Ja a moje telo – námety a aktivity - Eva Poliaková, Ľubica Šupová

Ja a moje telo – námety a aktivity - Eva Poliaková, Ľubica Šupová

Ja a moje telo –  námety a aktivity - Eva Poliaková, Ľubica Šupová

KATEGÓRIA: Paperback

ISBN: 978-80-8140-077-3
VÝROBCA: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

Cena: 21.50 EUR

Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole sa spravidla obohacuje o rôzne interné, ako aj externé projekty alebo o programy, ktoré majú rôzne tematické zameranie. Jednou z oblastí, ktorej sa materské školy popri plnení učebných osnov svojho školského vzdelávacieho programu môžu venovať, je aj oblasť sexuálnej výchovy. Publikácia Ja a moje telo obsahuje teoretickú časť, ktorá bližšie špecifikuje pojem sexuálnej výchovy a jej význam v materskej škole, približuje dieťa a jeho sexuálny vývin a odporúčania pre rodičov. Praktická časť vám prináša bohato spracované námety a aktivity, ktoré možno v materskej škole realizovať. Sexuálnu výchovu možno vnímať ako súčasť prierezovej témy tykajúcej sa ochrany človeka a zdravia, výchovy k zdravému spôsobu života, ale aj ako súčasť plnenia špecifických i konkrétnych cieľov súvisiacich s obsahovými štandardmi: Meno a priezvisko dieťaťa; Rodina a jej členovia; Postoje k členom rodiny; Postoje k domovu; Ľudské telo i mnohými ďalšími. Obsah: I. Teoretická časť 1. Pojem „sexuálna výchova“ 2. Význam sexuálnej výchovy v materskej škole 3. Dieťa a jeho sexuálny vývin 3.1 Prvé obdobie sexuálneho vývinu dieťaťa 3.2 Druhé obdobie sexuálneho vývinu dieťaťa 4. Masturbácia v predškolskom veku 5. Odporúčania pre rodičov v oblasti sexuálnej výchovy 6. Ochrana dieťaťa pred sexuálnym násilím 7. Kvalitný obsah sexuálnej výchovy v materskej škole 8. Príloha č. 1 — „Ako sme prišli na svet“ 9. Príloha č. 2 — „Ako sa dieťatko narodí“ II. Praktická časť 1. Úvod 2. Metodický list č. 1 3. Metodický list č. 2 4. Metodický list č. 3 5. Metodický list č. 4 6. Metodický list č. 5 7. Metodický list č. 6 8. Záver


Ja a moje telo – námety a aktivity - Eva Poliaková, Ľubica Šupová shop >>

Pre Českú republiku: ČR eshop >>

Knihy od rovnakého vydavateľa:
Hypertenzia - Graham MacGregor, Michael Stowasser

Hypertenzia - Graham MacGregor, Michael Stowasser

Druhá publikácia zo známej a medzi lekármi v anglicky hovoriacich krajinách obľúbenej a rešpektovanej edície Fast Facts sa venuje problematike hypertenzie. Jej najnovšie vydanie, ktoré prin.. Viac Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. >>
Dopravná výchova - Ľubica Šupová

Dopravná výchova - Ľubica Šupová

Dopravnú výchovu v materskej škole nemožno chápať ako izolovanú časť výchovy, ale musí byť súčasťou každodenného života detí. Publikácia Dopravná výchova — námety a aktivity, .. Viac Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. >>
Antiinfekčná terapia u detí a jej špecifiká - Alena Ďurišová

Antiinfekčná terapia u detí a jej špecifiká - Alena Ďurišová

Publikácia Vám pomôže pri výbere vhodnej, cielenej a efektívnej antiinfekčnej terapie u Vášho detského pacienta, vzhľadom k množstvu liečiv, indikácií, vzrastajúcej rezistencii mikroor.. Viac Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. >>
Kuliferdo - Orientácia-Pracovný zošit na rozvoj školskej zrelosti pre deti v MŠ - Věra Gošová

Kuliferdo - Orientácia-Pracovný zošit na rozvoj školskej zrelosti pre deti v MŠ - Věra Gošová

Dostupné aj v kolekcii za skvelú cenu. Šiesty zošit zo súboru ôsmich pracovných zošitov zameraný na rozvoj školskej zrelosti u detí v predprimárnom vzdelávaní. Súbor je praktickou u.. Viac Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. >>2018 Veľká ponuka najnovších titulov, vyberte si zo širokej ponuky kníh. Knihy Kontakt