúcie Jeana-Jacqua Rousseaua (1712 – 1778) O spoločenskej zmluve alebo O princípoch politického práva z apríla 1762 je jedným z veľkých diel politickej teórie. Zadržaný francúzskou policajnou cenzúrou na ceste z A.. Zistiť viac >>Europeanizmus - Poza geografiu, geoteológiu a geopolitiku

Europeanizmus - Poza geografiu, geoteológiu a geopolitiku shop >>

V knihe Europeanizmus predkladá autor filozofický projekt hodnotového založenia Európy, ktorý sa opiera o relevantné historické, politické a sociálnovedné analýzy. Čitateľovi tak umožňuje preniknúť hlbšie do problematiky hodnotového dedičstva Európy a aktuálneho diskurzu o jej.. Zistiť viac >>Kritika cynického rozumu - Peter Sloterdijk

Kritika cynického rozumu - Peter Sloterdijk shop >>

Peter Sloterdijk je jedným z najznámejších a zároveň najkontroverznejších nemeckých filozofov súčasnosti. Túto charakteristiku potvrdzuje už jeho prvé veľké dielo Die Kritik der zynischen Vernunft (Kritika cynického rozumu, 1983, v ktorom sa originálnym spôsobom vyrovnáva s dedi.. Zistiť viac >>Dawkinsov boh - Alister McGrath

Dawkinsov boh - Alister McGrath shop >>

Kniha je odpoveďou Richardovi Dawkinsovi, autorovi mimoriadne populárnych prác o vede (Sebecký gén, Slepý hodinár) a asi najznámejšiemu ateistovi na svete. Dawkins sa preslávil kontroverznými názormi na náboženstvo a autor knihy sa pustil do otvorenej polemiky s niektorými jeho tézam.. Zistiť viac >>Európske diktatúry 1918-1945 - Stephen J. Lee

Európske diktatúry 1918-1945 - Stephen J. Lee shop >>

Európske diktatúry sú jasnou, podrobnou a čitateľsky prístupnou analýzou búrlivých udalostí prvej polovice 20. storočia v Európe. V období medzi prvou a druhou svetovou vojnou sa viac ako polovica európskych štátov transformovala na diktatúry. Stephen J. Lee na príklade Ruska, Neme.. Zistiť viac >>Kniha o dobrej smrti (Eutélia - eutanázia)

Kniha o dobrej smrti (Eutélia - eutanázia) shop >>

Kompetentný prehľad otázok (biologických, právnych, medicínskych, etických a pod.) týkajúcich sa problematiky eutanázie, v zmysle spokojnejšieho a dôstojnejšieho umierania, zlepšenia podmienok v špecializovaných zariadeniach a zmeny nazerania na umierajúceho. László Bitó, vedec a.. Zistiť viac >>Kyotóban már tavasz van - Rácz Boglárka

Kyotóban már tavasz van - Rácz Boglárka shop >>

A fiatal költőnő immár harmadik verseskötetét a tömörség, a stilizált visszafogottság jellemzi. Nyelvi szempontból meghatározó: a mondat határainak feloldása, a központozás elhagyása, helyenként pedig a grammatika szabályainak áthágása. A versek többrétegűségét az irodal.. Zistiť viac >>Nero, a véres költő - Dezsö Kosztolányi

Nero, a véres költő - Dezsö Kosztolányi shop >>

Kosztolányi Dezső Összes Művei Sorozatszerkesztő Szegedy-Maszák Mihály és Veres András A szöveget sajtó alá rendezte, a kísérő tanulmányokat és a jegyzeteket írta: Takács László A francia kéziratot sajtó alá rendezte: Józan Ildikó A gyorsírásos szövegeket gondoz.. Zistiť viac >>Méltóság és szabadság - Mária Vásárhelyi

Méltóság és szabadság - Mária Vásárhelyi shop >>

"A történelmi múlttal való szembenézés nem önmagáért való. (...) Egy országban mindaddig nincs esélye a demokratikus kultúra és közgondolkodás megszilárdulásának, ameddig az emberek nem képesek szembenézni a saját múltukkal, és nem alakul ki a lakosság nagyobb részében egy.. Zistiť viac >>Térképzetek az orosz irodalomban - Ildikó Regéczi

Térképzetek az orosz irodalomban - Ildikó Regéczi shop >>

A szerző újszerű szempontokat felvonultató tanulmánykötete az orosz irodalom kiemelkedő alkotásait, az azokban előforduló létező és szimbolikus tereket elemzi annak a megállapításnak a mentén, miszerint a tárgyalt művekben megjelenő térfelfogás nem csupán határokat kijelelő .. Zistiť viac >>Rablóhalak - Tamás Kötter

Rablóhalak - Tamás Kötter shop >>

„Kötter Tamás olyan világba kalauzol minket írásaiban, amelyről a magyar irodalom eddig nemigen tudósított. Hogy erről a szféráról eddig nem nagyon születtek opuszok, annak oka egyszerű: a magyar író általában nem ismeri ezt a bolygót. A pesti Édes Életről ír, a ’felső t.. Zistiť viac >>Távol a szerelem

Távol a szerelem shop >>

Grendel Lajos a Négy hét az élet című remeklése után újabb leszámolás-regényt írt. A halál és a szerelem rejtélye végigkíséri a főhős egész életét. Csupán ötven év múlva szembesül apja halálának valódi körülményeivel, s a kamaszkori, beteljesületlen szerelem a Né.. Zistiť viac >>Srdcia štyroch - Vladimír Sorokin

Srdcia štyroch - Vladimír Sorokin shop >>

Rebrov, Štaube, Oľga a mladučký Serioža roztáčajú koleso šialenej akcie, aby sa dopracovali k nepochopiteľnej premene svojich sŕdc. Potrebujú na to jednu skvapalnenú matku a sériu prepadov, sadistických vrážd a sexuálnych excesov. Kto sú Rebrov, Štaube, Oľga a Serioža? Figúrky.. Zistiť viac >>Život so psom - Ako mi Kika zmenila život - Štefan Danko

Život so psom - Ako mi Kika zmenila život - Štefan Danko shop >>

Premena vlka na psa je tou najkrajšou hrou prírody, ktorá sa na Zemi udiala. Víťazmi hry sa stali človek a pes. Tento úkaz ich navždy spojil a pes sa od tej chvíle stal závislým od človeka. Za starostlivosť mu po celý život verne slúži a oddane pomáha. Pestrý život s výnimočno.. Zistiť viac >>Estetika pragmatizmu

Estetika pragmatizmu shop >>

Jedným zo zámerov tejto knihy je odstrániť paradox tradičnej opozície medzi praktickým a estetickým a rozšíriť koncepciu estetického za hranice úzkej oblasti a roly, ktoré jej dominantná filozofická ideológia a kultúrna ekonómia prisúdili. Estetika sa stane oveľa dôležitejšou.. Zistiť viac >>Polčlovek a iné prózy - Gejza Vámoš

Polčlovek a iné prózy - Gejza Vámoš shop >>

Prozaik a dramatik Gejza Vámoš (1901 Dévávanya, Maďarsko – 1956 Muriaé Minas, Brazília) je jedným z najzaujímavejších autorov slovenskej medzivojnovej literatúry, a to vďaka svojim životným osudom i dielu odlišnému od dovtedajšej slovenskej literárnej a kultúrnej tradície. Do .. Zistiť viac >>Mŕtva zem, mŕtve dievčatá - Pál Száz

Mŕtva zem, mŕtve dievčatá - Pál Száz shop >>

Experimentálne ladené prózy mladého talentovaného autora nadväzujúce na poetiku nového románu. Spoločným motívom jednotlivých poviedok je hľadanie zmyslu života, tvorby, viery v Boha i viery v seba... Zistiť viac >>Posmrtná maska - Laslo Blašković

Posmrtná maska - Laslo Blašković shop >>

Posmrtná maska má v podnázve označenie pikareskný román. Pikareskný román sa najčastejšie vyskytoval v španielskej literatúre 17. - 18. storočia - v posune do súčasnosti sa ironické charakteristiky - paródia na rytiersky dobrodružný román - dostávajú skôr do polohy autoiróni.. Zistiť viac >>Rodná Európa - Milosz Czeslaw

Rodná Európa - Milosz Czeslaw shop >>

Autobiograficky ladená próza nositeľa Nobelovej ceny ponúka čosi ako emocionálne zaangažovanú príručku pre záujemcov o nedávnu históriu stredovýchodnej Európy, brilantne napísané vyznanie európanstva, analýzu vývojových trendov prvej polovice dvadsiateho storočia. Ako hovorí s.. Zistiť viac >>Blažené časy, krehký svet - Robert Menasse

Blažené časy, krehký svet - Robert Menasse shop >>

Román Blažené časy, krehký svet sa všeobecne pokladá za kultový a generačne reprezentatívny opus - autor zaň dostal prestížnu Dodererovu cenu. Autor píše o generácii rakúskych (a európskych) intelektuálov v 70. a 80. rokoch minulého storočia, teda v období pred revolučnými .. Zistiť viac >>Szent Konstantin-Ciril és Szent Metód  élete

Szent Konstantin-Ciril és Szent Metód élete shop >>

A 9. századból fennmaradt ószláv legenda két görög hittérítő, Konstantin, a Filozófus (szerzetesnevén Cirill) és bátyja, Metód életútját, főként a Nagymorva Fejedelemségben végzett missziós tevékenységét örökíti meg, s egyben a korabeli Róma, Bizánc, illetve Közép-Eu.. Zistiť viac >>Dejiny pornografie - Goran Tribuson

Dejiny pornografie - Goran Tribuson shop >>

Život v provinčnom mestečku v „zlatých rokoch šesťdesiatych“, keď do titovskej Juhoslávie prenikalo nielen rádio Luxembourg, ale spolu s rockandrollom a filmom aj iné vymoženosti západného sveta, je ústrednou témou románu úspešného chorvátskeho spisovateľa a scenáristu Gora.. Zistiť viac >>Storočie dlhšie ako sto rokov - Ľubomír Lipták

Storočie dlhšie ako sto rokov - Ľubomír Lipták shop >>

Vydavateľstvo Kalligram sprístupňuje čitateľskej verejnosti výbr z diela Ľubomíra Liptáka, originálnej osobnosti slovenskej historiografie. Tvoria ho najvýznamnejšie vedecké práce, eseje, popularizačné články, recenzie i publikované rozhovory, z ktorých mnohé mali doslova prieko.. Zistiť viac >>Szaturnusz - Jacek Dehnel

Szaturnusz - Jacek Dehnel shop >>

Apa, fia és unokája – három monológban mesélik el közös történetüket. És egy remekmű a Madrid menti remetelak, a Süket Házának falán: a Fekete képek monumentális sorozata – ez a kulcsa mindannak, ami Francisco, Javier és Mariano között lezajlott, s ami egy-egy tekintélyelv.. Zistiť viac >>Výber z publicistiky - Márai Sándor

Výber z publicistiky - Márai Sándor shop >>

Sándor Márai sa stal korešpondentom Frankfurter Zeitung und Handelsblatt už vo veku 19 rokov. V najlepších časoch sa tieto noviny vyrovnali v popularite dnešným The New York Times. Bol dopisovateľom týchto novín z takých miest ako Londýn, Paríž, Jeruzalem či Káhira. Písal tiež pr.. Zistiť viac >>János és János - Gökhan Ayhan

János és János - Gökhan Ayhan shop >>

Az új magyar líra egyik legtehetségebb képviselőjének egyedi hangú verseskötete... Zistiť viac >>Rekviem egy macskáért - Béla Markó

Rekviem egy macskáért - Béla Markó shop >>

„...ebben az esszé- és publicisztikakötetben, amely a napi politikától való fokozatos visszavonulásom négy esztendejének az írásait tartalmazza, a múlandó publicisztika talán szégyelli a mellette páváskodó szépirodalmi esszét, és fordítva. Én viszont nemhogy nem szégyellem,.. Zistiť viac >>Levelezés I. - Dezsö Kosztolányi

Levelezés I. - Dezsö Kosztolányi shop >>

A Kosztolányi-életmű kritikai kiadásának újabb darabja, a Levelezés első kötete nemcsak a Kosztolányi által írt leveleket, hanem a hozzá írtakat is tartalmazza, köztük számos olyat, melyről eddig nem volt tudomása az olvasóközönségnek. A pályakezdő Kosztolányi nemcsak nemze.. Zistiť viac >>Udavačstvo - Miroslav Pollák

Udavačstvo - Miroslav Pollák shop >>

Udavačstvo je súčasťou výchovy a vzdelávania. Udavačstvo je kultúrny fenomén. Udavačstvo sa prejavuje najmä v kritických vyhrotených situáciách, osobných aj dejinných. Udavačstvo má v každej dobe svoje prejavy. Udavčstvo bolo, je a bude. O udavačstve treba vedieť kvôli sebe a.. Zistiť viac >>
Kvarta     Kupka Petr, Ing.     Kupecký Milan     Kuntzmannová Miroslava     Kuník František     Kultúrno-literárna akadémia, n.o.     Kukuča Jaroslav     Kuchařka z ostrova     Kubánek Robert - NEMO     Kristián     Křídla Andělská     Krejčík Josef     KRÁSNÁ PANÍ s.r.o.     Kráľovstvo dokonalosti     Kraifová Lucie     2019 Veľká ponuka najnovších titulov, vyberte si zo širokej ponuky kníh. Knihy Kontakt